zakon-o-kyberneticke-bezpecnosti-implementace-a-povinnosti-lektor-je-z-narodniho-uradu-pro-kyberneti ckou-informacni-bezpecnost Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Mluvený projev a rétorika
... Září 2019 Praha  ... EDUX, s.r.o.

Mluvený projev a rétorika
... Září 2019 Praha  ... EDUX, s.r.o.

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
... 19.09.2019 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Mluvený projev a rétorika
... Říjen 2019 Praha  ... EDUX, s.r.o.

Mluvený projev a rétorika
... Říjen 2019 Praha  ... EDUX, s.r.o.

Jak postupovat při zveřejňování informací o platech, odměnách a odměnách z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u zaměstnanců, jejichž platové náklady jsou hrazeny z veřejných prostředků
... 23.10.2019 Praha  ... Aliaves Co., a.s.

Mluvený projev a rétorika
... Listopad 2019 Praha  ... EDUX, s.r.o.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti-lektor je z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost (Aliaves Co., a.s.)


Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-201 - 2016, Název akreditace:Zákon o kybernetické bezpečnosti Akreditace: MV : Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod. Obsah: Seznámení s rámcem ky...

Aliaves Co., a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.990 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Zákon o kybernetické bezpečnosti – implementace a povinnosti-lektor je z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost


Přednáší ...

Adam Kučínský - Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost - vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce


Program (obsah kurzu/studia) ...

: Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.
Obsah: Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR
1.1. Úvod do problematiky, základní pojmy
1.2. Základní dokumenty na národní úrovni
1.3. Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru
1.4. Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu
2. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby
2.1. Struktura povinných osob a jejich povinnosti
2.2. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti
2.3. Významná síť - definice, určení, povinnosti
2.4. Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti
2.5. Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti
3. Novela ZKB – nové povinné osoby
3.1. Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající
3.2. Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti
3.3. Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti
4. Novela ZKB – nové povinnosti a změny stávajících
4.1. Zařazení provozovatele informačního/komunikačního systému
4.2. Úprava dodavatelských vztahů a vlastnictví dat 4.3. Přestupky a sankce ze ZKB
4.4. Dopad na instituce spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti
5. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech
5.1. Dopad na organizaci
5.2. Určení kritických služeb a činností
5.3. Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB
6. Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
6.1. Povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti
6.2. Organizační a technická opatření podle vyhlášky
6.3. Požadavky na dokumentaci
7. Kontrola dodržování povinností podle ZKB
7.1. Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu
7.2. Nejčastější problémy a zjištění


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


* Číslo akreditovaného kurzu : AK/PV-201/2016, Název akreditace:Zákon o kybernetické bezpečnosti
Akreditace: MV
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

*
* Forma výuky: Prezenční
* Program: : 9:30-15:30 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 81500 studium zakon o kyberneticke bezpecnosti implementace a povinnosti lektor je z narodniho uradu pro kybernetickou informacni bezpecnost

Podtéma školení: Další právní normy
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


12.09.2019 - Praha

2.990 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Uzávěrka: 8.9.2019

Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

 
2002 - Connection refused