Rekvalifikační účetní kurzy
nemocenske pojisteni
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (37)


Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2019

2018-11-22 - Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálních předpisech a a budete je umět aplikovat v praxi. * • novinky ve zdravotním pojištění, • předpisy a zdroje informací, • výběr/změna zdravotní pojišťovny, • kategorie plátců pojistného, souběhy, • plnění oznamovací povinnosti, • kódy změn, chyby, • vyměřovací základy, výjimky, • dokladová kontrola, shrnutí, • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled, • postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, • rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy, • směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení, • příklady z praxe. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZMĚNY A NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

2018-11-22 - Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd. Cíl školení: Cílem školení je poskytnout informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a připravovaných novinkách ve zdaňování mezd. Tyto informace Vám předá lektorka, která připravuje legislativní změny a má dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Lektor kurzu: Katarína DOBEŠOVÁ Působí na odboru Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministers...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového

2018-11-23 - Obsah: * Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, a v návaznosti na České účetní standardy * Tvorba dohadných položek aktivních a pasivních * Rezervy a opravné položky v návaznosti na změny v zákoně * Zákonné a účetní rezervy – tvorba a zaúčtování rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnosti, ostatní zákonné rezervy, rezervy účetní, dokumentace, povinnost zúčtování a rozpouštění * Tvorba a zaúčtování opravných položek zákonných a účetních – k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 a opravné položky na pohledávky do 30 000 Kč, opravné položky k zásobám * Odpisy pohledávek v návaznosti na zákon o daních z příjmů ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví a daňová evidence, rekvalifikace MŠMT ČR

2018-11-23 - Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný - á účetní“, popř. chtějí vést samostatně daňovovu evidenci. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně účetnictví podnikatelským subjektům....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví a daňová evidence v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR

2018-11-23 - Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný - á účetní“, popř. chtějí podnikat a vést samostatně daňovovu evidenci. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně účetnictví podnikatelským subjektům. V kurzu se naučíte vést mzdové účetnictví prostřednictvím komplexního ekonomického a účetního softwaru POHODA. Jedná se o využívaný, přehledný program, který získal řadu ocenění. V ceně kurzu obdržíte výukový materiál. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMzdové účetnictví se základy personalistiky v programu POHODA, rekvalifikace MŠMT ČR

2018-11-23 - Kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat mzdovému účetnictví v praxi. Je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti mzdového účetnictví. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně mzdové účetnictví včetně mzdové agendy. V kurzu se naučíte vést mzdové účetnictví prostřednictvím komplexního ekonomického a účetního softwaru POHODA. Jedná se o využívaný, přehledný program, který získal řadu ocenění. V ceně kurzu obdržíte výukový materiál. Pro podrobné informace rolujte dolů po stránce....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaňová podpora výzkumu a vývoje zaměřená na odpočitatelnou položku dle § 34 ZDP – výkladový seminář

2018-11-23 - Cílem semináře je objasnit vám právní úpravu odpočitatelné položky na výzkum a vývoj, administrativní náročnost na její uplatnění a rizika s ní spojená, účetní a daňová řešení projektů výzkumu a vývoje včetně aplikace odčitatelné položky na výzkum a vývoj dle zákona o daních z příjmů a souvisejích předpisů, výkladů a vybraných judikátů pro jednotlivé rizikové oblasti. Na semináři se seznámíte také s pravidly nutnými pro posouzení výzkumu a vývoje s ohledem na uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Odnesete si doporučení, jak si poradit s různými interpretacemi kontrolních orgánů a nastavení vnitřních účetních předpisů tak, abyste nebyli vystaveni riziku vracení odpočtů navýšených o sankce. * • vymezení odpočitatelné položky podpory výzkumu a vývoje, • daňové aspekty plošné podpory, • jaké jsou uznatelné náklady na vědu a výzkum, • účtování o vědě a výzkumu z pohledu českého účetnictví, • účtování o vědě a výzkumu z pohledu mezinárodních standardů, • náležitosti projektové dokumentace – technická a formální stránka, • rizika pochybení správce daně a daňového poplatníka při daňové kontrole, • závazné posouzení správce daně, • daňové judikáty, • doporučení pro daňovou kontrolu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPraktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2018 a změny od roku 2019

2018-11-23 - Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů se zaměřením na změny od roku 2019, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2018 a 2019, * vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží a změny od roku 2019, * vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2018 a změny od roku 2019, * zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných digitálních služeb a změny od roku 2019, * navrhovanou úpravu pro jednoúčelové a víceúčelové poukazy (vouchery) podle směrnice o DPH od roku 2019, * vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, * vystavování daňových dokladů a změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů a změny od roku 2019 v této oblasti, * rozšíření možností opravy výše daně v případě nedobytné pohledávky v roce 2019, * sazby daně a změny v roce 2018 a připravované změny od roku 2019 v návaznosti na novelizaci zákona o evidenci tržeb, * osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn v roce 2018 a 2019, * aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od roku 2019, * uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a dílčí změny v této oblasti od roku 2019, včetně specifických postupů u přemístění zboží, call-off skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků, * pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy, * přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí ve vazbě na celní zákon, * vývoz zboží a osvobození í od daně při vývozu zboží ve vazně na celní zákon a metodickou informaci GFŘ, včetně změn od roku 2019, * praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn od roku 2019, * zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, * trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny od roku 2019, * správu DPH v tuzemsku a změny od roku 2019 (praktické dopady zrušení zvláštních pravidel pro správu DPH ve společnosti, podávání daňových přiznání, nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období, vymezení osob povinných přiznat nebo zaplatit daň), * podávání kontrolních hlášení v roce 2018 a výhled na rok 2019. Účastníci semináře obdrží podkladové...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2019

2018-11-23 - Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě daně z příjmů ze závislé činnosti a návod na její aplikaci v praxi. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti. Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2019: Poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další benefity v podmínkách roku 2019 • daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku • vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi • náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví. Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZdaňování benefitů - jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc

2018-11-23 - Přehled daní a odvodů spojených s odměňováním Proč je výhodné mít poukázky do fitness, ale ne do obchodu? Proč vše nefunguje jako stravenky? Proč všude nutí DPP? Mám zaměstnance motivovat výhrou v soutěži? Jaké dárky můžeme rozdávat? Vysvětlíme si, jak se zdaňují jednotlivé typy benefitů, a ukážeme, kolik benefity stojí firmu celkově. Ilustrujeme na jednoduchých číslech, proč je vhodné užívat některé benefity více, některé méně. Popíšeme názorně, co to znamená, když dáte zaměstnanci dar a když vyhraje v soutěži organizované firmou. Vytvoříme přehled daní spojených s jinými typy smluv než s hlavním pracovním poměrem. Projdeme výpočet celkových nákladů spojených s novým pracovníkem či s novým systémem odměňování. Kurz je určen: HR manažerům a HR byznys partnerům   CEO malých a středních firem   všem, kdo chtějí rozumět souvislostem mezi motivací a daněmi    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: porozumění principům zdaňování odměn na straně zaměstnance   znalost daňových aspektů poskytování odměn u zaměstnavatele   naučíte se, jak zdaňovat jednotlivé typy benefitů   pochopení pohledu vlastníka na celkový rozpočet a jeho efektivní rozdělení     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuKorálkování - technika ketlování

2018-11-24 - Kurzy korálkování nabízíme v několik variantách. Tento speciální kurz korálkování je určený nejen pro ty, kteří již mají v této oblasti určité zkušenosti, chtějí se zdokonalit a naučit se něco nového, ale je vhodný i pro začátečníky. V tomto kurzu se účastníci naučí velmi  oblíbenou techniku ketlování.  Při této technice se korálky či jiné komponenty pomocí speciálních ketlovacích kleští zavěšují na ketlovací nýtky nebo ketlovací jehly. * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuZdobení perníčků

2018-11-25 - V kurzu se dozvíte jak připravit polevu na zdobení perníčků, jak připravit a zpracovat těsto a samozřejmě se naučíte, jak upečené perníčky krásně nazdobit.   Díky tomu budou Vaše perníčky nejen chutné a voňavé, ale i krásná umělecká díla. :-) * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuNáklady a výnosy z daňového a účetního pohledu

2018-11-26 - V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice. * • účetní a daňové vymezení nákladů a výnosů a jejich vzájemná vazba (souvislost výdajů/nákladů s příjmy/výnosy, rozdíl v účetním a daňovém pojetí), • charakteristika výnosů z pohledu daní (příklady výnosů, které nejsou předmětem zdanění nebo jsou osvobozeny), způsoby zdanění výnosů daní z příjmů (u fyzických osob, u právnických osob, zvláštní sazba daně, samostatný základ daně), • daňové a nedaňové náklady (základní podmínky pro vznik daňového nákladu, příklady daňové režimu některých nákladů s upozorněním na rozdíly mezi účetnictvím a daněmi), • úprava účetního výsledku hospodaření na daňový (základní pravidla a postupy podle § 23 ZDP v příkladech)....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPraktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti nařčení ze zapojení do řetězových podvodů

2018-11-26 - Pokuty spojené s kontrolním hlášením jsou relativně vysoké a hlavně je správce daně většinou nemůže snížit. Proto je dobré vědět, jak postupovat, aby nám pokuta nehrozila. Kontrolní hlášení odhaluje řetězové podvody, takže s podáním těchto hlášení se rozmohla následná obvinění finanční správy o zapojení plátce do řetězových podvodů. Na semináři budete mít příležitost k výměně zkušeností jak s lektorem, tak i s ostatními účastníky. * • jednotlivé položky kontrolního hlášení, • způsob odesílání kontrolního hlášení, • rozložení důkazního břemene, • výzvy k opravám, • pokuty, • indicie, které vedou správce daně k závěru, že plátce je zapojen do řetězového obchodu, • rozbor pojmu „měl a mohl vědět“ ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Odpovědi na dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚčetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí

2018-11-26 - Certifikovaný rekvalifikační kurzAbsolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období. Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví). Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení, umí komunikovat s úřady. Absolvent najde uplatnění jako samostatný účetní společnosti.Rámcová témata rekvalifikačního kurzu: Základy a úvod do účetnictví   Vedení účetnictví - základní knihy   Vedení účetnictví - ostatní knihy   Komplexní příklad zaúčtování   Účetní systém POHODA - úvod a popis   Komplexní popis účtování standardních účetních případů   Nestandardní operace a tipy v POHODĚ   Uzávěrkové operace   Základy účtování mezd a souvisejících dokladů   Řízená praxe pod dohledem   Řízená praxe samostatné účtování pod dozorem   Řízená praxe samostatné - hodnocení a ukázky správných postupů   Rozsah výuky a organizace výuky: Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.   Praktické části kurzu probíhají na produkční technice, u některých kurzů přímo u odborných firem.   Výuka probíhá vždy 8 hodin denně / 5 dní v týdnu, po vzájemné dohodě účastníků ponecháváme v průběhu kurzu volné dny.   Celková délka kurzu je 25 školicích dnů / 5 týdnů.   Podrobný harmonogram kurzu (termínově dle témat z podrobné osnovy) včetně volných dnů vždy zasíláme před zahájením kurzu.   Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno kurz absolvovat internátně na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu (.kvasek.cz), nebo na našich učebnách na Karlovarsku.   Kurz vyučuje  tým zkušených lektorů: Ing. Zdeněk Jurák, Valérie Laurenčíková, MBA, Ing. Petr Grešl, Ing. Michal Bureš, CSc, Ing Marek Laurenčík, MBA. Ing. Oldřich Bartůněk a další odborníci k některým dílčím tématům kurzu.   Podrobné informace o kurzu naleznete na našem webu:. /rekvalifikacni-kurzy/kurz/ucetnictvi-pohoda/Podrobnou osnovu ke stažení naleznete:. /file/ucetnictvi-pohoda.pdfMožnost proplacení kurzu úřadem práce:Kurz můžete hradit sami, nebo si jej nechat UHRADIT úřadem práce. A to za podmínek, že jste na úřadu práce vedeni a že splňujete podmínky Vašeho úřadu práce ke schválení ...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| ... >> poslední (37)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde