Rekvalifikační účetní kurzy
uprava pisemnosti podle normy csn 01 6910 †zmeny a novinky roku 2014 zaznam dvd
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 679 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (46)


ZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY

2018-02-28 - Obsah: * Přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese) * Zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017 * Základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel * Pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS, změny časových normativů ve vyhlášce * Smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva, povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům * Vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny) * Nový institut pověřeného poskytovatele * Pracovnělékařské prohlídky vstupní při vzniku zaměstnání (změna, včetně novely zákoníku práce), vstupní při změně práce, periodické, mimořádné a výstupní (změny novelou vyhlášky), jejich zajišťování a obsah podle prováděcí vyhlášky * Lékařské prohlídky pro práci v noci (změny novelou ZP) * Jak u dohod o pracích mimo pracovní poměr (změna) * Nová úprava pro agenturní zaměstnance * Mladiství a žáci * Financování (změna u vstupních prohlídek) * Lékařské posudky, výpis ze zdravotnické dokumentace (změna) * Platnost a právní účinky posudku, opravné prostředky a jejich důsledky, nová možnost vzdát se opravného prostředku * Soudní přezkum podle judikatury Ústavního soudu, aktuální judikatura Nejvyššího soudu (nakolik je posudek závazný) a souvislost s novelou ZSZS * Posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS), vztah dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti a dočasné pracovní neschopnosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání * Důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce, povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, výpověď a převedení na jinou práci * Kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce, možné sankce (změny) * Postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuProblémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

2018-02-28 - Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci o tom, jakým způsobem budou postupovat a jakým způsobem se můžete v případě pochybení bránit. Získáte teoretické znalosti podložené zkušenostmi lektorky z praxe. * Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi Rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek • změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace • nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace • odnětí dotace • nevyplacení dotace nebo její části • výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace • výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace • důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení nápravného opatření či k vrácení dotace • výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí • stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality • odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále • možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuJak na efektivní time management a stress management

2018-02-28 - Seznámíte se s problematikou práce se stresem i principy stress managementu. Zjistíte, jaké situace u vás vyvolávají stres, jak na tyto situace reagujete a vypracujete si postup pro jejich zvládání. Poznáte svá slabá místa v hospodaření s časem, v plánování – i odkládání úkolů. * Jak na efektivní time management a stress management • jaký je váš vztah k času, • různá hlediska priorit, • jak efektivně využíváte čas, • biorytmy a výkonnostní cyklus jako nástroj optimálního plánování dne, • metody krátkodobého a dlouhodobého plánování, • zloději času, • komunikace ve vypjatých situacích, umění odmítat, • techniky zvládání manipulativního chování ostatních jako nástroj v boji se stresem, • individuální obranné mechanizmy a jak je posilovat, • zdroje vnitřního a vnějšího stresu a jak je odbourávat, • mírný stres jako motivátor. Seminář je veden interaktivní formou prostřednictvím cvičení a řešení modelových situací. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuMistrovská zpětná vazba - zpětná vazba nejen s dopadem, ale i respektem

2018-02-28 - Využijte maximum z unikátního nástroje zpětné vazby   „Zpětná vazba, stejně jako sprchování, není samozřejmá. Je to něco, čemu bychom se měli věnovat pravidelně.“  (Zig Ziglar)  Vládněte i vy dovedností poskytovat zpětnou vazbu efektivně! Zpětná vazba je velmi účinným nástrojem, ale nesmí zůstat jen u slov. Zpětná vazba musí být konstruktivní, aby byla přijatá bez potřeby ospravedlňovat se a pochopená bez urážky. Buďte mistry, vzorem a rozvíjejte své podřízené. Kurz je určen: manažerům všech úrovní   CEO    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se vybalancovat prostor mezi kritikou a negativní zpětnou vazbou   budete vědět, jak ještě lépe využít dopady pozitivní zpětné vazby pro další rozvoj   osvojíte si principy konstruktivního poskytování zpětné vazby   naučíte se dávat koučovací zpětnou vazbu   zjistíte, jak na zpětnou vazbu reaguje mozek, a naučíte se, jak ji podat tak, abyste snížili pocit rizika a zvýšili pocit odměny     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuON-LINE KURZ: Sestavení výkazu Cash flow

2018-02-28 - Výkaz cash-flow v dnes používané podobě není starý ještě ani sto let, jeho význam spočívající ve snaze informovat o pohybu peněz ovšem roste s každou hospodářskou krizí. I ta nedávno skončená posílila užitečnost tohoto výkazu, některé ze světových standardů uvažují o tom, že z něj vytvoří základní stavební kámen účetní závěrky. V tomto semináři se dozvíte něco málo z historie výkazu, především z jakých důvodů vznikl. Stěžejní náplní ovšem bude průvodce jak výkaz sestavit tak, aby skutečně sloužil svému účelu, a to na konkrétním a komplexním příkladu. * • východiska výkazu, • metody sestavování výkazu, • peněžní ekvivalenty, • nepeněžní operace a jejich vliv na sestavovaný výkaz, • přehled standardních i méně obvyklých kroků při sestavování výkazu, • vazba výkazu s populárního ukazatele EBITDA, • jednoduchá analýza výkazu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuOnline course - Business English - Conversation

2018-02-28 - V online kurzu se naučíte vhodné fráze například k: • Představování • Small talk • Rozhovoru o zaměstnání, podnikání • Rozloučení • Nabídce pomoci Výhody kurzu: Kurz Business English – Conversation shrnuje nejdůležitější situace a fráze, které se nejčastěji objevují v praxi. Obsahuje celkem devatenáct lekcí, ze kterých si můžete vybírat právě to, co se potřebujete naučit nebo zopakovat. Své znalosti si můžete také otestovat, ke kurzu i testu se můžete neustále vracet. K dispozici je také příslušná gramatika a slovíčka. How much will all learn: 825, - without VAT ...
agentura Motiv P s.r.o. - Podrobnosti o kurzu3ds Max - základní kurz (SUMMER ACADEMY)

2018-03-01 - Kurz probíhá 5 dní a poslední den kurzu je věnovám prohlídce laboratoří na vybraných fakultách. NA KURZ JE NUTNÉ SE REGISTROVAT NEJPOZDĚJÍ 14 DNÍ PŘED ZAHAJENÍM KURZU!...
Computer Agency o.p.s. - Podrobnosti o kurzuJAK PŘEKONAT ODKLÁDÁNÍ ÚKOLŮ - prokrastinaci

2018-03-01 - Motto: „Práce, na které mi opravdu záleží, je právě ta, kterou bych rád udělal dokonale, takže ji odkládám.“ Určeno pro ty z nás, kteří často zažívají špatné pocity ze svého odkládání, odsouvání důležitých věcí. Pro ty, kteří se často přistihnou, že z jakýchsi podivných, jim samým mnohdy nejasných důvodů, už zase dělají něco jiného, než co dělat nejvíce potřebují a chtějí. Pro ty, kteří se s prokrastinací už opravdu rozhodli rázně zatočit – jen se k tomu zatím ještě nedostali. Cíl: Naučit se, jak chronickému odkládání úkolů zamezit. Pomocí praktických postupů, které lze hned aplikovat, přeměnit dřívější úporný, neúspěšný boj s prokrastinací v roztomilou vzpomínku. Obsah: * Co je to prokrastinace, čím se liší od lenosti či nedostatku snahy * Prokrastinace – módní pojem nebo skutečný problém dneška? * Já a prokrastinace – v čem a jak omezuje právě mne? * Projevy a nežádoucí důsledky prokrastinace * Okolnosti, skryté příčiny a významy prokrastinace * Vynakládání úsilí, sebehodnota a osobní motivace * Co ze zkušenosti s prokrastinací můžeme vytěžit * Jak z prokrastinace ven * Jak může pomoci současný time management * V čem a jak pomůže výběr vhodného přístupu k sobě a svým povinnostem * Konkrétní postupy a techniky, jak prokrastinaci porazit ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuMzdové účetnictví v r. 2018 [mzda a odměňování]

2018-03-01 - =gt; Získáte přehled o problematice mzdového účetnictví vč. změn od r. 2018...
AZ PERSONALISTIKA - vzdělávací a poradenská firma - Podrobnosti o kurzuVedení a koučink zaměstnanců

2018-03-01 - V tomto kurzu budeme zkoumat skrytý potenciál a rezervy týmu, ve kterém působíte, a budeme se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznáte možnosti, jak zlepšit styl vedení k mnohem vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a výkonnosti pomocí vysoce účinných přístupů jako je koučování nebo Mindful leadership. Dozvíte se nové poznatky z oblasti neurověd, emoční inteligence, koučování, motivace a leadershipu, komunikace a na praktických cvičeních a ukázkách si vše vyzkoušíte. Budeme se taktéž zabývat otázkami přenosu do praxe a dlouhodobého rozvoje. * V tomto kurzu budeme zkoumat skrytý potenciál a rezervy týmu, ve kterém působíte, a budeme se zabývat tím, jak pozdvihnout vedení zaměstnanců na kvalitativně vyšší úroveň. Poznáte možnosti, jak zlepšit styl vedení k mnohem vyšší angažovanosti, zodpovědnosti a výkonnosti pomocí vysoce účinných přístupů jako je koučování nebo Mindful leadership. Dozvíte se nové poznatky z oblasti neurověd, emoční inteligence, koučování, motivace a leadershipu, komunikace a na praktických cvičeních a ukázkách si vše vyzkoušíte. Budeme se taktéž zabývat otázkami přenosu do praxe a dlouhodobého rozvoje. Osobnost   Osobnost   Tým a vztahy   Komunikace a spolupráce   Vize a motivace   Vývoj stylů vedení lidí   Mindful leadership   Koučovací přístup   Modelové situace   ...
ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills - Podrobnosti o kurzuManažer

2018-03-01 - Absolvent vzdělávacího programu Manažer je plně seznámen s problematikou profese Manažer . Získá manažerské, komunikační a psychologické dovednosti a schopnosti. Zná základní manažerské postupy a techniky, jak vést kolektiv. Umí efektivně plánovat, organizovat, vést, rozhodovat a kontrolovat jemu svěřené organizace....
Aktivní život od A do Z - Podrobnosti o kurzuTELEFONICKÁ KOMUNIKACE PRO CALL CENTRA - zásady a strategie pro pracovníky call center

2018-03-01 - PRÁCE stručné teoretické základy a návazný trénink s využitím audio-video nahrávek CÍL Kurz je určen pracovníkům call centra, příp. obchodníkům, kteří komunikují s klienty po telefonu. Má za cíl seznámit účastníky se základními pravidly telefonické komunikace, ujasnit a sjednotit principy komunikace po telefonu, poskytnout návod pro jednání s různými typy zákazníků a v různých konkrétních situacích. Dále má posílit obchodní dovednosti pracovníků call centra – vést aktivní t...
AHA PR Agency, s.r.o. - Podrobnosti o kurzuControlling vzdělávání - jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců

2018-03-01 - Překonejte slabé stránky firemního vzdělávání a zlepšete jeho účinnost Nedostatečná efektivita vzdělávání je problém, který trápí řadu firem. Poznejte cesty, jak účinnost vzdělávání v organizaci zvýšit! S pomocí metod controllingu vzdělávání analyzujte vzdělávací potřeby zaměstnanců, plánujte dokonaleji vzdělávací akce, vybírejte správné vzdělávací metody. Naučte se vyhodnocovat výsledky vzdělávacích akcí a zvyšovat motivaci zaměstnanců ke vzdělávání. Kurz je určen: personálním manažerům   HR specialistům, kteří se zabývají vzděláváním zaměstnanců   všem, kteří se věnují řízení a organizaci podnikového vzdělávání    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: budete schopni kriticky zhodnotit své plánování, počáteční očekávání i dosažené výsledky   seznámíte se s účinnými metodami vzdělávání a rozvoje zaměstnanců   poznáte, jak efektivně pracovat s motivací zaměstnanců ke vzdělávání   získané znalosti si vyzkoušíte na praktických příkladech     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuSEBEPOZNÁNÍ A ÚČINNÉ SEBEŘÍZENÍ - jak si stanovovat cíle a priority

2018-03-01 - Určeno pro všechny, kteří chtějí více porozumět sami sobě, využít více ze svého potenciálu k hlubšímu seberozvoji a dokázat více díky možnostem, které v sobě všichni skrýváme. Cíl: * Seznámit se se zásadami osobního rozvoje, které bychom měli ctít, abychom dosáhli úspěchu * Dozvědět se, jaké efektivní techniky lze využít k úspěšnému plnění cílů, „programování“ nových a žádoucích návyků a „přeprogramování“ nežádoucích návyků a zlozvyků * Seznámit se s cyklem změny jako nedílné součásti našeho života a získat nástroje, jak zvládnout nástrahy, které nás na cestě ke změně čekají * Poznat svůj typ osobnosti a dozvědět se, jak mi může pomoci v mém sebeřízení a seberozvoji * Odhalit svůj potenciál z hlediska zkušeností, inspirace a priorit Obsah: * Sebepoznání a sebeuvědomění – technika SWOON – silné a slabé stránky, možnosti, překážky a potřeby * Čeho všeho mohu a chci dosáhnout a jak na to? Proč lidé selhávají na cestě k cíli? * Zásady osobního rozvoje – na co podstatné se zaměřit, čemu se naopak příliš nevěnovat – sebemotivace * Práce se změnami – průběh každé změny, nástrahy a způsoby překonávání * Sebekoučování – nástroj seberozvoje, který je zdarma, časově nenáročný a neustále k dispozici, ovlivňování vlastního myšlení s cílem uspět * Návyky, jejichž dodržování nám přinese úspěch – „naprogramování“ nových a žádoucích návyků vedoucích k cíli, „přeprogramování“ zlozvyků, které nám brání dosahovat úspěchu * Sebeovládání jako součást práce s vlastními emocemi – práce se spouštěči emocí, pochopení, co prožíváme v rovině emocí, vhled do emoční inteligence * Jak půjdeme – cíle, priority a činnosti * Jak si sestavit priority, abychom byli opravdu efektivní a díky nim i úspěšní, metody a techniky stanovování priorit, analýza současného stavu a jeho rozvoj žádoucím směrem * Typologie osobnosti – proč ten či onen je efektivnější než já, jak mohu sám využít svůj typ pro sebeřízení, seberozvoj a prioritizování Metody výuky: Interaktivní seminář vedený formou diskuze, skupinové a samostatné práce, vlastní analýzy a akční plány, test osobnosti. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuJak úspěšně komunikovat změny - change management pro ty, kdo změny uvádějí do života

2018-03-01 - Naučte se vzbudit v lidech pozitivní přístup ke změnám Hrnou se na vás ve firmě seshora inovace a změny a vy je musíte komunikovat dále? Na vymýšlení a řízení změn se příliš podílet nemůžete. Na vás je „jen“ to, abyste těmito změnami provedli svůj tým, abyste změnu uvedli do praxe. „Jen“ ale bývá velmi náročné a bez dobrého know-how, jak se změnou pracovat a co vlastně obnáší, často také končí neúspěšně. Přijďte se k nám naučit, jak o změně mluvit a jak zařídit, aby k ní lidé včetně vás měli pozitivní přístup. Kurz je určen: střednímu a nižšímu, liniovému managementu   interním mentorům, trenérům, koučům   HR pracovníkům na nižší a střední úrovni   pracovníkům oddělení kvality, IT a dalších oblastí, které jsou často těmi, kdo lidem něco mění   operátorům zákaznických center a pobočkovým pracovníkům, kteří jsou často posly špatných zpráv   úředníkům a pracovníkům státní správy a organizací, odpovědným za komunikaci novinek a změn    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: ujasníte si, co se to vlastně v lidech (včetně vás) v průběhu změn děje a jak s tím zacházet   naučíte se a natrénujete, jak zvládat důležité momenty a fáze změny   zjistíte, z čeho pramení odpor, bolest a obavy ve změně a jak je můžete ze své pozice zmírnit   osvojíte si důležité techniky pro řízení a komunikaci změn z pozice nižšího a středního managementu   získáte tipy „první pomoci“ pro práci se stresem, který je obvyklým průvodcem změny     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 679 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| ... >> poslední (46)  2002 - Connection refused