SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

SQL Server - kurz pro začínající administrátorySQL Server Crash Course
Listopad 2022 - Brno # Kurz je určen pro vývojáře a začínající administrátory, kteří se potřebují rychle naučit pracovat v SQL Serveru, protože jeho správa není hlavní náplní jejich práce. Pokrývá všechny běžně prováděné úlohy, se kterými se dostane databázista často do kontaktu. Vysoce intenzivní ...
ServerkurzzačínajícíadministrátorySQLServerCrashCourse

RH318 - Red Hat Virtualization
Listopad 2022 - Praha 7 # Osou kurzu je podrobné seznámení s koncepcí, nasazením a administrací produktu Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV). Kurz volí nejčastěji zkušení Linuxoví administrátoři, ale zevrubné systematické uvedení do problematiky RHEV umožňuje bez obtíží přístup i uchazečům se střední úrovní znalostí a dovedností. RHEV zaujme všechny ty, kteří stojí před problémem centralizované správy a nasazování středního ...
RH318Virtualization

Aktuální novela liniového zákona
Listopad 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-634 - 2021,Aktuální novela liniového zákona (webinář) Aktuální novela liniového zákona   Cílem zákona č. 416 - 2009 Sb., o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací je urychlení majetkoprávní přípravy, umisťování a povolování těchto staveb, jakož i urychlení následného soudního přezkumu. Pro liniové stavby, mnohdy s ...
Aktuálnínovelaliniovéhozákona

SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017]
Září 2022 - Dle dohody # Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o odborném vzdělávání [BBiG] pro účast na zkoušce. Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. ...
školeníuznávanázkouškavedoucíoperativnípracovníkyDok017

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace
Prosinec 2022 - Ostrava-Vítkovice # Chcete pracovat s dětmi? Toužíte nalézt uplatnění jako au-pair, pečovatelka-chůva u novorozenců či dětí předškolních zařízení? Popřípadě již takto pracujete, ale chcete zvýšit svou kvalifikaci, potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti pedagogiky a jiných okruhů? Chcete být zkrátka úspěšnější na trhu práce, popřípadě si ...
ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOstravazkouškaprofesníkvalifikace

Java - úvod do programováníJava - Beginning Application Development
Říjen 2022 - Brno # Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných ...
JavaúvodprogramováníJavaBeginningApplicationDevelopment

Oracle Database 11g - 12c Workshop: Administrace databáze - pokročilý kurzOracle 11g - 12c Workshop: Advanced Database Administration
Prosinec 2022 - Praha # V tomto kurzu si administrátoři, vývojáři nebo další zájemci o správu Oracle databází doplní znalosti o témata týkající se zálohování, obnovy, přenosu dat a základní konfigurace sítí. Získají dovednosti s použitím komponent jako Recovery manager, Resource manger, ...
OracleDatabaseWorkshop:AdministracedatabázepokročilýkurzOracleWorkshop:AdvancedDatabaseAdministration

Skončení pracovního poměru na praktických příkladech
Listopad 2022 - online # Na semináři vám bude vysvětleno, jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru a případné alternativy tohoto ukončení. Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou postupy a správná praxe. Naučíte se, jak co nejlépe předem upravit postavení zaměstnavatele a jak řešit situace, kdy je třeba pracovní poměru ukončit. Dozvíte se také, kdy a za jakých okolností ...
Skončenípracovníhopoměrupraktickýchpříkladech

Nákladový controlling kalkulace a rozpočty
Listopad 2022 - Praha # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Seminář upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního managementu nákladů (ABC, ABB, ABM). Zároveň představuje nové metody řízení ...
Nákladovýcontrollingkalkulacerozpočty

Daňové a účetní minimum pro neúčetní profese
Listopad 2022 - online # Na semináři si osvojíte základní ekonomické principy a postupy z hlediska daní a účetnictví, potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2022. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků. * • vysvětlení základních ekonomických principů a postupů z ...
Daňovéúčetníminimumneúčetníprofese

Machine learning v cloudu – BigMLData mining v cloudu - BigML
Březen 2023 - Praha # Nástrojů pro data mining existuje celá řada. Od klasických desktopových, přes programovací jazyky, až po cloudové varianty. V tomto kurzu se naučíme pracovat se zavedenou cloudovou data miningovou platformou BigML, která poskytuje své služby již 8 let. Má implementované všechny hlavní DM techniky a vyznačuje se velmi přívětivým uživatelským rozhraním, což není v ...
MachinelearningclouduBigMLDataminingclouduBigML

AD183 - Red Hat Aplication Development I: Programming in Java EE
Červenec 2022 - Praha 7 # Helping Java SE developers write Java EE applications. Red Hat Application Development I: Programming in Java EE (AD183) exposes experienced Java Standard Edition (Java SE) developers to the world of Java Enterprise Edition (Java EE). This course is based on Red Hat® Enterprise Application Platform 7.0. In this course, you will learn about the various ...
AD183AplicationDevelopmentProgrammingJava

Strategický management řízení firmy
Prosinec 2022 - Praha # Strategické řízení je manažerská disciplína, kde se setkávají analytické přístupy a intuitivními. Rozmyšlená strategie a vhodné taktiky pro naplnění jejich cílů jsou motory, které umožňují organizaci budovat úspěšnou budoucnost. Žít jen přítomností a naléhavostí každodenní operativy je nebezpečné a krátkozraké. Na tomto praktickém workshopu představíme pestrou škálu nástrojů pomáhajících definovat ...
Strategickýmanagementřízenífirmy

Základy SQL
Říjen 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Pro absolvování kurzu se předpokládají základní znalosti programu MS Excel. Výhodou je aspoň částečná znalost programu MS Access. Popis kurzu: Tvorba jednoduchých dotazů: Struktura příkazu SQL a výběr polí Řazení dotazu Filtrace v dotazech Vypočtené sloupce Spojení tabulek – vnitřní a vnější Souhrny a seskupování Vnořené poddotazy Akční dotazy Kurz probíhá v prostředí MS SQL server ...
Základy

MS Excel analýza a zpracování dat
Srpen 2022 - Praha 9 # Cílem kurzu je naučit posluchače využívat analytických nástrojů a funkcí programu Excel určených k hromadnému zpracování velkého objemu dat. Posluchači se naučí správným zásadám zamezujícím riziku poškození, nebo ztráty dat či jejich relevance a dalším možnostem jejich získávání a úpravám dat před samotným zpracováním. Kurz je určen pro uživatele, kteří zpracovávají rozsáhlá a objemná data a ...
Excelanalýzazpracování

KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
Říjen 2022 - Frýdek Místek # Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav ...
KURZSTROJNÍKŮSTAVEBNÍCHSTROJŮ

MS Excel – manažerské nástroje
Listopad 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, ...
Excelmanažerskénástroje

Účetnictví pro pokročilé - víkendový
Srpen 2022 - Hradec Králové # Kurz Účetnictví pro pokročilé je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Jde o navazující modul na Účetnictví pro začátečníky. ...
Účetnictvípokročilévíkendový

Manažerské rozhovory - motivační a hodnotící
Srpen 2022 - Brno # Na tomto praktickém workshopu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit atmosféru na pracovišti, lépe pracovat s potenciálem svých zaměstnanců a přecházet konfliktním situacím. Cílem je umět nastavit úkoly z hlediska motivačního působení, pochopit důležitost uznání pro tým, umět používat zpětné ...
Manažerskérozhovorymotivačníhodnotící

Adobe Photoshop Bridge a Camera RAWAdobe Photoshop Bridge and Camera RAW
Září 2022 - Brno # Kurz Adobe Photoshop Bridge a Camera RAW je určen uživatelům, kteří se chtějí naučit profesionálně zpracovávat digitální forografie s využitím bitmapového grafického programu Adobe Photoshop, a to konkrétně s modulem Camera RAW.Ke školení je potřeba mít vlastní počítač s příslušným ...
AdobePhotoshopBridgeCameraRAWAdobePhotoshopBridgeCamera

Školitel vazačů břemen
Říjen 2022 - webiář # Pro všechny provozovatele všech druhů jeřábů, interní i externí odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní výcvik vazačů břemen dle ČSN ISO 9926-1. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262 - 2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě ...
Školitelvazačůbřemen

Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting
Srpen 2022 - Brno # Kurz je určen uživatelům, kteří s aplikací Power BI začínají. Na tomto kurzu vás seznámíme s architekturou Power BI, ukážeme vám možnosti importu a následné úpravy dat. Předvedeme si možnosti vizualizace dat, rozdělení reportů na více stránek, jejich sdílení s kolegy, klienty. Součástí kurzu je úvod do jazyka DAX, který nevyžaduje ...
PowerEfektivníanalýzareportingPowerDataAnalysisReporting

Umění úspěšné sebeprezentace
Srpen 2022 - Praha # Kurz Umění úspěšné sebeprezentace je určen všem, kdo chtějí umět prezentovat sebe, svou práci, svůj tým nebo svou firmu. Čeká Vás důležitá prezentace a Vy na ni chcete být dobře připraveni? Chcete dobře zapůsobit na pracovním pohovoru? Jste si vědomi toho, jak velký význam má první dojem, Vaše vystupování, volba správných slov, neverbální komunikace nebo také osvědčené řečnické tipy a triky? Zajímá Vás ...
Uměníúspěšnésebeprezentace

Základy personalistiky - Personální agenda na jedničku
Listopad 2022 - Online # Získejte detailní přehled v legislativě a vedení důležitých personálních dokumentů Pronikněte do správy osobních údajů a vedení spisů, poznejte náležitosti pracovních smluv a dohod, nahlédněte do ukončování pracovního poměru, ujasněte si, které mzdové složky je zaměstnavatel povinen vyplácet a jaké jsou základní povinnosti na úseku bezpečnosti ...
ZákladypersonalistikyPersonálníagendajedničku

Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
Prosinec 2022 - Praha # Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě LAN a lokální stroje (primárně klientské Windows). Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní distribuce KALI ...
PenetračnítestováníetickýhackingEthicalHackingNetworksPočet kurzů: 102613
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde