Rekvalifikační účetní kurzy
ucetnictvi [s vyuzitim vypocetni techniky]
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (37)


Zavedení IFRS do firemního účetnictví

2018-11-19 - Na semináři získáte znalosti, které vám umožní zavést ve vaší společnosti IFRS. Odnesete si základní znalosti všech standardů IFRS, včetně postupu, jak IFRS do společnosti implementovat. * IFRS v kontextu českého účetnictví Projekt „Zavedení IFRS" IFRS 1 – První přijetí IFRS Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy: • koncepční rámec, • IAS 1 – Prezentace účetní závěrky, • IAS 16 – Pozemky, budovy a zar?ízení, • IAS 38 – Nehmotná aktiva, • IAS 17, IFRS 16 – Leasing, • IAS 40 – Investice do nemovitostí, • IAS 23 – Výpu?jc?ní náklady, • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv, • IAS 37 – Rezervy, • IAS 21 – Me?na použitá pr?i vykazování, • IAS 8 – Zme?ny úc?etních pravidel a opravy chyb, • IFRS 15 – Výnosy z operací s klienty, • IFRS 5 – Majetek urc?ený k prodeji, • IFRS 39 & 32, IFRS 7, 9, 13 – Financ?ní aktiva – část dle výběru, • oblast konsolidací....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech

2018-11-19 - Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe. * Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím. Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH, • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH, • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň, • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů, • konsignační sklady, • změny po novele zákona o DPH. Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím: • uplatňování DPH při vývozu zboží – podmínky osvobození od DPH, daňové doklady, změny po novele zákona o DPH, • uplatňování DPH při dovozu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMezinárodní obchod z pohledu cel a DPH

2018-11-19 - Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti, je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Dovoz zboží - Postup při celním řízení - Zjednodušené celní postupy a jejich vliv na vznik povinnosti přiznat DPH - Elektronické celní rozhodnutí vs. daňový doklad pro účely DPH - Způsoby výpočtu dovozního cla a stanovení základu pro výpočet cla versus základ pro výpočet DPH při dovozu zboží - Doměření/vrácení dovozního cla, oprava základu daně při dovozu zboží - Osvobození dováženého zboží od cla a DPH - Zvláštní celní režimy a uplatnění DPH * Vývoz zboží - Postup při celním řízení - Elektronické celní rozhodnutí a potvrzení výstupu zboží - Daňový doklad pro účely DPH - Hodnoty při vývozu zboží (statistická hodnota, hodnota pro účely DPH) * Vícestranné (řetězové) obchody * DPH režim u služeb souvisejících s dovozem a vývozem zboží * Diskuse, odpovědi na dotazy posluchačů. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2018/2019

2018-11-19 - Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory a všechny další profese, které musí řešit daně fyzických a právnických osob a nemají čas podrobně sledovat neustále se měnící právní úpravu a její výklady. Cíl: Seznámení s aktuálními výklady daňových změn a se změnami daňové legislativy v průběhu roku 2018, pro rok 2019 a pro roky další. Obsah: Výklad aktuálních změn a novinek v účetnictví a daních a souvisejících předpisech: * Změny pro rok 2018 * Změny v daních z příjmů, DPH, daňovém řádu v průběhu roku 2018 * Změny v DPH a daních z příjmů od 1. 1. 2019 * Změny v EET a změny sazeb DPH v průběhu roku 2019 * Související pracovněprávní změny od 1. 1. 2019 (např. důležitá změna v účasti na nemocenském pojištění), připravované pracovněprávní změny (např. novela zákoníku práce), změny v pojistném u OSVČ * Daňový balíček 2019 * Novela zákona o obchodních korporacích a další změny ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuBěžné chyby a nedostatky v ocenění podniků a nemovitostí pro (mírně) pokročilé

2018-11-19 - Program semináře: * Obecné - 1) nedostatečná odůvodněnost (metod, přirážek, plánu, diskontní míry, ...) - 2) neuvádění zdrojů - 3) nepřezkoumatelnost * Chyby v ocenění podniků - 1) volba metody - 2) tržby - 3) vybrané náklady - 4) marže a srovnání na trh - 5) model výnosového ocenění - 6) diskontní míra a váhy kapitálu - 7) pokračující hodnota - 8) neprovozní majetek - 9) kontroly a kontrolní metoda * Chyby v ocenění nemovitostí - 1) volba metody - 2) nájemné - 3) přefakturovatelnost nákladů - 4) neobsazenost, incentivy - 5) model výnosového ocenění, životnost - 6) yield a srovnání na trh - 7) kontroly - 8) porovnávací metody ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZměny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

2018-11-19 - Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1. 1. 2019. * Zákon o účetnictví: • novinky v účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele, • další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU (goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další). Zákon o DPH – novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2019: • další úpravy zákona o DPH v návaznosti evropskou směrnici, • úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů, • nová definice ekonomické činnosti, • změny u digitálních služeb, • uplatňování DPH v případě poukazů, • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku, • přeřazení některých výrobků a služeb do nižších sazeb daně, • další navrhované změny. Zákon o daních z příjmu – novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. 1. 2019. FYZICKÉ OSOBY – nejdůležitější změny: • zrušení superhrubé mzdy, • zvýšení sazby daně FO a zavedení dvou daňových pásem, • změny v daňové neuznatelnosti výdajů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ a dalších. PRÁVNICKÉ OSOBY – nejdůležitější změny: • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, • zdanění ovládaných zahraničních společností, • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickým pohonem a další. Zákon o evidenci tržeb: • novela zákona účinná od 1. 1. 2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince roku 2017. Přehled dalších zákonů novelizovaných v průběhu roku 2018 a připravovaných s účinností od 1. 1. 2019....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMS Excel pro účetní a daňové poradce I

2018-11-19 - Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro klasickou kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova přizpůsobena individuálním potřebám a úrovni posluchačů.   Studijní materiály v ceně kurzu příručka MS Excel   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Zvládnutí absolutní adresace (včetně kombinace s relativní adresací) v zápisech vzorců a funkcí   Typy a triky pro vyplňování buněk a oblastí buněk, navigaci a výběry   Pojmenování oblasti buněk a její výhody   Seznámení s logickou funkcí KDYŽ a s použití více podmínek pro monitorování hodnot nebo přepínání výpočtů   Řazení tabulek, filtrování dat (jednoduchý filtr), funkce SUBTOTAL   Rozšířený filtr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR a další   Chytré tabulky pro komfortnější práci   Základní práce s násobnými souhrny pomocí kontingenční tabulky   Funkce ZÍSKATKONTDATA (odkaz na souh v kontingenčních tabulkách)   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Nejpoužívanější textové a datumové funkce v kontextech a cvičeních   Nejpoužívanější vyhledávací funkce SVYHLEDAT   Funkce IFERROR   Podmíněné formátování v praxi (monitoring dat pomocí formátu)   Vzhled stránky, tisk a oblast tisku   Chytré tabulky pro běžnou práci   Ukotvení názvů sloupců a řádků v tabulce   Vzhled stránky a tisk         ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuZÁVAZKY A SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ

2018-11-19 - Lektor kurzu: Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D. Vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti. Zkušená lektorka s odbornou praxí na Ministerstvu financí a v advokacii. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuDPH pro začátečníky - seminář

2018-11-19 - Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování daně z přidané hodnoty - se zaměřením zejména na tuzemská plnění. Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s DPH. ...
MOJE KURZY HK - Podrobnosti o kurzuOpravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled

2018-11-20 - Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s maximálním možným množstvím praktických příkladů a variant. * • vymezení základních pojmů, • legislativní rámec, • rozlišení opravy a technického zhodnocení, • zásahy do majetku vlastního, • zásahy do majetku najatého, • tvorba rezervy na opravu a její čerpání, • novinky pro solární zařízení, • výklady GFŘ a MF ČR, • praktické příklady, • upozornění na časté chyby. Diskuze, závěr....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2019 s aktuálními příklady zdanění

2018-11-20 - Obsah semináře: I. část semináře: * Aktuální stav právní úpravy zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 s platností k datu konání semináře. * Předmět daně z pozemků a předmět daně ze staveb a jednotek včetně komentáře k aktuálním problémům při uplatňování vybraných osvobození v praxi. * Správa daně z nemovitých věcí aktuálně. * Konkrétní ucelený příklad k dani z nemovitých věcí. * Aktuální informace o změnách v tiskopisech k dani z nemovitých věcí na rok 2019. II. část semináře: * Aktuální stav právní úpravy zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí s platností k datu konání semináře. * Předmět daně včetně výkladu k vybraným osvobozením od daně z nabytí nemovitých věcí. * Základ daně z nabytí nemovitých věcí včetně použití směrné hodnoty při stanovení srovnávací daňové hodnoty. * Praktický příklad k dani z nabytí nemovitých věcí. * Aktuální informace o změnách v tiskopisech k dani z nabytí nemovitých věcí. * Odpovědi na dotazy, diskuze. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ

2018-11-20 -   Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu ...
Intellego - vzdělávací agentura - Podrobnosti o kurzuMzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2019

2018-11-20 - Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2019, • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti, • nejnižší úrovně zaručené mzdy, • srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele, • dovolená aktuálně v roce 2018, očekávané změny od roku 2019, • změny v oblasti mezd v průběhu roku 2018, • očekávané změny pro rok 2019 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). Diskuze, odpovědi na dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaňový systém v ČR

2018-11-21 - Kurz je určený těm, kteří se chtějí podrobně seznámit s platnými daňovými zákony ČR. Naučíte se správně spočítat daňovou povinnost, vyplnit daňová přiznání k jednotlivým typům daní a také určit, zda se na Vás příslušná daňová povinnost vztahuje....
Kateřina Porubanová - Podrobnosti o kurzuFakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování přijatých faktur

2018-11-21 - Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině – si ozřejmíte správné uplatnění DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví (souvztažnosti). * NOVINKY V ZÁKONĚ O DPH, V ZÁKONĚ O ÚČETNICTVÍ účinné od roku 2016/2017 (zejména novelizace celních předpisů a DPH) a od roku 2018 ve vazbě na správné zacházení s vystavenými přijatými a vydanými doklady z EU a třetích zemí. POŘÍZENÍ ZBOŽÍ Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH, • ukázka a náležitosti faktury, • řešení reklamace (množstevní, kvalitativní), • skonto, • přijetí vzorků, • uplatnění nároku na odpočet, • účetní souvztažnosti, • trojstranné obchody. DODÁNÍ ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • místo uskutečnění zdanitelného plnění, • osoba povinná přiznat DPH, • důkazní prostředky pro daňový režim, • vazba na souhrnné hlášení, • množstevní bonus na konci sledovaného období, • zasílání zboží, • ukázka a náležitosti faktury. DOVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při dovozu, • celní problematika, • faktury při dovozu, • celní problematika, • účetní souvztažnosti, • rizika při dovozu. VÝVOZ ZBOŽÍ: • uplatnění DPH při vývozu, • celní problematika, • faktury při vývozu, • důkazní prostředky. POSKYTNUTÍ SLUŽEB DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU A TŘETÍ ZEMĚ: • uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz § 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, • souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, • ukázka faktur včetně jejích náležitostí. PŘIJETÍ SLUŽEB Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU: • uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, • režim samovyměření – případy, • ukázka faktur a náležitostí, • účtování přijatých služeb, • časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, • zvláštní režimy. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POHYBEM PRACOVNÍKŮ V ZAHRANIČÍ: • přijaté služby v EU a ve třetích zemích, • možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, • účtování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 547 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (37)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde