Rekvalifikační účetní kurzy
controlling finacni rizeni manazerske ucetnictvi
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 489 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33)


Jak být úspěšnou manažerkou s Lenkou Mrázovou - Žena ve vedoucí pozici

2019-06-05 - Natrénujte si suverénní komunikaci a efektivní delegování Máte pocit, že vás kolegové neberou vážně? Pracujete v převážně mužském kolektivu? Setkáváte se často s příliš nízkým zastoupením žen v manažerských týmech? Poznejte, jak se efektivně dorozumívat na poli mužsko-ženské, ale i žensko-ženské komunikace, osvojte si manažerské dovednosti s...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuPlatební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn

2019-06-05 - Seznámit účastníky se změnami, k nimž v oblasti platebního styku došlo v ČR i v EU. Zejména se jedná o nový zákon o platebním styku účinný od 13.1. minulého roku. Účastníkům budou podrobně vyložena i ustanovení právních předpisů, která se sice neměnila, jejichž aplikace se však častěji stává předmětem sporů či u jejichž výkladu došlo k posunu zejména vlivem judikatury. Probrány budou právní předpisy české i evropské, včetně české i evropské judikatury. * • nový zákon o platebním styku, • nově regulované platební služby, • platební prostředky a jejich zabezpečení • změna účtu, porovnatelnost poplatků, základní účet, • exekuce přikázáním pohledávky z účtu, • spotřebitelský úvěr jako platební služba, • anonymní účty, informace, evidence účtů, • aktuální judikatura, výklady. Diskuze a dotazy....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuChceš být v cíli dříve? Zpomal!

2019-06-05 - Seminář vám nabízí poznání technik a přístupů, se kterými si dovolíte být aktivní, ale nikoliv přetažení. Ukážeme si princip plynutí, který vám dovolí poznat, kdy být aktivním a kdy "netlačit řeku". * Chceš být v cíli dříve? Zpomal! • proč většina lidí neumí používat jednoduché nástroje, • kdy se vyplatí být aktivní a kdy ne, • jak zpomalením získat sílu, rychlost a výhodu, • techniky, které přinášejí okamžitou úlevu a relaxaci, • jak odpočívat a přitom vnímat impulsy, • jak pracovat se svoji vnitřní silou - kdy se zbytečně mrhá a kdy se naopak nevyužívá, • proč zpomalení a zastavení zrychluje?...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuOBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

2019-06-06 - Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb. Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými styl...
Studio W - Podrobnosti o kurzuJednáme s klientem po telefonu

2019-06-06 - V průběhu tohoto semináře: • se naučíte správné komunikační postupy, • pochopíte, co udělat pro to, aby byl telefon dobrým pracovním nástrojem, • zjistíte jak zaujmout a projevit o zákazníka upřímný zájem, • pochopíte komunikační rozdíl mezi schopností příjemně zaujmout nebo nátlakově prodat, • začnete na námitky a reakce klientů nahlížet jinak, získáte větší sebejistotu při řešení námitek a reakcí klienta. * Jednáme s klientem po telefonu • struktura telefonického rozhovoru se zákazníkem, • komunikační úrovně a komunikační bloky, • ledovec zákaznické motivace, • zlatá pravidla telefonování, • typy otázek a jejich prezentace klientovi, • na co si dát v rozhovoru pozor, • námitky a jak s nimi pracovat, • typologie klientů, • komunikační pyramida a její využití při telefonickém rozhovoru. Seminář je možno dle potřeb účastníků zaměřit i na následující oblasti: • jak obchodovat po telefonu, • jak po telefonu zaujmout, • sjednávání schůzek (stávající zákazníci, noví – potenciální zákazníci), • práce s doporučením....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuInsolvenční řízení po novele zákona

2019-06-06 - Seminář je zaměřen na průběh insolvenčního řízení po novele, odpoví na otázky jak připravit klienta na oddlužení, praktické příklady a cvičení...
Vzdělávací centrum a Dluhová poradna - Podrobnosti o kurzuJak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů

2019-06-06 - Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod....
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Podrobnosti o kurzuKritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál

2019-06-07 - Naučíte se, jak rychle rozeznat důležité informace od nevýznamných, jak nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení. Získáte odvahu využívat své emoce v rozhodování, činit rychlá "intuitivní" rozhodnutí a ověřovat si jejich správnost. Budete rozumět možným chybám ve vlastním úsudku a kognitivním zkreslením, ke kterým má každý přirozené sklony. Budete vědět, jak odolávat manipulaci a argumentačním klamům. * Kritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál • čím nás vodí za nos náš vlastní mozek – nejčastější kognitivní zkreslení a základní atribuční chyba, • proč je tak důležitá sebereflexe a proč hlupáka argumenty nepřesvědčíte (Dunning-Kruegerův efekt), • jak nás vodí za nos druzí lidé – jak rozpoznat lež, manipulaci a nejčastější argumentační klamy a jak se jim bránit, • emoce vs. racionalita v rozhodování: jaké jsou skryté nástrahy pozitivního myšlení a "dobře míněných rad" (Magické myšlení, Rosenthalův efekt), • efektivní rozhodování vs. rozhodovací paralýza – v čem spočívá síla intuice a bleskový odhad pravděpodobnosti, • Proof of concept – jak si ověřit správnost svých rozhodnutí dříve, než bude pozdě....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuSlaďování pracovního a rodinného (soukromého) života z české a evropské perspektivy

2019-06-07 - Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Poskytnout posluchačům ucelený přehled slaďovacích institutů v zákoníku práce ve spojení s návrhem směrnice Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Obsah semináře : Zpřístupnění a předání komplexních informací vztahujících se k jednotlivým právním institutům upravených v zákoníku práce a navržených v předmětné směrnici Evropského Parlamentu a Rady o rovnováze m...
Aliaves Co., a.s. - Podrobnosti o kurzuSPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání se zákazníky

2019-06-10 - Určeno pro obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce. Cíl: Naučit se efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu či telefonu a správným způsobem oslovovat zákazníky nové. Obsah: * Základy vyjednávání obecně * Kdy volit distanční (telefonický, e-mailový) způsob vyjednávání, kdy...
Studio W - Podrobnosti o kurzuIntegrovaný systém managementu - Modul IV. - Poradce IMS

2019-06-10 - Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-tému řízení.Komu je školení určeno                                                                          * manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni  zavedením systémových managementů na dalších pobočkách,  případně u dalších partnerů* pracovníkům poradenských společností, případně samostatným  poradcům v oblasti systémů managementu* požadované znalosti: rozsah Modulu III.Obsah školení* možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy* praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamových  dokumentech integrovaného managementu* řešení požadavků ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 ve společné  Příručce integrovaného systému* společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu  a BOZP, vstupy a výstupy* environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kriteria zlepšování  procesů* postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba  na představitele managementu* uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMSCo Vám školení přineseŠkolení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vámbude vystaven certifikát poradce IMS [platnost 3 roky od data vystavení]....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuMaximizing LinkedIn for Recruiting

2019-06-10 - A convenient morning workshop to understand the best way to optimize your Social Network searches and lea the most common mistakes made by HR professionals and Managers using social networks when searching for new candidates. * • Current trends in the world of social networking. • Common Errors while recruiting through Social Networks. • Boolean searching passive candidates on LinkedIn. • Candidate experience and what that means to you. • How to find contact information for LinkedIn users. • Promoting your company and vacancies on LinkedIn. • Discussion and experience sharing. Continuously working in the LinkedIn application and various examples from daily practice and experiences of the facilitator....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuVyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební karty podle změn předpisů pro rok 2019

2019-06-11 - Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest i s tím, jak řešit vzniklé problémy. * • vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest zahraničních po platnosti zákoníku práce č. 262/2006 Sb., upravujícího problematiku pracovních cest, • určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady, • vymezení základních pojmů – zahraniční pracovní cesta, pravidelné pracoviště, doba trvání zahraniční pracovní cesty, • sestavení příkazu k pracovní cestě, • nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné výdaje spojené s pracovní cestou, • problematika krácení stravného, • paušalizace cestovních náhrad, • poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování, • vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a na vnitropodnikovou směrnici, • použití platební karty, • pracovní cesta ve více zemích, • kursy, kursové rozdíly, • valutová pokladna, • nejčastější chyby....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuTo nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci

2019-06-11 - Na tomto semináři zjistíte, jaký jste komunikační typ, získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si poznatky, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou logicky propojena a navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám účinně bránit. * To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci • proč si s někým rozumíme a s někým ne – poznání vlastních předností a rezerv, • jak se připravit na komunikaci s problémovými lidmi, • postupy pro jasnou argumentaci a jasné vyjadřování, • přijímání kritiky a reagování na tuto kritiku (ať už je jakákoli), kritika jako zpětná vazba a žádost o změnu, • hranice v komunikaci a jak umět říci "NE" bez pocitu viny, • jak zvládat emoce v problematické komunikaci, • kategorie manipulátorů, jejich taktiky a využívání emocí, • kontramanipulace a jak ji využít, • způsoby komunikace s manipulátory a agresory, • přiměřené sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta a jak je u sebe podpořit, Po celou dobu semináře budou probíhat nácviky zvládání problematických situací....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuPostup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

2019-06-11 - Na semináři se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Praktický postup kontrolujících • vyloučení pro podjatost • vyžádání podkladů • protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci • mlčenlivost a zveřejňování informací • předávání informací dalším orgánům. Přestupky kontrolovaných a povinných osob po novele zákona. Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole, ustanovení SŘ, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu, ustanovení SŘ, která se použijí přiměřeně. Bude vysvětlen např. rozsah poučení kontrolované osoby, podjatost, jednací jazyk, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu aj. Související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství, pořizování zvukových nebo obrazových záznamů, utajované informace, osobní údaje vč. změny v souvislosti s GDPR, pracovní podmínky kontrolujících, předávání informací dalším orgánům, oznamování podezření na trestný čin. Diskuze k procesně právní úpravě kontroly. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 489 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32| ... >> poslední (33) 
Novinky & Aktuality

mzdy | Blesk.cz
mzdy | 2019-03-02 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

Blog Mzdy - RSM CZ
mzdy | 2018-09-15 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

[?]

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde