Rekvalifikační účetní kurzy
dalsi pravni normy
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

dalsi pravni normy

Celkem nalezeno - 573 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (39)


SketchUp komplet - Začátečníci + Pokročilí + důraz na procvičování [3 dny]

2018-08-20 - Tento typ školení je určen všem, kteří se SketchUpem začínají nebo jsou na úrovni mírně nebo středně pokročilé. Všem, kteří se chtějí základy i pokročilé funkce modelování, a to správně a bez zbytečných nešvarů, které může způsobit samostudium, ale dávají přednost pomalejšímu tempu výuky s možností důkladného prosvičení každého tématu přímo s lektorem....
Architecture Design School v.o.s. - Podrobnosti o kurzuZákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

2018-08-20 - Na tomto semináři proberete průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění ke dni konání semináře včetně výkladových stanovisek Generálního finančního ředitelství se zaměřením na uplatňování DPH v tuzemsku. * • aktuální legislativa DPH a předpokládaný vývoj, • předmět daně, • místo plnění, • obrat, • registrace, • společnost, • zdaňovací období, • daňové přiznání a kontrolní hlášení, • základ daně, • opravy základu daně a daně, • povinnost přiznat daň, • daňové doklady, • sazby daně, • režim přenesení daňové povinnosti, • stavebnictví, • nárok na odpočet, • poměrný nárok na odpočet, • osvobozená plnění bez nároku na odpočet a krácený nárok, • úprava odpočtu daně, • vyrovnání odpočtu daně, • změna režimu, • zvláštní režimy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuDaně – výklad nejdůležitějších zákonů

2018-08-20 - Absolvováním seminářů získáte aktuální ucelený pohled na nejdůležitější daňové a související zákony. Do tohoto cyklu seminářů je také zařazen výklad zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Ti, kteří se připravují na zkoušky u KDP ČR, si též odnesou informaci o tom, jak budou zkoušky probíhat. * 1. seminář 20. 8. 2018; 9:00–17:00 • Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko • Bc. Marta Šťastná 2. seminář 21. 8. 2018; 9:00–15:00 • DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi • JUDr. Svatopluk Galočík 3. seminář 21. 8. 2018; 15:15–17:30 • Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců • Ing. Radek Neužil, LL.M. 4. seminář 22. 8. 2018; 9:00–18:00 • Zákon o daních z příjmů – právnické osoby • Ing. Ilona Součková 5. seminář 23. 8. 2018; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby • Ing. Jan Vorlíček 6. seminář 23. 8. 2018; 13:45–18:00 • Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů • Ing. Ilona Součková 7. seminář 24. 8. 2018; 9:00–13:15 • Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv • Ing. Václav Zíka 8. seminář 27. 8. 2018; 9:00–13:00 • Zákon o daních z příjmů – závislá činnost • Ing. Iva Rindová 9. seminář 27. 8. 2018; 13:45–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • Ing. Mgr. Hana Krasulová 10. seminář 28. 8. 2018; 9:00–13:00 • Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy • Mgr. Magdaléna Vyškovská 11. seminář 28. 8. 2018; 13:45–17:45 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. 12. seminář 29. 8. 2018; 9:00–14:00 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení • Ing. Marta Ženíšková 13. seminář 29. 8. 2018; 14:45–18:00 • Zákon o zdravotním pojištění • Ing. Antonín Daněk...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu10961: Automatizace správy pomocí Windows PowerShell (Automating Administration with Windows PowerShell®)

2018-08-20 - Předpokládané znalosti Znalosti a zkušenosti se správou Windows Serveru a Windows klientských zařízení   Zkušenosti s instalací a konfigurací Windows Serveru   Zkušenosti s konfigurací síťového adaptéru, se základní správou uživatelů služby Active Directory a základní konfigurací disku   Výhodou jsou zkušenosti s Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 a Windows 8/Windows 8.1       # Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří mají zkušenosti  se správou Windows Serveru a Windows klientských zařízení, nebo se správou a podporou aplikačních serverů a služeb (Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server)   Kurz je určen pro odborníky, kteří se chtějí pomocí Windows PowerShell naučit automatizovat úkoly pomocí příkazového řádku   Předchozí zkušenost s Windows PowerShell není nutná   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Module 1: Getting Started with Windows PowerShell Overview and Background   Finding and Learning Commands   Running Commands   Module 2: Working with the Pipeline Understanding the Pipeline   Selecting, Sorting, and Measuring Objects   Converting, Exporting, and Importing Objects   Filtering Objects Out of the Pipeline   Enumerating Objects in the Pipeline   Module 3: Understanding How the Pipeline Works Passing Data in the Pipeline By Value   Passing Data in the Pipeline By Property Name   Module 4: Using PSProviders and PSDrives Using PSProviders   Using PSDrives   Module 5: Formatting Output Using Basic Formatting   Using Advanced Formatting   Redirecting Formatted Output   Module 6: Querying Management Information by Using WMI and CIM ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuMOC20347 - Nasazení a správa Office 365

2018-08-20 - Kurz obsahuje spoustu labů, které naučí účastníky implementovat, spravovat, monitorovat a řešit vzniklé problémy Office 365.  Cílová skupina Kurz je určený IT správcům počítačových sítí, kteří přecházejí na Office 365. ...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzu20411: Windows Server 2012 – správa serverů

2018-08-20 -   Předpokládané znalosti Základní znalosti správy klientského systému, znalosti síťových technologií a pojmů, jako je TCP/IP a DNS.   Znalosti zavedení a správy Windows Serveru 2012 na úrovni kurzu 20410: Windows Server 2012 - instalace a konfigurace.   Zaměření kurzu Zavádění, řízení, udržování a zajišťování služeb a infrastruktury v prostředí se systémem Windows Server 2012       #   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu   Certifikace: Kurz je součástí přípravy na certifikační zkoušku 70-411: Administering Windows Server 2012    Modul 1: Nasazení a správa diskových obrazů serveru Přehled Windows Deployment Services   Zavedení instalací pomocí WDS   Správa WDS   Modul 2: Konfigurace a řešení problémů DNS Instalace role DNS serveru   Konfigurace serveru DNS   Konfigurace DNS zón   Konfigurace přenosů DNS zón   Správa a řešení problémů s DNS   Modul 3: Údržba Active Directory Domain Services Zavedení virtualizovaných řadičů domény   Zavedení RODC   Správa AD DS   Správa databáze služby AD DS   Modul 4: Správa uživatelů a servisních účtů Automatizace vytváření uživatelských účtů   Konfigurace zásad hesel a nastavení uzamčení účtů   Konfigurace spravovaných servisních účtů   Modul 5: Implementace infrastruktury Group Policy Úvod ke Group Policy   Implementace a správa GPO   Správa oboru zásad skupiny a jejich zpracování   Řešení problémů s aplikací GPO   Modul 6: Správa prostředí uživatelů desktopů pomocí zásad skupiny Využití šablon pro správu   Přesměrování složek a ovládání skriptů   Konfigurace Group Policy Preferences   Správa softwaru pomocí zásad skupiny   Modul 7: Konfigurace a řešení problémů vzdáleného přístupu Konfigurace přístupu k síti   Konfigurace VPN připojení   Přehled síťových politik   Řešení problémů se službou Směrování a vzdálený přístup   K...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuTerraform a Packer - jednotná správa vašich cloudů

2018-08-20 - Kurz je určen pro všechny, kdo spravují jednu, nebo více cloudových instalací. Packer a terraform dohromady dokáží vytvořit, ale i měnit a ničit infrastrukturu skrze mnoho cloud služeb, potřebujete tím pádem jen jeden nástroj. Naučím vás jak s terraform efektivně pracovat, jakým způsobem se dají lehce vytvářet stage a devel prostředí, jak verzovat infrastrukturu a jak ji nejlépe rozdělit do menších, lépeuchopitelných celku. Vše si zároveň budeme zkoušet na praktických př...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuReklamace

2018-08-21 - Reklamace a reklamační řízení...
Knowledge Pool s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

2018-08-21 - Na semináři získáte nezbytné informace pro řádný výkon činnosti daňového poradce. Seznámíte se rovněž se zkušebním řádem, získáte představu o průběhu písemné a ústní části zkoušky. * Práva a povinnosti daňových poradců: • principy daňového poradenství jako právní služby založené na poskytování rad v oblasti zdaňování a zastupování klientů před státními úřady, • profesní předpisy profese, práva a povinnosti daňových poradců plynoucí ze zákona o daňovém poradenství, • etický kodex a další problematika, která se daňového poradenství dotýká, jako například zákon proti praní špinavých peněz nebo trestně právní předpisy. Podmínky kvalifikační zkoušky: • systém kvalifikačních zkoušek – praktický průběh i závazná pravidla upravená zkušebním řádem Komory daňových poradců ČR....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSprávní řád - zkouškové problémy ZOZ

2018-08-21 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-111 - 2014, název akreditace Správní řád - zkouškové problémy Akreditace: MV : Obsah: První část SŘ: Postavení SŘ v právním řádu ČR Struktura SŘ (stručná charakteristika jednotlivých částí SŘ) Základní zásady činnosti správních orgánů Druhá část SŘ: Příslušnost správních orgánů Účastníci řízení Řízení v 1. stu...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuExcel základní

2018-08-22 - Školení Excel základní je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * Kurz Excel základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel základní se účastní maximálně 8 osob. Kurz Excel základní probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Excel základní je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Excel základní objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Excel základní se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Excel základní jako individuální, cena kurzu se nezmění. Základní pojmy Microsoft Excel popis prostředí Microsoft Excel   karta SOUBOR - ukládání a otevírání souborů   sešit, list, buňka a její adresa   pohyb po buňkách, označení buněk   obsah a změna obsahu buňky   změna výšky a šířky řádků a sloupců   kopírování obsahu buněk   klávesové zkratky pro usnadnění práce   stavová nápověda   nabídka Vložit jinak, Najít a nahradit     Formátování tabulek formátování textu, náhled formátu   zarovnávání textu   slučování buněk a zalomení textu   formát čísla   ohraničení   vkládání a odstranění buněk, řádků a sloupců   skrytí a zobrazení řádků a sloupců   kopírování formátů     Vzorce základní matematické operace   úprava vzorce   rychlá kontrola vzorce   kopírování a přesouvání vzorců   relativní a absolutní adresace buněk ($A$1)     Funkce použití základních funkcí a jejich zobrazení v řádku vzorců   zadání funkce v buňce   úpravy vzorců s funkcemi     Grafy automatický formát grafu - doporučené grafy   základní typy grafů   vytvoření a úprava grafu     Práce s rozsáhlými tabulkami základní pojmy   ukotvení příček   seřazení dat podle hodnoty nebo formátu   automatický filtr     Tisk v Microsoft Excel náhled   nastavení okrajů, umístění na stránce   možnosti tisku   oblast tisku   opakování hlavičky na...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuWord pokročilý

2018-08-22 - Školení Word pokročilý je určené pro posluchače, kteří potřebují zpracovávat větší množství textových dokumentů nebo rozsáhlejších textů se složitějším formátováním. Školení je zaměřené především na pokročilé možnosti formátování složitějších dokumentů. Posluchači se také naučí používat nástroje pro práci ve skupině (komentáře a revize) a hromadnou korespondenci pro přípravu různých typů dokumentů. * Kurz Word pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Word pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Word pokročilý probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu Word pokročilý je pro účastníky zajištěn pitný režim a drobné občerstvení. U nás máte jistotu, že vám objednaný kurz nezrušíme. Poté co u nás kurz Word pokročilý objednáte a my vám potvrdíme účast, garantujeme, že se kurz uskuteční. Kurz nerušíme z důvodu malého počtu zájemců. Kurz Word pokročilý se uskuteční i pokud se něj přihlásí pouze jeden zájemce. V takovém případě probíhá kurz Word pokročilý jako individuální, cena kurzu se nezmění. Pokročilé formátování textu přednastavené styly a jejich úprava   vytváření vlastních stylů   přidání nového stylu do šablony normal.dotx   víceúrovňové číslování a odrážky   pokročilé formátování odstavce, tok textu, dělení slov   text ve sloupcích     Pokročilé formátování tabulek v Microsoft Word styly tabulek   seřazení údajů v tabulce   vzorce v tabulce   převod tabulky na text a opačně   vkládání a propojování tabulek z Microsoft Office     Formátování různých typů objektů pokročilé formátování obrázků   pokročilé formátování SmartArt   styly objektů     Práce s dlouhými dokumenty Navigační podokno   používání osnovy   oddíly, nastavení různého formátování stránky pro jednotlivé oddíly   vkládání obsahů, seznamů a rejstříků   křížové odkazy   číslování obrázků a dalších prvků   využití automatických polí     Ochrana dokumentu zamknutí dokumentu   zaheslování dokumentu     Sledování změn revize   poznámky a komentáře   porovnání dvou dokumentů     Šablony výchozí šablona Normal.dotx   vytváření a používání vlastních šablon   přesun stylů apod. mezi šablonami     Hromadná korespondence v Microsoft Word vytvoření zdrojového dokumentu   propojení dokumentů   pole hromadné korespondence   složitější struktura polí     Nastavení Microsoft Word nastavení programu Word   vytvoření uživatelského pásu karet   úprava panelu nástrojů Rychlý přístup     ...
AbecedaPC - Podrobnosti o kurzuZákon o daních z příjmů – právnické osoby

2018-08-22 - Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – úprava výsledku hospodaření před zdaněním. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady změny účetní metody na základ daně • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek – dary, odborný výcvik • zrušení rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Položky snižující výsledek hospodaření: Uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením • zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek • položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné • příjmy podléhající srážkové dani • tvorba rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů. Definice osob spojených, ceny obvyklé, zdanění bezúplatných příjmů: Zdanění příjmů z dědění a darování • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen. Daňové a nedaňové náklady: Příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační příspěvek • příspěvky právnickým osobám s povinným nebo nepovinným členstvím • příspěvky na různé typy pojištění • odměny statutárních orgánů • cenné papíry, pohledávky, závazky • zásadní změny v odpisu pohledávek a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám • finanční i operativní leasing • zajištění závazku převodem práva • propagační předměty, dary, reprezentace • úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní sankce, pokuty, penále • likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod • výdaje související s držbou dceřiné společnosti • limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení • nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy. Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky osvobození příjmů: Z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech • z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí • z bezúplatného příjmu. Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně, sféra neziskového sektoru: Veřejně prospěšný poplatník • svěřenský fond • fundace • změny v režimu SVJ • zdanění úrokových příjmů. Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani: Odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty • řetězení daňových ztrát při přeměnách • převod ztráty na právního nástupce • odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje • odpočet na odborné vzdělávání • snižující položky na dary • snižující položky u neziskových subjektů. Důraz bude ve výkladu kladen zejména na změny vyvolané novelou č. 170/2017 Sb. Legislativní úpravy pro veřejně prospěšné poplatníky a změny v jejich daňovém režimu: Rodinné fundace, vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů, úprava podmínek při uplatnění snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP • úprava do zdanitelných příjmů u společenství vlastníků bytových jednotek • daňové a nedaňové náklady – § 24 a § 25 ZDP, ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuElastic Stack - ukládání a analýza logů

2018-08-22 - Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak pomocí Elastic Stack ukládat velké množství dat. Logy se naučíme ukládat, vyhledávat v nich a vizualizovat pomocí Kibana. Postupně projdeme celý proces od instalace jednotlivých komponent (Beats, Logstash, ElasticSearch, Kibana) přes jejich používání až po správu clusteru. Na reálných příkladech si vyzkoušíme různé architektury ukládání dat, které budeme sbírat z různých zdrojů, obohacovat je o další informace a uklá...
DataScript s.r.o. - Podrobnosti o kurzuKomunikace s problémovým klientem v praxi

2018-08-22 - Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-227 - 2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem Akreditace: MV PLNÁ KAPACITA, PROSÍME NEZASÍLAT DALŠÍ PŘIHLÁŠKY, DĚKUJEME. Ať už s klienty pracujete na úřadě nebo v neziskové organizaci, vždy pracujete s lidmi a můžete se setkat s různými typy klientů. S některými to jde snadno, naopak ...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 573 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikací
Výpis termínů školení pro dalsi pravni normy
STRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (39) 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde