Rekvalifikační účetní kurzy
10969 windows server 2012 †sprava sluzeb active directory
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 654 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (44)


Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

2018-02-26 - Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat: * obchodní rejstřík - evidence skutečných majitelů - aktuální nejasnosti týkající se přímého zápisu notářem - meze přezkumu platnosti usnesení valné hromady rejstříkovým soudem * valná hromada - působnost - svolání, průběh, rozhodování mimo zasedání (včetně změn společenské smlouvy SRO per rollam) - napadení platnosti usnesení u soudu * postavení člena voleného orgánu - jmenování chybějících členů / opatrovníka soudem - povinná / možná participace zaměstnanců na řízení AS - smlouva o výkonu funkce a odměňování / souběh funkce a pracovního poměru - z nejnovější judikatury k péči řádného hospodáře a důsledkům jejího porušení * podíl / akcie a dispozice s nimi - druh podílu / akcie (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku / hlasovacích práv) - praktické problémy při převodech podílů / akcií * majetková a finanční struktura společnosti - příplatky do vlastního kapitálu - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (k využitelnosti účetní závěrky déle než šest měsíců od závěrkového dne) - výplata záloh a navazující praktické nesnáze - vypořádací podíl a jeho výplata ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuMístní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků

2018-02-26 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a krajů jakož i volené představitele obcí s aktuální úpravou stanovování místních poplatků a jejich navazující správou se zaměřením na místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku stavbou vodovodu nebo kanali...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o spotřebních daních a ekologická daň

2018-02-27 - Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetických daní, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani, • procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani, • oprávnění správce daně, • zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani, • vracení spotřební daně, • daňová přiznání ve spotřební a energetické dani, • rozsudky mající vztah ke spotřební dani, • účetní souvislosti. Odpovědi na dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMalé daně – výklad zákonů

2018-02-27 - Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 27. 2. 2018; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani, • procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani, • oprávnění správce daně, • zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • daňová přiznání ve spotřební a energetické dani, • rozsudky mající vztah ke spotřební dani, • účetní souvislosti. 2. seminář 28. 2. 2018; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. Výklad ustanovení zákona o dani silniční: Předmět daně silniční • související právní předpisy z oblasti registrace a provozování vozidel na pozemních komunikacích • poplatník daně • základ a sazby daně silniční • snížení a zvýšení sazby daně • další daňové úlevy – osvobození, sleva na dani • povinnost registrace k dani • zálohy • daňové přiznání k dani silniční • aktuální změny. Praktické příklady s výpočty: Určení poplatníka daně • výpočet záloh • výpočet daně • aplikace ustanovení o osvobození. 3. seminář 1. 3. 2018; 9:00–13:00 • Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí • Ing. Věra Engelmannová Výklad zásadních ustanovení zákonného opatření. Praktické příklady: Řešení konkrétních situací z praxe • určení osoby poplatníka • pravidla pro posouzení podmínek pro přiznání osvobození • určení předmětu daně • postup při stanovení nabývací hodnoty, základu daně • výpočet zálohy, daně • postup při podání daňového přiznání. 4. seminář 1. 3. 2018; 13:45–17:45 • Zákon o dani z nemovitých věcí • JUDr. Alena Holmes Daň z pozemků: Předmět a poplatníci daně • základ daně včetně příkladů výpočtu jednotlivých druhů pozemků v daňovém přiznání • osvobození. Daň ze staveb a jednotek: Předmět a poplatníci daně • základ a zvýšení daně včetně příkladů výpočtů v daňovém přiznání • osvobození. Správa daně. Test pro zopakování. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuIntroduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80043)

2018-02-27 - This two-day instructor-led, Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 examines the basic concepts of ERP (Enterprise Resource Planning), how to navigate in Microsoft Dynamics NAV 2009 using the Role Tailored client, as well as typical user tasks in common application areas, such as finance, inventory, purchases, and sales. It also introduces cross-application functionality like dimensions, record links, and integration to Microsoft products. Lastly, the course provides outlines of all other application areas not covered in the course. * Module 1: Use General Functions This module explains how to navigate in Microsoft Dynamics NAV 2009 using the Role Tailored client, as well as typical user tasks in common application areas, such as finance, inventory, purchases, and sales. An overview of ERP is also covered. Lessons The Role Center, Use Keyboard Shortcuts, Customizing Microsoft Dynamics NAV 2009, The List Places, Change how Windows Display, Enter and Edit Information, Extract Information, Use MapPoint Module 2: Working with General Ledger Accounts This module explains how to work with G/L Accounts. Lessons Posting Groups ,G/L Account Cards ,Chart of Accounts Window Module 3: Add and View Dimensions This module explains how to work with dimensions, add dimensions to a business document, and how to filter and view posted business transactions by dimensions. Lessons Dimensions Overview Module 4: Manage Items This module explains how to create a new item and view item availability. Lessons The Item Card, Use the Item Card, View Item Availability, Analyze Item Figures Module 5: Process Purchases This module explains how to work with the purchase process flow. Lessons Introduction, Overview Module 6: Process Sales This module explains how to work with sales process flow. Lessons Introduction Module 7: Approve Documents This module explains how to work with the approval process. Lessons Overview, E-Mail Notifications, Substitute Approvers Module 8: Technology Overview This module explains how objects work in the RoleTailored and Classic client, and what the elements in the Page Designer are used for. The architectural changes in Microsoft Dynamics NAV 2009 as well the basic concepts regarding C/SIDE development environment is covered. Lessons Architectural Changes in Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV Server, Web Services Support, Web Services published by Microsoft Dynamics NAV Development Enhancements, Page Designer, Reports, Multiple Client Support, C/SIDE Development, Environment, Database Features, Multilanguage Functionality Module 9: Browse other Application Areas This module explains what the other application areas are in Microsoft Dynamics NAV 2009, including a brief overview and an outline of these areas. Lessons Marketing, Jobs and Resources, Service Management, Manufacturing, Warehouse Management, Human Resources, Business Notification, eCommerce ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuDlouhodobý majetek v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434)

2018-02-27 - Tento jednodenní instruktorem vedený kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí všech aspektů modulu dlouhodobého majetku (Fixed Assets) v Microsoft Dynamics NAV 2013. Kurz ukazuje založení dlouhodobého majetku a provádění široké škály operací, jako je například reklasifikace, údržba a pojištění dlouhodobého majetku. * Modul 1 - Založení dlouhodobého majetku - základní principy, založení, karta majetku, duplikace, kopírování¨ Modul 2 - Transakce dlouhodobého majetku - deníky, nákup, opravy, úpravy, odpisy Modul 3 - Reklasifikace dlouhodobého majetku - přesun, kombinování, likvidace, částečná likvidace Modul 4 - Údržba dlouhodobého majetku - informace o údržbě, náklady, reporty Modul 5 - Pojištění dlouhodobého majetku ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuObchod v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80440)

2018-02-27 - This two-day instructor-led training (ILT) course provides students with the knowledge and skills to handle the purchase, sale, and retu of inventory. Students will lea how to manage sales and purchase transactions, including prices and discounts, item charges and order promising. Requisition management will be covered, as well as returns management and customer service features. * Module 1: Sales Order Management This module examines the setup of and transactions in Sales Order Management, including blanket sales orders, sales order shipments, drop shipments, and prepayments. Lessons Set Up Sales Order Management Manage Sales Transactions Item Reservation Posting Orders Drop Shipments Customer Prepayments Module 2: Sales Prices and Discounts This module explores Microsoft Dynamics NAV pricing and discount features. Lessons Sales Prices Maintain Sales Prices Sales Line Discounts Invoice Discounts Module 3: Customer Service Features This module explores customer service features in Microsoft Dynamics NAV 2013, which include the substitution of one item with another, item cross reference, and nonstock items. Companies can manage the sale of nonstock items in two ways—create drop shipments and use special orders. Each of these features adds to customer satisfaction by offering more flexibility and by expediting the sales process. Lessons Item Substitutions Item Cross References Set Up and Create Nonstock Items Sell Nonstock Items Module 4: Purchase Order Management This module explains how to set up all aspects of Purchase Order Management. It also describes how to use purchase documents. Lessons Purchase Order Management Setup Manage Purchase Transactions Purchase Prices and Discounts Purchase Prices Invoice and Line Discounts Vendor Prepayments Module 5: Requisition Management This module explains how to set up requisition management and use the requisition worksheet. Lessons Requisition Management Setup Requisition Worksheet Additional Worksheet Features After completing this module, students will be able to: Briefly describe requisition management setup and planning parameters. Explain the core functionality of the requisition worksheet and show how to calculate a plan and process proposed orders. Describe additional worksheet features including support for drop shipments and special orders, planning worksheet lines, and manually created lines. Module 6: Item Charges This module explains the item charges and allowances. Lessons Purchase Item Charges Sales Item Charges Purchase and Sales Allowances Module 7: Order Promising This module explains how to define field definitions and date calculations and estimate dates. It also explains how to use Calendars functionality. Lessons Sales Order Promising Definitions and Calculations Date Calculation Setup for Sales Orders Promising Sales Order Delivery Purchase Order Promising Definitions and Calculations Date Calculation Setup for Purchase Orders Estimating Purchase Order Receipts Estimate a Transfer Order Receipt Calendars Module 8: Returns Management This module explains how to setup Returns Management and process returns from customer or returns to vendors. Lessons ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuReportování v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80433)

2018-02-27 - Tento dvoudenní kurz je navržen pro studenty, kteří se připravují na RoleTailored reportů v Microsoft Dynamics NAV. Kurz přináší především vysvětlení funkcí tvorby reportů a návrh klientských RoleTailored reportů v MS Dynamics NAV 2013. * Modul 1 - Tvorba reportu - struktura reportu, databáze, rozložení, data, filtry Modul 2 - Interaktivní vlastnosti - záhlaví, zápatí, viditelnost, mapa dokumentu, obrázky, třídění, tisk Modul 3 - Přidání kódu do reportu, podmíněné formátování Modul 4 - Rozvaha designu - využití předchozích modulů pro tvorbu pokročilých reportů Modul 5 - Běh reportu - ReportViewer, běh reportu, hyperlinky, report z webové služby Modul 6 - Upgrade reportů - upgrade pro verzi MS Dynamics NAV 2013, redesign, optimalizace ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZáklady financí v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80534)

2018-02-27 - Tento dvoudenní kurz se věnuje základním funkcím finančního managementu v Microsoft Dynamics NAV 2013. Důraz je kladen na klíčové procesy uvnitř organizace, jako je řízení hotovosti, práce s DPH, správa účtů, práce s finančními deníky a správa závazků a pohledávek. * Modul 1 - Nastavení finančního managementu - hlavní účetní kniha, účetní období, fiskální rok Modul 2 - Účtová osnova Modul 3 - Účetní deník Modul 4 - Cash Management - Pohledávky a závazky Modul 5 - Cash Management - účetní sesouhlasení Modul 6 - Management pohledávek a závazků: slevy a zaokrouhlování Modul 7 - Správa pohledávek: Upomínky a poznámky k poplatkům (Finance Charge Memos) Modul 8 - DPH (VAT) - Daň z přidané hodnoty (value-added tax) Modul 9 - Platby předem Modul 10 - Uzavření účetního roku ...
PC-DIR Real, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuŠkola jako úřad aneb správní řízení ve školství

2018-02-27 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře: Seznámit účastníky se správním řízením ve školách a školských zařízeních. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe. Účastníci se seznámí s následujícími tématy: * Školský zákon a správní řád * Aplikace základních zásad činnosti správního orgánu * Ředitel školy jako správní orgán * Prvoinstanční řízení * Formy rozhodnutí a lhůty pro jejich vydání * Přezkumné řízen...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuBytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel

2018-02-27 - Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem bytového spoluvlastnictví, odlišnosti vlastnictví bytů a bytového spoluvlastnictví, vznik jednotek a jejich převody - Vznik bytového spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy - Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 - Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku - Způsoby vzniku jednotky - * Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti, - * Změny a prohlášení vlastníka – forma a důvody - * Vady prohlášení vlastníka a jejich odstranění - Převody jednotek - * Předkupní právo oprávněného nájemce - * Náležitosti smlouvy o převodu - * Přechod práv a závazků * Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob * Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se použijí podpůrně pro společenství vlastníků * Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.) - Přechod společenství vlastníků vzniklých před 1. 1. 2014 do nového právního prostředí - Správa nemovité věci bez vzniku společenství, osoba odpovědná za správu domu, její postavení a kompetence; - Jednotlivé fáze při zakládání a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, povinný vznik SVJ a vznik dobrovolný - vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů - Kompetence společenství vlastníků jednotek - Správa nemovité věci společenstvím vlastníků - Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost jednotlivých orgánů společenství - Rozhodování společenství vlastníků jednotek, způsobilost k usnášení a přijímání rozhodnutí - Služby související s užíváním jednotek * Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny * Rozhodování per rollam * Zrušení společenství vlastníků jednotek * Práva a povinnosti vlastníků jednotek - Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny * Vlastník jednotky jako dlužník ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek * Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky * Diskuse [...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPrávní minimum pro neprávníky - praktické základy práva do běžné praxe

2018-02-27 - Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. Kurz právní minimum pro neprávnické profese má za cíl zprostředkovat základní přehled o právním řádu a jak se v něm bezpečně pohybovat, ať už jsem zaměstnanec, podnikatel nebo „jen“ občan. Kurz je určen: všichni, které zajímají právní otázky pro každodenní potřeby    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte ucelený přehled o základech veřejného a soukromého práva   pochopíte hierarchii právních norem   zjistíte, jaká právní odvětví by se vás mohla týkat a v čem   dozvíte se, jaké máte odpovědnosti v občanském životě, v zaměstnání i podnikání     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuZákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

2018-02-27 - Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.   Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery. Kurz je určen: pracovníkům HR oddělení   personalistům   jednatelům a majitelům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání kurzu   detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance   zorientujete se ve změnách týkajících se pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance   vyzkoušíte si modelové situace na praktických příkladech   seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR ve věcech pracovněprávních     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuSpráva pohledávek in house ... Cash is King aneb Jen zaplacený obchod je dokončený obchod

2018-02-27 - Popis Seminářem otvíráme sezónu kurzů a školení jaro 2018. Využijte příležitost a přijďte za speciální cenu 6 050 Kč bez DPH (sleva 50 % z běžné ceny). Popis: Seminář je zaměřen nejen na vše, co se týká pohledávek, kdy životní cyklus pohledávky začíná ještě před uzavřením obchodu kreditním posouzením potencionálního zákazníka, pokračuje správou aktivních pohledávek a končí buď zaplacením nebo případným vymáháním pohledávky. Součástí semináře jsou samozřejmě i možnosti externích vymáhání pohledávek, stěžejní však bude zejména vlastní správa pohledávek a kroky, které lze uskutečnit bez použití subdodavatelů. Přínos pro účastníky: Účastník semináře se v jeho průběhu seznámí s možnostmi jak nastavit kritéria pro prodej na splatnost, jak se starat o pohledávky v průběhu jejich splatnosti a jaké jsou základní postupy při vymáhání pohledávek. Po absolvování semináře by účastník měl být schopen zrevidovat stávající směrnice ohledně správy pohledávek ve společnosti, případně vytvořit nová pravidla a nové směrnice v této oblasti tak, aby byl zachován obchodní potenciál a zároveň bylo limitováno riziko plynoucí z nezaplacených dodávek. Obecný přehled o platební morálce v ČR a okolních státech Nastavení kritérií při rozhodování poskytnutí dodavatelského úvěru Možnosti zajištění pohledávek Péče o pohledávku v průběhu doby splatnosti Neuhrazené pohledávky a možnosti vymáhání Change management – kdo je zodpovědný za pohledávku Nastavení výkonnostních ukazatelů v oblasti pohledávek ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuSilniční a správní úřad obcí I. a II. stupně po novele zákona o pozemních komunikacích

2018-02-27 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-92 - 2014, název akreditace Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámení se změnami zákona, vysvětlení postupů výkonu silničního správního úřadu. Obsah: Definice pozemní komunikace a její druhy Definice místní komunikace a její určení Zařazen...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 654 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| ... >> poslední (44)  2002 - Connection refused