Rekvalifikační účetní kurzy
mzdove ucetnictvi
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

mzdy socialni a zdravotni pojisteni

Celkem nalezeno - 198 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (14)


Muzikoterapie

2018-03-18 - Hudba jako prostředek k léčení je znám od starověku – už David prý uzdravoval depresemi souženého krále Saula hrou na lyru. Dnes se tento příjemný způsob kúry začíná opět prosazovat. V našem kurzu muzikoterapie se proto zaměřujeme na cílené aktivní využívání hudby k terapeutickým účelům a pomůžeme Vám tím k uvolnění stresu a napětí....
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuPracovněprávní předpisy v roce 2018

2018-03-19 - Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2017/2018, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. * • shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2017–2018 a výhled do dalších let, • novelizace pracovněprávních předpisů k 1. 11. 2017 – zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o inspekci práce a srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců, • aktuální vývoj GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů, • pracovní doba a její rozvrhování – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem, • problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVybrané otázky pracovního práva

2018-03-20 - Seminář bude zaměřen na praktické problémy, se kterými se setkávají zaměstnavatelé při své činnosti a zaměstnávání zaměstnanců. Účastníci semináře by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ze strany kontrolních orgánů, případně samotných zaměstnanců. * Pracovněprávní aktuality: Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – dosti nepřehledná, neboť několika novelami se měnila i pravidla v zákoně o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti. Účastníci budou seznámeni s přehledem všech změn a okamžikem, kdy takové změny začaly či začnou platit. Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb: • podrobné seznámení s rozsáhlou novelou zákona o specifických zdravotních službách a prováděcími předpisy, které nabyly účinnosti v roce 2017, • v rámci této části tak budou vysvětleny změny, například pokud jde o nutnost mít uzavřenou smlouvou s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, • možnost vysílat zaměstnance k prohlídkám u registrujícího poskytovatele, zrušení možnosti dohodnout se se zaměstnancem na neproplacení vstupní prohlídky, která je vyvážená odložením termínu prohlídky až před nástup do práce , • představeny budou i další změny platící například pro zaměstnance pracující v noci, řidiče – referenty, zejména pokud jde o preventivní lékařské prohlídky, • novinky ohledně výpisů ze zdravotnické dokumentace a lékařských posudků atd. Úskalí používání služebních vozidel: • poskytování služebních vozidel jako benefitu, • doporučení pro obsah dohod o používání vozidel, • možnosti monitoringu používání služebních vozidel pomocí GPS, • náhrada škody způsobená na vozidle, • otázky BOZP – školení a zdravotní prohlídky tzv. řidičů – referentů. Odměňování zaměstnanců: • princip stejné mzdy za stejnou práci, • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy, • výhody a limity mzdových výměrů, • kompenzace práce přesčas – jaké možnosti má zaměstnavatel při poskytování příplatků a náhradního volna; možnost zahrnutí kompenzace ve mzdě, • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?, • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy, • praktické aspekty průměrného výdělku. Mateřská a rodičovská dovolená a návraty z nich: Boom mateřských a rodičovských dovolených nekončí, což zaměstnavatelům přináší řadu problémů, zejména při návratech maminek do práce. Seminář se bude věnovat zejména těmto aspektům: • zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené, • návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů, • zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod., • možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu, • povinnosti vůči státním institucím....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSrážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

2018-03-21 - Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby ve výpočtech. * Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy • příjmy, z nichž se srážky provádějí • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ a změny od 28. 2. 2017) • srážky přednostní a nepřednostní • pořadí srážek • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu • postup při provádění srážek ze mzdy • odstupné a exekuční srážka, příslušenství ke srážce • povinnosti plátce příjmu • souběh exekucí • sankce při porušení povinností • úroky z prodlení • doručování exekučních titulů do datových schránek • exekuce a dočasná pracovní neschopnost. Postup při exekuci v případě změny plátce: Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot • podání návrhu na insolvenční řízení (změna insolvenčního zákona od 1. 7. 2017) • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o úpadku • rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance • výše nezabavitelné částky v případě insolvence • postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele • povinnosti dlužníka • pohledávky za podstatou • pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné). Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům • exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu • zabavení příjmu plynoucího z DPP. Diskuze a dotazy posluchačů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVyužití léčivých rostlin ve stravování

2018-03-21 - Sběr a využívání léčivých rostlin provází lidstvo od nepaměti. V dobách, kdy ještě neexistovaly léky, představovaly byliny jedny z nejdůležitějších léčebných prostředků. V našem semináři se naučíte rozeznávat druhy léčivých rostlin a využívat je k přípravě pokrmů a čajů. Zjistíte také, jaké můžou mít pozitivní či negativní účinky, kdy je využít a v jaké míře. Speciální část bude věnována fytoterapii onemocnění trávicího traktu a poruch metabolismu, tedy tomu, jak mohou rostliny pomoci při nejčastějších zdravotních problémech....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: FACEBOOK A EFEKTIVNÍ PREZENTACE

2018-03-21 - Školení je určeno pracovníkům marketingových a PR oddělení, dále těm, kteří by svou firmu rádi propagovali prostřednictvím sociálních sítí. Účelem semináře je naučit se používat Facebook k prezentaci firmy, služby nebo výrobku jednoduchou a co nejvíce praktickou cestou. Přehledně, prakticky, srozumitelně a smysluplně. Lektor kurzu: PhDr. Vojtěch BEDNÁŘ Zkušený konzultant v oblasti mediálního a manažerského poradenství. Dlouhodobě se věnuje marketingu pomocí nových médií a prostřed...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuGDPR - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví

2018-03-21 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-760 - 2017, název akreditace GDPR - ochrana osobních údajů Akreditace: MV : Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním údajům. Obsah: * porovnání dosavadní právní úpravy (zákon č. 101/2000 Sb.) a nové právní úpravy (Nařízení Evropského ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuInzerujte na Facebooku a Instagramu - reklamní kampaně na sociálních sítích

2018-03-22 - Využijte inzertní systémy na sociálních sítích a najděte nové zákazníky on-line Na Facebooku a Instagramu se pohybuje kolem 4,5 milionu Čechů. Inzertní systémy těchto sítí nabízejí řadu nástrojů a funkcí, které vám umožní úspěšně propagovat vaše produkty, služby, akce, weby či firemní facebookové stránky. Naučte se navrhovat, vytvářet a vyhodnocovat kampaně na Facebooku či Instagramu a seznamte se s rozsáhlými možnostmi zacílení reklamy na sociálních sítích. Poradíme vám, jak napsat dobrý inzerát, jak dlouhodobě dosahovat dobrého výkonu reklamních kampaní a jak jej měřit. Kurz je určen: specialistům on-line marketingu   marketérům, kteří potřebují využívat on-line kanály   inzertním specialistům   majitelům a jednatelům malých firem    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: zjistíte, jak inzertní systémy na Facebooku a Instagramu fungují a co vám nabízejí   zvládnete základní i pokročilé nástroje pro zadávání reklamy na těchto sociálních sítích   naučíte se správně definovat cíle reklamních kampaní i měřit a vyhodnocovat jejich úspěšnost   získáte návod, jak napsat účinný text a jaký vizuál inzerátu zvolit   poznáte, jak testovat výkonnost reklam a jak ji dlouhodobě udržet na vysoké úrovni   seznámíte se s mnoha praktickými příklady i s nejčastějšími chybami     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuMARKETING SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 18-01

2018-03-22 - Staňte se odborníky na komunikaci na sociálních sítích a zařaďte ji do komunikační strategie své firmy Sociální sítě jsou dnes hlavní komunikační platformou na internetu. Pokud potřebujete získat znalosti a dovednosti nezbytné pro efektivní komunikaci na sociálních sítích, je pro vás tento kurz ten pravý. V kurzu zdaleka nepůjde jen o teorii, prakticky se zde naučíte, jak plánovat, tvořit a spravovat profily na různých sociálních sítích. Rovněž zjistíte, jak vytvořit odpovídající st...
ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNejčastější chyby personalistů na sociálních sítích

2018-03-22 - Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců na sociálních sítích. Odnesete si domů poznatky a návody, jak se nejčastějším chybám při vašem náboru vyhnout. * Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích • co vše se momentálně děje na sociálních sítích, • jak mluvit stejným jazykem – jak komunikovat, aby vaše sdělení bylo všem skutečně jasné, • jak nehledat jen supermany, • co má váš příspěvek opravdu obsahovat aby zaujal, • o hledání špatných profesí na špatně zvolených sociálních sítích, • ví management skutečně, koho chce? • pocity nejsou fakta, • jak využít všechny kanály a nástroje pro cílovou skupinu zaměstnanců, • opravdu znáte LinkedIn a další sociální sítě? • co je Power BI. Mnoho příkladů z denní praxe lektorky – specialistky na sociální sítě. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚvod do problematiky šikany v sociálních zařízeních - akreditace MPSV ČR

2018-03-23 - Co Vás napadne při zaslechnutí pojmu „šikana“? Většinu z nás jistě období, kdy jsme usedali do školních lavic. Šikana se však objevuje i v jiných zařízeních než jen ve školách. Přijďte do lavic opět usednout a dozvědět se, jak může šikana ovlivňovat sociální zařízení a do jakých situací se mohou dostat jeho uživatelé....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuSkončení pracovního poměru na praktických příkladech

2018-03-23 - Na semináři vám bude vysvětleno, jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru a případné alternativy tohoto ukončení. Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou postupy a správná praxe. Naučíte se, jak co nejlépe předem upravit postavení zaměstnavatele a jak řešit situace, kdy je třeba pracovní poměru ukončit. Na semináři bude vysvětleno také, kdy a za jakých okolností náleží zaměstnanci odstupné a jak se postupuje, pokud zaměstnanec platnost ukončení pracovního poměru napadne. Vše bude ilustrováno na příkladech z běžného života, judikatury i praxe kontrolních orgánů. Na praktických případech bude předvedeno rovněž nejčastější pochybení zaměstnavatelů v této oblasti a popsáno, jak se tato pochybení sankcionují. Budete upozorněni na aktuální judikaturu v této oblasti. * • zkušební doba a pracovní poměru na dobu určitou, • pozice zaměstnance a povýšení „na zkoušku“, • odvolatelnost zaměstnance, • dohoda o rozvázání pracovního poměru, • výpověď ze strany zaměstnavatele – důvody, postup, • zákaz výpovědi a kdy neplatí, • odstupné, • výpověď a odbory, • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, • ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, • doručování při ukončení pracovního poměru, • neplatné ukončení pracovního poměru, • soudní spor se zaměstnancem. Diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuReflexologie v praxi dle Vladimíra Neruda – včetně vertikální reflexologie - Praha

2018-03-24 - Na tomto dvoudenním kurzu se naučíte odhalit zdravotní problémy sebe, svých blízkých i svých klientů a hlavně pomoci tyto problémy odstranit jednoduchou a účinnou metodou, upravenou více než 20letou praxí Vladimíra Neruda, žáka Jiřího Janči . Naučíte se používat také vertikální reflexologii....
Valorvitae - Podrobnosti o kurzuKurz EKG Prakticky

2018-03-24 - Otevřený praktický odborný kurz určený zdravotníkům, kteří se chtějí zdokonalit a nebo si obnovit znalosti o EKG. Pro praktické lékaře je kurz akreditován....
AZ-Medica Educa - Podrobnosti o kurzuStress management pro osoby pracující v sociálních službách. MPSV

2018-03-26 - Kurz rozvíjí schopnosti v oblasti zvládání stresových situací typických pro práci v soc.službách. Klienti se seznámí s dělením stresu z odborného hlediska, zjistí, jaké nastávají změny v těle při reakci na stres. Účastníci kurzu si také osvojí znalosti, jak zvládat stresující situace v soc.službách a ověří si, zda jsou ovlivněni stresem či nikoli. Klienti kurzu si vyzkouší sestavit svůj osobní plán zaměřený na eliminování stresu v pracovním životě a seznámí se s relaxačními technikami....
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 198 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (14)  2002 - Connection refused