Rekvalifikační účetní kurzy
mzdy socialni a zdravotni pojisteni
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

mzdy socialni a zdravotni pojisteni

Celkem nalezeno - 175 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (12)


Důchodové pojištění a ELDP 2020, aktuální problematika důchodového pojištění

2020-04-06 - Seminář je určen všem, kteří se o danou problematiku zajímají *   Výpočty důchodů od 1.1.2020, povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení evidenčních listůProgram Změny v hodnocení náhradních dob pojištění od 1.1.2020 pro nárok na starobní důchod   Podmínky nároku na důchod od 1. 1. 2020, valorizace důchodů, výpočet důchodu v roce 2020   Podmínky nároku na invalidní důchody v mimořádných případech   Předčasné starobní důchody, předdůchody   Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění   uschovávání záznamů   potvrzení k žádosti o důchod podle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.   potvrzení dle ust. § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb.   plnění ohlašovací povinnosti     Vedení a předkládání evidenčních listů zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, opravy evidenčních listů   termíny a možné způsoby odesílání evidenčních listů   vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce, omluvné důvody – mj. také otcovská a dlouhodobé ošetřovné, dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, mateřská a rodičovská dovolená, vazba a výkon trestu, vojáci v záloze, pracující poživatelé důchodu, neplatné skončení pracovněprávního vztahu a nově také rozpočítávání příjmu, který byl předmětem návrhu na zaplacení)     Provádění kontrolní činnosti u zaměstnavatelů, sankce za neplnění povinností   Dotazy a diskuze   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuLIVE WEBINÁŘ: Jak správně na daňové a další úlevy - DPH – Daň z příjmu – Sociální a zdravotní pojištění – Ošetřovné – Splátky úvěrů

2020-04-06 - Jaké úlevy mohu v současné situaci očekávat OSVČ i zaměstnavatelé v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění? Webinář vám poskytne informace, na jaké úlevy máte v současné situaci nárok a jak si je nenechat ujít. Předáme vám nejčerstvější informace a dáme vám prostor, abyste se mohli ptát odborníka na své konkrétní případy. Kurz je určen:...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuEtika v práci pracovníka sociální péče

2020-04-07 - Cílem semináře je vymezit problematiku etiky pracovníků v sociálních službách. Důraz je kladen na etické nároky, etické problémy, dilemata práce s klienty a jejich zdroje. Seminář se bude také zabývat tématem hranic v pomáhajícím vztahu. Součástí semináře vedeného interaktivní formou bude rozbor konkrétních situací s možnostmi řešení....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOPATŘENÍ ANTIVIRUS_COVID19 - DOPADY DO ZÚČTOVÁNÍ OD 03/2020 - karanténa [neschopnost] a ošetřovné [karanténa]; evidence nepřítomností, a to i ve vztahu k náhradám pro účely prokazování programu ANTIVIRUS [ONLINE seminář]

2020-04-08 - * COVID19 – dopady do zúčtování mezd – použití druhů nepřítomností a druhů mzdových ohodnocení vzniklých překážek v práci, a to ať již ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele * Specifikace a evidence druhů nepřítomnosti na návaznost vyhlášeného programu Antivirus pro zaměstnavatele; možnosti a úskalí evidence nepřítomností v docházkových systémech a navazujícím zpracování mezd; spojitost s vyjádřením rozsahu překážek a uplatněním žádosti o příspěvek státu * Karanténa [neschopnost] a Ošetřovné [karanténa] – specifikace těchto překážek a dopady z důvodu vládního opatření k evidenci těchto překážek – aktuální změny v dané oblasti – dopady do zúčtování * Komplikace u Karantény – evidence jako eneschopnost * Práce z domova v Karanténě * Prodloužení placeného Ošetřovného z důvodu karantény vládním opatřením – dopady ELDP aj., jaký pracovně právní vztah má nárok na Ošetřovné – aktuální změny * Specifická evidence Ošetřovného z důvodu karantény a návaznosti na program Antivirus * Nový formulář k Ošetřovnému ve vztahu COVID19 * Výše a specifika programu Antivirus z pohledu překážek v práci, které byly zvolené zaměstnavatelem – § 207 až § 209 zákoníku práce v platném znění; strop pro příspěvek v různých režimech * Ošetřovné pro OSVČ; úlevy OSVČ z důvodu pandemie * Další doplňující upřesnění pro danou oblast v okamžik konání online semináře...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPrevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby

2020-04-09 - V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy problematiky týrání a zneužívání v oblasti sociálních služeb. Dozvědí se, co může být vůči klientovi agresí. Nejedná se zdaleka jen o přímý fyzický útok, ale také o odpírání základních potřeb či naopak o vnucování uspokojení potřeb, které klient ve skutečnosti nemá. A kdo může za takovou agresí stát? V první řadě zaměstnanci, ale také jiní klienti, rodinní příslušníci. Nebo je klient quot;jenquot; obětí systému panujícího v dané službě. Je agresorem vždy jen ten quot;velký a zlýquot; nebo to může být za daných okolností také tichý a na první pohled poctivý a aktivní pracovník? Nejen na tyto otázky, ale především jak výskytu agrese v sociálních službách předcházet a jak postupovat, pokud se s ní setkají, naleznou účastníci kurzu odpovědi. V neposlední řadě získají takové informace, aby mohli agresi vůči klientovi vnitřně odmítnout jako krajně neetické a nebezpečné chování....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuStaňte se chytrým správcem sociálních sítí

2020-04-09 - Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začínající administrátory Facebooku, kteří se potřebují zorientovat v jeho rychle se měnícím prostředí a zjistit hlavní metriky, které je nutné sledovat. Ideální je také pro začínající podnikatele nebo uživatele, kteří se v budoucnu plánují vydat cestou specialisty sociálních sítí. Ocení jej i li...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuProblematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství !SEMINÁŘ ON-LINE!

2020-04-09 - Resort školství se v minulosti nesetkal s tak vysokým počtem dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také s celou řadou specifických zdravotních diagnóz, které mají vliv na průběh vzdělávání. Doposud není realizována součinnost resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V systému neexistuje komplexní metodické doporučení či jednotný výklad definující práva a povinností škol a školských zařízen...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuPŘEKÁŽKY V PRÁCI A NÁHRADA MZDY PŘI NICH - výklad k aktuální situaci [ONLINE seminář]

2020-04-09 - Obsah: *Pracovní neschopnost a karanténa *Uzavření provozů ze strany státu *Nedostatek zaměstnanců na pracovišti *Pokles dodávek *Nedostatek zakázek *Ostatní překážky na straně zaměstnavatele *Náhrada mzdy a úhrada výdajů pro zaměstnavatele *Řešení aktuálních situací, které nastávají u zaměstnavatele a zaměstnance...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPoradce pro výživu a suplementaci

2020-04-15 - Šestiměsíční kurz určený pro všechny zájemce o zdravý životní styl. Naučíte se vytvářet stravovací režim v souvislosti s individualitou jedince, dozvít se základní informace o běžně konzumovaných potravinách a postupech jejich úpravy. Po absolvování kurzu budete schopni stanovovat výživová doporučení a vyhodnocovat nutriční potřeby pro různé skupiny populace [mládež x dospělí x senioři, muži x ženy, sportovci x nesportovci] v návaznosti na jejich metabolické potřeby. Distanční forma studia – v průběhu studia se 6x setkáme na společných školeních, jinak studujete on-line. Uspoříte čas. Pro více informací rolujte dolů po stránce....
ATAC spol. s r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví [s využitím výpočetní techniky]

2020-04-15 - V rekvalifikačním kurzu Účetnictví [s využitím výpočetní techniky] s rozsahem 166 vyučovacích hodin, zahajovaném dne 11.11. 2011 na adrese: U Divadla 828, Pardubice nabízíme volná místa vyjímečně za cenu 8 999,- Kč, tedy se slevou 5 000,- Kč původní ceny a kurz zahrnuje o 20 vyučovacích hodin více, než klasický kurz Účetnictví [s využitím výpočetní techniky], který standartně nabízíme za cenu 9 999,- Kč v rozsahu 146 vyučovacích hodin....
Ing. Luboš Kavec - Podrobnosti o kurzuMzdové účetnictví

2020-04-15 - Vzdělávací program Mzdové účetnictví [84 vyučovacích hodin] akreditovaný MŠMT...
Ing. Luboš Kavec - Podrobnosti o kurzuSportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace

2020-04-15 - Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce....
ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ - Podrobnosti o kurzuSportovní masér mimo oblast zdravotnictví

2020-04-15 - Pro každého, kdo chce provozovat masérskou praxi a potřebuje si doplnit potřebné vzdělání. Rekvalifikace masér 150 hod.: 50 teorie - 100 praxe, pro ukončené SŠ vzdělání [maturita nebo výuční list]...
Denisa Vondráčková, DiS. - Vzdělávací a poradenské centrum Trynity - Podrobnosti o kurzuZdravotní pojištění
Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK

2020-04-15 - MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16/2015 nově povinnost se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Dále je stanovena i povinnost periodického plánování kurzů....
InGarden o.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 175 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro mzdy socialni a zdravotni pojisteni
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (12)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde