SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Minimum celního deklaranta [3 dny]
Říjen 2022 - Praha 4 # Celní řízení v praxi # Prakticky a efektivně - vše podstatné ve třech dnech! Ovládněte nutné základy práce celních deklarantů na našem kurzu . Při jeho přípravě jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání celních deklarantů. Do kurzu jsou zařazena ta témata, která jsou pro praktickou orientaci v celní problematice nezbytná. Naučíte se základní a pro praxi důležité předpisy ...
Minimumcelníhodeklarantadny

Základy podnikání - online kurz
Září 2022 - on-line # Cíle kurzu: Online kurz Základy podnikání je ideální přípravou pro začínající podnikatele. Jak bude probíhat? Sestavíte vlastní podnikatelský plán. Naučíte se orientovat v problematice daní, daňové evidence. Zaměříte se na marketing, komunikaci a také na právní rovinu podnikání. Vše na základě znalostí a zkušeností spolupracujících podnikatelů v daných oborech. Popis: Máte podnikatelský nápad? Chcete ...
Základypodnikáníonlinekurz

Nová metodika FMEA 2019
Listopad 2022 - Praha # Kurz je určen zejména současným i potenciálním uživatelům FMEA z oblasti návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů, testování, logistiky, výroby, plánování zkoušek, údržby a kvality. FMEA je nejrozšířenější metodou analýzy rizik v automobilovém průmyslu. Pomáhá dodavatelům předvídat a předcházet rizikům při vývoji produktu i při přípravě výrobních procesů. Nový AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pro ...
NovámetodikaFMEA2019

AD183 - Red Hat Aplication Development I: Programming in Java EE
Září 2022 - Praha 7 # Helping Java SE developers write Java EE applications. Red Hat Application Development I: Programming in Java EE (AD183) exposes experienced Java Standard Edition (Java SE) developers to the world of Java Enterprise Edition (Java EE). This course is based on Red Hat® Enterprise Application Platform 7.0. In this course, you will learn about the various ...
AD183AplicationDevelopmentProgrammingJava

Naučte se říkat ne
Říjen 2022 - Praha # Popis Trápí vás, že neumíte říkat ne? Nejste dostatečně asertivní a neumíte si ochránit vaše hranice? Vše radši odsouhlasíte, abyste měli klid, ale následně si to vyčítáte? Snažíte se vždy vyhovět okolí, místo toho, abyste brali ohled na své potřeby? Jestli vám to zní povědomě, tak je čas udělat první krok. Naučit se slušně, ale velmi jasně, ...
Naučteříkat

Akvizice a oceňování firem v praxi
Listopad 2022 - Praha # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Fúze a akvizice představují komplexní proces a jeho zvládnutí napomáhá co nejvíce omezit potenciální rizika, která s sebou prodej či nákup firmy nebo aktiv přináší. Proto je zapotřebí zkoordinovat týmy interních a spolupracujících externích odborníků na strategické, ...
Akviziceoceňovánífirempraxi

Project Management in Oracle Primavera P6 - Basic Professional
Listopad 2022 - Praha # Kurz je určen pro zájemce o tvorbu harmonogramů a řízení projektů s podporou SW Oracle Primavera. Účastníci získají znalosti jak vytvořit harmonogram v SW Oracle Primavera, v rámci školení je připravena řada příkladů, které mohou ihned rozvíjet a zavést v praxi. Začátečníci získají ucelený obraz o nástrojích a technikách projektového řízení, zkušení si své ...
ProjectManagementOraclePrimaveraBasicProfessional

MS Word pokračovací
Září 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Word (v rozsahu určeném základním kurzem) a praxe s úpravou textů. Popis kurzu: Základy typografie Speciální tabulátory Víceúrovňové seznamy Různá záhlaví a zápatí Oddíly dokumentu Styly a obsahy Formuláře Ochrana - zámky dokumentu Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu osnova kurzu Microsoft Word pokračovací: 1....
Wordpokračovací

Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje
Říjen 2022 - Praha,Ostrava # Kurz-školení Programování v PL - pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur a funkcí. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury a funkce, tak i tzv. externí procedury.Posluchači se naučí efektivně využívat SQL a transformovat výstup XML,JSON ...
Kurz-školeníProgramovánípgSQLpokročilétechnikyvývoje

Key Account ManagementKey Account Management
Září 2022 - Praha # Kurz se zabývá problematikou klíčových zákazníků a péčí o ně. S oblibou se říká, že není ani tak těžké zákazníka získat, jako si jej udržet a primární příčinou ztráty zákazníka je právě nedostatečná zákaznická péče. V průběhu kurzu se dozvíte informace o charakteristických rysech klíčového zákazníka, o metodách jeho získání, jakým způsobem vytvořit strategické plány, jak nastavit péči ...
AccountManagementKeyAccountManagement

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, daní z příjmů a DPH – speciálka pro praktiky
Říjen 2022 - Praha # Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou ...
Hmotnýnehmotnýmajetekpohleduúčetnictvídanípříjmůspeciálkapraktiky

DPH v roce 2022 a změny od roku 2023
Prosinec 2022 - Praha # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, * vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023, * vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku, * uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku, * ...
roce2022změnyroku2023

Daň z příjmů právnických osob - online kurz
Srpen 2022 - on-line # Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají ...
příjmůprávnickýchosobonlinekurz

PRE-PRESS, Enfocus PitStop ProPRE-PRESS, Enfocus PitStop Pro
Srpen 2022 - Brno # Kurz seznámí účastníky s pojmem PRE-PRESS a osvětlí co vše se pod ním skrývá. Zájemcům poskytne informace o postupech elektonické montáže, knižních vazbách a různých problémech při zpracování PDF. Nabídne řešení potíží pomocí programu Enfocus PitStop Pro (zásuvný modul Adobe Acrobat Profesional). Účastník se naučí používat tento program, pozná hlavní funkce jako ...
PRE-PRESSEnfocusPitStopProPRE-PRESSEnfocusPitStop

MS EXCEL pro manažery a ekonomy - 2denní
Září 2022 - Praha # Kurzy na PC # Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery, účetní, ekonomy, ale také všechny, kteří se chtějí seznámit s pokročilými a méně používanými speciálními nástroji programu MS Excel. obsah Sjednocení znalostí Pokročilá práce s listy, trojrozměrné tabulky a funkce Pokročilé funkce (finanční, datumové, statistické, databázové, vyhledávací, textové, informační, ...
EXCELmanažeryekonomy2denní

Insolvenční řízení - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
Říjen 2022 - online # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Účastenství věřitele v insolvenčním řízení; změna v osobě věřitele * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v ...
InsolvenčnířízenívěřiteléuplatňováníuspokojovánípohledávekaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturaON-LINE

Spring Framework a Spring Boot - tvorba backendů a mikroslužebSpring Framework a Spring Boot - Building a Microservices Application
Září 2022 - Brno # Kurz je určen Java vývojářům, kteří se chtěji seznámit s prací v prostředí Spring Framework. Součástí školení je mimo seznámení se samotným frameworkem a jeho jednotlivými komponenty také úvod do prostředí Spring Boot, tvorba REST služeb a možnosti napojení aplikací ...
SpringFrameworkSpringBoottvorbabackendůmikroslužebSpringFrameworkSpringBootBuildingMicroservicesApplication

Project základní
Listopad 2022 - Kolín # Školení je určené pro uživatele, kteří zatím mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s plánovaním a řízením projektů v programu Project. Posluchači se seznámí s možnostmi nasazení programu Project a se základními pojmy v oblasti harmonogramů. Posluchači se naučí vytvářet harmonogramy, nastavovat vazby mezi úkoly a úkolům přiřazovat zdroje, sledovat a vyhodnocovat průběh projektu po stránce času, nasazení zdrojů a nákladů. * ...
Projectzákladní

MS PowerPoint pokračovací
Listopad 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu PowerPoint (v rozsahu určeném základním kurzem) a základní praxe vedení prezentací. Práci s programem usnadňují základní znalosti MS Word a MS Excel. Popis kurzu: Návrhy snímků Rozložení snímků Přechody mezi snímky Animace obsahu Efekty v prezentaci Předlohy snímků Prezentační zásady Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu ...
PowerPointpokračovací

Docker – kurz kontejnerizace aplikací
Říjen 2022 - Praha # Předpokládané znalosti Kurz předpokládá znalost příkazové řádky (Linux, Windows). Cíl kurzu Samostatně vytvářet aplikace v Docker kontejnerech, bez ohledu na jejich užitou technologii a následně je nasazovat do produkčního prostředí. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro vývojáře, systémové administrátory a testery, dále pro všechny, kteří chtějí posunout vývojářské procesy ve své firmě ...
Dockerkurzkontejnerizaceaplikací

SCRUM v organizaci – škálování v agilní organizaci SCRUM v organizaci – škálování v agilní organizaci
Říjen 2023 - Praha # Tento praktický workshop se zaměřuje na řešení problémů a sdílení znalostí škálování v agilní organizaci. Naučíte se základní principy škálování, seznámíte se i s méně známými škálovacími frameworky (SAFe, LeSS, Scrum@Scale, Nexus), poznáte silné a slabé stránky jednotlivých frameworků a budete si umět ...
SCRUMv organizaciškálovánív agilníorganizaciSCRUMv organizaciškálovánív agilníorganizaci

SQL Server - pokročilá optimalizace výkonuSQL Server Advanced Performance Tuning
Prosinec 2022 - Brno # Tento kurz je věnován zkušeným administrátorům a vývojářům, kteří již ovládají základy optimalizace výkonu v databázových systémech, ale potřebují se dozvědět a aplikovat pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizace dotazů, škálovatelnosti výkonu a optimalizace I - O, aby dosáhli vysoký výkon v náročném prostředí. Je také ...
ServerpokročiláoptimalizacevýkonuSQLServerAdvancedPerformanceTuning

Marketing a design
Listopad 2022 - Brno # Design hraje v marketingu důležitou roli, protože nás provází na každém místě. Je jedno, zda se jedná o logo, značku, firemní barvy, tiskoviny nebo webové stránky. Protože barvy a tvary vnímáme okamžitě na první pohled, je důležité, abychom zákazníka zaujali a přitáhli jeho pozornost. Podíváme se na to, jak design a psychika spolu pracují a jaké nástroje použít pro tvorbu designu. Kurz je určen pro ty, kteří chtějí ...
Marketingdesign

Mzdové účetnictví pro praxi - rekvalifikační kurz
Říjen 2022 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 15 000 Kč. Nová cena : 12 000 Kč. Ušetříte: 3 000 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-13597 - 2021-2 . Rekvalifikace: Mzdové účetnictví ...
Mzdovéúčetnictvípraxirekvalifikačníkurz

SOLÁRIA - Provozovatel solárií - NEZDRAVOTNÍCI- rekvalifikační kurz
Říjen 2022 - Plzeň # SOLÁRIA - Provozovatel solárií – akreditace MŠMT -rekvalifikační kurz pro nezdravotníky v rozsahu 100 hod. [Živnostenský list]. Termín podle ...
SOLÁRIAProvozovatelsoláriíNEZDRAVOTNÍCI-rekvalifikačníkurzPočet kurzů: 102889
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net