mzdova-a-personalni-specialka-pro-rok-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 (1. VOX a.s.)


Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a případně při provádění mzdového auditu v roce 2020. * 1. seminář 11. 5. 2020; 9:00–17:00 • Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020 • JUDr. Miloš Hejmala Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech • novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe • novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení • projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata) • otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe • problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou • problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená • zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem • novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců • chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci) • praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe. 2. seminář 12. 5. 2020; 9:00–13:00 • Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020 • Mgr. Petr Kaňka Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce • jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy • systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost • systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací • odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role • kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce. Diskuze a odpovědi na dotazy. 3. seminář 12. 5. 2020; 14:00–18:00 • Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020 • JUDr. Ladislava Steinichová Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o za...

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 18.590 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 22.494 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdová a personální speciálka pro rok 2020


Určeno pro ...

Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace o pracovněprávní a mzdové agendě.


Přednáší ...


JUDr. Helena Pelikánová
odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
JUDr. Marie Salačová
odbornice na problematiku cestovních náhrad
Ing. Marta Ženíšková
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
JUDr. Ladislava Steinichová
specialistka na problematiku zaměstnanosti
Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
JUDr. František Vlasák
MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
JUDr. Miloš Hejmala
advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Jitka Luciani
VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
Ing. Martin Šabo
MF ČR
Ing. Jana Čemusová
VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací
Mgr. Petr Kaňka
lektor v oblasti BOZP, PO, ŽP


Program (obsah kurzu/studia) ...


1. seminář
11. 5. 2020; 9:00–17:00
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020
JUDr. Miloš Hejmala
Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe
novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení
projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata)
otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe
problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců
chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci)
praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe.
2. seminář
12. 5. 2020; 9:00–13:00
Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020
Mgr. Petr Kaňka
Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.

Diskuze a odpovědi na dotazy.
3. seminář
12. 5. 2020; 14:00–18:00
Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020
JUDr. Ladislava Steinichová
Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů. Dotazy a diskuze.
4. seminář
13. 5. 2020; 9:00–13:00
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
JUDr. Marie Salačová
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
náhrady při tuzemských pracovních cestách
náhrady při zahraničních pracovních cestách
paušalizace cestovních náhrad
zálohy na pracovní cestu.

Diskuze, odpovědi na otázky.
5. seminář
13. 5. 2020; 13:30–17:00
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
Ing. Martin Šabo
Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
používání fondů a jejich účel
tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
fondy dle specifikace – organizační složky státu
příspěvkové organizace
obce, kraje
způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
odborové organizace a jejich spolurozhodování
co lze a nelze z fondů hradit
příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).

Diskuze, odpovědi na otázky.
6. seminář
14. 5. 2020; 9:00–13:00
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
Ing. Marie Hajšmanová
Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
základ daně z příjmů ze závislé činnosti
schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
Povinnosti plátců, změny:
Povinnosti plátců daně
tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.


Diskuze a odpovědi na otázky.
7. seminář
18. 5. 2020; 9:00–13:00
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020
Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2020
okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
sazba pojistného
placení pojistného a odvod pojistného
maximální vyměřovací základ, úh> vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
promíjení penále
splátky
pokuty.

Diskuze, odpovědi na otázky.
8. seminář
18. 5. 2020; 14:00–18:00
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020
JUDr. František Vlasák
Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
podmínky a průběh účasti na pojištění
zaměstnání malého rozsahu
dohody o provedení práce.
Dávky: Obecné podmínky nároku
nemocenská
peněžitá pomoc v mateřství
ošetřovné
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
výše dávek.
Organizace provádění pojištění: Organizace systému
úkoly zaměstnavatele
výplata dávek.
Novinky v systému NP: Elektronická neschopenka – další přijaté či připravované novinky.


Diskuze a odpovědi na otázky.
9. seminář
19. 5. 2020; 9:00–13:00
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020
JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
druhy důchodů a jejich výše
vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020
možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.
Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2020:

příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
- povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
- rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
- vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
doby vyloučené x doby odečítané,
- ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
- ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

evidenční a archivační povinnost,

ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.
Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.
Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů


Další zvažované změny.

Diskuze, odpovědi na dotazy.
10. seminář
19. 5. 2020; 13:45–15:45
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020
Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020
systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
plátci pojistného
postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění.

Diskuze, odpovědi na otázky.
11. seminář
20. 5. 2020; 9:00–16:00
Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020
Ing. Růžena Klímová
Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
mzdové formy a příplatkové mzdy
sjednání mzdy a stanovení mzdy
minimální mzda
nejnižší úrovně zaručené mzdy
průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
srážky ze mzdy
zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
pracovně lékařské prohlídky
příprava na budoucí povolání
další aktuální problémy ve mzdové oblasti.

Diskuze, odpovědi na otázky.
12. seminář
21. 5. 2020; 9:00–16:00
Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
Ing. Růžena Klímová
Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
ochrana osobních údajů
osobní spis
dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
archivace dat.


Diskuze, odpovědi na otázky.
Po skončení výuky TEST IES.


Obsah kurzu/školení


1. seminář
11. 5. 2020; 9:00–17:00
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2020
JUDr. Miloš Hejmala
Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn zejména u dovolené, zkušenosti z praxe
novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 – zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a zkušenosti z firemní praxe, pracovněprávní dopady na zaměstnavatele a možnosti řešení
projednávaná novela zákoníku práce od roku 2020 (bude-li ke dni konání semináře přijata)
otázky pracovnělékařské služby – hlavní změny, zkušenosti z firemní praxe
problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou
problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená
zákon o zpracování osobních údajů – aktuální problematika spojená s GDPR z pohledu pracovněprávních vztahů, z pohledu ochrany osobních údajů zaměstnanců a vedení jejich osobní agendy zaměstnavatelem
novela ZP týkající se agenturních zaměstnanců
chyby v uplatňování pracovní doby a jejího naplňování u zaměstnavatele (způsoby a rozvržení, nepřetržité odpočinky, práce přesčas, příplatky ke mzdě a platu, dopad překážek v práci)
praktické otázky dovolené, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou. Dotazy a příklady z praxe.
2. seminář
12. 5. 2020; 9:00–13:00
Personalistika a bezpečnost práce v roce 2020
Mgr. Petr Kaňka
Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací
povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce
jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů
povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy
systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost
systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací
odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role
kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.

Diskuze a odpovědi na dotazy.
3. seminář
12. 5. 2020; 14:00–18:00
Předpisy o zaměstnanosti v roce 2020
JUDr. Ladislava Steinichová
Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů. Dotazy a diskuze.
4. seminář
13. 5. 2020; 9:00–13:00
Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy v roce 2020
JUDr. Marie Salačová
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
náhrady při tuzemských pracovních cestách
náhrady při zahraničních pracovních cestách
paušalizace cestovních náhrad
zálohy na pracovní cestu.

Diskuze, odpovědi na otázky.
5. seminář
13. 5. 2020; 13:30–17:00
FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2020
Ing. Martin Šabo
Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
používání fondů a jejich účel
tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
fondy dle specifikace – organizační složky státu
příspěvkové organizace
obce, kraje
způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
odborové organizace a jejich spolurozhodování
co lze a nelze z fondů hradit
příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).

Diskuze, odpovědi na otázky.
6. seminář
14. 5. 2020; 9:00–13:00
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2020
Ing. Marie Hajšmanová
Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
základ daně z příjmů ze závislé činnosti
schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
Povinnosti plátců, změny:
Povinnosti plátců daně
tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.


Diskuze a odpovědi na otázky.
7. seminář
18. 5. 2020; 9:00–13:00
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2020
Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2020
okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
sazba pojistného
placení pojistného a odvod pojistného
maximální vyměřovací základ, úh vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
přehled o výši pojistného, nulové přehledy,
přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
promíjení penále
splátky
pokuty.

Diskuze, odpovědi na otázky.
8. seminář
18. 5. 2020; 14:00–18:00
Zákon o nemocenském pojištění v roce 2020
JUDr. František Vlasák
Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob
podmínky a průběh účasti na pojištění
zaměstnání malého rozsahu
dohody o provedení práce.
Dávky: Obecné podmínky nároku
nemocenská
peněžitá pomoc v mateřství
ošetřovné
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
výše dávek.
Organizace provádění pojištění: Organizace systému
úkoly zaměstnavatele
výplata dávek.
Novinky v systému NP: Elektronická neschopenka – další přijaté či připravované novinky.


Diskuze a odpovědi na otázky.
9. seminář
19. 5. 2020; 9:00–13:00
Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2020
JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
druhy důchodů a jejich výše
vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020
možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.
Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2020:

příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
- povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
- rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
- vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
doby vyloučené x doby odečítané,
- ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
- ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,

součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

evidenční a archivační povinnost,

ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.
Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.
Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů


Další zvažované změny.

Diskuze, odpovědi na dotazy.
10. seminář
19. 5. 2020; 13:45–15:45
Zákon o zdravotním pojištění v roce 2020
Ing. Jana Čemusová, Jitka Luciani
Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2020
systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
plátci pojistného
postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění.

Diskuze, odpovědi na otázky.
11. seminář
20. 5. 2020; 9:00–16:00
Mzdové předpisy v praxi pro rok 2020
Ing. Růžena Klímová
Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce
mzdové formy a příplatkové mzdy
sjednání mzdy a stanovení mzdy
minimální mzda
nejnižší úrovně zaručené mzdy
průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
srážky ze mzdy
zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti
pracovně lékařské prohlídky
příprava na budoucí povolání
další aktuální problémy ve mzdové oblasti.

Diskuze, odpovědi na otázky.
12. seminář
21. 5. 2020; 9:00–16:00
Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit
Ing. Růžena Klímová
Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
ochrana osobních údajů
osobní spis
dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
archivace dat.


Diskuze, odpovědi na otázky.
Po skončení výuky TEST IES.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a případně při provádění mzdového auditu v roce 2020.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Obdržíte také ÚZ – Daň z příjmů a ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

 
Školení DPH, Daně :
Mzdová a personální speciálka pro rok 2020 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 85340 studium mzdova a personalni specialka pro rok 2020

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


11.05.2020 - Praha

18.590 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

11. – 14. 5. a 18. – 21. 5. 2020 - - - - - kód: 2004060 - 18 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200406A - 35 321 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200406B - 50 193 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200406C - 63 206 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde