SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

AutoCAD pokročilý
Duben 2022 - Praha # Školení je určené uživatelům programu AutoCAD, kteří si chtějí rozšířit znalosti v kreslení rovinných výkresů. Posluchači se seznámí s řadou funkcí pro usnadnění a zrychlení práce s výkresy. Seznámí se základní parametrizací objektů, vytvářením dynamických bloků a bloků s atributy. Naučí se pracovat s externími referencemi, které usnadňují spolupráci více profesí na jednom projektu, upravit si uživatelské prostředí a ...
AutoCADpokročilý

Word 2 - pro zkušenější uživatele [verze 2010] - večerní kurz
Leden 2022 - Hradec Králové # Naučíte se v praxi efektivně používat Microsoft Office Word, budete pracovat se styly, vkládat objekty, tvořit tabulky, upravovat vícestránkové ...
Wordzkušenějšíuživateleverze2010večerníkurz

Paměťové techniky
Duben 2022 - Brno # Chcete si zlepšit paměť? Chcete se učit snadněji a nechcete naučené zapomínat? Je pro Vás učení rok od roku méně příjemné? Pak je tento kurz přesně pro vás! Můžete se těšit na praktické rady, tipy a triky, které vám pomohou posunout paměť na neuvěřitelnou úroveň. To vše co nejvíce prakticky a konkrétně. Ukážeme si techniky, které používají všichni paměťový mistři a naučíme se je používat v běžném i pracovním životě. ...
Paměťovétechniky

TŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce - při provádění zahraničního obchodu se zbožím - z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů
Březen 2022 - Praha # Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na praktické aspekty uplatňování DPH po změnách. pro Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních ...
TŘÍSTRANNÉVÍCESTRANNÉOBCHODYsložitějšítransakceprováděnízahraničníhoobchoduzbožímpohleduuplatňovánícelníchpředpisů

Managerial decision-making and problem solving
Duben 2022 - Brno # At this course, you will learn the management decision-making techniques that will help you gain and then use the information necessary for making decisions. You will learn how to identify the risks of various options and handle the communication distortions in the team. Course graduates are able to provide objective information, prevent getting carried away by emotions and thus ...
Managerialdecision-makingproblemsolving

Kvalita a základní nástroje managementu kvality
Leden 2022 - Brno # Na tomto kurzu Vás naučíme systematizovat jednotlivé znaky kvality, dívat se na vlastní produkty očima zákazníka a pochopit principy kontroly a zkoušení. Na praktických příkladech si vyzkoušíte aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi. Kurz je také zaměřen na zlepšení vzájemných vztahů mezi pracovníky a jednotlivými odděleními pro efektivnější spolupráci v praxi. ...
Kvalitazákladnínástrojemanagementukvality

MS Windows – základy systému
Květen 2022 - online # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. V současnosti jsou vyučované systémy Windows 7, Windows 8 a ...
Windowszákladysystému

Základy IFRS (záznam on-line)
Prosinec 2021 - online # • smysl standardů, jejich struktura, proces vzniku, • praktický přístup ke standardům – jak převést knihu s 3 000 stranami do praxe, • koncepční rámec – základní účetní definice, principy IFRS, • účetní závěrka – IAS 1, IAS 7, IAS 10, • první aplikace IFRS – IFRS 1, • segmenty – IFRS 8, • reálná hodnota – IFRS ...
ZákladyIFRSzáznamon-line

Finanční trhy - jak efektivně investovat váš kapitál
Březen 2022 - Brno # Tento kurz si dává za cíl naučit účastníky správně posuzovat jednotlivé investiční možnosti, umět se v nich zorientovat a využít je ve svůj dlouhodobý prospěch. Je vhodný pro každého, kdo chce pochopit rozdíl mezi spekulováním a investováním a hodí se i pro naprosté začátečníky v oblasti správy osobních financí. * Tento kurz si dává za cíl naučit účastníky správně posuzovat ...
Finančnítrhyefektivněinvestovatkapitál

Word mírně pokročilý
Květen 2022 - Kolín # Školení je určené pro uživatele programu Word, kterým již nestačí základní formátování. Posluchači se naučí vytvářet dokumenty se složitějším formátováním, s obrázky, tabulkami a grafy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s textem, naučí se efektivnímu formátování pomocí stylů a nastavit složitější zápatí a záhlaví. * Kurz Word mírně pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Word ...
Wordmírněpokročilý

Kurz Oracle Administrace databáze – pokročilý kurz
Březen 2022 - Praha,Ostrava # V kurzu Oracle Administrace databáze – pokročilý kurz si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, Scheduler a dalších nástrojů pro správu systémů na platformě Oracle. Dále ...
KurzOracleAdministracedatabázepokročilýkurz

Úvod do webdesignu
Září 2022 - online # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Požadované vstupní znalosti: základy práce v prostředí Microsoft Windows a ...
Úvodwebdesignu

Kurz MS Excel pro začátečníky - 2 dny
Březen 2022 - Zlín - Louky # Dvoudenní kurz práce s programem Microsoft Excel pro začátečníky. V rámci kurzu se naučíte od základů pracovat s tímto programem a tabulky již pro vás nebudou problém. Rozšířite si své počítačové dovednosti a budete moci Excel využívat efektivněji při své ...
KurzExcelzačátečníky

Účetní terminologie v NĚMECKÉM jazyce - distanční studium
Březen 2022 - Brno # Chcete si prohloubit své znalosti ekonomické a účetní německé terminologie? Chcete nastoupit či pracujete v zahraniční firmě, kde je nutností komunikovat se zahraničními partnery v německém jazyce? Chcete získat lepší pracovní pozici v zahraniční firmě? Pokud zní vaše odpověď ano, neváhejte se přihlásit na náš distanční kurz. Po uplynutí 30 dnů je připraven ...
ÚčetníterminologieNĚMECKÉMjazycedistančnístudium

Školení obsluhy pracovních plošin MEWP
Březen 2022 - České Budějovice # Pro všechny osoby obsluhující pojízdné zdvihací pracovní plošiny [dále jen MEWP]. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262 - 2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, dále pak podle aktualizované právní ...
ŠkoleníobsluhypracovníchplošinMEWP

Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxe
Březen 2022 - Praha # Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java. * Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java. Kuchařka designu a vytváření kódu   Kuchařka ...
JavaBestPractices:osvědčenépostupyJavěteoriepraxe

Roční zúčtování daně za rok 2018 (záznam on-line)
Prosinec 2021 - online # Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2018: – kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, co musí doložit, – kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, dodatečně vyplacené dlužné mzdy za minulá léta, nepodepsané prohlášení k dani, – ...
Ročnízúčtovánídaně2018záznamon-line

VIZÁŽISTIKA - rekvalifikační kurz
Březen 2022 - Třebíč # VIZÁŽISTKA A BARVOVÉ PORADENSTVÍ - Pro ty z Vás, kteří chcete obohatit své odborné znalosti o obor barvového poradenství. Kurz je koncipován tak, aby rozšířil Vaše profesionální znalosti, které pak můžete uplatnit jak samostatně, tak i v příbuzných oborech, zejména pak v kosmetice, odívání, módním návrhářství a mnoha dalších. Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky, získávají ...
VIZÁŽISTIKArekvalifikačníkurz

Word základní
Leden 2022 - Praha # Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Word zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí vytvářet textové dokumenty a nastavit vzhled nadpisů, odstavců, číslovaných seznamů i seznamů s odrážkami. Posluchači se naučí do dokumentu vložit obrázek a tabulku, upravit vzhled stránky, nastavit obsah zápatí a záhlaví a dokument vytisknout. * Kurz Word základní probíhá v malé ...
Wordzákladní

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce
Prosinec 2021 - Praha # Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební ...
Veřejnézakázky:zadávámestavebnípráce

DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - - účetní a daňový aspekt
Duben 2022 - Praha # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. obsah Právní úprava dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení dlouhodobého majetku Ocenění dlouhodobého majetku Opravy vs. technické zhodnocení ...
DLOUHODOBÝMAJETEKPOKROČILÉpříkladechúčetnídaňovýaspekt

TCP - IP protokol pro pokročilé
Červen 2022 - Brno # Kurz rozšiřuje základní znalost TCP - IP, routingu, protokolů aplikační vrstvy a využití paketových analyzátorů. Seznámí posluchače s principy běžných služeb LAN a Internetu: DNS, DHCP, HTTP, FTP, poštovními protokoly, SMB a SNMP. Součástí kurzu je instalace a konfigurace základních serverů v prostředí MS Windows. * Kurz rozšiřuje základní znalost TCP - IP, routingu, protokolů aplikační vrstvy a ...
protokolpokročilé

vnitrofiremní komunikace
Březen 2022 - Brno # V rámci tohoto praktického semináře získáte přehled o možnostech využití a nástrojích interní komunikace. Získáte praktické návody, jak řešit různé krizové situace, jak odhalit překážky bránící účinné interní komunikaci, poznáte, jak správně jednat s konkrétními cílovými skupinami a jak nastavit pravidla interní komunikace, tak, abyste podporovali strategické cíle společnosti. Fungující interní ...
vnitrofiremníkomunikace

ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM
Leden 2022 - České Budějovice # Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovatele ocelových konstrukcí. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, ...
ODBORNÝKURZprováděníběžnýchprohlídekocelovýchkonstrukcí2604PROVEDENÍVLASTNÍMZAŠKOLENÝMZAMĚSTNANCEM

Marketing, reklama a komunikace - online kurz
Leden 2022 - on-line # Cíle kurzu: V tomto on-line kurzu získáte ucelený přehled z oblastí marketing, reklama a komunikace. Kurz obsahuje témata: marketingové koncepce, marketingový mix, marketingový výzkum, produktová strategie, budování značky, cena a cenotvorba, tvorba marketingové komunikace, komunikační mix, firemní styl, marketingový plán, analýza SWOT. Sestavíte si vlastní marketingový výzkum. ...
MarketingreklamakomunikaceonlinekurzPočet kurzů: 99045
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde