Rekvalifikační účetní kurzy
dph dane
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dph dane

Celkem nalezeno - 569 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (38)


Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2019 - 2020

2019-12-16 - Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledku dohody o narovná...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNovinky ve zdaňování mezd

2019-12-16 - OBSAH SEMINÁŘE: * Aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586 - 1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“) * Rekapitulace změn přijatých v roce 2019 (zákon č. 306 - 2018 Sb. a zákon č. 80 - 2019 Sb.) – stanovení základu daně od roku 2019 u zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do systé...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1. 2020, problémové situace z praxe a jejich řešení

2019-12-16 - Na semináři se seznámíte se změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. Se změnami v související právní úpravě a s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Dozvíte se všechny aktuality s ohledem na vývoj legislativy a uvědomíte si, jaký by měl být postup zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období. * Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem. Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby, například: • pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné? • jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění? • kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu, a kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?, • ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled?, • role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění, • skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění, • ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie, • ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti (Jaké podmínky resp. možnosti platí při péče o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? Jak se postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? Souběžné „státní kategorie“. Uplatňování finančních nároků se zpětnou platností.), • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne podnikat, • základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění (Kdy se (ne)sčítají příjmy z dohod? Souběžné pracovněprávní vztahy), • postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 – příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů, • jaké jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie? • co nesmíte zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí?, • kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU pojištěncem systému této země?, • Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPrůřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2020

2019-12-16 - Lektorka ušetří váš čas a během jednoho semináře vás v kostce upozorní na změny zákonů pro rok 2020. * • novela zákona o daních z příjmů právnických i fyzických osob pro rok 2020, • změny v účetních předpisech pro rok 2020 a další očekávaný vývoj, • novela zákona o DPH pro rok 2020, • majetkové daně v roce 2020, • změny v oblasti správy daní, • upozornění na změny relevantní při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2019....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků roku 2019, roční zúčtování 2019, novinky pro rok 2020

2019-12-16 - Seminář je určen personalistům, mzdovým účetním a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti. * Cílem semináře je poskytnout informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020, novinkách ve zdaňování mezd přijatých v roce 2019 a provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019.Program1. Provedení ročního zúčtování za rok 2019 Kdo, kdy a jak může požádat o provedení ročního zúčtování Co musí podle zákona doložit Slevy na dani Nezdanitelné části základu daně Daňové zvýhodnění Zpětní podepsání (učinění) prohlášení Opravy chybně sražených záloh Doplacení mezd – např. neplatná výpověď) Vracení mezd zaměstnancem (např. vracení motivačního - stabilizačního příspěvku) Příjmy od daně osvobozené Vyplacení mzdy za více měsíců najednou   2. Stručně změny ve 2019 - srážková daň, změna základu daně, oznámení o příjmech nerezidentů) Příjmy podléhající srážkové dani Správné stanovení základu daně (zejména u poplatníků podléhajících zahraničnímu pojištění, rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnanci s dvěma různými zaměstnavateli) zaměstnanci českého plátce pracující v zahraničí (rezidenti a nerezidenti)   3. Povinnosti plátce daně Vyúčtování záloh a srážkové daně Vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech Co je navíc v případě zaměstnání nerezidentů   4. Vybrané benefity zaměstnanců z pohledu daně ze závislé činnosti dle zkušeností z finanční správy   5. Změny podle aktuálního stavu legislativy, 6. Časté chyby ve zdaňování závislé činnosti zjišťované finančními úřady 7. Některé rozsudky Nejvyššího správního soudu. 8. Dotazy a diskuze....
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDaně - základy pro praxi

2019-12-17 - * Kurz Daně - základy pro praxi si dává za cíl stručně a přehledně ve 3 dnech seznámit zájemce o daňovou problematiku s daněmi, se kterými se nejčastěji setkáváme - DPH, daň z příjmů a silniční daň. Přednášet a vysvětlovat látku na příkladech z praxe bude daňová poradkyně. Komu je určen: posluchačům, kteří se chtějí orientovat v daňovém systému účetním, které ke své práci potřebují znalost daňového systému Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci...
Centrum služeb pro podnikání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2020

2019-12-17 - Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2020 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH. Obsah: Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníc...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZměny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020

2019-12-17 - Obsah semináře: * Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020 - vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd. * Změny v zákoně o daních z příjmů - návrh změn, případně změny pro rok 2020 - upozornění na změny účinné od 1. 5. 2019 -...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAktuality v účetních a daňových předpisech, novinky pro rok 2020

2019-12-17 - Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům. * Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř. připravovanými pro rok 2020. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.Program EET – předmět evidence tržeb, formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tržby vyloučené z evidence, zvláštní režim evidence tržeb, odpovědnost za evidenci tržeb, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence   DPH – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, pravidla pro dodání zboží v řetězci, režim skladu (call-off stock), změny u zvláštního režimu pro cestovní službu, osvobození od daně při vývozu zboží, změny u finančního leasingu   Daň z příjmů – změny související s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností), omezení osvobození příjmů z hazardních her, rozšíření institutu osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích poplatníkům daně z příjmů právnických osob   Daň z nemovitých věcí – změny u daně z pozemků, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, změny místních koeficientů   Místní poplatky – nový poplatek z pobytu (z ubytování)   Daňový řád - změny sazeb u příslušenství daně   Změny v souvisejících předpisech – zdravotní a sociální pojištění aj.   ...
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMezinárodní standard IFRS – 16 Leasingy

2019-12-17 - Mezinárodní účetní standard IFRS 16 – Leasingy nahradil od 1. 1. 2019 standard IAS 17. Hlavním cílem nové úpravy bylo zjednodušení dosavadní praxe tím, že místo dvou modelů leasingu (finanční a operativní) zbude jen jeden. Tento cíl se podařilo naplnit jen částečně. IFRS 16 sice zrušil operativní leasing, ale místo toho, aby vyžadoval, že každý pronájem se má považovat za finanční leasing, zavedl několik výjimek, které vedou k tomu, že se určité vybrané pronájmy stále mohou účtovat jako by byly operativním leasingem. Samozřejmě, pojem finanční leasing má jiný význam podle IFRS, než podle českých předpisů, a proto se finanční leasing podle IFRS účtuje jinak. Seminář je proto hlavně zaměřen na praktické aspekty nové mezinárodní úpravy, kterou přiblížíme především pomocí praktických příkladů, jak účtovat leasing podle IFRS 16, včetně několik vychytávek, které by aplikaci nových pravidel měly poněkud ulehčit. * IFRS 16 – Leasingy: • východiska standardu, porovnání IFRS 16 s IAS 17, přehled změn, • účtování leasingu u nájemců podle IFRS 16, • účtování leasingu u pronajímatelů podle IFRS 16, • IFRS 16 versus ASC 842, jaké jsou rozdíly a proč dokáže US GAAP pomoci při aplikaci IFRS....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPráva a povinnosti daňového poplatníka

2019-12-17 - Na kurzu se dozvíte, jak se účinně bránit v každodenních situacích a při jednání se správcem daně. V neposlední řadě obdržíte tipy, jak projít daňovou kontrolou. Přednáška bude doplněna o užitečnou a aktuální judikaturu i příklady z praxe. * • základní práva a povinnosti daňového poplatníka a správce daně, • jak účinně bránit svá práva, • jak projít kontrolními postupy správce daně, • sankce pro správce daně a daňový subjekt, • změny v právech a povinnostech dle novelizace daňového řádu, • opravné a dozorčí prostředky, • praktické aspekty při uplatňování práv v rámci daňových řízení....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDPH v roce 2019 a změny od roku 2020

2019-12-18 - Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * změny ve vymezení základních pojmů od roku 2020, * místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny od roku 2020, * uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových pouk...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPrůřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020

2019-12-18 - Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2020. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * 1. seminář: 18. 12. 2019; 9:00–14:00 • Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 • Mgr. Vladimír Černý Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe. Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti. Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů. Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. První seznámení s připravovanou novelizací zákoníku práce v roce 2020. Dotazy a diskuze. 2. seminář: 19. 12. 2019; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy pro rok 2020 • Ing. Růžena Klímová Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.: Stanovení nároku na dovolenou v hodinách • principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách • další změny a jejich účinnost. Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2020: Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání. Daň z příjmů fyzických osob: Problémy zaměstanvatelů v souvislostí se změnami dle zákona č. 306/2018 Sb. – nerezident z EU, EHP a Švýcarska podléhající pojistnému podle cizích právních předpisů – stanovisko Komory daňových poradců. Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené. Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení • sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení • doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě. Změny v nemocenském pojištění: Nové redukční hranice pro rok 2020 • další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020. Elektronická neschopenka, třídílný formulář, povinnosti lékařů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSSZ. Změny ve zdravotním pojištění: Minimální vyměřovací základ v roce 2020 • pojištěnci státu • odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Změny v sociálním zabezpečení: Maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. Příprava na budoucí povolání: Prokazování do...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2020

2019-12-18 - Seminář vás seznámí se změnami při uplatňování DPH od 1. 1. 2020 a dalšími praktickými problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. Budete také informováni o zásadních změnách předpisů DPH v oblasti on-line obchodů od 1. 1. 2021. * Novela DPH s účinností od 1. 1. 2020 se zaměřením na: • místo plnění u dodání zboží a nová pravidla při dodáních v řetězci od 1. 1. 2020 (řešení na konkrétních příkladech z praxe), • dodání zboží do jiného členského státu a nové podmínky pro osvobození od DPH od 1. 1. 2020, • nová pravidla pro dodání zboží v rámci režimu skladu od 1. 1. 2020 (řešení na konkrétních příkladech z praxe), • uskutečnění plnění a okamžik vzniku povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu, • pořízení zboží, • nárok na odpočet daně, se zaměřením na povinnosti v posledním zdaňovacím období roku, • správa daně v tuzemsku (elektronická forma podání, souhrnné hlášení, osoby povinné přiznat daň), • další očekávané změny pro rok 2020 a 2021. Další očekávaný vývoj v oblasti DPH, a to i na úrovni EU....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSpolečenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

2019-12-18 - Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Bude poukázáno na odlišnosti stávající právní úpravy oproti právní úpravě předchozí. Zároveň bude zdůrazněn způsob vzniku SVJ odlišný od předchozí právní úpravy a s ohledem na novou právní úpravu předpisů insolvenčního práva bude poukázáno i na některé aspekty v souvislosti insolvenčního řízení s uplatňováním nároků vlastníků jednotek v jeho rámci. Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postu * 9:00–12:30 • Právní pohled • Mgr. Kateřina Horáková • bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek, • prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení, • práva a povinnosti vlastníků jednotek, • vznik SVJ a jeho činnost, • orgány SVJ a rozhodování, • aktuality z legislativy týkající se SVJ. Diskuze a zodpovězení dotazů. 13:30–18:00 • Účetnictví, daň z příjmů, DPH • Dr. Ivan Brychta • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky, • předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, • kdy se stává SVJ účetní jednotkou, • rozsah vedení účetnictví SVJ a hlavní účetní zásady, • směrná účtová osnova, • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.), • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH), • daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí), • vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim, • aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví v roce 2019 a výhled do budoucna. Diskuze a zodpovězení dotazů....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 569 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dph dane
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (38)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde