Rekvalifikační účetní kurzy
mzdove ucetnictvi
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

mzdy socialni a zdravotni pojisteni

Celkem nalezeno - 100 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (7)


ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ v roce 2019

2019-02-08 - Obsah: * Změny ve zdravotním pojištění * Změny v nemocenském pojištění * Náhrada mzdy placená zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti * Změny v pojistném na sociální zabezpečení * Změny v pojistném na penzijní připojištění se státním příspěvkem * Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (tzv. úrazové pojištění) * Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se závislé činnosti * Zásadní změny týkající se práce mzdových účetních od roku 2019 * Nové povinnosti ve mzdové účtárně * Roční zúčtování daňových záloh za rok 2018 * Dotazy účastníků, diskuze Na tomto semináři bude účastníkům předán podrobný pracovní materiál s celou řadou názorných ukázek výpočtů a doporučených vzorů. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuEVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2019 - aktuality

2019-02-14 - Cíl: Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2019. S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují. Obsah: * Připomenutí aktualizovaného znění právní úpravy * Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené doby * Vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění * Základní zásady při vyplňování ELDP * Příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek * Dohoda o provedení práce – souběžné či navazující dohody v rámci jednoho zaměstnavatele * Kombinace zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu * Kombinace několika zaměstnání malého rozsahu * Absence, vazba a výkon trestu * ELDP členů kolektivních orgánů právnických osob * Zaměstnanci, s nimiž byl neplatně rozvázán pracovní poměr * Zaměstnankyně na mateřské dovolené * Úmrtí zaměstnance * Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod * ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod * ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby * Vyloučené a odečítané doby * Opravy již odeslaných ELDP * ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statutárního orgánu právnické osoby * Další aktuality, prognóza * Dotazy, diskuze Obsah semináře může být upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDANĚ Z PŘÍJMŮ 2018/2019 v příkladech - aktuality a nejčastější chyby

2019-02-20 - Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. Cíl: Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska daní z příjmů platných pro rok 2019 a častých chybách zjištěných při kontrolách účetnictví a daních z příjmů i při auditech za rok 2018, a to zejména z pohledu podnikatelů. Obsah: Daň z příjmů fyzických osob * Předmět daně z příjmů fyzických osob * Osvobození od daně z příjmů fyzických osob vč. osvobození bezúplatných příjmů * Daň z příjmů fyzických osob z jednotlivých činností Daň z příjmů právnických osob * Poplatníci daně z příjmů právnických osob * Osvobození od daně z příjmů právnických osob * Základ daně z příjmů právnických osob * Daňové a nedaňové náklady * Opravy zjištěných chyb ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuKOMUNIKACE S KLIENTEM JAKO ZÁKLAD PROFESIONALITY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA (AKREDITACE MPSV)

2019-02-22 - Efektivní komunikace je základní výbavou profesionálního pracovníka v sociálních službách. Kurz je vedený interaktivní formou, klade důraz na konkrétní potřeby jednotlivých účastníků, propojení do praxe a reflexi vlastní práce. Co se naučíte: rozlišovat mezi různými profesionálními způsoby práce s klientem a cíleně volit mezi těmito způsoby dle situace osvojíte si konkrétní techniky a postupy vedoucí k efektivní komunikaci prac...
Gaudia - Institut pro postmoderní vzdělávání - Podrobnosti o kurzuSRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE ZAMĚSTNANCŮ

2019-02-26 - Zaměstnancům personálních oddělení (včetně HR managerů a dalším pracovníkům personálních oddělení), interním právníkům společností – výklad je praktický a v řadě otázek značně detailní. Cíl školení: Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě exekučních a insolvenčních řízení (oddlužení) zaměstnanců a s nimi spojené provádění srážek ze mzdy zaměstnavateli, zejména se zaměřením na nejasnosti právní úpravy a časté chyby zaměstnavatelů, včetně možných sankcí za nedodržení povinností....
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuPrávo na sociálních sítích

2019-02-28 - Podrobná osnova * Odpovědnost provozovatelů a uživatelů sociálních sítí - subjekty na internetu a jejich odpovědnost - aktuální kauzy v ČR i ve světě - možnost blokování stránek prostřednictvím poskytovatelů připojení k internetu - vývoj povinností ve vztahu k fake news v EU * Autorské právo na sociálních sítích - užívání fotografií - linkování - streaming * Ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti na sociálních sítích - užívání fotografií a videí - cookies - soutěže na sociálních sítích - falešné profily - využívání sociálních sítí zaměstnanci a zaměstnavateli - přátelství na sociálních sítích ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí

2019-03-14 - Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. Cíl: Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků. Obsah: * Sociální sítě a jejich úloha pro HR * Jak a kde najít ty správné lidi * Jak a kde se prezentovat jako žádaný zaměstnavatel * Tipy a techniky z praxe Metody výuky: Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPRŮMĚRNÝ A PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK v praxi - výpočty a použití

2019-04-12 - Určeno pro mzdové účetní a personalisty. Cíl: Objasnit si, co v praxi provádíme špatně v oblasti výpočtů průměrného výdělku, jak správně postupovat a jakým problémem je stanovení pravděpodobného výdělku, aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců. Obsah: * Základní vysvětlení pro výpočet průměrného výdělku dle zákoníku práce (ZP) – § 351 ZP a následující * Z jaké základny pro výpočet vycházíme při výpočtu – příklady * Jaké příjmy mohu započítat do průměrného výdělku a případně pravděpodobného výdělku při výpočtu – doplnění konkrétních příkladů pro průměrný výdělek * Pravděpodobný výdělek – jak postupovat při stanovování pravděpodobnosti – základní určení v ZP – postup při výpočtu * Jaké postupy při výpočtech je důležité dodržovat, a zároveň také vyplývají ze ZP * Dopady průměrného a pravděpodobného výdělku do mzdových oblastí – o jaké oblasti jde * Náhrada mzdy placená zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti a dopady se špatným výpočtem průměrného výdělku * Náhrada při ztrátě na výdělku při pracovním úrazu * Postup u matek a další dlouhodobé nepřítomnosti v práci v oblasti pravděpodobného výdělku * Další dopady špatného stanovení průměrného a pravděpodobného výdělku v praxi * Příklady na dané téma * Dotazy účastníků, diskuze ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuSEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ MZDOVÉ ÚČETNÍ - 4denní

2019-04-15 - A. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní Cíl: Uvést účastníky kurzu do problematiky nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Účastník kurzu získá přehled o základních principech systému nemocenského pojištění a pojistného, o dávkách, o povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců. Obsah: * Nemocenské pojištění * Zaměstnanec v systému nemocenského pojištění * Účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) * Rozdělení zaměstnání v nemocenském pojištění (běžná zaměstnání, dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu) * Povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční) Podmínky nároku na dávky, podpůrčí doba, ochranná lhůta * Rozhodné období, denní vyměřovací základ, povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky * Dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné) * Pojistné na sociální zabezpečení * Poplatníci pojistného * Vyměřovací základ a maximální vyměřovací základ * Sazby a odvod pojistného * Povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného * Splátky, penále (promíjení penále) a vymáhání pojistného Metody výuky: Součástí kurzu bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci kurzu mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili. Lektor: Mgr. Šárka CHOTĚBORSKÁ, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Termín konání: 15. dubna 2019, 9 - 13 h. B. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní Obsah: Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR * Legislativa, zdroje informací * Typy plátců pojistného * Oznamovací povinnost * Kódy změn * Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) * Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti * Dokladová kontrola * Novinky ve zdravotním pojištění a výhled Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Problematika cizinců ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze třetích zemí * Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze států EU, EHP a Švýcarska * Principy EU koordinace v oblasti sociálního zabezpečení * Rozsah nároků na zdravotní služby * Typy průkazů pojištěnce * Nároky rodinných příslušníků * Nárokové formuláře * Určení příslušnosti k právním předpisům (souběhy výdělečných činností ve dvou a více státech, institut vyslání, výjimka) ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Lektor: Jitka LUCIANI, ředitelka odboru služeb klientům VZP ČR – Krajské pobočky pro hl. m. Prahu a Ing. Jana ČEMUSOVÁ, vedoucí referátu správy registru VZP ČR Termín konání:15. dubna 2019, 13.30 - 15.30 h. C. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základní...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

2019-04-15 - Obsah: Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR * Legislativa, zdroje informací * Typy plátců pojistného * Oznamovací povinnost * Kódy změn * Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) * Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti * Dokladová kontrola * Novinky ve zdravotním pojištění a výhled Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Problematika cizinců ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze třetích zemí * Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze států EU, EHP a Švýcarska * Principy EU koordinace v oblasti sociálního zabezpečení * Rozsah nároků na zdravotní služby * Typy průkazů pojištěnce * Nároky rodinných příslušníků * Nárokové formuláře * Určení příslušnosti k právním předpisům (souběhy výdělečných činností ve dvou a více státech, institut vyslání, výjimka) ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

2019-04-15 - Cíl: Uvést účastníky kurzu do problematiky nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Účastník kurzu získá přehled o základních principech systému nemocenského pojištění a pojistného, o dávkách, o povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců. Obsah: * Nemocenské pojištění * Zaměstnanec v systému nemocenského pojištění * Účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) * Rozdělení zaměstnání v nemocenském pojištění (běžná zaměstnání, dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu) * Povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční) * Podmínky nároku na dávky, podpůrčí doba, ochranná lhůta * Rozhodné období, denní vyměřovací základ, povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky * Dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné) * Pojistné na sociální zabezpečení * Poplatníci pojistného * Vyměřovací základ a maximální vyměřovací základ * Sazby a odvod pojistného * Povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného * Splátky, penále (promíjení penále) a vymáhání pojistného Metody výuky: Součástí kurzu bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci kurzu mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní

2019-04-16 - Obsah: * Orientace na stránkách Finanční správy ČR * Plátce daně a plátcova pokladna včetně registrace * Definice zaměstnavatele a zaměstnance * Vymezení příjmů ze ZČ * Příjmy ze ZČ zdaněné konečnou srážkovou daní, vč. formulářů, termínů podání a placení * Příjmy, které nejsou předmětem daně ze ZČ * Příjmy osvobozené od daně ze ZČ * Základ daně u příjmů ze ZČ a jeho výpočet, příklady * Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování * Slevy na dani a jejich prokazování * Tiskopis Prohlášení poplatníka * Roční zúčtování záloh * Termíny odvodu záloh a termíny a způsoby podávání tiskopisů * Sankce – pokuta za opožděné podání daňového tvrzení, úroky z prodlení, penále * Diskuze, dotazy účastníků možné během celého kurzu ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní

2019-04-16 - Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), jakož i o povinnostech zaměstnavatelů v důchodovém pojištění upravených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.). Pomocí vzorových příkladů budou též seznámeni se základními zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP. Obsah: * Pojištění povinné, dobrovolné, náhradní doby pojištění * Základní informace o dávkách důchodového pojištění – podmínky nároku a jejich výše * Povinnosti zaměstnavatelů * Vedení podkladové evidence, archivační lhůty * Součinnost při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu) * Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců * Předepsané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění * Vedení ELDP – základní povinnost zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění * Základní zásady při vyplňování ELDP podle aktuálního právního stavu * Odchylky při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce * Údaje uváděné do více řádků, zaměstnání po vzniku nároku na důchod, vedení ELDP pro starobní důchodce * Vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody * Odeslání ELDP * Opravy již odeslaných ELDP * Příklady vyplňování ELDP * Sankce při porušení povinností, řízení o námitkách * Diskuze, dotazy ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuVEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní

2019-04-17 - Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu * Agenda spojená s ukončením kalendářního měsíce, kalendářního roku, pracovněprávního vztahu * Směna, harmonogram směn, přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky * Rovnoměrně rozvržená a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, vyrovnávací období, přestávky na oddech, přestávky bezpečnostní, přestávky mezi směnami, týdenní volno * Výpočet měsíční mzdy, poměrná část měsíční mzdy, hodinová mzda * Práce přesčas, práce ve svátek, náhradní volno za práci přesčas, náhradní volno za svátek * Odměna za pracovní pohotovost * Další příplatkové mzdy – za noc, za sobotu a neděli, za práci ve ztíženém pracovním prostředí * Výpočet průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek * Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti * Sociální zabezpečení – vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ, příjmy, z nichž se pojistné neodvádí, sazby pojistného, odvod pojistného – lhůty, přehled o výši pojistného * Zdravotní pojištění – sazby pojistného, výpočet pojistného, vyměřovací základ, minimální vyměřovací základ * Schéma výpočtu čisté mzdy a principy zdanění příjmu fyzických osob (zaměstnanec s Prohlášením a bez Prohlášení), daňové slevy, prokazování nároků na jednotlivé daňové slevy * Příprava na budoucí povolání studiem na střední a vysoké škole – prokazování doby studia – podrobně ustanovení §§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. pro mzdové účetnictví * Provádění srážek ze mzdy – základní informace * Srážky bez souhlasu, srážky se souhlasem * Srážky přednostní, nepřednostní * Pořadí srážek ze mzdy * Povinnosti zaměstnavatele při vzniku PPV, ukončení PPV * Zápočtový list, jeho náležitosti, předávání ZL, zasílání ZL * Mzdový list a jeho náležitosti * Dovolená, stanovení nároku na dovolenou, krácení dovolené, převod zůstatku dovolené do dalšího roku Poznámka: Tento seminář je rámcovým shrnutím celého cyklu pro začínající mzdové účetní. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

2019-05-10 - Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, archivní zpracování * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele * Spisová služba – pro veřejnoprávní původce – stručně * Ochrana archiválií * Výběr z ostatních právních předpisů – lhůty pro archivaci dokladů souvisejících se mzdovou a personální agendou * Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech * Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd. * Dotazy účastníků * Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti * Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, správce údajů, zpracovatel, pověřenec * Kdo musí mít pověřence * Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný * Povinnosti při zpracování osobních údajů, Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů, Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů * Vnitřní předpis o osobních údajích * Záznam o instruktáži o osobních údajích * Neoprávněné požadavky subjektu údajů * Předávání osobních údajů OSSZ * Povinnosti při zpracování citlivých údajů * Záznamy o zpracování * Likvidace osobních údajů * Předávání údajů do ciziny * Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad * Přestupky, správní delikty * Kamerový systém * Archivace dat a jejich ochrana * Osobní dotazníky * Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 100 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (7)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde