Rekvalifikační účetní kurzy
stante se chytrym spravcem socialnich siti
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 402 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (27)


Právní minimum pro finanční manažery ... Finanční ředitel – práva a povinnosti, právní minimum pro obchodněprávní vztahy

2018-12-11 - Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.). Lektor se zaměřuje zejména na praktické právně-ekonomické aspekty, které souvisí s výkonem vedoucí funkce v oblasti financí a podnikové ekonomiky. Obsah semináře je v maximální míře přizpůsobován očekáváním a potřebám účastníků. Právní postavení právnických osob (obecná ustanovení) Podnikatel a podnikání, obchodní firma, obchodní závod a jeho pobočky Postavení statutárních orgánů a jejich odpovědnost Zákonné zastoupení podnikatele Smluvní zastoupení podnikatele Základy práva obchodních korporací Závazkové právní vztahy a systematika jejich úpravy Vybrané smluvní typy v podnikání Obecné otázky odpovědnosti ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuNovinky v pravopise, stylistice a normě

2018-12-11 - Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také stylistika firemní korespondence. Chcete-li držet krok s dobou a nekazit si image profesionálů zbytečnými chybami, nechejte se lektorkou provést všemi změnami. Uděláte si pořádek v tom, co je dnes jinak, než jste se učili ve škole, a doplníte to, co vás ve škole zapomněli naučit. Díky tomuto kurzu získáte jistotu v písemné komunikaci a nerozladíte své partnery a klienty už oslovením nebo hned prvním řádkem e-mailu. * Novinky v pravopise, stylistice a normě • ach ty čárky!, • velká písmena, • tituly, hodnosti, funkce, • jak oslovit a neurazit aneb pátý pád stále žije, • zkratky a značky, • moderní stylistika – jak se vypořádat s úředničinou, • nelogičnosti, nadbytečnosti a modernismy v úřednickém jazyce, • kouzelná slůvka a malé zrady v jazyce úředníka, • mezery na vás hodně prozradí aneb základy typografie, • norma ČSN 01 6910, • úprava písemností psaných textovými editory, • e-maily – co o nich říká norma, • záchranný kruh – kde najdeme rychlou pomoc....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPuppet, Foreman a Katello - přenechte správu serverů strojům

2018-12-11 - Kurz je určen pro IT administrátory linuxových systémů, kteří chtějí zautomatizovat správu a rozvoj své infrastruktury pomocí open source software. Během dvou dnů získají účastníci přehled o možnostech využití nástrojů Puppet, Foreman a Katello, zjistí co každý z těchto nástrojů nabízí, a naučí se s nimi pracovat… Vedle teoretického výkladu a praktických ukázek budou v kurzu zmíněny různé tipy a triky, které jsme posbírali během instalací těchto nástrojů v reálné ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAutoCAD kurz – navrhování a správa dynamických bloků

2018-12-11 - Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)     Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem! Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Seznámení s dynamickými bloky (dynamické bloky, prostředí editoru bloků)   Parametry a akce (parametry, akce, nastavení parametrů a akcí, vytvoření dynamických bloků)   Mimo základy (změna akcí, atributy a dynamické bloky, správa dynamických bloků)   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuAutodesk Vault – kurz Správa dat pro uživatele Autodesk Inventor

2018-12-11 - Zaměření kurzu Toto školení je určeno pro uživatele aplikace Autodesk Inventor, kteří potřebují přístup k jejich souborům návrhu z aplikace Autodesk Vault.    Poskytuje úvod do aplikace Autodesk Vault a zaměřuje se na funkce Autodesk Vault pro správu souborů a projektů s aplikací Autodesk Inventor z pohledu uživatele.   Studijní materiály CZ literatura není dostupná   Doporučujeme volitelně za příplatek AOTG – oficiální Autodesk tréninkové materiály – nutno objednat předem (materiály jsou v ENG jazyce, včetně praktických příkladů, kontaktujte nás)     Časopis IT CAD (.cad.cz) – mediální partner   Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem! Shlédněte demonstrační video Vault (5:53 min) Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. Seznámení s úložištěm Autodesk Vault   Orientace v úložišti Autodesk Vault   Orientace v integrované části Autodesk Inventor Vault   Vyhledávání v úložišti Vault   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Práce s ne-CADovskými soubory   Práce se soubory CAD aplikace Autodesk Inventor   Přizpůsobení  uživatelského prostředí   Správa souborů a návrhů     ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuPráce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců

2018-12-11 - V průběhu tohoto semináře poznáte, jakou cestou definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, zjistíte, jak facilitovat diskuze k vizím a vše si na místě také vyzkoušíte. * Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců Co si odnesete, co si vyzkoušíte? • jak lze efektivně a realisticky definovat vize pro rozvoj týmů i práci s jednotlivci, • jak v týmech facilitovat diskuzi k vizím, • jaké kroky mají následovat po vytvoření kvalitní vize, • jak při zpracování kvalitní vize efektivně využít práci s vision boardy. • jak funguje práce s vizí také jako prevence syndromu vyhoření, • jak vyvážit práce s levou a pravou mozkovou hemisférou při práci s vizemi, V průběhu celého semináře budou probíhat nácviky práce s akčními plány....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNámitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení

2018-12-11 - Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací * Seminář je koncipován formou: zadání příkladu, čas k promyšlení účastníky, společné nalezení řešení * Příklady by měly pokrýt základní praktické situace (vyhodnocení námitky regulované veřejným i soukromým právem (např. zastínění), námitka vznesená proti závaznému stanovisku, změna projektové dokumentace během řízení, opomenutí souseda autorizovaným inspektorem apod.) * V odpolední části semináře bude ponechán prostor pro diskuzi nad příklady z praxe účastníků semináře Prosíme, aby zájemci zaslali své dotazy a příklady z praxe předem v elektronické podobě na adresu pořadatele (info ) do čtvrtka 6. prosince 2018. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuAutorský zákon

2018-12-11 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-457 - 2014, Název akreditace: Autorské právo a novela autorského zákona Akreditace: MV : Do naší nabídky zařazujeme vzdělávací seminář s praktickým přehledem aktualit a novinek nejen pro rok 2018. Zkušená lektorka Vás podrobněji seznámí se základními důležitými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zá...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuVýkladové problémy a jejich řešení v projednávané velké novele zákona o obchodních korporacích

2018-12-11 - Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky: * v obecné části zákona o obchodních korporacích - vnášení nepeněžitých vkladů - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podíl na zisku, zálohy - vypořádací podíl - věcná práva váznoucí na podílu - právnická osoba jako člen voleného orgánu - konflikt zájmů - povinnosti členů volených orgán - smlouva o výkonu funkce, odstoupení z funkce - vyloučení z funkce - zvláštní povinnosti při úpadku - vyloučení z výkonu funkce - podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích, ochrana mimostojících společníků * v právní úpravě osobních společností - postavení společníků - neplatnost rozhodnutí společníků - důvody zrušení společnosti - změny v komanditní společnosti * v právní úpravě společnosti s ručením omezeným - druhy podílu - náležitosti společenské smlouvy - způsoby ukončení účasti ve společnosti - práva společníků (hlasovací právo) - osvědčování rozhodnutí valné hromady notářským zápisem - rozhodování valné hromady per rollam - změny v postavení jednatele a dozorčí rady - přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu) - převody podílu, nakládání s uvolněným podílem - změny výše základního kapitálu * v právní úpravě akciové společnosti - druhy a formy akcií - kusové akcie - zaknihované akcie - rozhodný den - náležitosti stanov - práva akcionářů (podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, právo na vysvětlení a dávat návrhy a protinávrhy) - vytěsnění - valná hromada a přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejm. úprava protestu) - monistický systém - dualistický systém - změny výše základního kapitálu * v souvisejících předpisech - v notářském řádu (notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, notářský zápis o souhlasu uděleném mimo zasedání orgánu, notářské zápisy při rozhodování per rollam) - v občanském zákoníku (uchovávání zápisů z jednání nejvyššího orgánu právnické osoby, hromadné listiny) - v zákoně o veřejných rejstřících (změny v zapisovaných skutečnostech, zrušení obchodní korporace z důvodu neuložení účetní závěrky do sbírky listin) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuSoudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

2018-12-11 - Základní témata semináře: * Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * Zásady práce s judikaturou správních soudů * Obecné otázky odpovědnosti za přestupky - pojem přestupku podle nové právní úpravy - právní základy odpovědnosti za přestupky * Řízení ve věcech přestupků - zahájení a průběh řízení - dokazování - rozhodnutí ve věcech přestupků * Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání - rozsah soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání - specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů). ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPracovněprávní vztahy – osobní agenda zaměstnanců ve vztahu k ochraně údajů a GDPR, vedení osobního spisu po 25. 5. 2018

2018-12-11 - Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2018 + GDPR – principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců v roce 2018, právní důvody pro oprávněnost zpracování osobních dat zaměstnanců, souhlas zaměstnance jako nejdůležitější kritérium, kdy není souhlas nezbytný – plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem, požadavek na transparentnost při správě dat na pracovišti, problematika posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, Zpracování dat v souvislosti se zaměstnáním: GDPR aneb odpovědnost-riziko-seberegulace, posouzení proporcionality, problematika během přijímacího řízení, zpracování při prověřování v průběhu pracovního poměru, zpracování při dohledu nad užíváním informačních a komunikačních technologií na pracovištích zaměstnavatele, zpracování při monitorování využití informačních a komunikačních technologií mimo pracoviště zaměstnavatele – práce z domova, zpracování týkající se pracovní doby a docházky, kamerové sledování, GPS ve vozidlech, zpracování zahrnující zpřístupnění zaměstnaneckých dat třetím osobám, zpracování zahrnující mezinárodní předání personálních a jiných údajů o zaměstnancích. Obsah osobního spisu co do obsahu a délky uchovávání pro potřeby zaměstnavatele. Základní složky osobní evidence: Vymezení obsahu osobního spisu * jednotlivé fáze kdy, lze danou informaci od zaměstnance legálně získat. Jaké informace a kdy může – musí zaměstnavatel od zaměstnance získat: Zákonem zakázané druhy informací, které nesmí zaměstnavatel získávat * zákonem povolené výjimky * osobní údaje v dokumentech osobní evidence. Mzdové listy: Identifikace zaměstnance * problematika utajení výše mzdy zaměstnance. Vzorový obsah osobního spisu: Jednotlivé dokumenty a jejich dovolený obsah....
InAkademia s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNovela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018

2018-12-11 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude zaměřen na problematiku povolovacích procesů dopravních liniových staveb a na problematiku postupu při jejich majetkoprávním vypořádání po přijetí novely. Cílovou skupinou semináře jsou především pracovníci investorských orga...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuPožadavky normy ISO 9001

2018-12-11 - Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů. Obsah kurzu: Podrobné vysvětlení požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 na praktických příkladech. Jaké dokumenty jsou potřeba a jak podrobné musí být. Potřebujete si doplnit znalosti interního auditora o požadavky revize EN ISO 19011:2018? K tomuto kurzu si dokupte nadstavbový modul Interní auditor za 500 Kč bez DPH v rozsahu 2 hodin. Lektorka plynně naváže na svůj výklad o normě ISO 9001 a doškolí vás z požadavků revize normy pro interní audity. Přihlaste se na kurz Interní auditor ISO 9001. * Potřebujete se stát interním auditorem nebo začínáte s audity? Přihlaste se na celodenní navazující workshop Interní audity dle EN ISO 19011:2018 v rozsahu 6 hodin. *Co se na kurzu naučíte? Zvládnete si zavést jednotlivé požadavky normy u vás ve firmě. Pochopíte souvislosti mezi kontextem, očekáváním zainteresovaných stran a z nich vyplývajících rizik a opatření. Naučíte se správně definovat cíle a neshody. Ukážeme vám jak zavést změnové řízení. Využijte efektivně čas pro své vzdělávání a získejte s námi teoretické a praktické znalosti. Na příkladech z praxe vám ukážeme, jak se rychle a účelně zorientovat v požadavcích normy a jak skutečně řídit své procesy na základě reálných ukazatelů....
QC Group, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAudit klíčových oblastí veřejné správy

2018-12-12 - Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě– junior. Cíl semináře Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídícího a kontrolního systému. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému. Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí. Obsah semináře Metodologie pro interní audit - výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního řídícího a kontrolního systému - vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty Audit zadávání veřejných zakázek stručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Základní terminologie zákona - Základní zásady - Druhy zadávacích řízení - Zadávací dokumentace nejčastější pochybení na straně zadavatele - Dělení předmětu veřejné zakázky a jiné Audit majetku - stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace - vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy - evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování - praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému - základní principy a cíle vnitřního řídícího a kontrolního systému - základní pojmy související s hospodárností, efektivností a účelností (3E) - řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvislosti s VŘKS - nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů ...
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuTerraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů

2018-12-12 - Kurz je určen pro všechny, kdo spravují jednu, nebo více cloudových instalací. Packer a terraform dohromady dokáží vytvořit, ale i měnit a ničit infrastrukturu skrze mnoho cloud služeb, potřebujete tím pádem jen jeden nástroj. Naučím vás jak s terraform efektivně pracovat, jakým způsobem se dají lehce vytvářet stage a devel prostředí, jak verzovat infrastrukturu a jak ji nejlépe rozdělit do menších, lépeuchopitelných celku. Vše si zároveň budeme zkoušet na praktických př...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 402 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (27)
[?]
 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde