Rekvalifikační účetní kurzy
koucink pro manazery a lidry
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 592 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| ... >> poslední (40)


Neverbální komunikace – a její verbální projevy

2019-12-05 - Pomocí různých cvičení si vyzkoušíte, jakou řečí těla mluvíte, jak neverbálně komunikujete s okolím. Seminář je zaměřen nikoliv na pantomimu vašeho těla a gest, ale na propojenost vašich vnitřních pohnutek, které jsou dále zrcadleny navenek. * • tělo, tvář, gesta a hlas jako ukazatele (i skrytých) emocí, • první neverbální kontakty s partnerem v komunikaci, • tykací past – jak tykání ovlivňuje i naše neverbální chování, • strach jako jedna ze základních emocí, která ovlivňuje i naše neverbální jednání, • gesta, mimika, oblečení jako součást komunikace, • hra s typologiemi – jak více poznat protějšek a jak s ním komunikovat, • dialog jako vztah, • nácviky, hry, zkoušení různých variant řešení komunikačních situací. Bonus v ceně workshopu: půl hodiny telefonické konzultace v průběhu dvou týdnů po semináři....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuLife management – jak koučovat sebe sama

2019-12-05 - Seznámíte se s metodami vedení a koučování sebe sama. Zjistíte, co jsou vaše silné stránky, jak podpořit vlastní motivaci a jak omezit zvyklosti, které vám ve výsledku škodí. Pozornost bude věnována i mentálním technikám, které změnu osobních zvyků usnadňují. * • jak a proč vést sebe sama, • zvyky, které v úspěchu pomáhají i brání, • cesty k podpoře své motivace, • jak posílit svoji důvěryhodnost, • jak předcházet stresu i čelit konfliktům, • jak nesednout sobě ani druhým na lep, • obrana proti vyhoření – techniky a postupy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuNovinky v daních, v účetnictví a ve mzdách 2019, 2020 - Vedení účetnictví a semináře nejen v Praze

2019-12-05 - Cíl: Seznámit se se změnami v průběhu roku 2019 a probrat problematické případy s dopady do běžné podnikatelské praxe. Posluchači získají přehled o změnách v roce 2019 a připravované změny 2020 – účetní, daňová a mzdová problematika. Přednáška dále obsahuje i další aktuální změny v oblasti účetnictví a daní společnosti nenavazujících na KH a změny v EET. Přednáška bude doplněna celou řadou příkladů z praxe Určeno pro: Ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory, apod. Kapacita...
PRAGOECON Consulting, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMS Excel - manažerské nástroje

2019-12-06 - Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.Tento...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuPrávní minimum pro manažery

2019-12-06 - Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k uzavírání smluv, práva a povinnosti plynoucí z pracovně právních vztahů. Zároveň se na kurzu naučíte správně vyjednávat o podmínkách smluv a lépe pochopit závazky ze smluv plynoucí. Kurz je určen především manažerům. * Kurz Vás seznámí se základy obchodního, občanského a pracovního práva. Cílem kurzu je pomoci Vám pochopit principy sjednávání smluv, vymezit kompetence k uzavírání smluv, práva a povinnosti plynoucí z pracovně právních vztahů. Zároveň se na kurzu naučíte správně vyjednávat o podmínkách smluv a lépe pochopit závazky ze smluv plynoucí. Kurz je určen především manažerům. Občanské a obchodní právo   Občanské a obchodní právo   Zákoník práce   Diskuze   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuJak získat zákazníky a udělat z nich klienty

2019-12-06 - Naučíte se myslet tak, že každý projekt, proces, aktivita či jen záměr budou nositeli potenciálu pro získávání a udržování...nejen zákazníků. 100% prakticky zaměřeno. * • strategie a taktika získávání zákazníka pomocí produktů a služeb, cenotvorby, distribuce, komunikace a dalších byznys nástrojů, • akviziční segmentace pro B2C i B2B trh, • jak začít s efektivním získáváním zákazníků na novém trhu, • strategie a taktika řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomoci nástrojů a praktik péče a motivace (věrnostních programů, podpory prodeje, vztahové komunikace apod.), • diferenciační segmentace klientů v CRM, • jak začít s moderním vztahovým a udržovacím marketingem na stávajícím trhu. Poznámka: Připravte si otázky, z praxe, chcete-li. Těšíme se na vás....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuTvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace

2019-12-06 - Na semináři získáte praktický návod, jak sestavit rozpočet na další období a také potřebné znalosti k tomu, abyste rozpočet dokázali využít jako prostředek efektivního řízení vaší organizace. Na praktických příkladech si vyzkoušíte, z jakých informací při přípravě rozpočtu vycházet, jak rozpočet dobře strukturovat a jak o něm komunikovat s kolegy napříč organizací tak, aby byla finální podoba rozpočtu prakticky využitelná pro řízení příspěvkové organizace. * Význam rozpočtu v příspěvkové organizaci: • proč je rozpočtování důležité, • vztah rozpočtu a strategie organizace, • řízení vztahů se zřizovatelem v procesu přípravy rozpočtu, • produktivní zapojení odpovědných zaměstnanců a jejich oddělení do přípravy rozpočtu. Rozpočet jako součást ekonomického řízení organizace: • kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, • vazby na příslušné legislativní povinnosti včetně aktuálních změn. Proces sestavení rozpočtu krok za krokem: • efektivní nástroje rozpočtování, • užitečné pomůcky, náměty a tipy při plánování. Jak se bude „náš“ rozpočet v budoucnu vyhodnocovat: • správné nastavení systému reportingu pro následné controllingové využití rozpočtu, • nastavení odpovědnosti za plnění rozpočtu v rámci organizace. Rozpočet jako důležitý nástroj řízení nákladů a výnosů: • využití pro hlavní i jiné doplňkové činnosti, • strategie a způsob kalkulace při stanovování cen u poskytovaných služeb. Dotazy a diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVýkaz cash flow prakticky aneb bude vás to bavit

2019-12-06 - Cash flow vám na semináři vysvětlíme od A do Z, a to nejefektivněji, jak to jen jde. Účetní a poradce naučíme CF sestavit, a to vše srozumitelnou formou. * • úvod do problematiky, • vysvětlení smyslu výkazu, • výuka teorie, legislativní rámec, doporučení ČÚS, • metody sestavení výkazu, • výuka sestavení na praktických příkladech, • orientace v hotovém CF – co lze z výkazu vyčíst, • procvičování – vlastní sestavení výkazu CF. Dotazy, diskuze....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAnglicky za tři měsíce – ukázkový workshop ve Zlíně

2019-12-06 - Pletou se Vám gramatické časy předpřítomný s minulým? Máte pocit, že Vám schází slovní zásoba? Nebo Vám zní předminulý a předbudoucí čas příliš exoticky? Pokud jste si na některou z otázek odpověděli ano, pak je workshop určen právě pro Vás. * Ing. Mgr. Filip Slunský, spoluautor projektu Anglicky za 3 měsíce, dokáže vysvětlovat gramatiku tak jednoduše, že ji pochopíte už během workshopu a hlavně navždy. Důkazem pro Vás bude, že na workshopu porozumíte šesti gramatickým časům z dvanácti. Budou to přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný, předminulý a předbudoucí. René Müller je trenérem paměti: s ním si osvojíte metody, jak se rychle učit novou slovní zásobu. Už během workshopu se naučíte více jak 50 slovíček za 50 minut. Po workshopu Vám připravíme přístup do webového portálu Langino, který je určen pro rychlé osvojování slovní zásoby a frází. Langino Vás učí fráze v celém kontextu a algoritmus na zkoušení slovíček se přizpůsobuje Vašemu mozku a křivce zapomínání. Lze se vůbec naučit anglicky za 3 měsíce? Na workshopu si sami potvrdíte, že s touto dvojicí ano!...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuManažerská personalistika se zaměřením na nábor pracovníků

2019-12-06 - Získáte přehled o tom, jak se chovají lidé, kteří hledají nové uplatnění. Díky těmto poznatkům se naučíte přesněji definovat, koho hledat do týmu, jaké pokládat otázky a jak zjišťovat potenciál uchazeče tak, abyste našli, koho hledáte. * • co je dobré a užitečné vědět o personálním marketingu v dnešní době, • jak vytvořit inzerát, na který rychle zareagují ti správní uchazeči, • jak může být dobrý popis pracovní pozice cestou k lepšímu rozhodování, • jaký vzkaz váš inzerát předává zájemcům o vaši firmu, • co vám může sdělit kandidátův životopis, • otázky u pohovorů – na co se ptát a co lze často zjistit i bez ptaní, • telefonický pohovor, • osobní pohovor, strukturovaný pohovor, jak se na něj připravit a jak jej vést, • jak představit společnost i pozici kandidátovi, • řeč těla a co lze z řeči těla vyčíst, • II. kolo výběru, • personální agentury – ano či ne? • nástup, zapracování nového pracovníka – důležité aspekty setrvání nového pracovníka ve vaší firmě....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuStrategický controlling

2019-12-09 - Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály.Seminář je určen pro finanční manažery a řídící pracovníky na...
JUBELA, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuZáklady administrace CUCM (Cisco Unified Communication Manager)

2019-12-09 - Hlavním cílem je připravit budoucí administratory IP telefonie na činnosti, které je čekají v denním životě. Patří mezi ně úpravy stávajících uživatelů, telefonních přístrojů a tvorba číslovacího plánu. Dále manipulace s příchozími a odchozími čísly a jiné dovednosti. Školení bude z velké části obsahovat praktická cvičení na lepší pochopení probírané látky. Použitý HW a SW bude od společnosti Cisco Systems. * Hlavním cílem je připravit budoucí administratory IP telefonie na činnosti, které je čekají v denním životě. Patří mezi ně úpravy stávajících uživatelů, telefonních přístrojů a tvorba číslovacího plánu. Dále manipulace s příchozími a odchozími čísly a jiné dovednosti. Školení bude z velké části obsahovat praktická cvičení na lepší pochopení probírané látky. Použitý HW a SW bude od společnosti Cisco Systems. Možnosti implementace v různých typech sítí (LAN, WAN, MAN)   Možnosti implementace v různých typech sítí (LAN, WAN, MAN)   Inicializace a nutné podklady pro instalaci nového CUCM   Základní služby CUCM   Import uživatelů a device pomocí BAT   Registrace telefonů a hlavni položky konfigurace   Číslovací plán a úrovně práv pro jednotlivé uživatele (nouzové, místní, mezinárodní atd…)   Možnosti připojení zařízení třetích výrobců (non Cisco)   Lokalizace uživatelského prostředí   Nastavení switchů pro IPT (VLANy, QoS)   Víceúrovňový management prostředí - ccmadmin x ccmuser   Propojení do VTS pomocí hlasových bran - protokoly H.323, MGCP   Manipulace s čísly pomocí překladových pravidel   Nouzový provoz pobočky při výpadku sítě WAN - SRST   Konference, MOH a transkoding   IP Phone Services   Možnosti tarifikace   Znalost konfigurace přepínačů a základy VOIP....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuMicrosoft System Center Configuration Manager 2007 - návrh, nasazení a správa

2019-12-09 - Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na efektivní nasazení a správu produktu System Center Configuration Manager 2007 ve firemním prostředí. Kromě toho se naučíte vytvářet a distribuovat balíčky software, aktualizace systému i aplikací a automatizovat instalace operačních systémů Windows. * Cílem tohoto kurzu je připravit účastníky na efektivní nasazení a správu produktu System Center Configuration Manager 2007 ve firemním prostředí. Kromě toho se naučíte vytvářet a distribuovat balíčky software, aktualizace systému i aplikací a automatizovat instalace operačních systémů Windows. Úvod do Microsoft System Center Configuration Manager   Úvod do Microsoft System Center Configuration Manager   Architektura pro nasazení v jedné lokalitě (single-site)   Instalace klientů pomocí SCCM   Inventarizace sítě a zdrojů   Reporting a vytváření dotazů   Distribuce aplikací   Instalace a správa aktualizací softwaru   Instalace operačního systému pomocí SCCM   Konfigurace hierarchie při využití více síťových lokalit   Využití funkcí Wake On LAN, správy napájení a nástrojů pro vzdálenou správu   Údržba a monitoring služeb systému SCCM   Dobrá znalost správy produktů MS Windows Server, znalost protokolů TCP/IP, základní povědomí o jazyce SQL, zkušenost se správou služeb Active Directory a nasazením infrastruktury PKI....
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu20413: Windows Server 2012 – návrh a zavedení infrastruktury serverů

2019-12-09 -   Předpokládané znalosti Dobré znalosti správy sítí, Windows Serveru 2012 a služeb Active Directory, i zavádění klientské infrastruktury. Znalosti zavedení a správy Windows Serveru 2012 na úrovni kurzů 20410: Windows Server 2012 - instalace a konfigurace až 20412: Windows Server 2012 - pokročilá správa služeb Zaměření kurz...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuManažer ISMS dle ISO 27001

2019-12-09 - Z tohoto komplexního kurzu si absolventi odnášejí jasnou představou o principech ISMS, tedy o tom, jak v praxi řídit bezpečnost informací v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001. Jednotlivé požadavky normy jsou vysvětleny na reálných příkladech spolu s návody na jejich implementaci. Speciální pozornost je věnována řízení rizik, jakožto stěžejnímu procesu v ISMS. Kurz je skvělý jak pro manažery a specialisty z příbuzných oborů, tak pro IT security praktiky, kteří chtějí poznat procesně-manažerskou část řízení informační bezpečnosti. Všichni bezezbytku pochopí normu. Tématem je rovněž příprava ISMS na certifikaci a napojení na další oblasti jako je řízení kvality (QMS), Business Continuity Management (BCM) či řízení shody s regulatorními požadavky (GDPR, Zákon o kybernetické bezpečnosti, …). Kurz je veden certifikovanými odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ISMS a Risk Managementu. * Z tohoto komplexního kurzu si absolventi odnášejí jasnou představou o principech ISMS, tedy o tom, jak v praxi řídit bezpečnost informací v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001. Jednotlivé požadavky normy jsou vysvětleny na reálných příkladech spolu s návody na jejich implementaci. Speciální pozornost je věnována řízení rizik, jakožto stěžejnímu procesu v ISMS. Kurz je skvělý jak pro manažery a specialisty z příbuzných oborů, tak pro IT security praktiky, kteří chtějí poznat procesně-manažerskou část řízení informační bezpečnosti. Všichni bezezbytku pochopí normu. Tématem je rovněž příprava ISMS na certifikaci a napojení na další oblasti jako je řízení kvality (QMS), Business Continuity Management (BCM) či řízení shody s regulatorními požadavky (GDPR, Zákon o kybernetické bezpečnosti, …). Kurz je veden certifikovanými odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ISMS a Risk Managementu. Kontext řízení bezpečnosti informací   Kontext řízení bezpečnosti informací   Terminologie a pochopení způsobu myšlení v ISMS   Napojení na „byznys“ a strategické cíle společnosti   Vztah k IT a dalším složkám organizace   Role, kompetence a postavení bezpečnostního manažera (CISO) v organizační struktuře   Budování integrovaných systémů řízení dle ISO norem (Management System Standards)   Stručné představení rodiny norem ISO 27k – „ISMS Family“   Rozbor požadavků normy ISO/IEC 27001, tj. identifikace cíle, obsahu a klíčových aktivit jednotlivých ISMS procesů   Pochopení vztahu mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002   Implementace ISMS dle normy ISO/IEC 27001 a nejlepší praxe tak, jak je definována v ISO/IEC 27003   Měření efektivnosti ISMS a definice metrik pro jednotlivé oblasti ISMS dle ISO/IEC 27004   Management rizik v ISMS v návaznosti na normy ISO 31000 a ISO/IEC 27005   Risk Management vs. Compliance Management v praxi   Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO/IEC 27001   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 592 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14| ... >> poslední (40) 
Novinky & Aktuality

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde