personalni-a-mzdova-problematika-v-praxi-roku-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace
... 02.03.2020 Praha  ... Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Školitel vazačů břemen
... Březen 2020 České Budějovice  ... PYROKONTROL trading consulting

Školitel obsluh ručních manipulačních vozíků
... Březen 2020 České Budějovice  ... PYROKONTROL trading consulting

Školitel obsluh jeřábů
... Březen 2020 České Budějovice  ... PYROKONTROL trading consulting

Obsluha osobního počítače
... 16.03.2020 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače
... 16.03.2020 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 (1. VOX a.s.)


Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2020. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů. * Zákoník práce v roce 2020: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2020 • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2020, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • ukázky výpočtů srážek. Zdravotní pojištění 2020: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie. Pojistné na sociální zabezpečení 2020: Změna – maximální vyměřovací základ v roce 2020 • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2020 • výše sazeb pojistného v roce 2020 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného • nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění 2020 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2020 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Nemocenské pojištění v roce 2020: E-neschopenky – praktické poznatky se zavedením elektronických neschopenek! Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2020 • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • rozhodné období v roce 2020 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské je...

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.590 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 3.134 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020


Určeno pro ...

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


Přednáší ...


Zdeněk Křížek
specialista na mzdovou a personální problematiku


Program (obsah kurzu/studia) ...


Zákoník práce v roce 2020:
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda
nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020:
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2020
povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2020, určení jednotlivých třetin
vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
ukázky výpočtů srážek.
Zdravotní pojištění 2020:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
Pojistné na sociální zabezpečení 2020:
Změna – maximální vyměřovací základ v roce 2020
započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
zákon o provádění sociálního zabezpečení 2020
výše sazeb pojistného v roce 2020
sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného
nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění
osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění 2020
dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ.
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro rok 2020
komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Nemocenské pojištění v roce 2020:
E-neschopenky – praktické poznatky se zavedením elektronických neschopenek! Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2020
podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek
rozhodné období v roce 2020
kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné od 1. 6. 2018, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do zákoníku práce. Kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné. Částka rozhodného příjmu u malého rozsahu. Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2020.
Důchodové pojištění – změny 2020:
Podmínky nároku na důchody
splnění odpracované doby
předčasný starobní důchod
předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2019 a v roce 2020 – porovnání.
Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2020.
Daň ze závislé činnosti v roce změny 2020:
Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2020. Příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.


Další informace pro rok 2020:
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2020
aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – praktické zkušenosti lektora „z terénu“.


Diskuze, odpovědi na dotazy.


Obsah kurzu/školení


Zákoník práce v roce 2020:
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2020 – pojmy minimální a zaručená mzda
nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy. Dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – změny pro rok 2020:
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2020
povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2020, určení jednotlivých třetin
vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
ukázky výpočtů srážek.
Zdravotní pojištění 2020:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
minimální vyměřovací základ 2020 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
Pojistné na sociální zabezpečení 2020:
Změna – maximální vyměřovací základ v roce 2020
započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
zákon o provádění sociálního zabezpečení 2020
výše sazeb pojistného v roce 2020
sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále, pravděpodobná výše pojistného
nové výše pojistného – dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění
osoby samostatně výdělečné činné a platby nových částek povinných záloh na důchodové pojištění 2020
dobrovolná platba na nemocenské pojištění u OSVČ.
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2020:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro rok 2020
komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.
Nemocenské pojištění v roce 2020:
E-neschopenky – praktické poznatky se zavedením elektronických neschopenek! Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění pro rok 2020
podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek
rozhodné období v roce 2020
kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka ošetřovné od 1. 6. 2018, praktické poznatky s touto dávkou – vazba do zákoníku práce. Kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné. Částka rozhodného příjmu u malého rozsahu. Dohoda o provedení práce a vznik účasti na nemocenském pojištění v roce 2020.
Důchodové pojištění – změny 2020:
Podmínky nároku na důchody
splnění odpracované doby
předčasný starobní důchod
předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2019 a v roce 2020 – porovnání.
Názorná ukázka výpočtu starobního důchodu pro rok 2020.
Daň ze závislé činnosti v roce změny 2020:
Slevy na poplatníka a výše daňového zvýhodnění od 2020. Příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Zákon o zaměstnanosti v roce 2020:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.


Další informace pro rok 2020:
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2020
aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – praktické zkušenosti lektora „z terénu“.


Diskuze, odpovědi na dotazy.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2020. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2020 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 85307 studium personalni a mzdova problematika v praxi roku 2020

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


24.03.2020 - Praha

2.590 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

24. 3. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2001660 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200166A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200166B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 200166C - 8 806 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde