zamestnani-cizincu-a-vysilani-zamestnancu-do-zahranici-ze-vsech-pohledu Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 27.04.2020 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 27.04.2020 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 20.05.2020 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

InAkademia s.r.o.


* Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
* Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
* Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
* Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
* Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
* Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
* Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
* V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Zaměstnání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí ze všech pohledů (InAkademia s.r.o.)


URČENO: Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky. * Výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv, doplněno o stručné informace k cizineckému a pracovnímu právu. Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad začne stručným přehledem povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a dvoustranných smluv.V další části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2020 a nové výklady českých úřadů včetně judikatury. Poslední část přednášky bude věnována vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU.Program Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují (cizinecké právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení)    Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků   Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské    vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu), vládní programy ekonomické migrace, výjimky, stručný přehled   Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce)   Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)   Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti   Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích   Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv   Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR   Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu zákla...

InAkademia s.r.o.Cena:
    ... bez DPH: 1.404 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 1.699 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Zaměstnání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí ze všech pohledů


Přednáší ...


Mgr. Magdaléna Vyškovská


Program (obsah kurzu/studia) ...

Výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv, doplněno o stručné informace k cizineckému a pracovnímu právu. Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad začne stručným přehledem povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a dvoustranných smluv.V další části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2020 a nové výklady českých úřadů včetně judikatury. Poslední část přednášky bude věnována vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU.

Program

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují (cizinecké právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení) 

 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské    vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu), vládní programy ekonomické migrace, výjimky, stručný přehled

 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce)

 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)

 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti

 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích

 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv

 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů

 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2020

 • Výpočet superhrubé mzdy – pojistné hrazené do českého systému a rozdíly u pojištění hrazeného do do zahraničního systému – pravidla a výklady Generálního finančního ředitelství ve složitějších případech

 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR

 • Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)

 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit

 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí

 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne

 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

 • Vysílání zaměstnanců do členských států EU – minimální pracovněprávní podmínky, novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků a její dopady

 • Zdanění vyslaných zaměstnanců v zahraničí, zálohy na daň v ČR, kdy ano, kdy ne

 • Zamezení dvojího zdanění Obsah kurzu/školení

Výklad z pohledu zdravotního a sociálního pojištění, daně z příjmů a mezinárodních smluv, doplněno o stručné informace k cizineckému a pracovnímu právu. Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat. Cílem semináře je přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Výklad začne stručným přehledem povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva s ohledem na občanství zaměstnávaných cizinců a rozdílnou úpravu jejich oprávnění pobývat a pracovat na území České republiky, následovat bude právo sociálního a zdravotního pojištění, zejména nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a dvoustranných smluv.V další části semináře budou vysvětleny daňové přepisy vztahující se na cizince, kdo je daňový rezident a kdo daňový nerezident a kdy a jak se odvádí daň z příjmů z jejich mezd podle zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Část výkladu bude věnována i členům statutárních orgánů. Budou vysvětleny novely pro rok 2020 a nové výklady českých úřadů včetně judikatury. Poslední část přednášky bude věnována vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU.

Program

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují (cizinecké právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení) 

 • Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

 • Zaměstnávání občanů třetích států v ČR (zaměstnanecká karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, Schengenské    vízum, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu), vládní programy ekonomické migrace, výjimky, stručný přehled

 • Povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům a úřadu práce (informační povinnost při zaměstnání v ČR nebo jejich vyslání do ČR, evidenční povinnost zaměstnavatelů, povinnosti podle zákoníku práce)

 • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnanců z členských států EU, EHP a Švýcarska, Nařízení 883/2004 a 987/2009, osoby, na které se nařízení vztahují, určení, kam platit pojistné (zaměstnání v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost ve více členských státech)

 • Postup při získání formuláře A1 a povinné náležitosti

 • Zdravotní péče a rozsah nároku na ni v různých situacích

 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy, pravidla jejich fungování a rozsah jejich působnosti, určení, kam platit pojistné podle podmínek bilaterálních smluv

 • Účast cizinců ze třetích (nesmluvních) států na zdravotním pojištění a na sociálním pojištění v ČR

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a základní návod k jejich porozumění, určení, kdo je daňový rezident a daňový nerezident, rozdíly při výpočtu základu daně a daně z příjmů ze závislé činnosti u daňových rezidentů a daňových nerezidentů

 • Zdanění příjmů zaměstnanců v ČR (zaměstnanec, který uzavřel smlouvu se zaměstnavatelem v ČR, vyslaný zaměstnanec do ČR zahraniční společností, mezinárodní pronájem pracovní síly, agentury práce), změny pro rok 2020

 • Výpočet superhrubé mzdy – pojistné hrazené do českého systému a rozdíly u pojištění hrazeného do do zahraničního systému – pravidla a výklady Generálního finančního ředitelství ve složitějších případech

 • Vliv vzniku stálé provozovny zahraničního zaměstnavatele v ČR na zdanění zaměstnance v ČR

 • Zdanění nerezidentů - členů statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva)

 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění, základ daně u cizinců, nároky na slevy na dani u cizinců a jejich omezení, kdy je možné uplatnit

 • Zálohy na daň z příjmů u daňových rezidentů a nerezidentů při částečné práci v zahraničí

 • Roční zúčtování, kdy ano a kdy ne

 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů, mezinárodní výměna informací

 • Vysílání zaměstnanců do členských států EU – minimální pracovněprávní podmínky, novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků a její dopady

 • Zdanění vyslaných zaměstnanců v zahraničí, zálohy na daň v ČR, kdy ano, kdy ne

 • Zamezení dvojího zdanění Cíl školení / poznámka ke kurzu

URČENO: Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.
 
Školení Řízení projektů a týmů :
Zaměstnání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí ze všech pohledů |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 86975 studium zamestnani cizincu a vysilani zamestnancu do zahranici ze vsech pohledu

Podtéma školení: Řízení projektů a týmů
Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Dotace, projekty, EU, fondy a školení v oblasti podnikatelských záměrů , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


27.04.2020 - Pardubice

1.404 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

9:00-14:00 - 1700 (cena kurzu včetně DPH) - 1404

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

www.kurzy.cz web
kurzy | 2020-03-01 
Kurzy akcie a burza

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde