Rekvalifikační účetní kurzy
ekonomicky management
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Ekonomický management

Celkem nalezeno - 215 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Ekonomický management
STRANA | (1) první << ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| ... >> poslední (15)


KREATIVNÍ MYŠLENÍ A INOVAČNÍ ŘÍZENÍ

2018-06-26 - Motto: „Vše co jsme, je výsledkem našich myšlenek.“ Buddha Jste „probuzení“? Máte nekonečný zdroj energie, která z Vás sálá? Co je pro ostatní problém, Vy vnímáte jako výzvu? Potom jste ve své minulosti obdivuhodně pracovali se svými myšlenkami, nápady a pocity – dnes sklízíte zasloužené ovoce. Gratuluji a jen tak dál. Určeno pro nás všechny, kteří by toto vše rádi. Pro všechny, kteří věří, že nikdy není pozdě udělat první krok na své pomyslné pouti za sny. Kreativní je celý mozek. Stačí jen poznat jeho tajemství. Cíl: * Získat povědomí o obdivuhodných možnostech naší mysli * Uvolnit svůj skrytý kreativní potenciál * Rozšířit své znalosti univerzálních kreativních technik pro řešení problémů * Posilnit svou přirozenou kreativitu * Naučit se střídat koncentraci s relaxací mysli * Posílit sebevědomí a sebejistotu účastníků tréninku Obsah: * Mozek a kreativita (kreativní inteligence) * Jak pracuje mozek většiny z nás? Co se skrývá pod pojmem kreativita – síla kreativní inteligence dle T. Buzana * Propojení obou mozkových hemisfér * Jak lze propojením hemisfér ovlivnit míru kreativity? Praktická cvičení k dosažení vyššího (pracovního) výkonu * Kreativní myšlení jako přirozenost (test kreativního potenciálu) * Lze řídit své myšlení a vnímání? Individuální zpracování a následná interpretace testu kreativního myšlení * Praktický nácvik kreativních technik – 6 Hats lateral Thinking, Mind Mapping, Brainstorming, SWOT,… * Lze naučit člověka být kreativní? Seznámení s různými druhy každodenního tréninku kreativity * Kreativní proces vedoucí k inovacím – jak lze programovat inovace? 4 praktické kroky: 1. definice (řešeného problému a jeho žádoucího stavu), 2. vhled (hlubší pochopení problému), 3. nápady (sběr možných i nemožných řešení problému), 4. akce (výběr a realizace ideálního řešení problému) * Kompetence inovativního leadera/člověka * Porozumění sám sobě * Připravení plánu expertního rozvoje * Získání vnitřní rovnováhy * Vedení profesionální komunikace * Prezentování s cílem přesvědčit * Směřování k vytyčenému cíli (důsledně) * Práce se sítí vztahů * Prosazování inovací do praxe ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuEX436 - Red Hat Certified Specialist in Clustering and Storage Management Exam

2018-06-29 - The Red Hat Certificate of Expertise in Clustering and Storage Management exam (EX436) is a performance-based test of the skills and knowledge needed to implement high-availability services on Red Hat Enterprise Linux® using the Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-on. This exam is a performance-based evaluation of system administration skills and knowledge. Candidates perform a number of routine system administration tasks and are evaluated on whether they have...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMarketing management v současné firmě

2018-07-17 - V průběhu tohoto semináře se seznámíte s osvědčenými postupy při sestavování marketingové strategie, které jsou postavené na potřebách klientů a zároveň diferencované od nabídky konkurence. * Marketing management v současné firmě • role marketingu v moderní firmě, • činnosti spojené s marketingovým plánováním, • externí a interní analýzy marketingových příležitostí, • tvorba marketingových strategií, • marketingový a komunikační mix, • kontrolní mechanizmy a spolupráce s ostatními odděleními ve firmě, • marketingové trendy v současném tržním prostředí....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSystém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor

2018-07-28 - Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při aplikaci požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22000 do praxe. Získáte návod pro řízení programu auditů, postupy a zásady při provádění interních auditů podle ISO 19011 a požadavků HACCP a základní přehled a informace o standardech pro oblast certifikace v potravinářském průmyslu [BRC, IFS, GMP a další]. Na základě absolvování školení a úspěšného zvládnutí testu Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora k provádění interních auditů nebo auditů druhou stranou [u dodavatelů] v oblasti systémů managementu bezpečnosti potravin....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuEfektivní Time Management

2018-08-01 - I Vy můžete stihnout vše potřebné za 8 hodin pracovního času!...
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ - metody a jak je použít - 2denní

2018-08-16 - Určeno pro manažery a vedoucí pracovníky, kteří na svých pozicích musí řešit různé typy problémů, aby efektivně dosahovali požadovaných výsledků. Cíl: * Naučíte se vnímat a řešit problémy v širokém kontextu * Poznáte základní model postupu řešení problémů * Naučíte se používat efektivní techniky modelu řešení problémů v jejich celku, posloupnosti a provázanosti * Procvičíte si analytické i tvůrčí myšlení při řešení problémů * Poznáte klamné argumenty a způsob, jak se jim vyhýbat Obsah: 1. den * Vydefinování a popis problému, analytické prostředky; případová studie * Správné nadefinování cílového stavu; případová studie * Zadání velké případové studie * Tvůrčí techniky pro dosažení cílového stavu a jejich použití; případová studie 2. den * Způsoby rozhodování a výběru řešení; případová studie * Způsoby plánování postupu řešení; případová studie * Styly osobnosti, týmové role a řešení problémů v týmu; modelová situace * Prezentace řešení velké případové studie ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuTime management 5. generace – proti presu času a stresu

2018-08-21 - Dostanete odpovědi na tyto vaše otázky: Jste v nepříjemném tlaku povinností? Nevíte, co dřív? Berete si někdy pracovní problémy i domů, v tašce nebo v hlavě? Stresuje vás to?... Přijďte na dva dny změnit prostředí – a po návratu do práce už to bude mnohem lepší! Zázraky nelze slíbit, citelnou úlevu však ano. Proberete s nejzkušenějším českým lektorem obecné zákonitosti řízení času a antistresové techniky. V příjemně malém počtu účastníků budete mít i dostatek možností prodiskutovat a řešit právě vaše konkrétní starosti s časem a stresem * Time management 5. generace – proti presu času a stresu Jak dokonale využít osvědčenou metodu SOUSTO: • Stanovte si položky od plánů po úkony (= vědět, co chci a kam v životě směřuji), • Ovládněte umění přinutit se a nepřestat (= deprokrastinace), • Uvědomte si termínovanost a priority (= co dřív, = co je důležitější), • Sestavujte záznamy (= aby byly přehledné a jasné), • Tvořte z nich realitu (= plňte své závazky), • Ošetřujte resty (= vědět, kdy a na co se „vykašlat“). Jak zvládat stres z nedostatku času i z jiných příčin: • Řešení konfliktů – aby vám nepožíraly čas ani nervy, • Osvědčené antistresové techniky, umění vyčistit si hlavu, • Možnosti krátké účinné relaxace během práce i mimo ni, • Trénink setrvalé radosti a pohody. Co se dále probírá podle individuálních přání účastníků vyslovených na místě: Možností jsou desítky. Účastníci nejčastěji volí: čas a zvládnutí vyrušování • čas a nenadálé změny úkolů shora • čas a protiřečící si úkoly • čas a řízení lidí – málo pravomocí a hodně zodpovědnosti • čas a zvládnutí angličtiny • čas a budování systému konexí • čas a zvládání záplavy e-mailů a SMS • čas a rychločtení... Je to na vás – až do vyčerpání dvoudenního času! ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEG - trénink jednání a vystupování pro asistentky, sekretářky a recepční

2018-08-27 - Určeno pro asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých pracovních situacích. Cíl: * Naučit se být profesionální, taktní a diplomatický, aniž byste museli mít pocit, že ztrácíte sami sebe * Poznat nové přístupy a naučit se je aplikovat, do svých pracovních situací * Umění jednat efektivně s kolegy * Vyzkoušet si náročné situace v bezpečném prostředí tréninku a získat zpětnou vazbu * Získat podněty, náměty i postupy k technikám, formulacím a přístupům, které mi mohou usnadnit náročné i nečekané profesionální situace Obsah: Firemní kultura a souvislosti, které se týkají mé profesionální role * Požadavky na profesionalitu asistentky a recepční * Osobní a profesní role, jejich standardy, očekávání a rozpory * Firemní kultura a atmosféra Asistentské dovednosti * Co sehrává roli při vnímání druhých – sociální percepce a jak s ní pracovat * Jak vytvořit co nejlepší první dojem * Ice break aneb zaujměte jako profesionál * Kontakt tváří v tvář a jednotlivé kroky správného postupu – od přivítání hostů až po uvedení * Small talk * Umění péče o klienty * Úprava pracovního prostředí Komunikační dovednosti jako nedílná součást profesionality * Strategie a efektivní komunikační postupy, jak zacházet s jinými typy, jak je identifikovat, co od nich očekávat a jak k nim profesionálně přistupovat * Jak se vyjadřovat, abychom byli pro ostatní srozumitelní * Co na nás prozradí neverbální komunikace * Umění naslouchat – klíč k úspěšné reakci * Specifika komunikace po telefonu, fáze profesionálního hovoru Vztahové strategie a spolupráce * Partnerský přístup ke spolupráci s druhými * Charakteristika jednotlivých strategií a jejich možnosti * Umění vstřícnosti a profesionální asistence * Odvaha odmítnout a říci Ne a vhodné situace Řešení náročných situací, jejich možné scénáře, průběh, ztráty a zisky Metody výuky: Výklad v minimální míře, diskuze, praktická cvičení, testy, modelové situace. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuEFEKTIVNÍ TELEFONOVÁNÍ a řešení stížností po telefonu pro asistentky, sekretářky a recepční

2018-08-28 - Určeno pro všechny asistentky, sekretářky a recepční, pro které je telefonování (nejen) s klienty důležitá součást jejich práce a potřebují se naučit, jak profesionálně a s elegancí zvládat obtížné situace po telefonu, jako např. řešení stížností. Cíl: * Zvýšit svou sebedůvěru při jednání a komunikaci po telefonu a naučit se efektivně vyřizovat telefonické hovory ke spokojenosti volajícího * Naučit se působit profesionálně a důvěryhodně při jednání (nejen) s klienty po telefonu v obtížných situacích * Získat jistotu při řešení stížností a osvojit si zásady profesionálního vyřizování stížností po telefonu * Vyzkoušet si profesionální telefonování v praxi na modelových situacích Obsah: * Reprezentace společnosti formou telefonu – zásady představování do telefonu u příchozích a odchozích hovorů * Efektivní vedení telefonického hovoru a jeho struktura, která Vám pomůže vyřídit vše potřebné v co nejkratším čase * „Slovníček“ výrazů, které pomáhají vést telefonický rozhovor v pozitivním a konstruktivním duchu * Vnímání stížnosti jako informaci o produktu a službě, kterou může firma/společnost zlepšit * Postup vedení telefonického rozhovoru při přijímání stížnosti * Praktické kroky, jak profesionálně přijmout stížnost tak, aby byl klient/zákazník maximálně spokojen * Profesionální zvládání „obtížného“ volajícího – techniky zvládání agrese, manipulace, obviňování atp. * Zvládání námitek a nesouhlasu volajícího * Praktický nácvik telefonického řešení stížností na modelových příkladech z praxe Metody výuky: Tréninkový seminář je veden velmi interaktivní formou. Účastnice si prakticky vyzkouší a prodiskutují všechna probíraná témata. Součástí tréninkového semináře jsou i skupinové práce, cvičení, hry a zpětná vazba s doporučením pro další rozvoj. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuMYŠLENKOVÉ MAPY

2018-08-31 - Myšlenkové mapy doznávají čím dál širšího ohlasu manažerů, studentů, lektorů, koučů i širší veřejnosti. V dnešní době, kdy práce s informacemi je důležitější než informace samotné, je to nezbytný nástroj kreativity, organizování času, plánování projektů či týmové spolupráce. Cíl: Seznámit účastníky s tvorbou myšlenkových map, poskytnout jim praktické tipy pro jejich přípravu a ukázat jim možnosti využití tak, aby mohli svoje mapy ihned začít používat v praxi. Obsah: * Myšlenkové mapy, jejich vznik a rozšíření, ukázky a příklady – Co víme o práci mozku s informacemi a jak se v myšlenkových mapách zrcadlí – Rozdíl mezi myšlenkovými mapami a běžnými zápisky * A jdeme na to... jak začít rychle a efektivně tvořit myšlenkové mapy – První myšlenkové mapy a jejich postupné vylepšování – Jak pracovat s barvami, symboly a obrázky – Galerie jednoduchých symbolů a piktogramů i pro „nekreslíře“ * Příklady využití map pro různé příležitosti: „to do“ listy, plány, porady, prezentace, semináře, delegování úkolů, hodnotící rozhovory, koučování, kariérové plány, rozvoj strategií a vizí, učení a záznamy ze setkání, konferencí a jiných akcí * Myšlenkové mapy a práce v týmu – Nemáte čas, sketchněte si mapu „na ubrousek“, rychle a elegantně – Myšlenkové mapy v ruce nebo digitálně? – Softwary pro tvorbu a sdílení, možnosti využití * Bonbónek nakonec – Myšlenkové mapy pro děti Halka Baláčková pracuje s myšlenkovými mapami od roku 1994 a je jedním z prvních průkopníků myšlenkových map u nás, práci s nimi vyučuje od roku 2002. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuLETNÍ AKADEMIE NA TÉMA PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ (AKREDITACE ČAS A MPSV)

2018-08-31 - Letos se nebude letní akademie konat ve Francii, ale v Chorvatsku. Přihlašování na kurz bude probíhat přes cestovní kancelář CK Capro, s níž do Chorvatska pojedeme. Více informací a přihlášku najdete ZDE CENA 11900 Kč KDY 31. 8. - 9. 9. 2018 KDE Chorvatsko - Istrie, Lanterna (Tar) URČEN PRO zdravotní sestry, sociální pracovníci[...
Gaudia - Institut pro postmoderní vzdělávání - Podrobnosti o kurzuObchodně-právní minimum pro manažery, obchodníky a další

2018-09-07 - Kurz je určen pro „neprávníkyquot;, kteří potřebují získat základní nutný přehled o principech fungování právní oblasti pro pracovní využití....
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuObchodní smluvní vztahy - včetně zahraničních

2018-09-07 - Absolventi se obeznámí s právní úpravou obchodních smluvních vztahů.. Dozví se i jaké komplikovanější případy mohou v praxi nastat, a jak v nich postupovat. Budou mít možnost konzultovat své případy z praxe...
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAsistent/ka, sekretář/ka s praxí a výukou anglického jazyka

2018-09-11 - Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzuAnti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů

2018-09-27 - V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy. Kreativní účetnictví (creative accounting) pak znamená v podstatě „korekci“ účetnictví obvykle s cílem lepší prezentace podniku v účetních výkazech. Může se jednat o úmyslné zkreslení účetních výkazů s cílem uvést nepravdivou informaci, úmyslné opomenutí významné informace nebo předstírání neexistujícího. Na semináři se seznámíte s metodami kreativního účetnictví – v kontextu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Lektorka nastíní metody detekce účetních chyb a podvodů a dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. * • účetní chyby a účetní podvody ve světle právní úpravy, • metody kreativního účetnictví – možnosti a meze v kontextu věrného a poctivého obrazu účetnictví, • rozhodování na základě účetních výkazů: informační asymetrie – pohled vlastníků, potenciálních investorů a věřitelů, Corporate Governance a ostatních uživatelů, • riziko manipulace účetních výkazů, • nástroje metody detekce účetních chyb a podvodů – měření rizika manipulace účetních výkazů, • trojúhelník podvodu z pohledu pachatele, • trojúhelník podvodu z pohledu uživatele účetních výkazů, • řešení podvodu, dokumentace podvodu. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 215 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro Ekonomický management
STRANA | (1) první << ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15| ... >> poslední (15)  2002 - Connection refused