Rekvalifikační účetní kurzy
vedeni mzdove agendy †pro zacinajici mzdove ucetni
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 594 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (40)


Zdobení perníčků

2019-12-07 - V kurzu se dozvíte jak připravit polevu na zdobení perníčků, jak připravit a zpracovat těsto a samozřejmě se naučíte, jak upečené perníčky krásně nazdobit.   Díky tomu budou Vaše perníčky nejen chutné a voňavé, ale i krásná umělecká díla. :-) * ...
ACZ, vzdělávací centrum - Podrobnosti o kurzuTŘÍSTRANNÉ A VÍCESTRANNÉ OBCHODY a složitější transakce z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

2019-12-09 - Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Na semináři získáte: * Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí * Schop...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPovinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2019 a novinky roku 2020

2019-12-09 - Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2019 a změny pro rok 2020 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • splnění náležitostí pro uplatnění daňových slev a daňového zvýhodnění pro rok 2019 a 2020, • prohlášení poplatníka, • kdy je nutné nejpozději podepsat prohlášení poplatníka, • jak prokazovat slevy na dani a daňové zvýhodnění pro RZD za rok 2019, • kdy je možné nejpozději podepsat žádost o roční zúčtování daní, • kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování daně u zaměstnavatele za rok 2019, • zpětné podepsání prohlášení poplatníka, • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2019, • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci; forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení, • vystavení potvrzení po zpracování ročního zúčtování, • mzdové listy za rok 2019 – upozornění, co musí obsahovat mzdový list; náležitosti mzdového listu v roce 2019 a 2020, • archivace mzdového listu a případně jiných dokumentů, pokud mzdový list neobsahuje veškeré potřebné údaje, • plnění ZPS – zaměstnavatelé povinní podat hlášení o plnění ZPS, jak správně vyplnit formulář a dopočítat plnění do státního rozpočtu, nejpozdější termín podání – změny pro plnění vyplývající ze zákona o zaměstnanosti, • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou – srážkovou daní, termíny podání, formuláře, jak správně tyto formuláře vyplnit, • zpracování ELDP – více souběžných pracovněprávních vztahů, jak správně vyplnit ELDP, povinnosti ke SSZ (zasílání dokladů elektronicky), • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2020. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPrávo nejen pro ekonomy a účetní

2019-12-09 - Na semináři proberete základní právní předpisy a pravidla, které by měl znát každý ekonom a účetní. Lektorka vás srozumitelnou formou (včetně příkladů z praxe) naučí orientaci v právu. * • právní odvětví a dělení práva, • právní předpisy vztahující se k práci ekonomů a účetních, • předpisy Evropské unie a jejich dopad pro práci ekonomů a účetních, • zásady GDPR, • závazky a věcná práva – vznik a zánik závazků z pohledu nového občanského zákoníku, • na co si dát pozor při uzavírání smluv, • předsmluvní odpovědnost, • nové pojmy občanského zákoníku a jejich promítnutí do účetních předpisů (závdavek, kvitance, fixní závazek, výprosa atd.), • zákon o obchodních korporacích – základní přehled a principy, • právní odpovědnost účetních a ekonomů, • vymáhání práva – soudy a druhy soudních řízení v ČR, • alternativní řešení sporů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuKonsolidovaná účetní závěrka podle IFRS

2019-12-09 - Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň, konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu a specifikace konsolidace na výkaz peněžních toků. * Koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě • zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohledem na řešenou transakci (akvizice – IFRS 3; konsolidovaná účetní závěrka – IFRS 10; přidružené a společné podniky (ekvivalenční metoda) – IAS 28; společná ujednání – IFRS 11; zveřejňování – IFRS 12) • plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – od akvizice pořízení až po řešení následných období • metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě • nákupy a prodeje dceřiných společností v průběhu období • změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj. • přímá a nepřímá technika konsolidace • vylučování vzájemných vztahů • konsolidace zahraničních podniků • vliv odložené daně na konsolidaci....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2020 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2019

2019-12-10 - Obsah: * Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti * Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených * Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně * Daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání * Opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění...
Studio W - Podrobnosti o kurzuNemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020

2019-12-10 - Odborný program semináře: * Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2020 - Změny od 1. 1. 2020 - Elektronická neschopenka - Pravděpodobný příjem - Zaměstnání malého rozsahu - Rozhodné období - Výklady některých ustanovení (započitatelnost některých příjmů, p...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDAŇOVÝ SPECIÁL – ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH V ROCE 2020 A 2019

2019-12-10 - Lektor kurzu: Ing. Dana VANKEOVÁ Certifikovaná účetní a členka Komory certifikovaných účetních, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky.  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály zpracované lektorkou. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuForenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání

2019-12-10 - Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. Proberete metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. * • definice podvodů v legislativě a judikatuře – charakteristika podvodů, škody, tresty, proč potřebujeme kontrolní systém proti podvodům, • je realita opravdu tak špatná? – stav u nás a v zahraničí, • úloha statutárních orgánů a managementu v prevenci podvodů, • důsledky porušení povinností zaměstnanců a statutárních orgánů, • zodpovědnost zaměstnanců a statutárních orgánů za škodu, • jak na prevenci podvodů – jednotlivé nástroje detekce a prevence podvodů, • doporučení na zlepšení kontrolního systému, • rozlišení mezi účetními pravidly a základní ekonomickou realitou, • použití kritické analýzy finančních výkazů čísel jako základ pro lepší posouzení rizika a prognózy cash flow, • využití prokázané metodiky finanční, • omezení finančních dat s cílem vytvářet lepší srovnání mezi jednotlivými podniky, • poučení z nedávných účetních skandálů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPřipravené změny zákona o DPH od 1. 1. 2020

2019-12-10 - Na semináři budete seznámeni s novelou zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 4. 2019 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. V případě, budou připravené změny v zákoně o DPH s účinností od 1. 1. 2020, budete s nimi také seznámeni. * Změny v zákoně o DPH od 1. 1. 2020 – program bude upřesněn s ohledem na legislativní vývoj. Nejdůležitější změny zákona o DPH od 1. 4. 2019: • problematika věcného břemene – nově nájem, • dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení základu daně, • datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha), • nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, • oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky, • úprava nájmu nemovité věci pro plátce, • poskytnutí ubytovacích služeb, • úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, • změny u vývozu zboží, • osvobození poskytnutí přepravy a služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, • zrušení registrace plátce – snížení uplatněného nároku na odpočet daně u majetku, pořízeného před zrušením registrace, • nárok na vrácení daně, • uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace, • režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“, • nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuUzavření účetnictví za rok 2019 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele

2019-12-10 - Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2019 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, • zjištění výsledku hospodaření, • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti, • uzavření účetnictví, • otevření účetnictví na začátku dalšího období, • zpracování daňového přiznání v případě zisku, • zpracování daňového přiznání v případě ztráty, • informace k povinným přílohám. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňové přiznání fyzických osob za rok 2019 a novinky v daňové legislativě od roku 2020

2019-12-11 - Odborný program semináře: * k legislativním změnám * k povinnosti správce daně poskytovat závazná posouzení * k institutu posečkání daňové povinnosti * k uplynutí doby, po kterou lze přezkoumat daňovou povinnost * stručně k termínům a pokutám v souvislosti přiznáním k dani * ke zdanění zahraničních př...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuDaňové a účetní novinky roku 2019 a 2020 - komplexní pohled

2019-12-11 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZaměstnávání a zdaňování cizinců v ČR a specifika vysílání Čechů do zahraničí

2019-12-11 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNástup digitalizace – její dopady do účetnictví a daňové správy

2019-12-11 - Na semináři budete seznámeni s novinkami a hlavními trendy vývoje digitalizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat otázkami, jak lze elektronicky komunikovat s orgány veřejné moci, ale také v komerční sféře s klienty, dodavateli a dalšími subjekty. Obsahem semináře jsou také požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní i daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, i rizika vyplývající z používání informačních technologií. * • konec éry papíru a nástup IT – je to realita?, • na čem pracuje a co chystá tzv. eGovernment, • formy věrohodné elektronické identifikace, včetně novinek, • používáte novou eObčanku – a víte, jak a pro jaké účely lze použít?, • digitální eIdentita a nový Portál občana – praktické ukázky, • životní cyklus písemností v elektronické podobě – ve vazbě na účetnictví a daně, • elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, jak ověřit data přes internet, • nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT, • kdy je digitální písemnost doručena a kdy hrozí neúčinnost podání?, • ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje, • jak používat e-mail, datovou schránku, elektronický podpis, • nová verze systému datových schránek – praktické ukázky, • jaká je praxe napříč EU?, • bezpečnost při využívání cloudu a bezplatného e-mailu, • vazba na GDPR/ochranu osobních údajů, • rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat jako běžný uživatel. Dotazy, diskuze, praktické návody a tipy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 594 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (40)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde