Rekvalifikační účetní kurzy
jak pripravovat organizovat a vyhodnotit jazykove vzdelavani zamestnancu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 484 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (33)


Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva

2018-11-26 - Program semináře: * pojem soukromí a specifika v pracovněprávním vztahu * jaké předpisy se aplikují a jaký je jejich vztah: občanský zákoník, GDPR, zákoník práce, sektorové předpisy * ochrana osobnosti, zpracování údajů, monitoring zaměstnanců * česká a evropská judikatura * jak postupovat při zavádění nového zpracování údaj zaměstnanců či nového nástroje na monitoring zaměstnanců * základní zásady: transparentnost, zákonnost, přiměřenost * veřejnoprávní dozor: ÚOOÚ a SÚIP ...
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuPoskytovatelé investičních služeb po MIFID II

2018-11-26 - Cílem semináře je seznámit vás s hlavními povinnostmi dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu pro poskytovatele investičních služeb. Seminář vás dále seznámí s rozhodovací a dozorovou činností ČNB. Naučíte se také identifikovat kritická rizika na straně poskytovatele investičních služeb ve vztahu k ČNB i na straně klienta. Získáte přehled aktuální domácí i zahraniční judikatury a budete umět identifikovat kritická rizika jak na straně poskytovatele investičních služeb, tak i na straně klientů v případech soudních sporů. * Poskytovatelé investičních služeb a ČNB po MIFID II: • subjekty regulované podle ZPKT, • licence, registrace, akreditace: investiční služby, problematika neoprávněného podnikání v oblasti investičních služeb, podmínky získání jednotlivých oprávnění, licenční řízení poskytovatelům investičních služeb, srovnání s některými zahraničními úpravami, • přeshraniční poskytování investičních služeb v rámci EU (volný pohyb, pobočky a evropský pas), • dozor ČNB nad poskytováním investičních služeb: formy dozoru, povinnosti dozorovaných osob oprávnění ČNB při dozoru, informační povinnosti, kontrola na místě, specifika dozoru při přeshraničním poskytování služeb, • sankce a opatření k nápravě: sankce udělované poskytovatelům investičních služeb, správní delikty a přestupky (zejména přestupky členů orgánů právnických osob), postup při ukládání sankcí, sankční řízení, správní žaloby proti rozhodnutím ČNB, aktuální trendy. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MIFID II: • povinnosti poskytovatelů investičních služeb (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, vázaní agenti) ve vztahu ke klientům, • zpřísnění po přijetí MIFID II, • odborná péče a její porušení – význam informací poskytovaných klientovi a informací poskytovaných klientem (investiční dotazníky), • neoprávněné podnikání, překročení rozsahu oprávnění, nesprávné poradenství, nadměrné obchodování (churning), • odpovědnost obchodníků s cennými papíry ve vztahu ke klientům při využívání investičních zprostředkovatelů, • spory o náhradu škody – aktuální trendy, • význam uložení sankce ze strany ČNB pro odpovědnost za škodu vůči klientovi – vztah správního a soudního řízení, • judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu ve vztahu ke klientům; lze se inspirovat zahraniční judikaturou?...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuZáklady řízení cash flow prakticky - podstata a význam peněžních toků firmy

2018-11-26 - Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy! Vysvětlíme vám smysl řízení cash flow a seznámíme vás s faktory, které jej ovlivňují. Na praktických příkladech se naučíte mapovat i regulovat příjmy a výdaje a zjistíte, že zavedení kvalitního řízení finančních toků do vaší firemní praxe může být velmi jednoduché a rychlé. Pochopíte potřebné souvislosti cash flow a zjistíte, jak předcházet finančním problémům. Získáte tak jistotu při řízení firmy a budete jí umět zajistit ekonomickou stabilitu a prosperitu. Kurz je určen: finančním manažerům i hlavním účetním menších firem, zodpovědným za cash flow   majitelům a jednatelům menších firem a drobným podnikatelům   účetním specialistům, kteří mají na starosti řízení pohledávek a zásob    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: na praktických příkladech pochopíte důležitost řízení cash flow   naučíte se efektivně řídit finanční toky své firmy a dostanete cash flow pod kontrolu   zdokonalíte se ve znalostech jednotlivých položek, které ovlivňují cash flow   pochopíte veškeré souvislosti mezi třemi pilíři financí – výsledovkou, rozvahou a cash flow   získáte větší jistotu při rozhodování a strategickém řízení firmy   seznámíte se s praktické tipy a doporučení od zkušeného finančního specialisty     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuLeadership podle mozku - jak využít znalosti o fungování lidského mozku k efektivnímu vedení lidí

2018-11-26 - Staňte se lídry, kteří nemusí tlačit, protože táhnou Je mnoho i úspěšných manažerů, kteří musí tlačit na výkon svých lidí. Zadávání úkolů a neustálé kontroly výsledků. Mohou tak dosáhnout požadovaných výsledků. Jaká je ale cena? Zaměstnanci jsou frustrovaní, někdy až apatičtí. Manažeři jsou vyčerpaní. Můžete se stát lídrem, za kterým lidé jdou a chtějí plnit zadané úkoly. Lídrem, který ví, jak lidé myslí v dané chvíli. Lídrem, který využívá poznatky o mozku pro efektivní komunikaci a vedení lidí. Kurz je určen: manažerům, kteří se chtějí stát lídry ve svém oboru   všem, kteří chtějí inspirovat a motivovat svůj tým lidí    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: naučíte se vést lidi s menším úsilím   pochopíte myšlení svých lidí a díky tomu budete efektivněji komunikovat   získáte dovednost naslouchání v třech různých úrovních   naučíte se podávat nepříjemné informace lehce a bezkonfliktně     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuMyšlenkové mapy s Danielem Gamrotem - perfektní vstup do světa vizualizace myšlenek

2018-11-26 - Kreativita a systematičnost v jednom nabitém dni Chtěli byste vědět, jak lze vylepšit schopnosti přemýšlení prostřednictvím vizualizace? Zjistěte, jak funguje myšlenkové mapování, které pomáhá při realizaci projektů, prezentacích, na poradách nebo při rozmýšlení různých kroků. Zefektivněte nejen své osobní aktivity, ale také týmovou práci. Naučíme vás, jak využívat myšlenkové mapy během každodenní práce.  Součástí workshopu jsou aktivity zaměřené na osvojení si práce s myšlenkovými mapami jak v papírové, tak i elektronické variantě s využitím nástroje xMind. Kurz je určen: všem, kdo chtějí zlepšit svou přípravu na náročné úkoly   zájemcům o zvýšení kapacity paměti a celkové výkonnosti   každému, koho zajímá využití myšlenkových map pro plánování, přípravu či zachycení toků myšlenek    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: získáte přístup k tvořivějším řešením, neotřelým a originálním myšlenkám a nápadům   snadněji si zapamatujete informace, které si vybavíte i v napjatých situacích   osvojíte si hravý a odlehčující způsob přípravy projektů, plánů a postupů   naučíte se lépe plánovat, stanovovat si cíle a hospodařit s časem   rozvinete svou schopnost komunikace, prezentace svých myšlenek a lépe poznáte sami sebe   naučíte se myslet v souvislostech a vaše koncentrace bude rychlá a jasná     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuTechniky vyjednávání pro nákupčí - položte dodavatele na lopatky

2018-11-26 - Vytvořte si vlastní koncepci účinného vyjednávání Chcete si zvýšit svou vyjednávací sílu a zlepšit vyjednávací schopnosti? Vyzkoušejte si své možnosti pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijte zpětné vazby ke zlepšení své komunikace. Odstraňte překážky, které vám brání efektivně komunikovat. Kurz je určen: pracovníci, kteří vyjednávají s dodavateli   pracovníci, kteří se zabývají strategickým i operativním nákupem    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: ověříte si, čemu se při vyjednávání vyhnout a naopak co vždy použít   seznámíte se s vyjednávacími taktikami dodavatelů a naučíte se na ně reagovat   vyzkoušíte si taktiku na vámi vybraného dodavatele     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuJak zvládnout obchodní vyjednávání pod tlakem s Oswaldem Schormem - střet faktorů soupeření a spolupráce

2018-11-26 - Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednávání Získat nebo si udržet obchodní kontakt je stále složitější. Jak dosahovat úspěchů i ve chvíli, kdy vás tlačí čas, požadavky vašeho zaměstnavatele i argumenty protistrany? Poznejte osvědčené vyjednávací strategie a techniky a naučte se, jak se připravit na jednání a jak je profesionálně vést. Vyzkoušejte si své schopnosti při praktickém tréninku vyjednávání pod tlakem protistrany a využijte zpětné vazby od lektora i ostatních účastníků k rozvoji svých schopností. Kurz je určen: obchodníkům a prodejcům   majitelům a jednatelům menších firem   každému, kdo chce posílit své vyjednávací dovednosti    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: posílíte svou přesvědčivost a schopnost dosáhnout dohody a stanovených cílů   vyzkoušíte si řadu osvědčených technik a poznáte různé strategie vyjednávání   naučíte se odhalit taktiku protistrany a správně na ni reagovat   poznáte, jak zvládnout emoce, nátlak i agresivitu protistrany   procvičíte si vyjednávání v praxi a získáte zpětnou vazbu od zkušeného lektora     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuVeřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce - !!!SEMINÁŘ V OSTRAVĚ!!!

2018-11-26 - Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové a finanční manažery a kontrolní pracovníky u poskytovatelů dotací, pracovníky firem zabývající se dotačním managementem. Cíl semináře Seznámit účastníky s pravidly veřejných zakázek realizovaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly zakázek dotovaných z ESIF se zvláštním zřetelem na typická zjištění a oblasti vyžadující zvláštní pozornost. Obsah semináře Představení veřejného zadávání – kontrolní postupy a vymáhání nesrovnalostí a úvod do veřejných zakázek. Průběh zadávacího řízení (otevřené řízení). Základní charakteristiky ostatních druhů řízení. Bližší pohled na jednotlivé etapy zadávacího řízení. Opravné prostředky a dohled nad oblastí veřejných zakázek. Kontrolní listy pro zakázky. Účastník semináře získá ucelený přehled základní přehled pravidel s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a pravidel ESIF v programovacím období 2014 – 2020. Zvláště pak bude upozorněno na novinky související se ZZVZ. Dále pak představu o využívání opravných prostředků a způsobem, jak kontrolovat zakázku a které pomůcky k tomu využít....
Český institut interních auditorů, z.s. - Podrobnosti o kurzuEfektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

2018-11-27 - Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat. Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, také emocionální rozpoložení druhých. Budeme si hrát s mocnou silou vašeho hlasu. Zdokonalíte se v práci se svým hlasem, odnesete si zajímavé hlasové techniky, které vás v komunikaci s druhými podpoří. Společně rozklíčujeme emoční náboj slov a jak s ním příhodně pracovat. Pochopíte, proč úspěšní lidé některá slova takřka nepoužívají. Nahlédneme do světa manipulátorů, odnesete si tipy a postupy, jak je rychle rozpoznat a nepodléhat jejich praktikám. Odnesete si tipy, jak se sebou pracovat, abyste v rozmluvách s druhými dosahovali svého záměru s větší lehkostí a k oboustranné spokojenosti. * Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací Základy neverbální a verbální komunikace – první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých • komunikace a fyzický kontakt – odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) – přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace – praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky • efektivní slovní formulace, ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování • překážky a pravidla efektivního naslouchání • techniky kladení otázek. Dovednosti asertivního jednání • techniky, principy • 3 typy chování • přiměřené sebeprosazení • asertivní kritika a pochvala • dovednost odmítání a určení si hranic • typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Komunikace a řešení konfliktů – dovednost „ustát“ si svůj protichůdný názor • konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích • typologie konfliktních jedinců • sebevědomá prezentace názoru jako cesta z bludného komunikačního kruhu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuManažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

2018-11-27 - Místo SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Přednáší Stanislava Vávrová (lektorka a konzultantka) Poznámka V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o absolvování. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. VEDENÍ LIDÍ/LEADERSHIP: osobnost manažera, vytváření neformální autority   přístupy k vedení lidí   tradiční styly vedení lidí    transakční a transformační vedení   situační styly vedení lidí    volba vhodného stylu vedení/řízení v závislosti na způsobilosti zaměstnance a situace v organizaci/týmu   zásady úspěšného delegování    kritéria definování úkolů/cílů   jakým způsobem a v jaké frekvenci kontrolovat plnění úkolů/cílů   VEDENÍ MANAŽERSKÝCH ROZHOVORŮ: výběrový rozhovor   adaptační a přijímací rozhovor   hodnotící rozhovor   propouštěcí rozhovor   řešení konfliktů v týmu   Motivace/stimulace lidí: techniky zpětné vazby a jejich praktické využití   přístupy k motivaci   stimulace   nástroje pozitivní a negativní motivace   PRACOVNÍ PORADY: znaky a důsledky neefektivní porady   příprava na poradu   zásady vedení efektivní pracovní porady   vedení efektivní diskuze   role účastníků porady   problematičtí účastníci porady   zápis z porady   ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuSAP controlling ... Využijte Váš SAP na maximum, nechte se inspirovat příklady implementace a best practices

2018-11-27 - Popis Rychlý, pružný a adresný přístup ke kvalitním informacím je úzce svázán s kvalitou manažerských rozhodnutí, to je funkce řešení SAP. Konverzi provozních dat na strategické informace s cílem zvýšení efektivity plánovacích, řídících a kontrolních procesů Vám přináší tento seminář. Integrace modulu controllingu (CO) v systému SAP Propojení modulu CO a plánování výroby (PP) Propojení modulu CO a materiálového hospodářství (MM) Propojení modulu CO a odbytu (SD) Propojení modulu CO a finančního účetnictví (FI) Propojení modulu CO a účetnictví investičního majetku (AM) Modul controllingu Varianty základního nastavení, funkční rozsah Nákladové druhy Nákladová střediska Vnitropodnikové zakázky Strukturované prvky projektu (prvky SPP) Profit centra Účetnictví nákladových středisek / vnitropodnikových zakázek Controlling projektů Controllingová závěrka Přirážky Odchylky, rozpracovanost Cykly Material ledger CO-PA Plánování controllingu v BPC (business planning and consolidation) Provázanost ERP, BW a BPC Kmenová data a datové modely Aktuální data Plánování budgetu a forecastu Reporting v modulu CO a v BPC Standardní CO reporting EPM a Analysis add-in Praktické ukázky nastavení objektů CO v ERP Profit centra Statistické ukazatele Nákladové druhy Příklady reportů Praktické ukázky práce v BW Analyzer, Query Designer ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuFinance a controlling pro nefinanční manažery (BRNO) ... Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět

2018-11-27 - Popis Obchodní zručnost, kvalitní technologie nebo umění motivovat ostatní Vás mohou přivést do centra pozornosti, ale nezaručí Váš finanční úspěch. Majetek a znalosti stojí peníze a tak představují spíše závazek, chcete-li výzvu, k dosažení finančního efektu. Naučte se spojovat odborný a ekonomický aspekt svých rozhodnutí a dívat se na Váš podnik s nadhledem a ve správných souvislostech. S výkonem každé manažerské funkce téměř vždy souvisí potřeba ekonomicky myslet. Po absolvování semináře budete schopni: vidět za každým rozhodnutím ekonomické dopady (zisk, výši nepřímých nákladů závisejících na způsobu obsluhy zákazníka, ocenění rizika apod.), chápat chování určitých ekonomických veličin v závislosti na vlastních rozhodnutích (včetně těch budoucích) a včas o tom komunikovat s dalšími odpovědnými osobami, které jsou dotčeny. 1. den 9:00 - 12:30 Úspěch v podnikání – pohled manažerů vs. pohled účetních Zjištění Hospodářského výsledku – ukázka na obchodním případu Cash-to-cash cyklus 1. den 13:30 - 17:00 Účetnictví – k čemu slouží a jak funguje Ukazatele ziskovosti a jejich význam EBIT, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek souvislosti s Cash Flow 2. den 9:00 - 12:30 Investice životní cyklus účetní a manažerské odpisy a jejich uplatnění Střediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost 2. den 13:30 - 17:00 Rozpočty a kalkulace Strategické a operativní plánování budget forecast ...
Controller Institut - Podrobnosti o kurzuUkončování pracovních poměrů - aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

2018-11-27 - Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit pracovní poměr. Poučte se z praktických příkladů a soudních rozhodnutí a vyvarujte se častých chyb. Získejte přehled o judikátech, které jsou podle nového občanského zákoníku závazné, a využijte je při řešení konkrétních sporů. Kurz je určen: personalistům, účetním   vedoucí pracovníkům   jednatelům a majitelům firem   všem, kdo se zabývají ukončováním pracovních poměrů a nemají právnické vzdělání    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: rozšíříte a utřídíte si vědomosti o skončení pracovního poměru   seznámíte se s častými chybami a naučíte se, jak se jich vyvarovat   pochopíte vztahy mezi pracovním právem a občanským zákoníkem   seznámíte se s aktuálními soudními rozhodnutími   odnesete si obsáhlý studijní materiál pro praktické použití   dostanete přehled důležitých soudních výroků (judikátů)     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuEfektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody

2018-11-27 - Zamyslíte se nad tím, co vlastně znamená výraz "máme problém" – a co je třeba udělat pro efektivní (to jest dostupné a udržitelné) řešení tohoto stavu. Seminář je veden zásadně interaktivní formou. I přes zdánlivě značné množství uváděných technik či pojmů nebude orientován akademicky, ale bude zaměřen na řešení modelových situací, řešení příkladů z praxe a skupinová i individuální cvičení; cílem je získání konkrétních, prakticky použitelných znalostí a dovedností. * Efektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody • rozhodovací metody: multikriteriální analýza, analýza silového pole, hlasování, los... • schéma efektivního řešení problému: identifikace, definice, analýza příčin, stanovení hodnotících kritérií pro řešení... • nástroje pro analýzu problému: Occamova břitva, dimenzionální analýza, strom problému, diagram "proč-proč"...a další, • metody pro tvorbu řešení: brainwriting a jeho varianty, vzájemná oponentura, akvárium, delfská technika...a další metody Možnost konzultace případů z vlastní praxe účastníků, sdílení zkušeností....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAsertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací

2018-11-27 - Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou toleranci vůči partnerovi. Kurz je určen: všichni, kteří komunikují s lidmi a chtějí lépe zvládat situace, ve kterých se necítí komfortně    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si asertivní práva v komunikaci, a pochopíte rozdíl mezi asertivitou a manipulací   asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám lépe zvládat nekomfortní situace   seznámíte se s asertivními principy rozhodování přímo ve své konkrétní situaci   při praktickém nácviku se naučíte vyslovovat i přijímat kritiku, pochvalu a nesouhlas    V ceně získáte: certifikát o absolvování, materiály, občerstvení.  ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 484 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| ... >> poslední (33)
[?]
 
Novinky & Aktuality

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde