Rekvalifikační účetní kurzy
konsolidovana ucetni zaverka podle ceskych predpisu a zaklady konsolidace podle ifrs
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

ucetnictvi

Celkem nalezeno - 462 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (31)


Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty pro rok 2019

2019-05-21 - Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • nejčastější chyby v účtování, • inventární karty, • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování, • vazba na DPH a majetkové daně, • financování hmotného majetku úvěrem, • časté chyby a omyly....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPersonalistika a bezpečnost práce v roce 2019

2019-05-21 - Na semináři se seznámíte s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a praktickými příklady a vzory k implementaci požadavků v praxi. * • úvod do problematiky, • aktuální změny v právních předpisech, • právní a ostatní požadavky, • odpovědnost za BOZP, • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik, • výcvik zaměstnanců, • pracovní úrazy, • prověrky a kontroly BOZP. Diskuze a odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNákladový controlling kalkulace a rozpočty ... aneb Jak efektivně řídit firemní náklady
Účetně administrativní povinnosti ve společnosti
Budování výrobního controllingu krok za krokem ...
Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům

2019-05-21 - Rozšíříte své znalosti o specifika účetnictví neziskových organizací a seznámíte se s rozdíly v účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. * Rozdíly v účetnictví neziskových organizací oproti podnikatelům Účetní osnova • dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost • účtování o darech v roce 2019 • příjmy z nakládání s majetkem • technické zhodnocení dlouhodobého majetku • tvorba opravných položek a rezerv • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly v roce 2019 • tvorba a čerpání fondů • dotace včetně dotací v cizích měnách • účtování o dani z příjmu • rozdělení hospodářského výsledku • nedokončená výroba, změna stavu zásob v roce 2019 • aktivace materiálu a dlouhodobého majetku v roce 2019 • změna formátu a obsahu účetní závěrky • audit, výroční zpráva a zveřejňování závěrek....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni
Velká novela daňových předpisů v roce 2019 – Sněmovní tisk č. 206, implementace směrnice ATAD a související změny v daňové praxi

2019-05-21 - Česká republika je povinna implementovat do české legislativy Směrnici Rady EU 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnici ATAD). V rámci této změny dochází mimo jiné k implementaci zneužití práva do daňového řádu, dochází však i k dalším souvisejícím změnám, například v oblasti hlášení osvobozených příjmů vyplácených do zahraničí či zjednodušení v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Cílem semináře je připravit vás na související změny daňové legislativy a praktické dopady novel daňových a souvisejících předpisů a aktuální judikatury do praxe. * • transpozice směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (zákaz zneužití práva, omezení výpůjčních výdajů, danění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladů daňových systémů)…, • změny daňové uznatelnosti úroků, • zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla), • zamezení využití tzv. hybridních nesouladů, zdanění při odchodu (tzv. exit taxation), • ustanovení pravidla proti zneužití práva, • zneužití práva v aktuální judikatuře, • další změny v oblasti daňových, účetních a dalších souvisejících předpisů v roce 2018 a 2019, • výklad dalších změn v oblasti daně z příjmů, • aktuální judikatura na téma (dle časových možností), • reklama a hranice její daňové uznatelnosti, • odčitatelná položka na výzkum a vývoj. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKurz účetnictví pro podnikatelské subjekty

2019-05-21 - I. den * 21. května 2019, 09:00 – 15:00 1. Úvod Podvojné účetnictví Legislativní úprava, forma, rozsah Účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy účet syntetický a analytický, účetní osnova aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy) pravidla pro tvorbu předkontace   II. den * 22...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuFAKTURACE, POKLADNA, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY v praxi roku 2019

2019-05-21 - Cíl semináře: Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby obsah odpovídal skutečnosti. Často odběra...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuFKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2019

2019-05-22 - Na semináři se seznámíte s aktuálními pravidly pro tvorbu a použití prostředků FKSP a sociálních fondů. Upozorněni budete na případy, kdy prostředky z fondů čerpat nelze. * • výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů, • používání fondů a jejich účel, • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu, • fondy dle specifikace – organizační složky státu, • příspěvkové organizace, • obce, kraje, • způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny, • odborové organizace a jejich spolurozhodování, • co lze a nelze z fondů hradit, • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, • vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce). Diskuze, odpovědi na otázky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuTVORBA ROZPOČTŮ A KALKULACÍ - 2denní

2019-05-22 - ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuCestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2019

2019-05-22 - Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s praktickým poskytováním cestovních náhrad. * • platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2019 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů, • náhrady při tuzemských pracovních cestách, • náhrady při zahraničních pracovních cestách, • paušalizace cestovních náhrad, • zálohy na pracovní cestu. Diskuze, odpovědi na otázky....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDLOUHODOBÝ MAJETEK, JEHO ODPISY, OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ MAJETKU

2019-05-22 - Správné ocenění majetku Jaký majetek lze odpisovat Kdo může odpisovat Způsoby odpisování majetku Výpočet rovnoměrných a zrychlených odpisů hmotného majetku Vymezení oprav a udržování Definice TZ hmotného a nehmotného majetku Příklady na TZ Kdy jsou výdaje na opravy a TZ součástí vstupní ceny majetku Odpisování TZ u vlastníka, u ná...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčtujeme v PohoděCelkem nalezeno - 462 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (31) 
Novinky & Aktuality

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde