-novy-zakon-o-zpracovani-osobnich-udaju-a-vyjimky-z-gdpr-novinka-zmena-terminu-ze-7-12- Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 26.08.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 16.09.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 23.09.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 14.10.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: !Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.) (Aliaves Co., a.s.)


Číslo akreditovaného kurzu : AK - PV-196 - 2010, Název akreditace: Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC Akreditace: MV : Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyvolalo velký mediální zájem, nikdo tak nemohl osobním údajům uniknout. Řada výkladů GDPR však vychází z neznalosti dosavadních předpisů pro ochranu osobních údajů...

Aliaves Co., a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.990 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 3.618 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

!Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.)


Přednáší ...

JUDr. Kateřina Jamborová - zabývá se ochranou osobních údajů v rámci Ministerstva vnitra již několik let. Podílela se na návrhu zákona o zpracování osobních údajů, pravidelně se účastní rovněž jednání v rámci EU k ochraně osobních údajů. Má praktické zkušenosti s kontrolou ze strany ÚOOÚ. Podílí se rovněž na tvorbě vnitřních aktů k ochraně osobních údajů v rámci Ministerstva vnitra.


Program (obsah kurzu/studia) ...

: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vyvolalo velký mediální zájem, nikdo tak nemohl osobním údajům uniknout. Řada výkladů GDPR však vychází z neznalosti dosavadních předpisů pro ochranu osobních údajů, na které GDPR navazuje, navíc mnohdy nebyla zohledněna připravovaná legislativa v této oblasti. Ačkoliv je totiž Obecné nařízení o ochraně osobních údajů přímo závazným právním předpisem, řada článků ponechává prostor pro možnost odchylné právní úpravy v národní legislativě. Česká republika se rozhodla využít výjimek, které mají ulehčit praktickou implementaci GDPR v praxi, naopak, nebylo využito výjimek zpřísňujících právní úpravu oproti GDPR. Nařízení jako přímo použitelný právní předpis tak bude doplněn národní právní úpravou, která je v současné době v projednávání v Parlamentu ČR a očekává se, že bude přijata do konce roku. Zákon o zpracování osobních údajů tak bude pouze doplňovat GDPR. V rámci školení se tedy posluchači seznámí se základními novinkami, které GDPR přináší, a to zejména s ohledem na nové povinnosti, dále budou zopakovány základní definice a nastíněn postup, jak všechny povinnosti splnit. Seminář se tak zaměří na:
* působnost zákona
* bude vysvětlena systematika zákona s důrazem na to, které hlavy dopadají na běžného správce
* výjimky, které mají správci ulehčit život, zejména pak důležitá výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů, výjimka z povinnosti oznamovat porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, zpracování osobních údajů pro novinářské, akademické a umělecké účely
* postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů, změny ve struktuře Úřadu a dopady této změny
* přestupky
* přechodná ustanovení – souhlas se zpracováním osobních údajů, citlivé osobní údaje


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


* Číslo akreditovaného kurzu : AK/PV-196/2010, Název akreditace: Právo na informace a ochrana osobních údajů v činnosti ÚSC
Akreditace: MV
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

*
* Forma výuky: Prezenční
* Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

 
Školení Další právní normy :
!Nový zákon o zpracování osobních údajů a výjimky z GDPR! novinka (změna termínu ze 7.12.) |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 78862 studium novy zakon o zpracovani osobnich udaju a vyjimky z gdpr novinka zmena terminu ze 7 12

Podtéma školení: Další právní normy
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 
2002 - Connection refused