Rekvalifikační účetní kurzy
controlling finacni rizeni manazerske ucetnictvi
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní 

Controlling, finační řízení, manažerské účetnictví

Celkem nalezeno - 528 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (36)


Integrovaný systém managementu - Modul I. - Základy IMS

2018-08-20 - Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemnýchvazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného sys-tému řízení. Komu je školení určeno * všem pracovníkům organizace, kteří se v rámci svého pracovního zařazení aktivně podílí na tvorbě a zabezpečování funkčnosti systémuObsah školení * zásady systémových managementů * základní orientace v systémových managementech jakosti, environmentu a BOZP * systémové normy, jejich úloha a struktura * akreditační a certifikační systémy * rozbor požadavků normy ISO 9001 * rozbor požadavků normy ISO 14001 * rozbor požadavků specifikace OHSAS 18001 * praktické příklady řešení požadavků noremCo Vám školení přinese =gt; =gt; =gt; =gt; Získáte základní přehled o problematice systémů řízení. Seznámíte se sezásadami systémového řízení v oblasti jakosti, enviromentu a BOZP, naučítese pracovat s normami a podrobně se seznámíte s požadavky norem ISO9001, ISO 14001 a specifikací OHSAS. Zároveň Vám pomůžeme zorientovatse ve vzájemných vazbách těchto standardů a jejich praktickém uplatnění....
TÜV SÜD Czech s.r.o. - Podrobnosti o kurzuFacilitace a vedení porad

2018-08-20 - Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci. Co je to facilitace, základní pravidla a metody Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu Vedení porad a setkání metodou facilitace Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie) Techniky navozování Rapportu NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi Základní typy porad - příprava, organizace a vedení NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení Aktuální slevy Při objednávce do 31.8.2018 sleva 5% Sleva je platná při objednávce všech modulů a jejich úhradě do uvedeného termínu. ...
Centrum systemiky a NLP s.r.o. - Podrobnosti o kurzuEFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní

2018-08-20 - Určeno pro všechny, kteří mají zájem se rozvíjet v přesvědčovacích a argumentačních dovednostech a mají zájem je efektivně podpořit řečí těla. Cíl: * Rozpoznat svoje silné a slabé stránky v komunikaci a přesvědčování * Naučit se využívat osvědčené a efektivní formy komunikace (nejen) při přesvědčování a argumentaci * Posílit svůj projev pomocí aktivního využívání silných stránek řeči těla * Naučit se rozpoznávat signály řeči těla u druhých Obsah: * Efektivní komunikace a její složky – význam slova a význam neverbálního projevu * Silné a slabé stránky v komunikaci – sebepoznání pomocí videonahrávky * Teorie vlivu ze starého Řecka – ethos, patos, logos * Jak apelovat na rozum – využívání logických argumentů a nástrojů * Jak ovlivňovat emoce – síla příběhu, představivosti, metafor a analogií * Šest zbraní vlivu – užitečné argumentační techniky * Práce s užitky pro přesvědčení partnera v komunikaci * Řeč těla – jak posílit své přesvědčovací dovednosti neverbální komunikací * Signály těla značící nesouhlas a signály těla značící souhlas * Práce s nesouhlasem a odporem * Respekt k druhému – kdy nestojí za to druhého přesvědčit Metody výuky: Teorie, diskuze, individuální a skupinová práce, videonahrávky, modelové situace a jejich analýza, videotrénink. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuLektorské dovednosti II. - trénink pro zkušené lektory

2018-08-20 - Staňte se lektorem, kterého bude publikum milovat Že nemáte při samém lektorování a trénování čas podrobně sledovat nové trendy a zjišťovat, které nástroje jsou opravdu účinné a stojí za to si je osvojit? Jste si sice v prezentačních a lektorských dovednostech jistí, ale jako správní lektoři víte, že vždy je prostor pro zlepšení? Setkáváte se s problematickými klienty, chcete si vypilovat svůj lektorský styl a využít svůj potenciál naplno? Přijďte se dozvědět více o mezinárodních i českých trendech a posunout své dovednosti na další level pod vedením zkušené lektorky a psycholožky. Na tréninku budete pracovat přímo se svou předem připravenou prezentací či svým tématem. Kurz je určen: lektorům, kteří chtějí zlepšit své know-how a být efektivnější i lépe prezentovat   absolventům tréninku Lektorské dovednosti I   trénink není určený pro začínající lektory    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: v duchu motta „nikdy nejsme dost dobří, abychom nemohli být lepší“ si prohloubíte své lektorské dovednosti   získáte zpětnou vazbu od profesionála a doporučení ušitá přímo vám na míru   zažijete videotrénink a odnesete si postřehy ze skupinové zpětné vazby   natrénujete si pohotovější reakce na potřeby náročných klientů   naučíte se s přehledem zvládat krizové momenty     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuEfektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

2018-08-21 - Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat. Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, také emocionální rozpoložení druhých. Budeme si hrát s mocnou silou vašeho hlasu. Zdokonalíte se v práci se svým hlasem, odnesete si zajímavé hlasové techniky, které vás v komunikaci s druhými podpoří. Společně rozklíčujeme emoční náboj slov a jak s ním příhodně pracovat. Pochopíte, proč úspěšní lidé některá slova takřka nepoužívají. Nahlédneme do světa manipulátorů, odnesete si tipy a postupy, jak je rychle rozpoznat a nepodléhat jejich praktikám. Odnesete si tipy, jak se sebou pracovat, abyste v rozmluvách s druhými dosahovali svého záměru s větší lehkostí a k oboustranné spokojenosti. * Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací Základy neverbální a verbální komunikace – první dojem, účinek mimiky, gest, vzdálenosti, správná interpretace signálů řeči těla druhých • komunikace a fyzický kontakt – odstranění negativních faktorů v neverbální oblasti (projevy nervozity atd.) – přesilové a antimanipulační taktiky neverbální komunikace – praktický trénink. Vlastní komunikační styl účastníka: Chybné slovní návyky • efektivní slovní formulace, ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování • překážky a pravidla efektivního naslouchání • techniky kladení otázek. Dovednosti asertivního jednání • techniky, principy • 3 typy chování • přiměřené sebeprosazení • asertivní kritika a pochvala • dovednost odmítání a určení si hranic • typologie manipulátorů a antimanipulační techniky. Komunikace a řešení konfliktů – dovednost „ustát“ si svůj protichůdný názor • konstruktivní komunikace v konfliktních a vypjatých situacích • typologie konfliktních jedinců • sebevědomá prezentace názoru jako cesta z bludného komunikačního kruhu....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

2018-08-21 - V průběhu semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak v rozvoji pomáhají. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu a syndromu vyhoření, zkusíte si, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí vlastní sebedůvěrou, zlepšíte schopnost koncentrace na věci, které jsou pro zdraví skutečně důležité. * Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě • syndrom vyhoření a jeho příčiny, • projevy (příznaky) syndromu vyhoření, • tělo a pocity jako prostředek zpětné vazby, • stres a jeho dopady na naše tělo i psychiku, • jak stresu a syndromu vyhoření předejít, • čím ještě a nečekaně škodíme sami sobě, • jak postupují jednotlivé fáze syndromu vyhoření, • změňte situace nebo vaše reakce na ně – práce s vlastní myslí, • strach a obavy a jak se jich zbavit, • jak dosáhnout klidu, nadhledu a koncentrace, • nácvik technik aneb cvičení dělá mistra. ...
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuAsertivní desatero v praxi - trénink zvládání obtížných situací

2018-08-21 - Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou toleranci vůči partnerovi. Kurz je určen: všichni, kteří komunikují s lidmi a chtějí lépe zvládat situace, ve kterých se necítí komfortně    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si asertivní práva v komunikaci, a pochopíte rozdíl mezi asertivitou a manipulací   asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám lépe zvládat nekomfortní situace   seznámíte se s asertivními principy rozhodování přímo ve své konkrétní situaci   při praktickém nácviku se naučíte vyslovovat i přijímat kritiku, pochvalu a nesouhlas    V ceně získáte: certifikát o absolvování, materiály, občerstvení.  ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuKolektivní vyjednávání

2018-08-21 -   Obsah školení Postavení odborů, působnost odborové organizace   Povinnosti zaměstnavatele vzhledem k odborové organizaci   Informování, projednávání, dohoda, předchozí souhlas odborové organizace   Kolektivní smlouva   Kolektivní vyjednávání   Příklady z praxe a jejich řešení       ...
DMC management consulting - Podrobnosti o kurzuMicrosoft Excel – manažerská analýza tabulek

2018-08-22 - Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru   Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel   Studijní materiály Doporučujeme k zakoupení: Mistrovství v MS Excel     Kurz je akreditován MŠMT ČR pro DVPP, číslo akreditace: MSMT-22812/2017-1-935   Možnosti a nástroje Excelu pro výpočty a analýzu velkých objemů dat včetně externích databází   Tabulka Excelu jako databáze, možnosti, omezení (velikost listu)   Práce s rozsáhlými tabulkami - souhrny, přehledy   Externí data - filtrování načítaných dat, kritéria   Formát buněk - možnosti vlastních číselných formátů, podmíněné formátování   Vzorce a funkce ve vzorcích - maticové vzorce, kombinace několika funkcí (vnořování funkcí)   # Rozšíření možností Excelu - scénáře, správce scénářů   Grafy - vytvoření dynamických grafů z tabulek obsahujících souhrny, přehledy a scénáře   Kontingenční tabulka a graf - analýza dat pomocí kontingenční tabulky, filtrování analyzovaných dat, kritéria   Automatizace opakujících se úkonů pomocí maker - umístění ovládacích prvků na listy, propojení s buňkami, přiřazení maker   Přenesení tabulek a grafů do Wordu a PowerPointu         ...
NICOM, a.s. - Podrobnosti o kurzuVEDENÍ LIDÍ - jak jednat s lidmi v různých situacích

2018-08-22 - Mezi rozhodnutím a výsledkem je poměrně složitý vztah. I špatné rozhodnutí může nakonec přinést dobrý výsledek, a naopak. Roli hraje nejen čas a vlivy z externího prostředí, ale především lidé, které pro svůj záměr vedoucí pracovník získá a nebo ne. Řada firem dnes nehodnotí pracovníky jen za výsledky, ale i za kvalitní rozhodnutí, aktivity a kompetence. Způsob, jakým manažer jedná (styl vedení) se svými lidmi, vede je, komunikuje s nimi, má rozhodující vliv na efektivitu práce pracovních skupin, oddělení a následně celé organizace. Účinný způsob vedení a komunikace zajišťuje, že lidé dávají energii do výkonu a ne do obran, bojů, konfliktů. Kvalita vztahů na pracovišti, důvěra se významně podílejí na našem pracovním úspěchu/neúspěchu. Motto: „Skutečný lídr nikdy neříká: Měli bychom, mělo by se, ... Jeho reakce na dobrý návrh je: Pojďme do toho!“ Jack Trout Určeno pro projektové manažery, vedoucí týmů, specialisty či výkonné pracovníky, kteří chtějí efektivněji pracovat se svými lidmi nebo získat inspiraci pro práci s nimi. Cíl: Cílem vzdělávacího programu je popsat efektivní a neefektivní způsoby chování manažerů, určovat, jaký styl vedení je vhodný pro určitou situaci (situační management). Účastníci si uvědomí svůj preferovaný styl vedení, budou umět rozlišit, ve kterých situacích je efektivní, a ve kterých situacích je účinnější zvolit jiný styl vedení. Obsah: * Co podřízený očekává od leadera – případová situace * Styly vedení: Jaká jsou kritéria pro výběr stylu vedení lidí? Kdy zvolit jednotlivé styly vedení lidí? Modelové situace * Jaký styl účastník preferuje a jaký styl je minoritní? Dotazník a zpětná vazba * Jak motivovat podřízené volbou správného stylu vedení lidí? Mapa mojí pracovní skupiny, cíle, úkoly a perspektiva (klíčoví lidé a jak si je udržet) * Jak vybrat a použít situační styly vedení podle úrovně připravenosti a motivace podřízených? Spojenci a odpůrci * Řešení konkrétních situací z praxe účastníků * Plán akčních kroků „Klíčoví lidé, výkonnost a styly vedení“ Metody výuky: Forma interaktivního tréninku, modelových situací a následného rozboru. Opírá se o získání prožitku a zpětné vazby ke svému stylu vedení. Trénink je flexibilní a pragmatický, zaměřený na vlastní zkušenost a rozvoj. Vede jej lektorka s manažerskou praxí. ...
Studio W - Podrobnosti o kurzuZačínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník

2018-08-22 - V průběhu semináře se dozvíte, jak se můžete odlišit a zaujmout klienta již při prvním kontaktu, jak vám kladení těch správných otázek zjednoduší prodejní rozhovor i proč je dobré sledovat potřeby klienta. * Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník • proč je dobré se o klienta upřímně zajímat a zjišťovat jeho potřeby, • důvody, proč by měl mít každý prodejní hovor svůj rámec a pravidla, • jak zaujmout klienta při prvním kontaktu, • práce s různými typy lidí (ano, i s těmi v emocích...), • jak může při prodeji dobře pomoci neverbální komunikace, • jak klást ty správné otázky a zjednodušit tak prodejní rozhovor, • proč šaty opravdu dělají člověka, • trocha teorie a velmi mnoho praxe – trénink a zpětná vazba....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzuÚspěšná manažerka - Žena ve vedoucí pozici

2018-08-22 - Natrénujte si suverénní komunikaci a efektivní delegování Máte pocit, že vás kolegové neberou vážně? Pracujete v převážně mužském kolektivu? Setkáváte se často s příliš nízkým zastoupením žen v manažerských týmech? Poznejte, jak se efektivně dorozumívat na poli mužsko-ženské, ale i žensko-ženské komunikace, osvojte si manažerské dovednosti se zaměřením na potřeby žen a zdravě posilněte své sebevědomí. Kurz je určen: manažerkám, které chtějí posílit svou pozici mezi kolegy i ve svém týmu    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: definujete si vlastní styl vedení a naučíte se využívat své silné stránky   naučíte se zásadám motivace u sebe i svých podřízených   objevíte zákonitosti žensko-mužské a žensko-ženské komunikace využitelné v profesním i osobním životě     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuRozpoznejte manipulaci a naučte se bránit - praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům

2018-08-22 - Nenechte se vmanipulovat do negativních pocitů a staňte se rovnocenným partnerem Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady? Víte, kdy je s vámi manipulováno? Kdy čelíte konstruktivní kritice a kdy se komunikace dostává za hranu slušnosti? V praktickém tréninku si osvojíte pravidla a principy obrany proti manipulaci. Kurz je určen: sales manažeři a obchodníci   jednatelé společností   tiskoví mluvčí a pracovníci PR   všichni ti, kdo se chtějí účinně bránit proti manipulaci a manipulátorům    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: dostanete pod svou kontrolu nepříjemné situace a účinně se ubráníte manipulaci   zdokonalíte své komunikační dovednosti v náročných a nepříjemných situacích   naučíte se identifikovat manipulátora a účinně čelit jeho technikám   díky tréninku reálných situací zvýšíte své sebevědomí během vyjednávání     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuTajemství nejlepších spíkrů - prezentační dovednosti krok za krokem

2018-08-22 - Prezentujte své projekty, myšlenky či produkty zajímavě, jasně a sebejistě Patří k vaší profesi prezentování nabídek, projektů nebo výsledků práce kolegům, nadřízeným či klientům? Potýkáte se s trémou a cítíte, že vaše prezentační dovednosti potřebují posílit? Osvojte si základní metody přípravy a provedení prezentace. Naučte se pracovat s emocemi, zaujmout posluchače a pohotově reagovat na otázky. Projdete s námi přípravou prezentace krok za krokem a prakticky si procvičíte nově nabité znalosti. Dozvíte se, jakých chyb se vyvarovat a jaké jsou vaše přednosti. Díky intenzivnímu tréninku zvládnete své příští prezentace a veřejná vystoupení bez problémů. Kurz je určen: všem zájemcům o zvládnutí základních metod prezentace a zdokonalení prezentačních dovedností    Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: projdete celým procesem od přípravy až po provedení a vyhodnocení prezentace   naučíte se, jak působivě a srozumitelně prezentovat svoji osobu, firmu, produkty či projekty   poznáte způsoby, jak zaujmout publikum a přimět jej k aktivní účasti na prezentaci   osvojíte si techniky pro zvládnutí trémy a nejistoty   naučíte se pohotově reagovat na otázky i na nečekané situace   zlepšíte svou pohotovost při komunikaci a vyjadřování   vše si vyzkoušíte na své vlastní prezentaci, kterou používáte a nebo vás čeká     ...
Top Vision - Podrobnosti o kurzuModerní asertivita v praxi aneb naučte se říkat ano

2018-08-23 - Na tomto semináři zjistíte, jaký je rozdíl mezi pozitivním přístupem k životu, pokud se naučíte říkat správně "ano" místo negativního postoje "ne". Budete umět se zastat sami sebe a sebejistě se projevovat. Naučíte se pozitivní principy rozhodování a projevu, které vám do života přinesou pozitivní změny. * Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" • jak slova utvářejí skutečnost i naše zkušenosti, • síla slova ano, • zkuste vynechat ne, • čím lépe řeknete ano, tím méně budete muset říkat ne, • význam vlastní sebejistoty, • jak si určit vlastní priority – co opravdu chceme, • uplatnění metody ano v praxi – nácviky nejběžnějších situací, • pochopení osobních pozitivních postojů, • přijetí vlastního názoru do života, získání respektu u ostatních, • nácviky v průběhu celého semináře....
1. VOX a.s. - Podrobnosti o kurzu


Celkem nalezeno - 528 - kurzů, školení a/nebo rekvalifikacíSTRANA | (1) první << ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| ... >> poslední (36) 
Novinky & Aktuality

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

Mzdy | otazkyodpovedi.cz
mzdy | 2018-07-29 

Mzdy - Finance.cz
mzdy | 2018-07-15 

Modul pro mzdy a personalistiku
mzdy | 2018-07-01 

Mzdy
mzdy | 2018-06-29 

Modul Mzdy
mzdy | 2018-06-22 

Mzdy | Alfa Software s.r.o.
mzdy | 2018-06-21 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde