jak-spravne-uzavirat-smlouvy-od-nadpisu-smlouvy-az-po-jeji-podpis-pro-nepravniky Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak si dobře vybrat zaměstnance, BEI interview - Přijímací pohovor
... 02.07.2019 Praha 8  ... TCC, s.r.o.

Interní auditor ISO 45001
... Červenec 2019 Plzeň  ... ISO-Chmelík

Interní auditor ISO 45001
... Srpen 2019 Plzeň  ... ISO-Chmelík

Interní auditor ISO 45001
... Září 2019 Plzeň  ... ISO-Chmelík

INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům
... 07.10.2019 Praha  ... Studio W


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)


Z obsahu semináře: * právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 * kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací) * lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo? * jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání) * předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.) * jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající * nadpis smlouvy (musí být?), účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě * v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně) * lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě? * v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy) * proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky) * obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky) * obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 20 10.) * jak do smlouvy správně začlenit přílohy * zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv * podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy) * tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení * smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?) * je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka? * úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody * způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.) * optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.) * zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně ...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerovácertifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... bez DPH: 2.388 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 2.889 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky


Přednáší ...


Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze


Obsah kurzu/školení


Z obsahu semináře:

* právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014

* kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)

* lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?

* jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)

* předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.)

* jak (ne)správně označit smluvní strany a důsledky z toho vyplývající

* nadpis smlouvy (musí být?), účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě

* v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem?, konkludentně)

* lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?

* v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)

* proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)

* obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)

* obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 20
10.)

* jak do smlouvy správně začlenit přílohy

* zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv

* podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy)

* tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy a důsledky jejich porušení

* smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)

* je výhodné odstoupit od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?

* úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody

* způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)

* optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)

* zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.)

* technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám

* podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)

* doložka o řešení sporů

* promlčecí lhůta a dispozice s ní

* další otázky

* jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení
 
Školení Obchodní právo :
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 76024 studium jak spravne uzavirat smlouvy od nadpisu smlouvy az po jeji podpis pro nepravniky

Podtéma školení: Obchodní právo
Kurz je nalezen v sekci: Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

mzdy | Euroekonom.cz
mzdy | 2019-06-03 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

[?]

Kurzy - Autopatie.cz
kurzy | 2019-06-18 

Kurz sebeobrany
kurz | 2019-05-27 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde