Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 488 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33)


Elektronizace v právu - od sjednávání smluv, přes dokazování, chatboty po smart contracts

2019-06-11 - semináře: * Právní jednání na internetu - závaznost právního jednání na internetu - identifikace jednajících osob - IP adresy * Elektronická kontraktace - sjednávání smluv elektronicky - závaznost smluv sjednaných elektronicky * smlouvy sjednané e-mailem a přes webové formulá...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSprávní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!

2019-06-11 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-509 - 2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi Akreditace: MV : Je pro vás používání správního řádu neprobádaným územím nebo máte pocit, že při jeho používání plavete? A chcete to změnit? Tak právě pro Vás je určen náš kurz Správní řízení krok za krokem , na kterém se s naší zkušenou lektorkou Mgr. Mark...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuOdpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)

2019-06-11 - Obsah semináře: * Kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci, případně práva Evropské unie (včetně výkladu problematiky excesu) * Výklad pojmu škoda a nemajetková újma * Nezákonná rozhodnutí - která rozhodnutí lze považovat za nezákonná, - v jakých případech lze upustit od splnění podmínky podání...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSmlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

2019-06-11 - Seminář se zaměří zejména na: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn záv...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPostavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled

2019-06-12 - Na semináři vám lektoři objasní postavení jednatele a jeho odpovědnost z právního hlediska i možnosti nastavení smlouvy o výkonu funkce. Z účetního a daňového pohledu se dozvíte, jak zdaňovat odměny jednatele a související benefity včetně daňové uznatelnosti těchto nákladů pro společnost. * 9:00–12:00 • Právní část • Mgr. Lola Laštovičková, JUDr. Eva Dvořáková • postavení jednatele ve společnosti a vztah k ostatním orgánům, • předpoklady vzniku funkce, • vznik a zánik funkce, • jednání za společnost, • jednatelé jako kolektivní orgán, • smlouva o výkonu funkce včetně odměňování a souvisejících benefitů, • přípustnost souběhu funkcí ve světle nálezu Ústavního soudu ÚS 190/15, • zákaz konkurence, • pravidla při střetu zájmů, • povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (včetně compliance především v souvislosti se soudní praxí našich sousedů) a následky jejího porušení. 13:00–14:00 • Účetní a daňová část • Mgr. Ing. Markéta Pravdová, Ing. Lenka Zachardová • postup při zdaňování odměny jednatele a souvisejících benefitů, • nemoc, dovolená a tzv. překážky v práci, • cestovní náhrady, • specifika jednatelů – nerezidentů, • odměna jednatele a související benefity jako daňově uznatelný náklad pro společnost, • problematika spojených osob, • problematika bezúplatného výkonu funkce, • dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAudit klíčových oblastí veřejné správy

2019-06-12 - Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuVybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) SEMINÁŘ JE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠEN!!!

2019-06-12 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.)...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPracovněprávní vztahy a nediskriminování – rovný přístup z pohledu zaměstnavatele – aneb jak odhalit a rozeznat mobbing a bossing na pracovišti

2019-06-12 - Lektor vás na semináři seznámí s možnými způsoby řešení problematiky diskriminace na pracovišti zaměstnavatele. Dozvíte se, jak zvládnout oznámení mobbingu a bossingu v pracovněprávních vztazích, jak zvládnout „nediskriminování“ uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a jak postupovat v případech skončení pracovního poměru. Odnesete si návody, jak dodržovat princip rovného přístupu k zaměstnancům z pohledu pracovních podmínek i odměňování. * Základní vymezení problematiky zákazu diskriminace a rovného přístupu v pracovněprávních vztazích: • definice diskriminace a rovného přístupu, • přímá a nepřímá diskriminace, • mobbing a bossing, další definované formy nežádoucího chování v pracovněprávních vztazích – obtěžování, sexuální obtěžování, navádění k diskriminaci, • diskriminace a rovné zacházení z pohledu Evropského práva. Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v pracovněprávních vztazích: • z pohledu postupu při výběru budoucích zaměstnanců – uchazečů o zaměstnání, • před vznikem pracovního poměru, • v době existence pracovního poměru, • při ukončování pracovního poměru zaměstnanců. Problematika „nediskriminování“ a rovný přístup v odměňování: • z pohledu k pracovním podmínkám, • z pohledu odměňování – nároková/tarifní složka mzdy, nenároková složky mezd, • z pohledu jednotlivých forem benefitů, • z pohledu srovnatelných podmínek u agenturních zaměstnanců. Vztahy na pracovišti zaměstnavatele s pohledu možné šikany – prevence – odhalení – řešení – důsledky: • prevence ze strany zaměstnavatele, • tři stupně šikany, • odhalování šikany na pracovišti, • systémové/individuální řešení šikany na pracovišti, • právní a „lidské“ následky šikany na pracovišti zaměstnavatele. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPostoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka

2019-06-12 - Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * postoupení pohledávky - které pohledávky (ne)lze postoupit - zákaz postoupení, jeho možné podoby a důsledky porušení - dohoda o postoupení, její náležitosti a vady - právní účinky postoupení (co - ne - přechází s pohledávkou) - bo...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákoník práce v roce 2019 ve znění dílčích novel

2019-06-12 - Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Osobní překážky na straně zaměstnance * Pracovní doba a doba odpočinku v praxi * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimopracovní poměr * Změny minimální a zaručené mzdy * Skloubení osobního a pracovního života * Výkon prác...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuInsolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura

2019-06-12 - Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * Zabaviteln...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuePrivacy pro IT pracovníky – co přináší, jak postupovat, vazby na další zákonné normy

2019-06-13 - Seminář vás naučí, co konkrétně přináší aktuální návrh/změní ePrivacy pro dotčené subjekty a oddělení, jak se na jeho dopady co nejlépe připravit. Na základě praktických příkladů vám budou předvedeny možnosti postupu a řešení. * • základní změny, které přinese nová celoevropská právní úprava ePrivacy, • důsledky na IT systémy, požadované změny a rizika pro všechny dotčené společnosti, • vazby na GDPR a jejich implementaci, • technická opatření nutná k naplnění ePrivacy, • širší pohled na IT systémy z pohledů nových nařízení a předpisů (ePrivacy, GDPR, zákon o kybernetické bezpečnosti atd.). Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVelká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe

2019-06-13 - Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - zám...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN SEMINÁŘ BYL PŘELOŽEN Z 27. 3. NA 3. 4. 2019!!

2019-06-13 - Program semináře: * Povinné používání NEN? Pravděpodobný další vývoj; * NEN 1 a NEN 2 před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – důsledky pro praxi * Výhody a nevýhody elektronického zadávání – práce s elektronickými nástroji z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázkách obecně * Rozdíl mezi profilem a elektro...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuEkonomická správa nemovitostí včetně daňových aspektů pro začínající

2019-06-14 - Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a kolegiální setkání s lidmi se stejnými problémy, jaké řešíte vy. Lektorka tohoto kurzu pro vás spolu s dalšími erudovanými autory připravila publikaci “BYTOVÉ DOMY, ZDROJ PŘÍJMŮ I POVINNOSTÍ – KOMPLEXNÍ PRŮVODCE OD A DO Z” (vyd. nakladatelsví 1. VOX a.s., 2017), kterou na semináři obdržíte. Po skončení kurzu následuje pro zájemce ukázka správy bytových a nebytových prostor v programu „Inkasník“ od firmy JIRRA s.r.o. Doba trvání: cca 30 minut (tedy do 16:30). * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování, • vybraná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytů dle aktuální legislativy, • možné způsoby ukončení nájemních vztahů, • problematika DPH u nemovitostí, • zdaňování příjmů (daň z příjmu fyzických osob), • výběr z aktuální judikatury, • otázky účastníků, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 488 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33)
[?]
 
Novinky & Aktuality

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde