Rekvalifikační účetní kurzy
mzdove ucetnictvi se zaklady personalistiky rekvalifikace akreditovano msmt cr
logo skoleni-kurzy




Hledat kurz:



Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní







 

Mzdové účetnictví

Celkem nalezeno - 110 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Mzdové účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (8)






JAK NAJÍT PRÁCI aneb jaký být úspěšný při vstupu na pracovní trh

2018-03-15 - Chcete si najít práci a už nevíte kudy kam? Dostáváte stále záporné reakce na Vaše životopisy? Nevíte, kde práci vlastně hledat? Chcete vědět, jak se připravit na pracovní pohovor a jak vůbec správně napsat životopis? My Vám pomůžeme, přijďte k nám na školení, které Vám otevře dvěře na trh práce....
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzu



Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači

2018-03-15 - Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu



JAK STRESU PŘEDCHÁZET A ZVLÁDAT HO

2018-03-15 - Komu tento seminář nejvíce pomůže? Pracovníkům, kteří mají trvale tolik práce, že ji nikdy nemohou dokončit. Pro všechny, kteří se neustále stresují negativními a jinými myšlenkami a nedokážou je ovládnout. Pro Vás, kteří jste na pokraji vyhoření a chcete zrestartovat svůj život a znovu začít doopravdy žít, nejen přežívat. Pro ty, které trápí emoční bloky a nedokážou je odstranit....
PIROS Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzu



Kurz pro fakturantky [s programem Pohoda]

2018-03-15 - Kurz je určen všem, kteří chtějí umět správě vystavovat doklady. Součástí kurzu je i účtování na počítači v programu Pohoda a to buď na vlastním notebooku s nainstalovanou start verzí Pohoda nebo na zapůjčeném notebooku....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzu



Mzdové účetnictví [s využitím výpočetní techniky]

2018-03-15 - Kurz je akreditován MŠMT ČR * Zakončení: závěrečný test [možnost opravného termínu, nejsou účtovány žádné poplatky navíc] * Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení * Po absolvování kurzu získá posluchač základy pracovněprávních vztahů, umí zpracovat mzdovou agendu pro malou i velkou organizaci, vypočítat náhrady za dovolenou, nemocenskou, vést evidenční listy důchodového pojištění, sepsat žádost o důchod a další nezbytné úkony. Kurz obsahuje kromě teoretické části také část praktickou [četné příklady z praxe], jejímž cílem je připravit posluchače na výkon profese....
OBCHODNÍ INSTITUT - Podrobnosti o kurzu



NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH PRO ROK 2016

2018-03-15 - Cílem je připravit účastníky na chystané změny od 1. ledna 2016 a zároveň je seznámit se zkušenostmi ohledně uplatňování změn, které nastaly v roce 2015. Specializovaný kurz je možné po dohodě připravit formou semináře pro pedagogy, kteří mohou poznatky následně využít ve své profesní činnosti na jednotlivých přednáškách orientujících se na tuto problematiku nebo lze uspořádat seminář přímo pro studenty. V obou případech by byla osnova semináře vytvořená dle individuálních potřeb, samozřejmě to samé se týká i ceny, která by byla množstevní a stanovena dle možností vysoké školy....
PIROS Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzu



Ochrana osobních údajů dle GDPR ve mzdové a personální oblasti a archivace dat

2018-03-15 - Program semináře: * Ochrana osobních údajů - Právní úprava - Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec - Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut) - Souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv - Povinnosti při zpracování osobních údajů - Povinnosti při zpracování citlivých údajů - Práva subjektu údajů - Likvidace osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů - Přestupky, správní delikty - Kamerový systém - Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu - Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání * Archivace dat - Právní úprava - Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V - Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů - * Archivace analogová a digitální - * Digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ - Spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně) - Ochrana archiválií - Síť archivů v ČR - Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy - * mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech - * doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV - * vnitřní předpisy - * prémiové řády - * docházka do zaměstnání - * doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu, - * dovolenky - * důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance - * pracovní výkazy - * účetní záznamy - * doklady o srážkách ze mzdy - * doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd. - * mzdové a účetní rekapitulace - * výplatní lístky * Dotazy posluchačů ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzu



PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty

2018-03-16 - Určeno pro personalisty a případně i mzdové účetní, kteří si chtějí propojit obě činnosti vzájemně. Tato oblast je také vhodná pro znalost na pracovních pozicích „odměňovačů“ – ti zaměstnanci, kteří jsou ve větších společnostech na pozicích, které rozhodují o formě a schématu odměňování celkově v rámci společnosti. Cíl: V praxi lépe pochopit a také komplexně zabezpečit mzdovou a personální agendu. Ve vztahu k celkovému nastavení odměňování, ve vztahu k personalistice a dopadu do mzdového účetnictví, tudíž také do nákladů firmy. Důležité je pochopit, že nastavení odměňování ve spojení s legislativními podmínkami v ČR má výrazný vliv také na dopad do mzdových nákladů, a to včetně benefitů poskytovaných ve společnosti. Obsah: * Druhy pracovněprávních vztahů a dopad zúčtování těchto pracovněprávních vztahů do zúčtování mezd a mzdových nákladů – odvod zdravotního a sociálního pojištění – pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr – dopady změn zákoníku práce 2017 * Smlouvy o výkonu funkce – zúčtování odměn z těchto smluv a rozdíly proti zúčtování mzdy – co vše musí mít za informace mzdová účtárna z těchto smluv pro správné zpracování * Pracovní doba – její nastavení a problematika zúčtování mezd – co je fondem pracovní doby u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby * Dovolená – její nárok – kalendářní rok a alikvótní část, krácení dovolené, mzdové příplatky ze ZP a nad ZP – změny od roku 2018 * Přesčasová práce a náhradní volno, pracovní pohotovost, překážky v práci, průměrný výdělek – co vše spadá do průměrného výdělku, ukončení pracovního poměru – zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti * Odstupné dle ZP a nad ZP – dopad do mzdových nákladů * Konkurenční doložka – její možné podmínky a její zúčtování ve mzdové účtárně * Potvrzení o zaměstnání a vztah – srážky ze mzdy a jejich proces v organizaci – jejich pořadí externí srážky a problematika vnitrofiremních srážek ze mzdy a vztah na externí srážky * Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – změny v zákoně o zaměstnanosti – plnění OZP za kalendářní rok * Potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku pro PÚ – vliv nových podmínek v oblasti průměrného výdělku z novely zákoníku práce od 1. 7. 2017 * Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – kdo spadá do zákonného pojištění zaměstnavatele a kdo je vyjmut ze zákonného pojištění odpovědnosti * Dotazy, diskuze Program kurzu bude doplněn s ohledem na stav legislativy k datu jeho konání. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu



POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad

2018-03-16 - Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře. Cíl: Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad. Obsah: Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských a zahraničních dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest * Určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady * Vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina, zahraniční pracovní cesta * Sestavení příkazu k pracovní cestě – podmínky cesty * Nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné náhrady * Krácení stravného – tuzemsko i zahraničí * Paušalizace cestovních náhrad * Čestné prohlášení * Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování, vč. oceňování Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu



Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

2018-03-16 - Po absolvování semináře se budete umět orientovat v novém právním rámci ochrany osobních údajů tvořeném zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. principech a pravidlech ochrany osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května roku 2018 Obecné nařízení o ochraně údajů, jako je povinnost pro řadu správců a zpracovatelů (a to jak v oblasti veřejné správy, tak podnikatelů) mít vlastního pověřence pro ochranu osobních údajů. Důležité změny spočívají i v povinnosti vést dokumentaci o zpracovávaných údajích nebo v povinnosti provádět posouzení dopadu na ochranu údajů z hlediska práv a svobod subjektů údajů. Obecné nařízení též zavádí řadu pro ČR zcela nových institutů (kodexy chování, osvědčení o ochraně osobních údajů) a kodifikuje některá nová práva subjektů údajů, která byla vytvořena prostřednictvím judikatury evropských soudů. V souvislosti s výkladem budete seznámeni i s aktuálním stavem legislativy ČR, která s * Právní rámec ochrany osobních údajů účinný od května 2018 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, trestněprávní směrnice, e-privacy a česká legislativa). Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: • vymezení základních pojmů a principů ochrany osobních údajů, • právní tituly pro zpracování osobních údajů, • práva subjektů údajů, • zabezpečení osobních údajů, • záznamy o zpracování, • Data Breaches, • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, • pověřenci, • kodexy chování, • certifikace, • dozorové úřady a jejich spolupráce. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu



Pracovněprávní předpisy v roce 2018

2018-03-19 - Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní judikaturou, změnami zákoníku práce v roce 2017/2018, zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně veřejného zdraví. * • shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2017–2018 a výhled do dalších let, • novelizace pracovněprávních předpisů k 1. 11. 2017 – zákoník práce, zákon o specifických zdravotních službách, zákon o inspekci práce a srovnatelné podmínky agenturních zaměstnanců, • aktuální vývoj GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů, • pracovní doba a její rozvrhování – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem, • problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu



Vybrané otázky pracovního práva

2018-03-20 - Seminář bude zaměřen na praktické problémy, se kterými se setkávají zaměstnavatelé při své činnosti a zaměstnávání zaměstnanců. Účastníci semináře by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ze strany kontrolních orgánů, případně samotných zaměstnanců. * Pracovněprávní aktuality: Současná situace je – pokud jde o změny pracovněprávních předpisů – dosti nepřehledná, neboť několika novelami se měnila i pravidla v zákoně o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti. Účastníci budou seznámeni s přehledem všech změn a okamžikem, kdy takové změny začaly či začnou platit. Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb: • podrobné seznámení s rozsáhlou novelou zákona o specifických zdravotních službách a prováděcími předpisy, které nabyly účinnosti v roce 2017, • v rámci této části tak budou vysvětleny změny, například pokud jde o nutnost mít uzavřenou smlouvou s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, • možnost vysílat zaměstnance k prohlídkám u registrujícího poskytovatele, zrušení možnosti dohodnout se se zaměstnancem na neproplacení vstupní prohlídky, která je vyvážená odložením termínu prohlídky až před nástup do práce , • představeny budou i další změny platící například pro zaměstnance pracující v noci, řidiče – referenty, zejména pokud jde o preventivní lékařské prohlídky, • novinky ohledně výpisů ze zdravotnické dokumentace a lékařských posudků atd. Úskalí používání služebních vozidel: • poskytování služebních vozidel jako benefitu, • doporučení pro obsah dohod o používání vozidel, • možnosti monitoringu používání služebních vozidel pomocí GPS, • náhrada škody způsobená na vozidle, • otázky BOZP – školení a zdravotní prohlídky tzv. řidičů – referentů. Odměňování zaměstnanců: • princip stejné mzdy za stejnou práci, • poskytování a možnost odebrání variabilních složek mzdy, • výhody a limity mzdových výměrů, • kompenzace práce přesčas – jaké možnosti má zaměstnavatel při poskytování příplatků a náhradního volna; možnost zahrnutí kompenzace ve mzdě, • má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?, • možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy, • praktické aspekty průměrného výdělku. Mateřská a rodičovská dovolená a návraty z nich: Boom mateřských a rodičovských dovolených nekončí, což zaměstnavatelům přináší řadu problémů, zejména při návratech maminek do práce. Seminář se bude věnovat zejména těmto aspektům: • zástupy za zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené, • návraty z mateřské a rodičovské dovolené, zejména pokud jde o možné propouštění z organizačních důvodů, • zvýšená ochrana zaměstnankyň na mateřské a rodičovské dovolené, pokud jde o propouštění, vysílání na pracovní cesty, úpravu pracovní doby, práci přesčas apod., • možnost přivýdělků během mateřské a rodičovské dovolené, nárok na poskytování benefitů v jejich průběhu, • povinnosti vůči státním institucím....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu



Mzdové účetnictví na počítači - program POHODA

2018-03-22 - V kurzu Mzdové účetnictví na počítači se naučíte zpracovávat agendu mzdového účetnictví v účetním systému POHODA. Obsah kurzu: Nastavení SW POHODA. Založení karty zaměstnance, výběr pracovního poměru, výběr pojišťovny, přiřazení slev na dani. Mzdová uzávěrka – docházka, srážky, zpracování mezd, zaúčtování mezd, interní doklady, ostatní závazky. Tiskové sestavy – nástup a výstup, roční zúčtování, měsíční uzávěrka, úrazové pojištění (čtvrtletní), roční zúčtování, evid...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzu



Skončení pracovního poměru na praktických příkladech

2018-03-23 - Na semináři vám bude vysvětleno, jaké jsou možnosti ukončení pracovního poměru a případné alternativy tohoto ukončení. Seminář ukáže na praktických příkladech, jaké jsou postupy a správná praxe. Naučíte se, jak co nejlépe předem upravit postavení zaměstnavatele a jak řešit situace, kdy je třeba pracovní poměru ukončit. Na semináři bude vysvětleno také, kdy a za jakých okolností náleží zaměstnanci odstupné a jak se postupuje, pokud zaměstnanec platnost ukončení pracovního poměru napadne. Vše bude ilustrováno na příkladech z běžného života, judikatury i praxe kontrolních orgánů. Na praktických případech bude předvedeno rovněž nejčastější pochybení zaměstnavatelů v této oblasti a popsáno, jak se tato pochybení sankcionují. Budete upozorněni na aktuální judikaturu v této oblasti. * • zkušební doba a pracovní poměru na dobu určitou, • pozice zaměstnance a povýšení „na zkoušku“, • odvolatelnost zaměstnance, • dohoda o rozvázání pracovního poměru, • výpověď ze strany zaměstnavatele – důvody, postup, • zákaz výpovědi a kdy neplatí, • odstupné, • výpověď a odbory, • okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, • ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance, • doručování při ukončení pracovního poměru, • neplatné ukončení pracovního poměru, • soudní spor se zaměstnancem. Diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu



Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2018

2018-03-26 - Na semináři se účastníci seznámí s aktuální podobou zákoníku práce ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů. * 1. den: Zákoník práce 2018: Předsmluvní povinnosti • závislá práce, nelegální práce • sankce za umožnění nelegální práce • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • názorné ukázky při sestavování vnitropodnikových předpisů • pracovnělékařské služby od 1. 11. 2017 – zásadní změny – obsah smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nově výpisy z dokumentace, vstupní lékařské prohlídky, dohlídky pracovišť, periodické prohlídky, mimořádné prohlídky, prohlídky zaměstnanců pracujících v noci, výstupní pracovnělékařské prohlídky • možné sankce v této oblasti – kontroly inspekce práce a krajské hygienické stanice. Povinnosti zaměstnavatele: Co musí obsahovat pracovní smlouva – co je předmětem možných sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy, odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů. Ukončení pracovního poměru: Doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti. Dovolená v roce 2018 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku: Výměra dovolené, plány dovolené, nařizování dovolené, celozávodní dovolená • čerpání dovolené, dovolená za odpracované dny , převod dovolené z roku do roku, čerpání dovolené a svátek, krácení dovolené, přerušení dovolené, mateřská dovolená a dovolená, dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby, změna úvazku v průběhu roku a dopady na výpočet délky dovolené, názorné ukázky výpočtu dovolené, vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. Náhrady škody – obecná odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, dohody o hmotné odpovědnosti, odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání – doporučené vzory, názorné výpočty náhrady škody • nařízení vlády č. 170/2014 Sb., od roku 2015 o povinné evidenci a vyplňování záznamů o pracovních úrazech – platí i nadále. Zákon o zaměstnanosti v roce 2018: Zásadní změny v zákoně o zaměstnanosti v průběhu roku 2017 od 1. 4., 1. 8. a v roce 2018, v oblasti nekolidujícího zaměstnání, agenturního zaměstnání a náhradního plnění • sankce za porušení povinností vyplývající pro zaměstnavatele ze zákona o zaměstnanosti. GDPR – Zákon o ochranně osobních dat. 2. den: Mzdová problematika v roce 2018: Povinnosti zaměstnavatele při odměňování zaměstnanců – minimální mzda od roku 2018, a dop...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 110 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Mzdové účetnictví
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (8)



  2002 - Connection refused