Rekvalifikační účetní kurzy
cesta za vysnenou postavou
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

mzdy socialni a zdravotni pojisteni

Celkem nalezeno - 168 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (12)


ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

2018-09-18 - Obsah: Systém veřejného zdravotního pojištění v ČR * Legislativa, zdroje informací * Typy plátců pojistného * Oznamovací povinnost * Kódy změn * Vyměřovací základy (DPP, DPČ, neplacené volno) * Nejčastější chyby při plnění oznamovací povinnosti * Dokladová kontrola * Novinky ve zdravotním pojištění a výhled Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Problematika cizinců ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze třetích zemí * Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR * Cizinci ze států EU, EHP a Švýcarska * Principy EU koordinace v oblasti sociálního zabezpečení * Rozsah nároků na zdravotní služby * Typy průkazů pojištěnce * Nároky rodinných příslušníků * Nárokové formuláře * Určení příslušnosti k právním předpisům (souběhy výdělečných činností ve dvou a více státech, institut vyslání, výjimka) ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

2018-09-18 - Cíl: Uvést účastníky kurzu do problematiky nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Účastník kurzu získá přehled o základních principech systému nemocenského pojištění a pojistného, o dávkách, o povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců. Obsah: * Nemocenské pojištění * Zaměstnanec v systému nemocenského pojištění * Účast na nemocenském pojištění (vznik a zánik) * Rozdělení zaměstnání v nemocenském pojištění (běžná zaměstnání, dohoda o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu) * Povinnosti zaměstnavatele (ohlašovací, evidenční) * Podmínky nároku na dávky, podpůrčí doba, ochranná lhůta * Rozhodné období, denní vyměřovací základ, povinnosti zaměstnavatele při přijímání žádostí o dávky * Dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné) * Pojistné na sociální zabezpečení * Poplatníci pojistného * Vyměřovací základ a maximální vyměřovací základ * Sazby a odvod pojistného * Povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného * Splátky, penále (promíjení penále) a vymáhání pojistného Metody výuky: Součástí kurzu bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci kurzu mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNáhrada mzdy a platu, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi

2018-09-18 - Po absolvování semináře budete znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zaměstnanci. * Cestovní náhrady: Pracovní cesta v závislosti na místu výkonu práce a pravidelném pracovišti • druhy cestovních náhrad • cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • zálohy na pracovní cesty • vypořádání nároku zaměstnance • účtování o cestovních náhradách. Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Rozhodnutí zaměstnavatele o poskytování náhrad • daňové důsledky. Průměrný výdělek a jeho použití: Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • výpočet průměrného výdělku v případě výplaty mzdy za delší časové období než kalendářní čtvrtletí • použití průměrného a pravděpodobného výdělku. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek • náhrada mzdy a její výpočet v příkladech • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. Dovolená: Nárok na dovolenou • rozhodnutí o čerpání dovolené • výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • krácení dovolené a další mimořádné okolnosti pro vznik nárok na dovolenou • náhrada za dovolenou. Překážky v práci: Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuČlen první pomoci, rekvalifikace MŠMT ČR

2018-09-18 - Chcete umět zachránit lidský život pro případ, že se naskytnete vy nebo někdo ve vašem okolí v ohrožení života? Absolvujte náš rekvalifikační kurz! Vše potřebné se naučíte nejen teoreticky, ale hlavně prakticky!...
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a zařízení sociální péče včetně domovů důchodců

2018-09-18 - Renomovaný odborník, MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. ze Státního zdravotního ústavu, Vás seznámí se základními pojmy v nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a s odpady z veterinární péče a kuchyní včetně možných rizik pro zdraví a životní prostředí. Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika. ...
INISOFT s.r.o. - Podrobnosti o kurzuSociální sítě za den - firemní i osobní komunikace na sociálních sítích

2018-09-18 - Naučte se efektivně využívat Facebook, Twitter, LinkedIn i další sociální média Sociální sítě přinesly do firemní i osobní komunikace řadu nových možností. Potřebujete být na všech? A když ne, které z nich jsou ty správné pro vás? Přijďte na jednodenní kurz, kde probereme základní nástroje a možnosti Facebooku, Twitteru, Instagramu, LinkedInu a dalších sítí. Představíme si krásy i záludnosti dalších populárních sociálních sítí a dozvíte se, jaké jsou mezi nimi nejdůležitější rozdíly. Díky kurzu budete moci vyhodnotit, které sítě jsou vhodné pro vaši značku a jak s propagací začít. Kurz je určen: začínajícím i pokročilým uživatelům, kteří chtějí propagovat výrobky, služby i sebe na sociálních sítích   manažerům a jednatelům malých a středních firem, kteří se rozhodují, které kanály zvolit   pracovníkům PR a marketingových oddělení    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram i další sociální sítě – vše efektivně během jediného dne   poznáte obskurnější sítě, které mohou být vhodné pro specifické obory – Pinterest, Foursquare a další   získáte souh nejdůležitějších informací pro efektivní budování značky, jména či osobního renomé na sociálních sítích   osvojíte si základy komunikace na sociálních sítích   seznámíte se s nástroji měření úspěšnosti, cílů a výkonu     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní

2018-09-19 - Obsah: * Orientace na stránkách Finanční správy ČR * Plátce daně a plátcova pokladna včetně registrace * Definice zaměstnavatele a zaměstnance * Vymezení příjmů ze ZČ * Příjmy ze ZČ zdaněné konečnou srážkovou daní, vč. formulářů, termínů podání a placení * Příjmy, které nejsou předmětem daně ze ZČ * Příjmy osvobozené od daně ze ZČ * Základ daně u příjmů ze ZČ a jeho výpočet, příklady * Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování * Slevy na dani a jejich prokazování * Tiskopis Prohlášení poplatníka * Roční zúčtování záloh * Termíny odvodu záloh a termíny a způsoby podávání tiskopisů * Sankce – pokuta za opožděné podání daňového tvrzení, úroky z prodlení, penále * Diskuze, dotazy účastníků možné během celého kurzu ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNemocenské pojištění

2018-09-19 - Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. * • aktuální legislativa, • účast na nemocenském pojištění, • okruh pojištěných osob, • vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců, • přerušení účasti na nemocenském pojištění – podmínky nároku na dávky nemocenské pojištění, • druhy dávek, jejich výpočet a výplata, • uplatnění nároku na dávky, • společná ustanovení zákona o nemocenském pojištění pro dávkovou oblast nemocenského pojištění (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek), • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění, • příklady....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní

2018-09-19 - Cíl: Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), jakož i o povinnostech zaměstnavatelů v důchodovém pojištění upravených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.). Pomocí vzorových příkladů budou též seznámeni se základními zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP. Obsah: * Pojištění povinné, dobrovolné, náhradní doby pojištění * Základní informace o dávkách důchodového pojištění – podmínky nároku a jejich výše * Povinnosti zaměstnavatelů * Vedení podkladové evidence, archivační lhůty * Součinnost při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu) * Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců * Předepsané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění * Vedení ELDP – základní povinnost zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění * Základní zásady při vyplňování ELDP podle aktuálního právního stavu * Odchylky při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce * Údaje uváděné do více řádků, zaměstnání po vzniku nároku na důchod, vedení ELDP pro starobní důchodce * Vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody * Odeslání ELDP * Opravy již odeslaných ELDP * Příklady vyplňování ELDP * Sankce při porušení povinností, řízení o námitkách * Diskuze, dotazy ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění

2018-09-20 - Po absolvování semináře budete znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního a důchodové pojištění. * Pojistné na sociální zabezpečení: Právní úprava sociálního zabezpečení • poplatníci pojistného na sociální zabezpečení • vyměřovací základ a výpočet výše pojistného • splatnost a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení • příklady. Zdravotní pojištění: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění • vyměřovací základ • rozhodné období a sazby pojistného • splatnost a odvod pojistného • cizinci ve zdravotním pojištění • příklady. Důchodové pojištění: Rozsah působnosti • účast na důchodovém pojištění včetně okruhu pojištěných osob • doba pojištění a náhradní doba pojištění • výpočtový základ • rozhodné období • výpočet důchodu • druhy důchodů • evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) • povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění • příklady. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní

2018-09-20 - Obsah: * Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdové účetní * Mzda sjednaná se zaměstnancem, mzda stanovená zaměstnavatelem * Agenda spojená s přijetím zaměstnance podle formy pracovněprávního vztahu * Agenda spojená s ukončením kalendářního měsíce, kalendářního roku, pracovněprávního vztahu * Směna, harmonogram směn, přestávky na oddech, bezpečnostní přestávky * Rovnoměrně rozvržená a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, vyrovnávací období, přestávky mezi směnami, týdenní volno * Výpočet měsíční mzdy, poměrná část měsíční mzdy, hodinová mzda * Práce přesčas, práce ve svátek, náhradní volno za práci přesčas, náhradní volno za svátek * Odměna za pracovní pohotovost * Další příplatkové mzdy – za noc, za sobotu a neděli, za práci ve ztíženém pracovním prostředí * Výpočet průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek * Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti * Sociální zabezpečení – vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ, příjmy, z nichž se pojistné neodvádí, sazby pojistného, odvod pojistného – lhůty, přehled o výši pojistného * Zdravotní pojištění – sazby pojistného, výpočet pojistného, vyměřovací základ, minimální vyměřovací základ * Schéma výpočtu čisté mzdy a principy zdanění příjmu fyzických osob (zaměstnanec s Prohlášením a bez Prohlášení), daňové slevy, prokazování nároků na jednotlivé daňové slevy * Příprava na budoucí povolání studiem na střední a vysoké škole – prokazování doby studia – podrobně ustanovení §§ 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. pro mzdové účetnictví * Provádění srážek ze mzdy – základní informace * Srážky bez souhlasu, srážky se souhlasem * Srážky přednostní, nepřednostní * Pořadí srážek ze mzdy * Povinnosti zaměstnavatele při vzniku PPV, ukončení PPV * Zápočtový list, jeho náležitosti, předávání ZL, zasílání ZL * Mzdový list a jeho náležitosti * Dovolená, stanovení nároku na dovolenou, krácení dovolené, převod zůstatku dovolené do dalšího roku Poznámka: Tento seminář je rámcovým shrnutím celého cyklu pro začínající mzdové účetní. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ pomocí sociálních sítí

2018-09-20 - Určeno pro HR manažery, HR Business partnery, manažery recruitmentu, pracovníky recruitmentu. Cíl: Naučit se efektivně využívat sociální sítě pro získávání pracovníků. Obsah: * Sociální sítě a jejich úloha pro HR * Jak a kde najít ty správné lidi * Jak a kde se prezentovat jako žádaný zaměstnavatel * Tipy a techniky z praxe Metody výuky: Učení skrze sdílení a zážitek. Moderovaná diskuze, modelové situace, případové studie, příklady dobré praxe. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNeurodegenerativní onemocnění jako významný sociálně zdravotní problém

2018-09-20 - Neurodegenerativní onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc a další nemoci způsobující syndrom demence, jsou vzhledem k masivnímu výskytu v populaci a závažnosti dopadů na zdravotní a funkční stav jednou ze zásadních výzev zdravotnického a sociálního systému. Jejich význam stále narůstá v důsledku demografického posunu [stárnutí populace], největší prevalence těchto onemocnění je v nejvyšších věkových skupinách. U demence se mohou mimo kognitivních změn objevit i poruchy chovaní a nálady [tzv. behaviorální a psychologické symptomy demence]. K nejčastějším patři podrážděnost, agresivita nebo naopak apatie, úzkost, deprese, dále poruchy spánku, přijmu potravy a sexuálního chovaní. Mezi nejdůležitější prokázané rizikové faktory demence obecně řadíme vyšší věk, ženské pohlaví, pozitivní rodinnou anamnézu, vysoký krevní tlak, opakovaná traumata mozku, genetické a nižší úroveň vzdělání. Dalšími rizikovými faktory mohou být anamnéza infarktu myokardu, mozkového iktu a obecně cévní rizikové faktory, deprese nebo poruchy osobnosti a špatně socioekonomické zázemí. Jako možný nástroj k odhalení mírné kognitivní poruchy či Alzheimerovy nemoci existují bodované dotazníky. V tomto bloku si je také zkusíme provést a naučíme se pomocí nich vyšetřovat klienty....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuKvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - akreditováno MPSV 170hodin

2018-09-24 - Kurz je z velké části prakticky zaměřen, snaží se, aby účastníci téma nejen pochopili, ale hlavně ho uměli aplikovat do praxe. Součástí kurzu jsou i 2 exkurze v zařízeních sociální služby a odborná praxe. Důraz je kladen na rozvoj sebereflexe každého účastníka. Součástí dokladu o absolvování je slovní hodnocení účastníků....
Portus Praha z.ú. - Podrobnosti o kurzuPracovní právo v roce 2018 – refresh klíčových oblastí

2018-09-24 - Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2018. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. * • vznik pracovního poměru – pracovní smlouva, zkušební doba, doba určitá, • změny pracovního poměru – převedení, pracovní cesta, přeložení, • skončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odstupné, • dohoda o provedení práce, • dohoda o pracovní činnosti, • pracovní doba a její rozvržení a evidence, práce přesčas, • doba odpočinku, • mzda, plat a odměna z dohody, • minimální a zaručená mzda, zákonné příplatky, • překážky v práci na straně zaměstnance, • překážky v práci na straně zaměstnavatele, • dovolená, její druhy, výměra a čerpání, • odpovědnost zaměstnance za škodu, • odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 168 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (12) 
Novinky & Aktuality

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde