Rekvalifikační účetní kurzy
zakonik prace v roce 2018 ve zneni dilcich novel
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 654 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (44)


Online kurz - Souběh funkcí – proč ne?

2018-02-28 - Dostali jste se do statutárního orgánu, ale nechcete se vzdát vedení? Pak ukončete pracovní poměr a uzavřete novou smlouvu o výkonu funkce. Chcete vědět jak správně na to? Pomůže Vám právě tento virtuální kurz z názvem Souběh funkcí – proč ne? Co se v tomto kurzu naučíte: • Jaký je rozdíl mezi metodou přímého vyhledávání a náborem • Správně vyhodnotit, zda použít metodu přímého vyhledávání nebo naopak klasický nábor a to tak, aby pro Vás bylo výběrové řízení časově i finančně co nejefektivnější • Kde je hranice mezi detailní specifikací profilu hledaného kandidáta a diskriminací • Na jaké detaily si dát pozor při podpisu smlouvy s personální agenturou Pro koho je kurz vhodný: Zejména pro personalisty a HR manažery, ale i pro širší vedení společnosti, které řeší každodenní personální otázky Blíže o obsahu kurzu: Souběh funkcí je stav, kdy jedna osoba vykonává v pracovním poměru obchodní vedení a zároveň je v téže společnosti statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu. Problémem souběhu funkcí je ten, že jej zákon nezakazuje, ale soudy jej odmítají ve svých rozhodnutích. Správným řešením je ukončení pracovního poměru a uzavření smlouvy o výkonu funkce. To ale manažeři odmítají z důvodu ztráty právní jistoty a ztráty odstupného. O rizicích souběhu, jeho řešení a jak se se situací vypořádat tak, aby společnost i manažer jednali právně správně, Vám řekneme v našem pátém videu pod názvem „souběh funkcí – proč ne?“. Kdo Vás kurzem provede: Petra Trojanová a Barbora Tošovská Za jak dlouho se vše naučíte: 6 minut Za kolik se vše naučíte: 275,- bez DPH O projektu HR HOT ISSUES: Advokátní kancelář Rentsch Legal spolu s pražskou kanceláří Boyden Executive Search pro Vás připravila zajímavý projekt HR HOT ISSUES. Jedná se o sérii osmi online kurzů určených především personalistům či HR manažerům, ale i širšímu vedení společnosti, které ře&sc...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOnline kurz - Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance

2018-02-28 - Uzavřeli jste právě pracovní smlouvu a čeká Vás začleňování zaměstnance? Tipy a triky pro tento proces a pro nastavení vnitřních předpisů a směrnic Vám pomůže zvládnout virtuální kurz Vnitřní předpis a proces začleňování zaměstnance. Co se v tomto kurzu naučíte: • Co je to vnitřní předpis, co je jím v praxi možné upravit a v čem se liší od pracovního řádu • Na příkladu s benefity si ukážeme, co je dobré specifikovat v pracovní smlouvě a co naopak upravit vnitřním předpisem • Jak zaměstnance seznámíme s obsahem vnitřního předpisu • Na co kromě formalit neopomenout při nástupu nového zaměstnance Pro koho je kurz vhodný: Zejména pro personalisty a HR manažery, ale i pro širší vedení společnosti, které řeší každodenní personální otázky Blíže o obsahu kurzu: Čtvrté téma navazuje na úspěšně uzavřenou pracovní smlouvu, ohledně které jsme Vám radili v předchozím videu. Představujeme Vám tipy a triky v rámci procesu začleňování zaměstnance těsně po jeho nástupu do společnosti, a to jak ze stránky formální tak i neformální. Zároveň se věnujeme vnitřním předpisům ve společnosti. Řekneme Vám, co jimi upravit lze, co je neplatné a poradíme, co do vnitřního předpisu raději nepsat, abyste z toho neměli problémy. Dozvíte se, jak si poradit s bonusy, jejichž výše se ve Vaší společnosti stanovují interní směrnicí. Kdo Vás kurzem provede: Petra Trojanová a Barbora Tošovská Za jak dlouho se vše naučíte: 7 minut   Za kolik se vše naučíte: 275,- bez DPH O projektu HR HOT ISSUES: Advokátní kancelář Rentsch Legal spolu s pražskou kanceláří Boyden Executive Search pro Vás připravila zajímavý projekt HR HOT ISSUES. Jedná se o sérii osmi online kurzů určených především personalistům či HR manažerům, ale i širšímu vedení společnosti, které řeší každodenní personální otázky. On-line, stručně a hlavně prakticky Vás v rámci projektu provedeme celým životem zaměstnance ve společnosti, a to z pohledu personalisty i právníka. Cena zahrnuje licenci pro jednu osobu minimálně po dobu dvou let, v...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOnline kurz - Zahraniční zaměstnanci – jak na to?

2018-02-28 - Umíte si poradit se zaměstnáním zahraničních zaměstnanců? Jak pracovat s povolením k pobytu? Jak zařídit povolení? A co když má být přijímaný cizinec jednatelem nebo dokonce členem představenstva? Na tyto a další otázky Vám poskytne odpovědi virtuální kurz Zahraniční zaměstnanci – jak na to? Co se v tomto kurzu naučíte: • Co vše je třeba zařídit, když zaměstnáváme takzvané necizince, tedy osoby ze států Evropské unie popřípadě Evropského hospodářského prostoru nebo ze Švýcarska • Na co si dát pozor ohledně zdravotního a sociálního pojištění, jaká konkrétní pravidla se na cizince i necizince vztahují • Co je to zelená a modrá karta • Jak právně a bez rizik ošetřit, když je v české společnosti na pozici statutárního orgánu cizinec Pro koho je kurz vhodný: Zejména pro personalisty a HR manažery, ale i pro širší vedení společnosti, které řeší každodenní personální otázky Blíže o obsahu kurzu: Pokud k Vám přijde šéf a požádá Vás, ať zařídíte vše potřebné pro zaměstnávání zahraničního zaměstnance, víte, jak si s tím poradit? Není totiž cizinec jako cizinec. Co si počít s povolením k pobytu, jak zařídit povolení k zaměstnání a kdy je potřeba? Co všechno udělat, když u Vás nastoupí jednatel nebo člen představenstva ze zahraničí? Pokud neznáte odpovědi na tyto otázky nebo si jen chcete ujasnit fakta, pusťte si naše šesté video z HR HOT ISSUES na téma „jak na to u zahraničních zaměstnanců?“. Kdo Vás kurzem provede: Petra Trojanová a Barbora Tošovská Za jak dlouho se vše naučíte: 8 minut   Za kolik se vše naučíte: 275,- bez DPH O projektu HR HOT ISSUES: Advokátní kancelář Rentsch Legal spolu s pražskou kanceláří Boyden Executive Search pro Vás připravila zajímavý projekt HR HOT ISSUES. Jedná se o sérii osmi online kurzů určených především personalistům či HR manažerům, ale i širšímu vedení společnosti, které řeší každodenní personální otázky. On-line, stručně a hlavně prakticky V&aac...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzuOnline kurz - Závazkové právo

2018-02-28 - Chcete se zorientovat v závazkovém právu? Vědět, jaké jsou aktuální úpravy a pojmy? Předsmluvní odpovědnosti a povinnosti? Znát spravedlivé řešení změny poměrů? Tak přesně s tím Vám pomůže virtuální kurz Závazkové právo. Co se v tomto kurzu naučíte: • Nové úpravy závazkového práva • Pojem závazkové právo • Předsmluvní odpovědnost • Změny obchodních podmínek • Přehled smluvních typů Pro koho je kurz vhodný: Každého, kdo se chce zorientovat v právu na dané téma; především manažery, podnikatele a právníky Co všechno se dozvíte: Kurz pojednává o veškerých nových úpravách závazkového práva podle aktuálního občanského zákoníku. Nejprve se divák dozvídá základní definici pojmu závazkové právo. Následně se kurz věnuje nové úpravě předsmluvní odpovědností a také s ní související informační povinnosti a povinnosti mlčenlivosti. Nový občanský zákoník se dále zabývá změnám obchodních podmínek a institutu spravedlivého řešení změny poměrů, jimž je v kurzu rovněž věnován prostor. Zbylou část kurzu tvoří pojednání i jednotlivých druzích smluvních typů - smlouvě o koupi, smlouvě o nájmu, smlouvě o dílo, darovací smlouvě. Kdo Vás kurzem provede: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Za jak dlouho se vše naučíte: 15 minut  Za kolik se vše naučíte: 275,- bez DPH Cena zahrnuje licenci pro jednu osobu minimálně po dobu dvou let, vstup do testu a závěrečný certifikát. ...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzuÚčetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)

2018-02-28 - Neuvedeno * • rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016, • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016, • Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016, • vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu a jejich prvků na jednotlivé kategorie účetních jednotek....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

2018-02-28 - Obsah: * Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) * Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017 * Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel * Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce * Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům * Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny) * Nový institut pověřeného poskytovatele * Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky * Lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP) * Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna) * Nová úprava pro agenturní zaměstnance * Mladiství a žáci * Financování (změna u vstupních prohlídek) * Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace (změna) * Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, nová možnost vzdát se opravného prostředku * Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS * Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS), vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání * Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci * Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny) * Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuOznačování potravin pro pokročilé

2018-02-28 - Cílem kurzu je rozšíření informací o problematice označování potravin a seznámení s přístupem kontrolních orgánů k některým aspektům označování. Na kurzu se seznámíte s relevantní legislativou a jejími případnými změnami, s hlavními zákonnými požadavky označování potravin a s praktickými příklady aplikace jednotlivých požadavků. Dozvíte se vše o omezení pro marketingové texty, o pravidlech uvádění výživových údajů a možnosti jejich výpočtu. Očekávat můžete případové studie s vytknutím nejčastějších chyb při označování potravin a budete informováni o zdrojích informací pro tvorbu etiket. * • shrnutí základních potravinářských předpisů, • základní povinné údaje dle nařízení EU č. 1169/2011 – komentář a praktické příklady, • výživové údaje, • výživová a zdravotní tvrzení, • marketingová sdělení na obalech potravin, • speciální označování BIO potravin, • speciální označování potravin živočišného původu. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuInsolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

2018-02-28 - Program: * Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Protišikanózní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu * Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku * Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Problematika zajištěných věřitelů * Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám * Incidenční spory z popření pohledávky * Střet exekučního a insolvenčního řízení * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuNekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe

2018-02-28 - Z odborného programu semináře: * aktuální problémy práva proti nekalé soutěži – problémy právní úpravy a problémy vyplývající z praxe * rozbor ustanovení § 2972 až 2990 OZ * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU * subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tzv. jiné osoby dotčené nekalou soutěží) * podmínky generální klauzule nekalé soutěže a jejich podrobný rozbor * aktuální soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže – změny v postojích soudů (zákonem neupravené případy nekalosoutěžního jednání) - porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem (např. skrytá reklama včetně tzv. product placementu, reklama operující s nedovolenými motivy, nekalé obchodní praktiky a řada dalších) - jednání nenaplňující znaky zákonných (pojmenovaných) skutkových podstat nekalé soutěže, ale těmto se blížící (např. různé formy parazitování – free riding, nedovolené, napodobování a blokování doménových jmen, katalogové podvody atd.) - ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže (guerilla marketing a jiné formy agresivního marketingu, zabraňovací soutěž, přetahování zákazníků a zaměstnanců od konkurence, zneužití vnitřních informací apod.) * jednotlivé zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže * aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže * právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (včetně promlčení jednotlivých nároků) * procesní specifika nekalosoutěžních sporů * vše doplněno o: - příklady nekalosoutěžního jednání v České republice i ve světě - aktuální judikaturu Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU - specifika právní úpravy nekalé soutěže (nekalých obchodních praktik) v EU ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuON-LINE KURZ: Jednočlenná s.r.o. z účetního, daňového a právního pohledu

2018-02-28 - Webinář se zaměří na oblast novinek v daňové problematice s.r.o. pro rok 2017 a 2018 a dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe. Součástí kurzu bude také demonstrace nejčastějších chyb v oblasti účetnictví a daní včetně jejich náprav u dané problematiky. Stávající či potencionální statutárové se na školení dozvědí jakým způsobem co nejoptimálněji řídit svou společnost a jak nastavit kontrolní mechanismy při jejím spravování, tak aby tato byla řízena s péčí řádného hospodáře. * • legislativní rámec, změny v roce 2017, 2018, • zakládání s.r.o., výše základního kapitálu, • porovnání daňového zatížení společníka jednočlenné s.r.o. a společníka v.o.s., popř. FO, • převod FO na s.r.o., • výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně, • podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení, • převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska, • odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce, • CN jednatelů a společníků, další možné benefity, • souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti po roce 2014, • fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti, • převody majetku mezi spojenými osobami po roce 2014, • definice spojených osob dnes a po 1.1.2014, definice spojených osob, • valná hromada společnosti, podklady, svolávání, střet zájmů, • uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníků, • ukončení účasti společníka v s.r.o. po 1.1.2014, • podíl na likvidačním zůstatku likvidace společnosti, • vypořádávací podíl - výše, zdanění, • dědění obchodního podílu, • příplatková povinnost společníků po 1.1.2014, operace s kapitálem, • povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví s.r.o., schvalování a zveřejnění UZ, • účetní závěrky, rozdělování HV na konci a v průběhu roku, • ztrátové hospodaření společnosti a povinnosti jednatele, • povinnosti jednatele ve vztahu k finančnímu úřadu, • příklady diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPLNĚ OBSAZENO!!! SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY

2018-02-28 - SEMINÁŘ STAVEBNÍ LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY SEMINÁŘ JE ZCELA ZAPLNĚN!  V případě zájmu kontaktujte koordinátorku semináře. Cíl semináře: Seznámit účastníky s problematikou stavebních ložisek a mostních závěrů zejména s platnými normami, resortními předpisy ŘSD ČR a SŽDC s.o. Z hlediska správců staveb seznámit s jejich stavem, častými vadami a zhodnotit náklady na údržbu. Dále seznámit s novinkami v oblasti mostních závěrů a stavebních ložisek včetně možnosti podlití. Seminář je určen: Pro autorizované osoby, pracovníky stavebních firem, projektanty, stavební úřady, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost, správce staveb. Program: Seminář bude rozdělen do 3 okruhů. Legislativa stavebních ložisek a mostních závěrů v ČR Přednášející: Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT a.s., Ing. Petr Matoušek, Pontex, spol. s r.o. * Stávající platné předpisy * Připravované revize předpisů * Diskuze Předpisy a zkušenosti zadavatelů s výrobky, údržbou a vadami Přednášející: Daniel Balla, DiS., ŘSD ČR, Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR, Ing. Milan Kučera, SŽDC, s.o. * Resortní předpisy SŽDC s.o. a ŘSD ČR * Zkušenosti správců staveb * Diskuze Vady a poruchy, trendy v oblasti Přednášející: Ing. Eduard Cirmon, Cirmon s.r.o., Ing. Luca Paroli, Maurer SE, Ing. Petr Huňka, STACHEMA CZ s.r.o. * Nejčastější poruchy a vady mostních závěrů a stavebních ložisek, možnosti řešení * Stavební chemie vhodná k podlévání ložisek * Praktické ukázky * Diskuze Časový harmonogram 08.30 – 09.00 Registrace & Welcome Coffee Break 09.00 – 11.30 Legislativa mostních závěrů a stavebních ložisek v ČR Diskuze 11.30 – 12.30 Oběd 12.30 – 15.00 Předpisy a zkušenosti zadavatelů s výrobky, údržbou a vadami Diskuze 15.00 – 15.30 Coffee Break 15.30 – 17.00 Vady a poruchy, novinky z oblasti Diskuze a závěr semináře Pro dopravu na seminář doporučujeme využít MHD. Tramvajová i autobusová zastávka je přímo u hotelu - zast. Olšanské náměstí.  Parkování v hotelu je možné za poplatek při včasné rezervaci, více v registračním formuláři.   ...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuExcel základní

2018-03-01 - Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * Kurz Excel základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní pojmy Microsoft Excel popis prostředí Microsoft Excel   karta SOUBOR - ukládání a otevírání souborů   sešit, list, buňka a její adresa   pohyb po buňkách, označení buněk   obsah a změna obsahu buňky   změna výšky a šířky řádků a sloupců   kopírování obsahu buněk   klávesové zkratky pro usnadnění práce   stavová nápověda   nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit     Formátování tabulek formátování textu, náhled formátu   zarovnávání textu   slučování buněk a zalomení textu   formát čísla   ohraničení   vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců   skrytí a zobrazení řádků a sloupců   kopírování formátů     Vzorce základní matematické operace   úprava vzorce   rychlá kontrola vzorce   kopírování a přesouvání vzorců   relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)     Funkce použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců   zadání funkce v buňce   úpravy vzorců s funkcemi     Grafy automatický formát grafu - doporučené grafy   základní typy grafů   vytvoření a úprava grafu     Práce s rozsáhlými tabulkami základní pojmy   ukotvení příček   seřazení dat podle hodnoty nebo formátu   automatický filtr     Tisk v Microsoft Excel náhled   nastavení okrajů, umístění na stránce   možnosti tisku   oblast tisku   opakování hlavičky na...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuAdvanced Multicast

2018-03-01 - Cíle kurzuKurz je určený pro uchazeče, kteří potřebují rozšířit svoje znalosti o multicast řešeních v IP sítích. Je zaměřený na pokročilé vlastnosti multicastu, zejména pro service provider sítě.Obsah kurzu+ PIM Protocol Extensions - Bidirectional PIM, Phantom RP+ NBMA Network - Multicast support and problems, NBMA mode+ Source Redundancy - Examples of source redundancy solutions+ MBGP - AFI, SAFI, NLRI, RPF check priority+ Multicast VPN (mVPN) - Challenges and requirements, Default MDT, Data MDT+ Label Switched Multicast - P-Trees, mLDP, RSVP TE, Scalability, Migration and future+ InterAS Multicast - MSDP, Automatic Multicast Tunneling+ InterAS mVPN - InterAS VPN review (option A,B,C), BGP Connector, RPF Vector+ Extranet mVPN - Support for Multicast exchange in different MVRFPředpokladyNutné je mít znalosti v rozsahu kurzu RS12- Basic Multicast, vzhledem k objemu probírané látky se nelze vracet k základům a uchazeč je musí znát. Doporučujeme mít znalosti i v rozsahu kurzu RS7 - Základy MPLS.Studijní materiályÚčastníci obdrží kopii předváděných prezentací. ...
Alef NULA, a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o dani z nemovitých věcí

2018-03-01 - Na semináři si osvojíte znalosti v problematice daně z nemovitých věcí, ověříte si správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a získáte informaci o dalším legislativním vývoji. * Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: Předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně. Test pro zopakování....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

2018-03-01 - Na semináři se seznámíte se zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. * Výklad zásadních ustanovení zákonného opatření. Praktické příklady: Řešení konkrétních situací z praxe • určení osoby poplatníka • pravidla pro posouzení podmínek pro přiznání osvobození • určení předmětu daně • postup při stanovení nabývací hodnoty, základu daně • výpočet zálohy, daně • postup při podání daňového přiznání....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 654 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (44)
[?]
  2002 - Connection refused