personalni-a-mzdova-problematika-v-praxi-roku-2019 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 07.03.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Březen 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 18.03.2019 Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K  ... Aktivní život od A do Z

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 23.03.2019 Havířov  ... Aktivní život od A do Z

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 04.04.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 04.04.2019 Praha 8 - Karlín  ... pme Familienservice, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Duben 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 (1. VOX a.s.)


Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2018. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů. * Praktické zkušenosti při uplatňování Nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR). Zákoník práce v roce 2019: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2019 – pojmy minimální a zaručená mzda • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – rok 2019: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2019 • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2019, určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • ukázky výpočtů srážek. Zdravotní pojištění 2019: Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2019 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie. Pojistné na sociální zabezpečení 2019: Maximální vyměřovací základ od roku 2019 • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2019 • výše sazeb pojistného v roce 2019 • problematika osob samostatně výdělečně činných v roce 2019 a roční vyúčtování měsíčních záloh za rok 2018. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné v roce 2019. Okruh poplatníků pojistného dobrovolně účastných důvochodového pojištění. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019: Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2019 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol. Nemocenské pojištění v roce 2019: Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění 2019 • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – dávka „otcovská“ • rozhodné období v roce 2019 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhod...

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 2.390 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 2.892 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019


Určeno pro ...

Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové problematice aktuální informace.


Přednáší ...


Zdeněk Křížek
specialista na mzdovou a personální problematiku


Obsah kurzu/školení


Praktické zkušenosti při uplatňování Nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR).
Zákoník práce v roce 2019:
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2019 – pojmy minimální a zaručená mzda
dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus , zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ.
Srážky ze mzdy, platu nebo odměn – rok 2019:
Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2019
povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu – ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele
povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného, výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2019, určení jednotlivých třetin
vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby
ukázky výpočtů srážek.
Zdravotní pojištění 2019:
Kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně
minimální vyměřovací základ 2019 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ
okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců
kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu
odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná, osoba bez zdanitelných příjmů
pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány
odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.
Pojistné na sociální zabezpečení 2019:
Maximální vyměřovací základ od roku 2019
započitatelnost příjmů pro odvod pojistného
zákon o provádění sociálního zabezpečení 2019
výše sazeb pojistného v roce 2019
problematika osob samostatně výdělečně činných v roce 2019 a roční vyúčtování měsíčních záloh za rok 2018. Dobrovolná platba na nemocenské pojištění osoby samostatně výdělečně činné v roce 2019. Okruh poplatníků pojistného dobrovolně účastných důvochodového pojištění.
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2019:
Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
nové redukční hranice pro rok 2019
komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
karenční doba a její zrušení
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů
možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele
postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.

Nemocenské pojištění v roce 2019:
Nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění 2019
podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek – dávka „otcovská“
rozhodné období v roce 2019
kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši
součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení, dlouhodobá dávka „ošetřovné“ od 1. 6. 2018, kdy a za jakých okolností je nárok na toto dlouhodobé ošetřovné, praktické poznatky při čerpání této dávky. Vazba na zákoník práce – překážka v práci.
Rozhodné výše příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění u dohody o pracovní činnosti a provedení práce od roku 2019.
Důchodové pojištění v roce 2019:
Podmínky nároku na důchody
splnění odpracované doby
předčasný starobní důchod
předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu
redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 – porovnání. 2019. Názorná ukázka výpočtu důchodu.
Daň ze závislé činnosti v roce 2019:
Slevy a daňová zvýhodnění v roce 2019, tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.
Zákon o zaměstnanosti v roce 2019:
Povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidních, náhradní plnění, evidence osob EU – ZZ § 102, pojem zastřené zaměstnání, zaměstnávání cizinců.


Další informace pro rok 2019:
Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2019
aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.


Diskuze, odpovědi na dotazy.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na semináři získáte přehled o aktuální podobě pracovněprávních předpisů a mzdové agendě. Budete seznámeni se změnami, které potřebujete znát s ohledem na svou praxi v roce 2018. Obdržíte rozsáhlé pracovní materiály obsahující celou řadu názorných příkladů a doporučených postupů.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení DPH, Daně :
Personální a mzdová problematika v praxi roku 2019 |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 76100 studium personalni a mzdova problematika v praxi roku 2019

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu


22.03.2019 - Praha

2.390 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

22. 3. 2019; 9:00–14:00 - - - - - kód: 1900290 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190029A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 190029B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu , kód: 190029C - 8 126 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu (každý další účastník má slevu 15% ze základní ceny)

 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

[?]

Kurzy Liberec
kurzy | 2019-02-13 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting
kurzy | 2019-01-19 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde