jak-na-mzdy-a-platy-v-roce-2019 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Jak na mzdy a platy v roce 2019 (1. VOX a.s.)


Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2019. * 1. seminář: 28. 1. 2019; 9:00–13:00 Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018 • Ing. Marie Hajšmanová Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2019: • aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti, • rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona, • daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování, • soustavná příprava na budoucí povolání – téma k diskuzi stále „živé“, • benefity v podmínkách roku 2019. Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2018: • oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, • důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců, • žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň, písemně či elektronicky, využití nového vzoru „Žádosti“, • zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, • uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, • nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření. Diskuze, odpovědi na dotazy. 2. seminář: 28. 1. 2019; 14:00–16:00 Zdravotní pojištění v roce 2019 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a změny platné od 1. 1. 2019 • změna zdravotní pojišťovny • náhrady výdajů představitelů „státní moci“ • dlouhodobý pobyt v cizině • minimální pojistné • zálohy OSVČ • vysvětlení „cizineckého“ prvku v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Diskuze, odpovědi na dotazy. 3. seminář: 29. 1. 2019; 9:00–12:00 Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019 • Ing. Marta Ženíšková Změny od 1. 1. 2019 • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 13:00–16:00 • Nemocenské pojištění v roce 2019 • JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • dávky NP • podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. Diskuze, odpovědi na dotazy. 4. seminář: 30. 1. 2019; 9:00–13:00 Důchodové pojištění v roce 2019 • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění: • okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019, • druhy důchodů a jejich výše, • vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a o...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 6.260 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 7.575 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Jak na mzdy a platy v roce 2019


Určeno pro ...

Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti aktuální informace.


Přednáší ...


JUDr. Helena Pelikánová
odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
Ing. Marta Ženíšková
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
JUDr. František Vlasák
MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Jitka Luciani
VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
Ing. Jana Čemusová
VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
28. 1. 2019; 9:00–13:00
Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2019 a roční zúčtování za rok 2018
Ing. Marie Hajšmanová
Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2019:

aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti,

rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona,

daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování,

soustavná příprava na budoucí povolání – téma k diskuzi stále „živé“,

benefity v podmínkách roku 2019.
Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2018:

oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele,

důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců,

žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň, písemně či elektronicky, využití nového vzoru „Žádosti“,

zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody,

uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“,

nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
2. seminář:
28. 1. 2019; 14:00–16:00
Zdravotní pojištění v roce 2019
Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018 a změny platné od 1. 1. 2019
změna zdravotní pojišťovny
náhrady výdajů představitelů „státní moci“
dlouhodobý pobyt v cizině
minimální pojistné
zálohy OSVČ
vysvětlení „cizineckého“ prvku v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
3. seminář:
29. 1. 2019;
9:00–12:00
Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2019
Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2019
poplatníci pojistného a odvod pojistného
vyměřovací základy
maximální vyměřovací základ a více mzdových účtáren
přehled o výši pojistného – změny
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
13:00–16:00
Nemocenské pojištění v roce 2019
JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace
účast na nemocenském pojištění, okruh pojištěných osob
podmínky účasti na nemocenském pojištění
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců
dávky NP
podmínky nároku na dávky NP
výše dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatele v NP.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
4. seminář:
30. 1. 2019; 9:00–13:00
Důchodové pojištění v roce 2019
JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2019,

druhy důchodů a jejich výše,

vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019, pravidla valorizace důchodů v roce 2019 (změny provedené zákonem č. 191/2018 Sb. a nařízením vlády č. 213/2018 Sb.),

možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
Připomenutí tzv. technické novely předpisů o důchodovém pojištění (zákon č. 259/2017 Sb.).
Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.
Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2019:

příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,

součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

evidenční a archivační povinnost,

ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,

využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění

důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí nové úpravy správního trestátní).


Další zvažované změny.


Diskuze, odpovědi na dotazy.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2019.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
Jak na mzdy a platy v roce 2019 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 78886 studium jak na mzdy a platy v roce 2019

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

[?]

Kurz sebeobrany
kurz | 2019-05-27 

Kurzy Theia
kurzy | 2019-05-20 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde