Rekvalifikační účetní kurzy
mistni poplatek za zhodnoceni stavebniho pozemku a aktualni zmeny v pravni uprave mistnich poplatku
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 478 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (32)


Zákoník práce v praxi – speciálka

2018-05-30 - Absolvováním semináře získáte informace o přijatých nebo připravovaných změnách v oblasti pracovního práva, budete se lépe orientovat v aktuálních a problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací. * 1. den: 9:00–16:00 • POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU, ZMĚNÁCH A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, PŘEKÁŽKY V PRÁCI • JUDr. Petr Bukovjan Způsoby vzniku pracovního poměru: • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, • principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, • zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci). Pracovnělékařské služby: • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada, • další pracovnělékařské prohlídky, • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance. Změny pracovního poměru: • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci, • doplatky do průměrného výdělku, • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru: • rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru, • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení, • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe. Vybraná další problematika: • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti, • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody, • doručování písemností v pracovněprávních vztazích, • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření u lékaře, rehabilitace, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby). 2. den: 9:00–14:00 • PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, DOVOLENÁ, DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. • aktuální informace z legislativy, • dopad práva EU na oblast pracovní doby a dob povinných odpočinků, limity odchylování od zákona, • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, • rozvrh směn a maximální počty směn, minimální lhůty pro seznamování zaměstnance s rozvrhem a jeho změnami, • pružné rozvržení – různé varianty „pružení“, dopad na překážky v práci, délka směny možnosti (ne)rozvrhování pracovní doby, • práce v režimu home-office a s tím spojené praktické problémy (dopady do oblasti překážek v práci, odměňování, úhrada nákladů spojených s komunikací na dálku atd.), • přestávky v práci, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, příklady, sporné situace, • kouření v pracovní době, rehabilitace v pracovní době aj., • individuální úprava pracovní doby, kratší úvazky, zaměstnávání po návratu z mate...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuExcel základní

2018-05-30 - Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * Kurz Excel základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní pojmy Microsoft Excel popis prostředí Microsoft Excel   karta SOUBOR - ukládání a otevírání souborů   sešit, list, buňka a její adresa   pohyb po buňkách, označení buněk   obsah a změna obsahu buňky   změna výšky a šířky řádků a sloupců   kopírování obsahu buněk   klávesové zkratky pro usnadnění práce   stavová nápověda   nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit     Formátování tabulek formátování textu, náhled formátu   zarovnávání textu   slučování buněk a zalomení textu   formát čísla   ohraničení   vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců   skrytí a zobrazení řádků a sloupců   kopírování formátů     Vzorce základní matematické operace   úprava vzorce   rychlá kontrola vzorce   kopírování a přesouvání vzorců   relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)     Funkce použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců   zadání funkce v buňce   úpravy vzorců s funkcemi     Grafy automatický formát grafu - doporučené grafy   základní typy grafů   vytvoření a úprava grafu     Práce s rozsáhlými tabulkami základní pojmy   ukotvení příček   seřazení dat podle hodnoty nebo formátu   automatický filtr     Tisk v Microsoft Excel náhled   nastavení okrajů, umístění na stránce   možnosti tisku   oblast tisku   opakování hlavičky na...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuPRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti

2018-05-30 - Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe. Obsah: * Vstupní dotazník – jak má vypadat, jeho využití v pracovněprávních vztazích * Lékařský posudek – rozlišení mezi posudky ve vztahu ke vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce * Pracovní smlouva – co všechno v ní sjednávat, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas atd. * Informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce * Jmenování na vedoucí pracovní místo versus tzv. doložky odvolatelnosti * Výkon jiné práce – dokumenty ke splnění nabídkové povinnosti atd. * Dohoda o rozvázání pracovního poměru – jednání mezi nepřítomnými, souvislosti s odstupným atd. * Vytýkací dopisy – různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování * Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru – jak se vyvarovat nejčastějších chyb, vzory dokumentů podle jednotlivých důvodů rozvázání pracovního poměru, prekluzivní lhůty * Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – co a jak sjednávat, vzory * Kvalifikační dohoda – jak správně sjednat, rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace * Dohoda o odpovědnosti, dohoda o náhradě škody se zaměstnancem – jak správně sjednávat, upozornění na nejčastější chyby * Dohody o srážkách ze mzdy (platu), započtení – vzory * Kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád – rozlišení, co a jak ve kterém z dokumentů sjednávat, stanovovat * Řešení dalších vzorových dokumentů navržených účastníky semináře Metody výuky: Výklad, příklady z praxe, ukázka vzorů pracovněprávních dokumentů. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuPoskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2018-05-30 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, název akreditace - Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků Akreditace: MV Informace jsou v dnešní době vzácnou komoditou. A jak lze s touto komoditou zacházet ve veřejné správě? Kdo je povinným subjek...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuDashboard reporty a MS Excel ... Navigujte manažery ke správným rozhodnutím

2018-05-30 - Popis Dashboard je moderním typem reportu, který na jedné stránce či obrazovce přehledně ukazuje vše podstatné o situaci ve firmě, na trhu, v projektu a naviguje manažery ke správným rozhodnutím. Dashboard je v podstatě řídící panel a jako takový musí být čitelný jedním pohledem a také snadno přizpůsobitelný. Jen málo dashboardů je ale opravdu takto efektivních. Tento kurz Vám ukáže jak definovat, vyvinout a nasadit profesionální dashboard, aniž byste museli ihned investovat do speciálního řešení či rozšiřovat tým jak se vyvarovat chybám, které Vaše úsilí rychle znehodnotí jak vytvořit lepší grafy jak může pomoci IT a jak důležitá je role Business Intelligence Pro kurz je důležitá praktická znalost MS Excel. Funkce používané v praktické části školení lze případně předem dostudovat online. Každý účastník kurzu obdrží funkční řešení jednoduchého dashboardu. Úvod – trocha teorie Report versus dashboard Co a jak reportovat, vztah k procesům a co jsou KPI Vizualizace dat a informací – osvědčené postupy a současné trendy Excel? Nebo speciální aplikace? Nástroje MS Excel pro vizualizaci Jak pomocí standardních grafů zobrazit co nejvíce? Formátování Výběr vhodného grafu Interaktivní grafy – jak na jedno kliknutí aktualizovat vizualizovaná data? Pokročilé grafy - Waterfall, Cluster-stacked, Spotlight/Highlight, AxD, Funnel Datové zdroje pro dashboard Jak si připravit data pro snadnou aktualizaci, změny a rozšiřitelnost Indexování Sjednocení řádů Proměnné a pojmenované oblasti Organizace dat a pravidla Vzorce a výpočty Časová osa Práce s externími daty Jak mohou pomoci kontingenční tabulky a PowerPivot Případová studie Příprava řešení (pomocí funkcí, pokročilí uživatelé mohou využít kontingenční tabulky) Analýza datových zdrojů (skutečnost, plán ozpočet) Definice KPI Příprava Top 10 sumáře Identifikace logických celků dashboardu Příprava tabulek a vizualizací Sestavení dashboardu Požadavky na účastníky Pro kurz je důležitá praktická znalost MS Excel (2007, 2010, 2013). Lektor připravil pro účastníky přehled funkcí, které jsou používány v praktické části a jejichž znalost se předpokládá. Účastníkům doporučujeme před tímto kurzem absolvovat kurz MS Excel pro analytiky a controllery či e-learning k tomuto semináři, kde účastníci získají minimální potřebné znalosti MS Excel, které je pro tento kurz nutno znát. Požadavky na účastníky ve formátu PDF ke stažení Případně je možné účastníkům zaslat Audit znalostí. (Test, kde si ověří, zda tyto vstupní požad...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuZákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací

2018-05-30 - Na semináři se seznámíte se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2016. Zákon změnil mnohé oblasti při poskytování úvěrů pro občany, a to i hypotečních úvěrů, které jsou také zařazeny do úvěrů spotřebitelských. Zákon změnil pravidla jak pro spotřebitele, tak také pro subjekty, které tyto úvěry poskytují. Zákon předpokládá výrazné zaměření na prověřování bonity klienta, podmínky v případech předčasného splacení úvěrů nebo podmínky související s úvěry v cizí měně a další oblasti. Závěr semináře bude věnován povinnostem osob poskytujících spotřebitelské úvěry vykonat zkoušky odborné způsobilosti. * • představení právní úpravy se zaměřením na hlavní oblasti regulace, • poskytovatel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru, • požadavky na marketing, distribuci a předsmluvní informace, • posouzení úvěruschopnosti dlužníka/risk management, • uzavření a správa úvěrové smlouvy, zajišťovací dokumentace, • změna a ukončení smluvního vztahu, předčasné splacení, • default dlužníka, vymáhání, • zkouška odborné způsobilosti při poskytování spotřebitelských úvěrů. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

2018-05-30 - Odborný program semináře * podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu) * ochrana nájemce bytu * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co je dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno) * účinky zápisu nájmu do katastru nemovitostí (komu se to vyplatí) * práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (kauce, podnikání v bytě apod.) * stavební úpravy v bytě a nový institut dočasného vyklizení bytu * problematika přijímání nových členů do domácnosti a podnájem bytu * určování výše nájemného a možnosti jeho změny * pravidla pro přechod nájmu bytu (včetně nových pravidel dědění nájmu) * skončení nájmu bytu výpovědí (s důrazem na nové výpovědní důvody a problematiku neplacení nájemného) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZáklady marketingu pro pracovníky nemarketingových oddělení

2018-05-30 - Získáte orientaci v oblasti marketingu a najdete relevantní spojení s vlastní specializací. Při semináři bude maximálně simulováno skutečné prostředí a situace, ve kterých se pohybujete a potřebujete je pochopit. Seminář je intenzivní a vysoce interaktivní. * Základy marketingu pro pracovníky nemarketingových oddělení • principy marketingu a jak je aplikovat na podmínky praxe účastníka, • jak se liší obchod, prodej, marketing a branding, • zákazník a trh, • profil zákazníků a jejich segmentace – potřeby, přání, poptávka, • jak se dělá mapování konkurence, • co obsahuje marketingový mix a marketingová komunikace, • jak si udržet stávající zákazníky a přitahovat nové, • koncept značky, • firemní identita, kultura a komunikace, • jak pracovat se značkou v každodenní komunikaci písemné, osobní, telefonické, mailové, • realita a její vnímání zákazníkem, firemní image, • specifika marketingu v konkrétním oboru účastníka, • marketingový plán, • jak budovat marketingovou kulturu, • aplikace marketingového chování napříč organizací. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSmlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)

2018-05-31 - Odborný program: * Vývoj smluvních vztahů veřejných stavebních zakázek ve střední a východní Evropě - Zkušenosti z první fáze čerpání dotací. - Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby. - Využití a zneužití metody design-build. - Vzory FIDIC a jejich deformace. - Vývoj od ignorace smlouvy a řešení problémů na základě vztahů po absolutní lpění na smlouvě a velké množství sporů. - Vliv recese a globální soutěže. - Správné použití EPC smluv (smluv na klíč). - Mimořádně nízká cena. - Sdružení zhotovitelů, změny ceny nákladů v čase a dodavatelské řetězce (přímé platby). - Inovace: Partnering, BIM a cílová cena (racionální práce s rizikem). * Chyby objednatelů při zadávání - Špatná volba metody dodávky a nevhodné smlouvy. - Nevhodný přenos rizik. - Neefektivní správa zakázky (dozor). - Nefunkční ustanovení o tvorbě celkové ceny díla. - Existuje bezchybná projektová dokumentace? - Související judikatura z vyspělých zemí (USA, Německo apod.) – zákaz netransparentního přenosu rizika. - Nutné změny díla, kompenzace (claimy), dodatečné a nové práce, podstatná změna smlouvy. - Jaké jsou vize? Jak se budeme chovat v druhé fázi čerpání dotací? Kam směřujeme? - Jak se chová stavební trh v Rakousku a Německu? Jaký je přístup k rozdělení rizik, jaké metody dodávky využívají? * Nová regulace veřejných zakázek a změny díla, ceny a termínu v průběhu výstavby - Nová směrnice EU a její implementace v novém zákoně o veřejných zakázkách. - Soutěžení na základě nejvyšší hodnoty a ekonomické výhodnosti – BVP a MEAT. - Sjednané podmínky smlouvy (měření, prodloužení doby pro dokončení) – vyhrazené změny. - Smlouvou umožněné nutné změny díla (variace) – je možné je vyhradit a jak? - Podstatná změna – změna charakteru zakázky - posouzení podstatnosti variace – výměny položek. - Zlepšení díla – value engineering podle limitu de minimis. - Akcelerace jako zlepšení díla? - Posouzení nutnosti variace - chyby a nedostatky zadávací projektové dokumentace – změna nutná pro dokončení? - Kompenzace/claimy jako kvalitativní aspekt změny? - Projednávání a oceňování variace – objektivizované ocenění. - Zákonné limity pro změny a dodatečné práce – nepředvídané a nezbytné práce. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSprávní řízení - krok za krokem ve správním řízení

2018-05-31 - Odborný program semináře: Východiska právního řízení * základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků * definice správních orgánů * zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení * Řízení před orgánem prvního stupně - úkony před zahájením řízení - zajištění průběhu řízení - zjišťování podkladů pro rozhodnutí - rozhodnutí (usnesení) - zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení * Náprava vadných rozhodnutí - přezkoumávání rozhodnutí - prohlášení nicotnosti - uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví * Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení) * Exekuce - definice exekučních správních orgánů - formy exekuce Shrnutí Diskuse, dotazy ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSmluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018

2018-05-31 - Z obsahu semináře (výběrově): * právní režim smlouvy (do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014) * vybrané zásady závazkového práva * k některým otázkám výkladu právního jednání * k některým otázkám zastupování smluvních stran při uzavírání smluv - zastoupení statutárními orgány – problémové otázky vyplývající ze zápisů v obchodním rejstříku (zejména jejich nerespektování), udělování plných mocí statutárními orgány, překročení pravomocí - zákonné zastoupení podnikatele – zastoupení vedoucím organizační složky, zaměstnanci, řešení otázky souběhu postavení statutárního orgánu a zaměstnance při zastupování podnikatele - tzv. nezmocněné jednatelství - smluvní zastoupení podnikatele – prokura, plná moc * předsmluvní odpovědnost * inominátní smlouvy * označování smluvních stran a důsledky nesprávností * kontraktační proces (forma smlouvy a jejích změn, okamžik uzavření smlouvy, konkludentní uzavření smlouvy, zpětná účinnost smlouvy a další) * předmět smlouvy * forma smlouvy * obchodní podmínky * odkládací a rozvazovací podmínky ve smlouvě * doručování písemností mezi smluvními stranami (včetně sjednání tzv. fikce doručení) * termín plnění (včetně fixního termínu) * smlouva o smlouvě budoucí * způsoby stanovení ceny ve smlouvě * úrok z prodlení, úrok * utvrzovací instituty (smluvní pokuta, uznání dluhu) * vybrané zajišťovací instituty * vybrané otázky změny a zániku závazků * vybrané otázky promlčení * některé otázky kupní smlouvy a smlouvy o dílo * další otázky vyplývající z judikatury ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPracovní právo v personální praxi

2018-05-31 - Výběr témat z obsahu semináře: * Postup před vznikem pracovního vztahu a jeho vznik - výběrové řízení – zákaz diskriminace, získávání dovolených informací (odpovědnost za špatně poskytnuté reference); podávání inzerátů, vedení pohovoru - postup před vznikem pracovního poměru – offer letter, předsmluvní odpovědnost - závislá práce, švarcsystém, agenturní zaměstnávání - rizika procesu uzavírání pracovních smluv (forma smlouvy, obsah, náležitosti) - obsah pracovní smlouvy – náležitosti, doba trvání pracovního poměru, zkušební doba, konkurenční doložka - informační povinnost zaměstnavatele - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti - práce cizinců - specifika zaměstnávání manažerů a právních vztahů se členy statutárních orgánů - osobní spis * Ochrana osobních údajů v personální praxi - základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů zaměstnanců - jak se připravit na GDPR v kostce - monitoring zaměstnanců * Změny pracovního poměru a pracovního zařazení - pracovní cesta, cestovní náhrady - změna pracovního zařazení a převedení na jinou práci * Odměňování, pracovní doba, dovolená - odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy a benefity - průměrný výdělek - pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přestávky, přesčasová práce, příplatky - dovolená – vznik nároku na dovolenou, určování a čerpání dovolené * Překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená - překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance (práva zaměstnavatele na kontrolu; nároky zaměstnance) aj. - překážky v práci na straně zaměstnavatele; částečná nezaměstnanost - mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené * Pracovní podmínky - vnitřní předpisy, pracovní řád - práva a povinnosti zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatelů - alkohol, kouření a dresscode na pracovišti - Homeoffice – výkon práce z domova - Pracovnělékařské služby * Skončení pracovního poměru - způsoby skončení pracovního poměru a jejich náležitosti - praktický postup při ukončování pracovního poměru - odstupné a další platby při skončení pracovního poměru - povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při skončení pracovního poměru - potvrzení o zaměstnání, pracovní posudky * Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů * Pracovněprávní odpovědnost zaměstnance - odpovědnost ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAplikace zákona o střetu zájmů v praxi

2018-05-31 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-237 - 2017 Akreditace: MV : Cíl semináře: Shrnout důležité informace ohledně povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a zkušeností nabytých z dosavadní aplikační praxe Ministerstva spravedlnosti. Obsah: * prezentaci informačního systému Centrálního registru oznámení; * ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVzdělávání vedoucích úředníků - oblast stavební

2018-05-31 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - VEPO-32 - 2016 Akreditace: MV : Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky semináře s přehledem o činnostech v územním plánování, při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Obsah: Úvod do vzdělávacího programu - seznámení s cílem a obsahem vzdělávacího programu...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

2018-06-01 - Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a účinnost smlouvy * Změny a dodatky smluv * Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, jejich právní důsledky * Úroky z prodlení a další důsledky prodlení * Smluvní pokuty a jiné formy zajištění a utvrzení dluhu * Soudní spory v obchodních vztazích, rozhodčí řízení ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 478 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (32) 
Novinky & Aktuality

Mzdy
mzdy | 2017-11-01 

Stát pošle poště 800 milionů za ztrátové služby. Zaměstnancům vzrostou mzdy říká Chovanec
mzdy | 2017-03-03 
Že za ztratove služby pošte pošle penize stat domluvili ministri Chovanec a Babiš. Pul miliardy ma jit na vyšši vyplaty zamestnancu.

Vedení účetnictví | Praha | avanibusiness.cz
účetnictví | 2017-03-01 
Spolehlive a rychle zpracujeme dane. Vedeni ucetnictvi a mezd online. Poradenstvi. Vedeni ucetnictvi dane mzdy. Poradenstvi

Šance na podnikání nejen pro nezaměstnané
mzdy | 2017-03-01 
#8222 Projekt podnikatelsko-zamestnaneckych družstev je zameren na podporu podnikani pro osoby ohrožene na trhu prace. System podpory je nastaven tak aby co nejvice pomohl všem zajemcum o zahajeni podnikani. Je urcen všem kteri by si chteli otestov

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
nemocenské | 2017-02-28 
Vlada schvalila zvyšeni nemocenske pri dlouhodobe pracovni neschopnosti lt br gt Vlada dnes projednala navrh MPSV ktery zlepši socialni situaci lidem pri dlouhodobe pracovni neschopnosti. Opatreni zajisti zmirneni ekonomickeho dopadu zpusobneho

Vláda rozhodla o příspěvku na opravy silnic či růstu nemocenské
nemocenské | 2017-02-28 
Praha - Vlada na svem dnešnim zasedani rozhodla o trimiliardove financni pomoci krajum na opravy silnic nižšich trid. Kabinet take rešil otazku rustu nemocenske dlouhodobe

Archiv nabídky pracovních míst Účetní do Oddělení účetnictví
účetnictví | 2017-02-28 
07.02.2017 Archiv nabidky pracovnich mist | Nabidka plati do 24. unora 2017 Statni fond životniho prostredi ceske republiky vyhlašuje vyberove rizeni na pozici ucetni do Oddeleni ucetnictvi Hledame otevrenou komunikativni a peclivou osobnost ktera by

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde