Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 480 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (33)


Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

2018-10-22 - Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání umožňuje absolventům najít uplatnění jako lektor kurzů a školení pro dospělé. Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu , projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu , ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint....
Vzdělávací Studio Bořislavka z.s. - Podrobnosti o kurzu20347: Office 365 – nasazení a správa

2018-10-22 -   Předpokládané znalosti Znalost technilogií Active Directory, TCP/IP a DNS   Zaměření kurzu Kurz je určen pro správcům počítačových sítí, kteří zajištují přechod na Office 365 a jeho správu v podnikovém prostředí   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.       # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Příprava na certifikaci: Tento kurz slouží jako příprava na zkoušku 70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements a 70-347 Enabling Office 365 Services   Modul 1: Plánování a pořízení Office 365   Modul 2: Správa uživatelů, skupin a licencí   Modul 3: Plánování a konfigurace konektivity klientů Office 365   Modul 4: Plánování a konfigurace adresářové synchronizace   Modul 5: Plánování a zavedení Office 2016 ProPlus   Modul 6: Plánování a správa příjemců a oprávnění Exchange Online   Modul 7: Plánování a konfigurace služeb Exchange Online   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU # Modul 8: Plánování a zavedení Skype pro firmy   Modul 9: Plánování a konfigurace SharePoint Online   Modul 10: Plánování a konfigurace řešení pro spolupráci   Modul 11: Plánování a konfigurace systémů dodržování předpisů a práv k dokumentům   Modul 12: Monitorování a řešení problémů s Office 365   Modul 13: Plánování a konfigurace federace identit   ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuMOC20742 - Windows Server 2016 - správa účtů Active Directory, ADFS, ADRMS a ADCS

2018-10-22 - Pětidenní kurz určeným správcům, kteří začínají se správou účtů a prostředí pomocí Active Directory, Group Policy, ověřování pomocí AD FS a řízení přístupu a ochranou proti úniku informací pomocí AD RMS a chtějí se dozvědět několik základních informací o AD CS.   Cílová skupina Tento kurz je primárně určen pro stávající IT profesionály, kteří mají některé znalosti a zkušenosti AD DS a kteří se snaží rozvíjet znalosti o technologiích identifikace a přístupu v systému ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuKompletní správa JIRA

2018-10-22 - Jiru si lze přizpůsobit pro řadu procesů, ale ze začátku může její nastavování působit složitě. K ujasnění všeho potřebného slouží tento kurs: dozvíte se, jak ovládat Jiru z pohledu jak aplikačního, tak systémového administrátora a na co si během nastavování dát pozor. Seminář vás naučí, jak konfigurovat projekt tak, aby splňoval všechny business požadavky a jak na Jiru z hlediska systémového nastavení a optimalizace výkonu. Cílová skupina Kurs je určen pro zku...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuVazby zákona o DPH na účetnictví

2018-10-22 - Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti: * vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. úplata, obchodní majetek, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, obrat), * zdaňovaní dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností ve vazbě na jeho uvedení do užívání a dopady na účetnictví, * pravidla pro fakturaci a vystavování daňových dokladů a vazby na účetnictví, * opravu základu daně a výše daně, včetně skont a bonusů a připravované změny od roku 2019, * pravidla pro opravu výše daně v jiných případech, * opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a připravované změny od roku 2019, * pravidla pro uplatňování odpočtu daně z časového hlediska a jeho prokazování daňovými doklady, * pravidla pro uplatňování odpočtu daně v částečné výši, a to zejména u dlouhodobého majetku (např. u osobních automobilů využívaných pro služební i osobní potřebu) a připravované změny od roku 2019, * pravidla pro vyrovnání a úpravu odpočtu daně, včetně postupu při zničení, ztrátě či odcizení majetku a připravované změny od roku 2019, * zvláštní režim přenesení daňové povinnosti a jeho promítnutí do účetnictví, přiznání k DPH a kontrolního hlášení a připravované změny od roku 2019, * vedení evidence pro účely DPH, * přiznání k DPH a kontrolní hlášení v roce 2018 a 2019, * ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZadání veřejných zakázek pro školy a školská zařízení

2018-10-22 - Program semináře: * Veřejná zakázka, zadavatel a zadávací řízení – vymezení pojmů, příklady. * V jakých příkladech je školské zařízení povinno zadávat v zadávacím řízení? Příklady. * Základní instituty a novinky zákona o zadávání veřejných zakázek a souvislosti se zadáváním veřejných zakázek školskými zařízeními. * Veřejná zakázka malého rozsahu – co to je a co to není? Příklady. * Předpokládaná hodnota veřejné zakázky co to je a jak se stanovuje, „co se s čím sčítá a co se nesčítá“? Příklady +diskuse. * Typický průběh zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek s přihlédnutím ke specifikům škol a školských zařízení. * Jak dosáhnout výběru nejkvalitnějšího plnění, s dobrým dodavatelem za dobrou cenu? (soutěž dle kritérií kvality a vhodné nastavení kvalifikace). * Mimořádně nízká nabídková cena (nereálně „podstřelená cena v nabídce“) – jak takovou situaci řešit? * Změny závazků vzniklých z veřejných zakázek – dodatky smluv, opce, vícepráce a více dodávky. * Problémy s vybraným dodavatelem veřejné zakázky – jak řešit, typické situace. * Modelové příklady průběhu zadávacího řízení, jejich typický průběh a úskalí – např. stavební práce ve škole – výměna oken a zateplení fasády, nákup počítačů, nákup nábytku, nákup gastro vybavení školní jídelny. * Řešení tzv. mikropřípadů – společné řešení cca 15 až 20 typických, modelových příkladů týkajících se zadávacího řízení. * Řešení případů, které si připravili účastníci. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuLektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace

2018-10-23 - Pracujete jako lektor? Chcete zvýšit svou kvalifikaci? Potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti andragogiky a jiných okruhů? Chcete být úspěšnější na trhu práce, popřípadě si najít lepší práci či ohromit svými znalostmi dosavadního zaměstnavatele? Nechce se Vám ale znovu usedat do školních lavic? Přijďte a získejte doklad, který bude potvrzovat Vaši odbornost! Jedná se o nejvyšší typ zkoušky vykonaný v oboru Lektora dalšího vzdělávání....
Středisko vzdělávání s.r.o. - Podrobnosti o kurzuJak prosadit správnou věc s Michalem Čakrtem ... Moc a vliv v organizacích

2018-10-23 - Popis Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Co je moc a co je vliv? Odkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? Proč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? Jaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? Vliv bez pravomocí, moc bezmocných , jak ovlivňovat dění nade mnou Poznáváme své nadřízené Jak působit na lidi na stejné úrovni? Etické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuStavební zákon po aktuální novele

2018-10-23 - SEMINÁŘ BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN! Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body. Seminář je určen: pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost. Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499. Lektor: Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Program semináře: Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb. Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Časový harmonogram semináře: 08.30 Registrace účastníků 09.00 Zahájení odborného programu 10.30 Přestávka – káva 10.45 Pokračování odborného programu 12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře 12.45 Pokračování odborného programu + diskuse 15.00 Předpokládané ukončení Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.   ...
SEKURKON s.r.o. - Podrobnosti o kurzuNeplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách

2018-10-23 - (Seminář již proběhl, je zaplněn nebo je zrušen.) ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení

2018-10-23 - Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací praxe k jejich možnému řešení a na shrnutí praktických doporučení. Každé z témat pak bude pokračovat tematickou diskusí, k níž bude vytvořen dostatečný časový prostor. * Smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv – uzavírání smluv, uveřejňování, změny závazků vyhrazených předem, nutné změny závazků po uzavření smluv, vícepráce a méněpráce, podstatné a nepodstatné změny smluv * Podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení – požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů a jejich způsobilost nad rámec kvalifikace, přiměřenost požadavků a způsoby prokazování jejich splnění, důsledky nesplnění, pravidla pro povinnou a dobrovolnou kvalifikaci, individuální kvalifikace, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů a v případě spoluprokazování prostřednictvím jiných osob, kombinace kvalifikace dodavatelů a zkušeností zaměstnanců dodavatelů, kombinace požadavků na kvalifikaci a hodnotících kritérií * Horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek – pravidla interního obchodování mezi zadavateli a s nimi spojenými osobami, limity využití in-house pravidel, kombinace interního obchodování mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek Druhá část semináře je koncipována jako otevřená diskuse k jakémukoli tématu z oblasti zadávání veřejných zakázek; účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info do 16. 10. 2018. Tento seminář je volným pokračováním semináře, který se koná 9. 10. 2018. Jde o cyklus dvou seminářů navazujících volně, posluchači se mohou zúčastnit obou seminářů nebo kteréhokoli z nich. V současné době je již téměř naplněna kapacita tohoto semináře. Proto nabízíme nový termín tohoto semináře (proběhne 4. prosince) včetně možnosti doplnit jeho odborný program o diskusní témata podle přání a požadavků nově přihlášených účastníků. ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuŘízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2018-10-23 - Program semináře: * Východiska řízení o přestupcích - základní formy činnosti správních úřadů - zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) - definice správních orgánů * Řízení před orgánem I. stupně - oznamování přestupků - * přijímání podnětů - úkony před zahájením řízení - * věcná a místní příslušnost, spory o příslušnost - * předání věci - * odložení věci - účastníci řízení a další osoby vystupující v řízení a OSPOD - * účastníci řízení (podjatost úředních osob, zastupování FO a PO) - * osoba přímo postižená spácháním přestupku - * zákonný zástupce mladistvého obviněného - * OSPOD - překážky v řízení - průběh řízení - zahájení řízení z moci úřední - * zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - řízení o náhradě škody nebo bezdůvodného obohacení - právní styk s cizinou, doručování lhůty, pro vydání rozhodnutí - ústní jednání - dokazování - zajištění průběhu řízení - * záruka za splnění povinnosti, zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - přerušení řízení - zastavení řízení - rozhodnutí, narovnání - * výroková část rozhodnutí o přestupku - zvláštní druhy řízení - * společné řízení - * řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - * příkaz, příkaz na místě * Odvolací řízení - osoby oprávněné podat odvolání - odvolání a postup orgánu prvního stupně - řízení u odvolacího správního orgánu * Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku - nové rozhodnutí - přezkumné řízení - přezkum příkazu na místě - přechod pokuty na právního nástupce PO * Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - výkon působnosti - evidence přestupků (zápis do evidence, námitkové řízení) - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - přehled přestupků - přechodná ustanovení ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuZákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu

2018-10-23 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-61 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu Akreditace: MV V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu , ve...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuNakládání s vodami od 1. 1. 2019 – novela zákona v praxi

2018-10-23 - Seminář pořádáme pro ty, kteří nakládají s vodami, kteří různé druhy vody odebírají, vypouští je do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod, a také pro ty, kteří vody znečišťují nebo naopak vody čistí, tedy pro vodárenské společnosti, vodohospodáře a podnikové ekology, správce vodních toků apod. A dále pro provozovatele vodních děl, u kterých je vyžadován technickobezpečnostní dohled. Poskytneme Vám informace, které jsou důležité pro zpracování potřebných dokumentů a provedeme Vás p...
INISOFT s.r.o. - Podrobnosti o kurzuAKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE

2018-10-24 - Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Novelizace zákoníku práce – jejich schválení a neschválení * Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené * Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání na dohody * Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich vliv na pracovní dobu * Práce z domova a teleworking * Skloubení rodinného a pracovního života * Návrat zaměstnankyně z mateřské nebo rodičovské dovolené * Intenzita porušování povinností (kázně) a její vliv na možnost skončení pracovního poměru * Novinky v oblasti agenturního zaměstnávání * Diskuze, řešení praktických příkladů ...
Studio W - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 480 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (33) 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde