zamestnavani-cizincu-v-cr-a-vysilani-pracovniku-do-zahranici-v-praxi-2020 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020 (1. VOX a.s.)


Cílem odborné konference je seznámit vás s novelou zákona o pobytu cizinců a připravovanou novelizací pracovního práva. Průřezová konference je zaměřena také na problémové situace, se kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat a praktické zkušenosti s jejich řešením. Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jako do jiných členských států EU ve světle novelizované směrnice, která musí být transponována do právních řádů členských států nejpozději do července 2020. Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009). Budete proto seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpe * MODERUJE: Mgr. Magdaléna Vyškovská 1. den 9:00–10:00 • Úvod do problematiky • Mgr. Magdaléna Vyškovská • rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů, • smlouvy o zamezení dvojího zdanění, • evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců, • bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, • vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění, • úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími. 10:15–12:15 • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR • Kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR • Mgr. Tomáš Petyovský • postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti, • postavení občanů EU, • zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, • povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje, • zadávání volných míst pro cizince, • agentury práce a cizinci ze třetích zemí, • vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR, • ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR, • kontrolní činnost orgánů inspekce práce, • práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly, • přestupky a správní delikty – průběh řízení, • možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce. 13:15–17:00 • Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský • rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států, • novela zákona o pobytu cizinců, • pobytové právo na území ČR/Schengenu, • přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky, • přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty, • ohlašovací povinnosti cizinců, • Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru, • specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR, • režim Ukrajina, Filipíny, Mongolsko, • povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince. 2. den 9:00–11:00 • Sociální zabezpečení – nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců • Tomáš Novotný • základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009, • účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení, • dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, • některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení, • dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře p...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 5.590 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 6.764 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020


Určeno pro ...

Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.


Přednáší ...


Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
Tomáš Novotný
ČSSZ – metodik, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců, oddělení meritorní, agenda mezinárodních pojistných vztahů
PhDr. Mgr. Adam Ander
zástupce ředitele Kanceláře zdravotního pojištění, styčného místa ČR pro oblast zdravotního pojištění, která pro české zdravotní pojišťovny zajišťuje mezinárodní přeúčtování nákladů na zdravotní péči a metodicky upravuje řešení zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem; zástupce České republiky v Účetní komisi a Smírčím výboru pro vypořádání pohledávek
Mgr. Tomáš Petyovský
advokát specializující se na cizinecké pracovní právo související se zaměstnáváním cizinců a imigrační právo, Petyovský & Partners s.r.o.


Program (obsah kurzu/studia) ...


MODERUJE:
Mgr. Magdaléna Vyškovská


1. den
9:00–10:00
Úvod do problematiky
Mgr. Magdaléna Vyškovská

rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,

smlouvy o zamezení dvojího zdanění,

evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,

bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,

vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,

úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.
10:15–12:15
Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR
Kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR
Mgr. Tomáš Petyovský

postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti,

postavení občanů EU,

zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,

povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,

zadávání volných míst pro cizince,

agentury práce a cizinci ze třetích zemí,

vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR,

ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,

kontrolní činnost orgánů inspekce práce,

práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,

přestupky a správní delikty – průběh řízení,

možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.
13:15–17:00
Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU
Mgr. Tomáš Petyovský

rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,

novela zákona o pobytu cizinců,

pobytové právo na území ČR/Schengenu,

přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,

přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,

ohlašovací povinnosti cizinců,

Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru,

specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,

režim Ukrajina, Filipíny, Mongolsko,

povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince.


2. den
9:00–11:00
Sociální zabezpečení – nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců
Tomáš Novotný

základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,

účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,

dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,

dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),

postup při žádosti o vystavení formuláře A1,

uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,

vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,

aktuální výklady ČSSZ,

mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel.
11:15–12:45
Zdravotní pojištění
PhDr. Mgr. Adam Ander

cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,

mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,

režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,

rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),

nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,

rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),

plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/20
11.) ,

typy průkazů zdravotního pojištění.
13:45–16:45
Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí
Mgr. Magdaléna Vyškovská

informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2019 a 2020 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,

zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti),

zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů,

výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých předpisů a podle předpisů jiných členských států EU -jak postupovat

omezení nároku na slevy na dani,

důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění),

zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků a nové povinnosti pro české zaměstnavatele,

ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU,

zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,

solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí,

konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.
16:45–17:00
Finální zhodnocení případových studií
Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.


Obsah kurzu/školení


MODERUJE:
Mgr. Magdaléna Vyškovská


1. den
9:00–10:00
Úvod do problematiky
Mgr. Magdaléna Vyškovská

rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,

smlouvy o zamezení dvojího zdanění,

evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,

bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,

vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,

úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.
10:15–12:15
Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR
Kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR
Mgr. Tomáš Petyovský

postavení cizinců upravené zákonem o zaměstnanosti,

postavení občanů EU,

zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,

povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,

zadávání volných míst pro cizince,

agentury práce a cizinci ze třetích zemí,

vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR,

ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,

kontrolní činnost orgánů inspekce práce,

práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,

přestupky a správní delikty – průběh řízení,

možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce.
13:15–17:00
Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU
Mgr. Tomáš Petyovský

rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,

novela zákona o pobytu cizinců,

pobytové právo na území ČR/Schengenu,

přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,

přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,

ohlašovací povinnosti cizinců,

Schengenský systém, vstup, pohyb a pobyt v rámci Schengenského prostoru,

specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,

režim Ukrajina, Filipíny, Mongolsko,

povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince.


2. den
9:00–11:00
Sociální zabezpečení – nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců
Tomáš Novotný

základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,

účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,

dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,

některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,

dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),

postup při žádosti o vystavení formuláře A1,

uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,

vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,

aktuální výklady ČSSZ,

mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel.
11:15–12:45
Zdravotní pojištění
PhDr. Mgr. Adam Ander

cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,

definice pojmu zaměstnanec a zaměstnavatel pro účely veřejného zdravotního pojištění,

mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,

režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),

zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,

rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),

nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků,

rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),

plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/20
11.) ,

typy průkazů zdravotního pojištění.
13:45–16:45
Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí
Mgr. Magdaléna Vyškovská

informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2019 a 2020 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,

zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti),

zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,

specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů,

výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,

superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých předpisů a podle předpisů jiných členských států EU -jak postupovat

omezení nároku na slevy na dani,

důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,

právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí, povinnost hradit minimální mzdu a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění),

zásadní novela směrnice o vysílání pracovníků a nové povinnosti pro české zaměstnavatele,

ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU,

zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,

vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání,

související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,

zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),

vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,

solidární zvýšení daně a příjmy ze zahraničí,

konkrétní podmínky vysílání ve vybraných státech.
16:45–17:00
Finální zhodnocení případových studií
Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Cílem odborné konference je seznámit vás s novelou zákona o pobytu cizinců a připravovanou novelizací pracovního práva. Průřezová konference je zaměřena také na problémové situace, se kterými se mohou zaměstnavatelé v České republice setkat a praktické zkušenosti s jejich řešením. Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců z České republiky jako do jiných členských států EU ve světle novelizované směrnice, která musí být transponována do právních řádů členských států nejpozději do července 2020. Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009). Budete proto seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad těchto oblastí zprostředkuje zkušený advokát specializující se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců, jakož i odborníci jednotlivých institucí z oblasti sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění). Odnesete si potřebné informace o aktuální daňové problematice týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na zkušenosti s novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2019 a zkušenostmi s ní a připravované novely zákona o daních z příjmů pro rok 2020, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU a do třetích států. Konference bude doplněna příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení Mzdy, sociální a zdravotní pojištění :
Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 84086 studium zamestnavani cizincu v cr a vysilani pracovniku do zahranici v praxi 2020

Podtéma školení: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde