florista-se-zkouskou-profesni-kvalifikace-[pk]-akreditovany-rekvalifikacni-kurz Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 07.03.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Březen 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 18.03.2019 Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K  ... Aktivní život od A do Z

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 23.03.2019 Havířov  ... Aktivní život od A do Z

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 04.04.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 04.04.2019 Praha 8 - Karlín  ... pme Familienservice, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Duben 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Floristické kurzy - Mgr. Renáta Steinová

Od srpna roku 2010 ukončilo naše akreditované vzdělávací zařízení výuku rekvalifikačního kurzu -Vazba a aranžování květin-, podle původního zákona o rekvalifikacích.Od září roku 2010 jsme získali akreditaci MŠMT ČR na kurzy Florista [kód DK 41-032-E] a Vazačské práce [kód DK 41-008-H] a také autorizaci MZ ČR podle zákona č.179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Absolventi po ukončení kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Tato osvědčení opravňují k výkonu uvedeného povolání.Další floristické kurzy jsou určeny podle zaměření a počtu vyučovacích hodin pro všechny se zájmem o práci s květinami, jejich aranžování a vazbu, pro osoby, pracující v prodejnách květin, které si chtějí doplnit své vzdělání, jakož i pro zájemce o podnikání v tomto oboru.

Každý účastník kurz získá všeobecné teoretické i praktické znalosti podle vzdělávacích předmětů jednotlivých kurzů, naučí se poznávat, připravovat, zpracovat rostlinný i doplňkový materiál a rovněž z něho tvořit vazbu a květinové kompozice k různým příležitostem [moderní vazba, vánoční, velikonoční, smuteční, svatební vazba, aranžmá ze suchého materiálu, atd.]. Seznámí se s teoretickými zásadami a zákonitostmi, jakož i s moderními trendy ve vazbě a aranžování květin.

Každý kurz je ukončen závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou a předáním osvědčení o absolvování kurzu . Osvědčení z akreditovaného kurzu slouží jako doklad o rekvalifikaci účastníka.

Absolventi po ukončení kurzu a složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Hlavním cílem kurzů je zvýšení možností na trhu práce, získané znalosti lze využít také v soukromém sektoru, při upravování a zkrášlování domova, při tvorbě příležitostných aranžmá [velikonoce, vánoce, dušičky…], při společenských událostech jako jsou narozeniny, oslavy apod.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Florista se zkouškou profesní kvalifikace [PK] - akreditovaný rekvalifikační kurz (Floristické kurzy - Mgr. Renáta Steinová)


Absolventi tohoto kurzu po ukončení kurzu obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR, s celostátní platností a po absolvování závěrečných zkoušek obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace Florista [kód PK 41-008-H] s celostátní platností. Toto osvědčení opravňuje k výkonu uvedeného povolání, lze požádat ihned o živnostenský list v oboru. Budete si kurz platit sami?...

Floristické kurzy - Mgr. Renáta Steinováakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... 20.300 Kč / kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Florista se zkouškou profesní kvalifikace [PK] - akreditovaný rekvalifikační kurz


Přednáší ...

Mgr. Renata Steinová vystudovala Filozofickou fakultu univerzity Komenského v Bratislavě, odbor pedagogika a vychovatelství, s vedlejší specializací estetika.

V roce 1990 se stala vedoucí a majitelkou prodejny květin. Od té doby se intenzivně věnuje práci s květinami a zejména vzdělávání se v oboru a získávání nových poznatků pod vedením zkušených odborníků.

Ve spolupráci s předním floristou Petrem Matuškou otevřela další prodejnu květin, kde se specializuje na svatební vazbu podle barvové typologie, včetně návrhů a realizace. Je organizátorkou několika módních přehlídek, se zaměřením na nejnovější trendy ve vazbě kytic a na svatební vazbu. Spolupracuje s místním tiskem, kde přispívá aktuálními články o součastné floristice. Od roku 2007 své zkušenosti z teorie i praxe zhodnotila v organizování floristických seminářů.

Naše vzdělávací zařízení získalo akreditace MŠMT ČR:

* Vazba a aranžování květin
* Barvové poradenství a vizážistika
* Florista
* Vazačské práce

Naše vzdělávací zařízení získalo autorizaci MZ ČR pro dílčí kvalifikace:

* Florista
* Vazačské práce


Program (obsah kurzu/studia) ...


* Akreditovaný rekvalifikační kurz Florista, ukončen zkouškou z PK
* Pro začátečníky, pro samoplátce
* Pro uchazeče z ÚP [možnost úhrady přes úřad práce]
* Zkouška s celostátní platností a platností v EU


Popis kurzu

Naše vzdělávací zařízení získalo jako jedno z prvních akreditaci MŠMT ČR na základě zákona §108  č.176/2009 Sb. a dle zákona č.53/2012 Sb., byla našemu vzdělávacímu zařízení udělena autorizace MZ ČR k provádění zkoušek pro profesní  kvalifikaci:

 


 • Florista (kód PK 41-008-H) v rozsahu 50 hodin teoretické výuky a 50 hodin praktické výuky


 

Tento kurz je určen zejména pro osoby, které chtějí v oboru podnikat, nebo pracovat. Absolventi tohoto kurzu po ukončení kurzu obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR, a po absolvování závěrečných zkoušek (viz níže) obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Toto osvědčení opravňuje k výkonu uvedeného povolání, lze požádat ihned o živnostenský list v oboru. Tyto kurzy jsou určeny také pro osoby dlouhodobě nezaměstnatelné, evidované na Úřadech práce. Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení příslušným úřadem kurz uhradit přes ÚP. Uchazeči z ÚP rezervační poplatek nehradí.

Typ kurzu

Kurz je celodenní, doba trvání  v rozsahu 100 vyučovacích hodin. Průběh kurzu cca   8 00 - 16 00 (dle domluvy a potřeby přestávek).

Cíl kurzu

Cílem akreditovaného rekvalifikačního kurzu   ukončeného zkouškou z PK je získat profesní kvalifikaci v oboru Florista - v současnosti jediný způsob získání této profesní kvalifikace s celostátní platností. Absolventi obdrží  kompletní teoretické i praktické znalosti ze všeobecné i specializované floristiky, dále ze zřizování a vedení floristické obchodní jednotky (prodejny). Jednotlivé předměty výuky jsou uvedeny v tabulce učebního plánu a k výuce jsou používány vlastní učebnice, včetně obrazového průvodce. Osvědčení o absolvování kurzu a složení závěrečných zkoušek zvýhodňuje absolventy při hledání zaměstnání na trhu práce a umožňuje jim v daném oboru podnikat a na základě osvědčení využít různé dotace a podporu při podnikání.

 

 

 


Učební plán

Učební plán

Název předmětu

Počet                           hodin
teoretické výuky

Počet hodin
praktické výuky

Celkem

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1

0

1

Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin

6

0

6

Orientace v základním sortimentu rostli, technickém a dekoračním materiálu

5

0

5

Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžování

2

3

5

Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin

3

3

6

Zhotovování vazačských výrobků

13

20

33

Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu

14

19

33

Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků

3

3

6

Nabídka a prodej floristických výrobků doplňkového zahradnického zboží

3

2

5

Celkem:

50 50 100

CENA kurzu

Cena kurzu se zkouškou z PK

AKCE - sleva pro samoplátce -1500,- Kč z ceny kurzu ,  při podání přihlášky a úhradě poplatku nejpozději měsíc před termínem kurzu .

 


 • Cena kurzu 11 369,-Kč bez DPH 21%. Cena s  DPH  13 756,-Kč

 • Cena za zkoušku  5986,-Kč  bez DPH 21%. Cena s  DPH  7243,-Kč


 


 • Cena CELKEM za kurz i zkoušky bez DPH 21% 17 355,- Kč. Cena s DPH při včasném podání přihlášky a úhradě rezervačního poplatku 19 500,- Kč.


 


 • Záloha 4000,- Kč (uchazeči z ÚP zálohu nehradí!) • Rezervační poplatek (záloha) 4000,-Kč se zasílá nejpozději měsíc před zahájením kurzu . Doplatek za kurz a zkoušky se hradí v den zahájení kurzu hotově (bude vydán pokladní doklad, nebo faktura pro platbu v hotovosti). Pokud požadujete fakturu, vezměte si sebou razítko a údaje o firmě.


 


 • Kurzovné můžete hradit i formou několika splátek.


 

 

V této ceně jsou zahrnuty:


 • náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a  materiál, se kterým se v kurzu pracuje

 • studijní balíček- studijní skripta, studijní pomůcky a psací potřeby

 • Osvědčení formátu A4 o získání rekvalifikace , osvědčení o získání profesní kvalifikace

 • CD s výukovými fotografiemi, fotografiemi z průběhu kurzu a  fotomateriálem na tvorbu katalogu

 • náklady na kytice, květinové kompozice, dekorace, které si účastníci odnesou domů

 • náklady na všechny pomůcky, nářadí, květiny a materiál, potřebný k absolvování zkoušek, včetně osvědčení a  certifikátůInformace pro zájemce o kurz přes ÚP [Úřad práce]

Pokud jste evidovaní  jako nezaměstnaná osoba a máte zájem o úhradu kurzu ze strany ÚP, postup při vyřizování účasti na kurzu je následovný:

 

 • Na oddělení Rekvalifikací u Vašeho ÚP osobně nahlásíte, že máte zájem o rekvalifikační kurz FLORISTA se zkouškou z profesní kvalifikace PK (ÚP hradí POUZE akreditovaný rekvalifikační kurz 100 h, se zkouškou z PK - ne jiné kurzy). Zpravidla v této fázi Vám ÚP sdělí, zda splňujete podmínky. Pokud ano, obdržíte tiskopis : C. Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu .
 • Vyplňte a odešlete přihlášku na internetu - do poznámky v přihlášce napište - KURZ PŘES ÚP.
 • Po obdržení Vaší přihlášky Vás budeme kontaktovat a pomůžeme Vám vyřídit další formality pro ÚP.
 •  

  UPOZORNĚNÍ: Při výběru termínu kurzu , počítejte minimálně s 3-týdenním předstihem pro schvalovací řízení na Úřadu práce. Kurz je možné absolvovat až po jeho schválení.

   

   


  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


  * osvobozeno od DPH

   
  Školení Aranžování, floristika :
  Florista se zkouškou profesní kvalifikace [PK] - akreditovaný rekvalifikační kurz |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 9978 studium florista se zkouskou profesni kvalifikace [pk] akreditovany rekvalifikacni kurz

  Podtéma školení: Aranžování, floristika
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Umělecké kurzy , Řemeslné a výtvarné kurzy a semináře , Ostatní kurzy, semináře a školení
   

  Termíny kurzu


  08.04.2019 - Brno -Modřice

  20.300 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

  Úhrada zálohy 8 000,- Kč na účet 181061207/0300
  * MIMOŘÁDNĚ PRO KURZY V BRNĚ- Rozšířená výuka o kurz Letní floristika a věnce z trvalých a sušených materiálů + nové trendy a techniky, Svatební kytice+nové trendy a techniky a Svatební výzdoba a dekorace + nové trendy a techniky.

   

  Rostou mzdy roste riziko
  mzdy | 2019-01-14 

  Mzdy a personalistika | Money
  mzdy | 2018-11-29 

  [?]

  Kurzy Liberec
  kurzy | 2019-02-13 

  Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting
  kurzy | 2019-01-19 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde