Rekvalifikační účetní kurzy
mistni poplatek za zhodnoceni stavebniho pozemku a aktualni zmeny v pravni uprave mistnich poplatku
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 642 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (43)


Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80049)

2018-03-01 - This one-and-a-half-day course, Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009, provides students with the tools to implement and maintain cross-application setup data after the system components are installed. The focus is on the application-oriented work involved in setting up and maintaining company-wide rules, data, and users. * Module 1: Set Up a Company with the RIM Toolkit This module provides individuals in charge of application setup, such as implementation consultants or customer staff, with the tools to set up a new company using the RIM toolkit, in addition to creating new records based on RIM data templates. Lessons Manual Setup vs. RIM, RIM Toolkit Overview, Using the RIM Toolkit, Demonstration: Create a Setup Questionnaire, Demonstration: Initialize a New Company Based on the Setup Questionnaire, Use Data Templates, Migrate Data Module 2: Set Up Number Series This module explains the purpose of number series and how to manually set them up, including how to define number series relationships to use multiple number series on a single number series. Lessons Number Series Module 3: Set Up Journal Templates and Batches This module provides an overview of journal templates and journal batches to explain their purpose and composition. This module also explains how to set up a journal template and demonstrates how to create two journal batches based on one journal template. Lessons Journal Templates, Batches, and Lines, Create Journal Templates and Batches Module 4: Set Up Posting Groups In this module, the three types of posting groups are described and set up, and then the functions of a posting group structure are demonstrated using a posted sales invoice. Lessons Specific Posting Groups, General Posting Groups, General Posting Setup, VAT Posting Groups, VAT Posting Setup, Additional VAT Posting Setup, Procedure: Determine Posting Groups, Demonstration: Post and Review a Sales Transaction Module 5: Set Up Dimensions In this module, all aspects of dimensions are defined and set up, including Dimension Values, Dimension Combinations, Default Dimensions, and Default Dimension Priority. Lessons Dimensions and Dimensions Values, Dimension Types, Dimension Combinations, Default Dimensions, Default Dimension Priority, Demonstration: Work with Default Dimension Priorities Module 6: Manage User Rights and Profiles This module explains the concepts of logins, roles, and permissions, which are critical to managing user rights in Microsoft Dynamics NAV. The module demonstrates central administrator tasks and offers recommendations about how to most effectively secure data in the system with logins for both the RoleTailored client and Classic client. This module also explains how to set up and assign users to profiles for use in the RoleTailored client. Lessons Authentication, Security Setup Overview, Security Sectup for RoleTailored Client, User Profile Setup for the RoleTaloired Client, Demonstration: Create a New Role, Demonstration: Apply SQL Server Security Filters, Security Setup for Classic Client, User-Specific Setup, Active Directory Security Module 7: Set Up and Manage Document Approvals This module is an introduction to process of setting up and managing the document approval system. It covers the general ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuCompliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi

2018-03-01 - Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář v rámci Akademie Corporate Compliance. Cíl semináře Představit problematiku trestněprávní odpovědnosti firem v České republice, pochopit odpovědnost společnosti a managementu a možné dopady porušení této odpovědnosti a jak jim předcházet, a na praktických příkladech v České republice a zahraničí ilustrovat postup regulátora a orgánů činných v trestním řízení. Obsah semináře Vymezení problematiky trestněprávní odpovědnosti firem v České republice. Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí. Americký zákon Foreign Corrupt Practices Act, britský uk bribery Act a známé kauzy. Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice – statistiky a případy z praxe. Nástroje předcházení možným trestním postihům firem. ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuGIT - efektivní správa verzí (GIT)

2018-03-01 - Kurz se zaměřuje na jeden ze dnes nejpoužívanějších systémů pro verzovanou správu souborů. GIT umí uchovávat nejen zdrojové soubory, dokumenty, webové stránky, ale i například binární data. GIT původně vznikl na platformně Linux a používá se pro většinu jeho základních komponent – jádro systému, překladače, nástroje, knihovna pro jazyk C a podobně. Dnes lze samo sebou GIT využívat již i na BSD, Windows a dalších platformách. Kurz si klade za cíl naučit návštěvníky verzovanou správu souborů v GITu – od základů, až po zvládnutí jeho velmi pokročilých vlastností. * Úvod do problematiky: co je verzování a na co ho použít, GIT v kontextu ostatních, distribuované vs. nedistribuované systémy Struktura repozitáře: jak, kam a kdy GIT ukládá informace, holý repozitář Konfigurační soubory a konfigurace: ovlivnění chování GITu Repozitář: kopie cizího a založení vlastního, aktualizace Procházení repozitáře: co je commit, jak ho odkazovat, procházení historie, vyhledávání v historii a souborech, zobrazení commitů a rozdílů, kdo co napsal (blame) Stav repozitáře: zobrazení, změna, přidání/odebrání souboru, commit, commit zpráva, smazání úprav (reset a revert), mezisklad (stash) Značky a větve: tag a branch, vytváření (branch), vyvolání (checkout) a spájení větví (cherry-pick a merge), aktualizace a přidávání vzdálených větví (remote) Kooperace: generování záplaty a požadavků, sdílení stromů a záplat a jejich aplikace Úpravy commitů: rebase a amend Pokročilé operace: hledání chyby (bisect), historie operací (reflog), poznámky, podpisy Úklid: gc, prune, fsck, bundle Podmoduly: přidání, odebraní a správa Nadstavby: modul pro CVS, SVN Další nástroje: tig, gitk, webová rozhraní Poskytovatelé: github, gitlab a další ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAutodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

2018-03-01 - Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault.    Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk Vault pro správu souborů a projektů s aplikací Autodesk Inventor z pohledu uživatele.     Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)       Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem! Shlédněte demonstrační video Vault (5:53 min)   Seznámení s úložištěm Autodesk Vault   Orientace v úložišti Autodesk Vault   Orientace v integrované části Autodesk Inventor Vault   Vyhledávání v úložišti Vault   # Práce s ne-CADovskými soubory   Práce se soubory CAD aplikace Autodesk Inventor   Přizpůsobení  uživatelského prostředí   Správa souborů a návrhů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o zadávání veřejných zakázek

2018-03-01 - Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Zákon o zadávání veřejných zakázek Vymezení problematiky veřejných zakázek: • nový zákon o zadávání veřejných zakázek, • prováděcí právní předpisy k novému zákonu, • zdroje informací o veřejných zakázkách, • základní pojmy – zadavatel dodavatel, veřejná zakázka, zadávací řízení, druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota, režimy, výjimky. Zadávací řízení: • základní ustanovení o zadávacích řízeních – předběžné tržní konzultace, střet zájmů, zadávací podmínky, účastník zadávacího řízení, předkládaní dokladů, • podlimitní režim – zjednodušené zadávací řízení a použitelnost úpravy pro nadlimitní režim, • nadlimitní režim – představení různých druhů zadávacích řízení, kvalifikace, obnovení, způsobilosti, mimořádně nízká nabídková cena, hodnocení, výběr dodavatele, • zjednodušený režim – nová flexibilní úprava zadávání některých veřejných zakázek na služby, • dokumentace o zadávacím řízení. Řešení komplikací: • větší rozsah oprávnění sebou nese i větší odpovědnost zadavatele, • opatření k nápravě, • námitky, • zrušení zadávacího řízení, • dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, • změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, • ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Komplexní výklad problematiky zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek: • stručný obsah, filozofie, účinnost nového zákona o zadávání veřejných zakázek, • obecná ustanovení o zadávacích řízeních (zadavatel, dodavatel, zásady, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky, výjimky), • základní ustanovení o zadávacích řízeních (předběžné tržní konzultace, podmínky účasti, průběh zadávacího řízení, komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení), • zadávací podmínky, • podlimitní a nadlimitní režim + zjednodušený režim, • kvalifikace + nápravná opatření, • využití jiných osob a poddodavatelů, • hodnocení (mimořádně nízká nabídková cena), • změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, • prováděcí právní předpisy k novému zákonu, • aktuální stav jednotlivých metodických pokynů. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

2018-03-01 - Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací) * lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo? * jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání) * předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.) * jak (ne)správně označit smluvní strany * nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě * v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně) * lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě? * v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy) * proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky) * obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky) * obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010) * jak do smlouvy správně začlenit přílohy * zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv * podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy) * tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy * smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?) * je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka? * úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody * způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.) * optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.) * zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPovolování kácení mimolesních dřevin - aktuality 2018 se soudcem NSS

2018-03-01 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-523 - 2017 Akreditace: MV : Cílem semináře je seznámení s aktualitami 2018 v právní úpravě a v metodikách pro ochranu a kácení mimolesních dřevin. Obsah: právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení aktuality a chystané změny 2018 povolení kácení mimolesníc...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuRevit ve stavební praxi I - Jak začít

2018-03-02 - Revit ve stavební praxi I - Jak začít BIM [Building Information Modeling … Informační model budovy] je nový způsob projektování a komunikace ve stavebnictví. Úvodní kurz, kde se naučíte základům práce s aplikací Autodesk Revit, která využívá technologii BIM. Krom základů se můžete těšit i na praktické tipy od lektorů, kteří BIM aplikují v praxi. Kurz je akreditovaný a po jeho absolvování získáte mezinárodně uznávaný certifikát Autodesk. Kurz povedou certifikovaní lektoři na verzi 2015. Lektoři: Josef Remeš, Adam Stančík, Jiří Horák Délka školení: 3 dny Revit ve stavební praxi I – Jak začít Kurz Autodesk Revit je akreditovaný pro DVPP. Číslo akreditace: MŠMT - 17713/2014-1-464...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzuZneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS !PŘESUN Z 23.2.!

2018-03-02 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-45 - 2017, název akreditace Zneužití zákona 106 ve správním řízení Akreditace: MV : Seminář bude diskutovat nejprve v obecnosti zásadu zákazu zneužití práva a dále otázku, nakolik se tato obecná zásada právní může uplatnit při zjevně šikanózních žádostech o informace podle zákona č. 106 /1999 Sb. [br...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuPrávo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV)

2018-03-03 - Právo - Univerzita Karlova (OSP, ZSV) * Právnické fakulty * Jarní * Práva * UK - Univerzita Karlova * NSZ - OSP a ZSV * NSZ - OSP * NSZ - ZSV * Skupinové * Přípravné kurzy na VŠ * NSZ a TSP MUNI * So * Celodenní...
tutor - Podrobnosti o kurzuPříprava na NSZ® - OSP

2018-03-03 - Příprava na NSZ® - OSP * Psychologické fakulty * Právnické fakulty * Jarní * MUNI - Masarykova univerzita * UK - Univerzita Karlova * VUT - Vysoké učení technické * UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci * ČVUT - České vysoké učení technické * ČZU - Česká zemědělská univerzita * UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně * UPCE - Univerzita Pardubice * UHK - Univerzita Hradec Králové * VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze * JČU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * MENDELU - Mendelova univ...
tutor - Podrobnosti o kurzuPříprava na NSZ® - ZSV

2018-03-03 - Příprava na NSZ® - ZSV * Psychologické fakulty * Právnické fakulty * Jarní * MUNI - Masarykova univerzita * UK - Univerzita Karlova * VUT - Vysoké učení technické * UPOL - Univerzita Palackého v Olomouci * ČVUT - České vysoké učení technické * ČZU - Česká zemědělská univerzita * UTB - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně * UPCE - Univerzita Pardubice * UHK - Univerzita Hradec Králové * VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze * JČU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * MENDELU - Mendelova univ...
tutor - Podrobnosti o kurzuWord pokročilý

2018-03-05 - Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Školení je zaměřené především na pokročilé možnosti formátování složitějších dokumentů. Posluchači se také naučí používat nástroje pro práci ve skupině (komentáře a revize) a hromadnou korespondenci pro přípravu různých typů dokumentů. * Kurz Word pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Word pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Word pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Word pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Word pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Word pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Word pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pokročilé formátování textu přednastavené styly a jejich úprava   vytváření vlastních stylů   přidání nového stylu do šablony normal.dotx   víceúrovňové číslování a odrážky   pokročilé formátování odstavce, tok textu, dělení slov   text ve sloupcích     Pokročilé formátování tabulek v Microsoft Word styly tabulek   seřazení údajů v tabulce   vzorce v tabulce   převod tabulky na text a opačně   vkládání a propojování tabulek z Microsoft Office     Formátování různých typů objektů pokročilé formátování obrázků   pokročilé formátování SmartArt   styly objektů     Práce s dlouhými dokumenty Navigační podokno   používání osnovy   oddíly, nastavení různého formátování stránky pro jednotlivé oddíly   vkládání obsahů, seznamů a rejstříků   křížové odkazy   číslování obrázků a dalších prvků   využití automatických polí     Ochrana dokumentu zamknutí dokumentu   zaheslování dokumentu     Sledování změn revize   poznámky a komentáře   porovnání dvou dokumentů     Šablony výchozí šablona Normal.dotx   vytváření a používání vlastních šablon   přesun stylů apod. mezi šablonami     Hromadná korespondence v Microsoft Word vytvoření zdrojového dokumentu   propojení dokumentů   pole hromadné korespondence   složitější struktura polí     Nastavení Microsoft Word nastavení programu Word   vytvoření uživatelského pásu karet   úprava panelu nástrojů Rychlý přístup     ...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzu10508: Microsoft Exchange Server 2010 – nasazení a správa Unified Messaging

2018-03-05 -   Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou síťových technologií TCP/IP, DNS a se správou služby Active Directory.   Znalosti na úrovni kurzu 10135: Microsoft Exchange Server 2010  - Konfigurace, správa a řešení problémů nebo 10165: Upgrade znalostí z Microsoft Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007 na Exchange Server 2010 SP1   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Návazné kurzy a certifikace: Na tento kurz lze navázat kurzem 10233: Microsoft Exchange Server 2010 - návrh a nasazení poštovních služeb   Modul 1: Přehled o roli Unified Messaging MS Exchange Serveru 2010   Modul 2: Architektura sjednocené komunikace   Modul 3: Instalace role Unified Messaging a podpora jazyků   Modul 4: Upgrade a migrace Unified Messaging serverů   Modul 5: nové funkce Call Answering Rules   # Modul 6: funkce Voice Mail Preview   Modul 7: Funkce zabezpečené hlasové pošty   Modul 8: funkce indikátoru čekajících zpráv   Modul 9: Faxování v Exchange Serveru 2010   Modul 10: Integrace s Office Communication Serverem   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuZáklady administrace CUCM (Cisco Unified Communication Manager)

2018-03-05 - Hlavním cílem je připravit budoucí administratory IP telefonie na činnosti, které je čekají v denním životě. Patří mezi ně úpravy stávajících uživatelů, telefonních přístrojů a tvorba číslovacího plánu. Dále manipulace s příchozími a odchozími čísly a jiné dovednosti. Školení bude z velké části obsahovat praktická cvičení na lepší pochopení probírané látky. Použitý HW a SW bude od společnosti Cisco Systems. S načerpanými znalostmi můžete absolvovat prometrický test číslo 642-447, který je součástí CCNP Voice certifikace. * Hlavním cílem je připravit budoucí administratory IP telefonie na činnosti, které je čekají v denním životě. Patří mezi ně úpravy stávajících uživatelů, telefonních přístrojů a tvorba číslovacího plánu. Dále manipulace s příchozími a odchozími čísly a jiné dovednosti. Školení bude z velké části obsahovat praktická cvičení na lepší pochopení probírané látky. Použitý HW a SW bude od společnosti Cisco Systems. S načerpanými znalostmi můžete absolvovat prometrický test číslo 642-447, který je součástí CCNP Voice certifikace. Možnosti implementace v různých typech sítí (LAN, WAN, MAN)   Možnosti implementace v různých typech sítí (LAN, WAN, MAN)   Inicializace a nutné podklady pro instalaci nového CUCM   Základní služby CUCM   Import uživatelů a device pomocí BAT   Registrace telefonů a hlavni položky konfigurace   Číslovací plán a úrovně práv pro jednotlivé uživatele (nouzové, místní, mezinárodní atd…)   Možnosti připojení zařízení třetích výrobců (non Cisco)   Lokalizace uživatelského prostředí   Nastavení switchů pro IPT (VLANy, QoS)   Víceúrovňový management prostředí - ccmadmin x ccmuser   Propojení do VTS pomocí hlasových bran - protokoly H.323, MGCP   Manipulace s čísly pomocí překladových pravidel   Nouzový provoz pobočky při výpadku sítě WAN - SRST   Konference, MOH a transkoding   IP Phone Services   Možnosti tarifikace   Znalost konfigurace přepínačů a základy VOIP....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 642 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (43)
[?]
  2002 - Connection refused