konference-daŇovy-rad-2018-xviii-rocnik-procesniho-danoveho-prava Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Rozvoj profesionality
... 29.04.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR
... 06.05.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky
... Květen 2019 Praha 5  ... OBCHODNÍ INSTITUT

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... denní nebo odpolední
... Květen 2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci
... Květen 2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni
... 21.05.2019 Praha  ... Top Vision

Rozvoj profesionality
... 27.05.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva (1. VOX a.s.)


Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. V letošním osmnáctém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku. Snahou letošní konference je hledat hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. V hlavních přednáškách budeme pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i zástupce státní správy zkoumat otázku, zda je daňový subjekt možno řídit jako firmu. Dále se z pohledu daňového poradce i zástupce státní správy zamyslíme nad tím, zda případné podezření správce daně o * 1. den: 12. 11. 2018; 9:00–16:00 9:00–11:00 • Může finanční úřad řídit daňový subjekt jako firmu? • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Václav Čepelák Opět hledáme hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. Pohledem soudce Nejvyššího správního soudu a zástupce státní správy budeme zkoumat otázku, zda je možné daňový subjekt řídit jako firmu. 11:30–13:00 • Zneužití práva v daňové oblasti • Mgr. Petra Šmirausová Může případné podezření správce daně o existenci daňového podvodu snižovat práva daňového subjektu? V praxi nastávají situace, kdy daňový subjekt plně dodrží text zákona, nicméně v rámci své daňové optimalizace realizuje činnosti, které jsou v rozporu s úmyslem zákonodárce, dopustí se tzv. „zneužití práva“. Podklady pro posuzování tohoto jevu zatím čerpáme z judikatury, v současné době se však diskutuje o přímém zakotvení tohoto pojmu do daňového řádu. 14:00–16:00 • Obrana proti nečinnosti správce daně a zásahové žaloby v návaznosti na judikatorní zvrat po rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. V minulém roce došlo k zásadnímu zvratu v pravidlech pro podávání žalob na nezákonný zásah správce daně. Blíže o podávání zásahových a nečinnostních žalob po přelomového rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se dozvíme od soudkyně tohoto soudu. Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi. 2. den: 13. 11. 2018; 9:00–16:00 9:00–11:00 • Meze postihování daňových podvodů aneb i podezřelý má svá práva • Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík Lze podezřelý daňový subjekt ihned po vydání zajišťovacího příkazu ekonomicky zcela zlikvidovat, odstřihnout od jeho účetních a obchodních dat odpojením serveru či vystavit zajišťovací příkaz na pouhém předpokladu, že daňovému subjektu nelze věřit nic? Lze vybrat chybějící daň v řetězci vícekrát včetně úroků a penále? 11:30–13:00 • Meze daňové mlčenlivosti • JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský V poslední době velice aktuální potírání podvodů na DPH staví správce daně před nelehké rozhodování, které ze získaných informací o jiných účastnících řetězce musí, a které by naopak neměl kontrolovanému daňovému subjektu poskytnout. Zatímco v prvním případě hrozí nezákonnost celého řízení (nebyla zajištěna rovnost zbraní a možnost daňového subjektu vyjádřit se ke všem důkazům), v druhém případě hrozí pokutování úředních osob až do výše 500 000 Kč. 14:00–16:00 • GDPR – a co dál • MVDr. Milan Vodička Těšit se můžete na první zkušenosti z praktické aplikace nařízení GDPR se zaměřením na daňovou oblast: Ochrana osobních údajů při správě daní, zejména v komunikaci daňových subjektů se správcem daně. Osobní údaje třetích osob ve správě daní a jejich ochrana, smíme je vůbec zpracovávat? Není čas na ...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 4.780 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 5.784 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva


Určeno pro ...

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.


Přednáší ...


MVDr. Milan Vodička
daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Nejvyšší správní soud – soudce, předseda senátu
Ing. Zdeněk Burda
daňový poradce, člen sekce správy daní při KDP ČR
Ing. Tomáš Hajdušek
daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR
JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
advokát se specializací na řešení daňových sporů, správu daní a daňový řád
Ing. Jiří Fojtík
ředitel sekce metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Mgr. Václav Čepelák
ředitel Odboru daňového procesu na Generálním finančním ředitelství
Mgr. Petra Šmirausová
daňový legislativec Ministerstva financí ČR


Obsah kurzu/školení
1. den: 12. 11. 2018; 9:00–16:00
9:00–11:00
Může finanční úřad řídit daňový subjekt jako firmu?

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Václav Čepelák
Opět hledáme hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. Pohledem soudce Nejvyššího správního soudu a zástupce státní správy budeme zkoumat otázku, zda je možné daňový subjekt řídit jako firmu.
11:30–13:00
Zneužití práva v daňové oblasti

Mgr. Petra Šmirausová
Může případné podezření správce daně o existenci daňového podvodu snižovat práva daňového subjektu? V praxi nastávají situace, kdy daňový subjekt plně dodrží text zákona, nicméně v rámci své daňové optimalizace realizuje činnosti, které jsou v rozporu s úmyslem zákonodárce, dopustí se tzv. „zneužití práva“. Podklady pro posuzování tohoto jevu zatím čerpáme z judikatury, v současné době se však diskutuje o přímém zakotvení tohoto pojmu do daňového řádu.
14:00–16:00
Obrana proti nečinnosti správce daně a zásahové žaloby v návaznosti na judikatorní zvrat po rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
V minulém roce došlo k zásadnímu zvratu v pravidlech pro podávání žalob na nezákonný zásah správce daně. Blíže o podávání zásahových a nečinnostních žalob po přelomového rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se dozvíme od soudkyně tohoto soudu.
Po skončení oficiálního programu prvního dne jste srdečně zváni na malé občerstvení a neformální diskuzi.


2. den: 13. 11. 2018; 9:00–16:00
9:00–11:00
Meze postihování daňových podvodů aneb i podezřelý má svá práva

Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Jiří Fojtík
Lze podezřelý daňový subjekt ihned po vydání zajišťovacího příkazu ekonomicky zcela zlikvidovat, odstřihnout od jeho účetních a obchodních dat odpojením serveru či vystavit zajišťovací příkaz na pouhém předpokladu, že daňovému subjektu nelze věřit nic? Lze vybrat chybějící daň v řetězci vícekrát včetně úroků a penále?
11:30–13:00
Meze daňové mlčenlivosti

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský
V poslední době velice aktuální potírání podvodů na DPH staví správce daně před nelehké rozhodování, které ze získaných informací o jiných účastnících řetězce musí, a které by naopak neměl kontrolovanému daňovému subjektu poskytnout. Zatímco v prvním případě hrozí nezákonnost celého řízení (nebyla zajištěna rovnost zbraní a možnost daňového subjektu vyjádřit se ke všem důkazům), v druhém případě hrozí pokutování úředních osob až do výše 500 000 Kč.
14:00–16:00
GDPR – a co dál

MVDr. Milan Vodička
Těšit se můžete na první zkušenosti z praktické aplikace nařízení GDPR se zaměřením na daňovou oblast:
Ochrana osobních údajů při správě daní, zejména v komunikaci daňových subjektů se správcem daně.
Osobní údaje třetích osob ve správě daní a jejich ochrana, smíme je vůbec zpracovávat?
Není čas na zásadní změnu definice rozsahu a obsahu osobních údajů (formulářů) pro správu daní?
Způsoby a metody ochrany osobních údajů v digitálním prostředí.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Konference s mnohaletou tradicí je zaměřená na správu daní. Již tradičně se bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou. V letošním osmnáctém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici předcházejících dvou ročníků, kdy u vybraných témat nabízíme namísto samostatného přednášejícího dva lektory z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku. Snahou letošní konference je hledat hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé. V hlavních přednáškách budeme pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i zástupce státní správy zkoumat otázku, zda je daňový subjekt možno řídit jako firmu. Dále se z pohledu daňového poradce i zástupce státní správy zamyslíme nad tím, zda případné podezření správce daně o existenci daňového podvodu může zároveň snižovat práva daňového subjektu. V praxi nastávají situace, kdy daňový subjekt plně dodrží text zákona, nicméně v rámci své daňové optimalizace realizuje činnosti, které jsou v rozporu s úmyslem zákonodárce, dopustí se tzv. „zneužití práva“. Podklady pro posuzování tohoto jevu zatím čerpáme z judikatury, v současné době se však diskutuje o přímém zakotvení tohoto pojmu do daňového řádu. Pohled pracovnice Ministerstva financí na tuto oblast zaznamenáme v další přednášce. V minulém roce došlo k zásadnímu zvratu v pravidlech pro podávání žalob na nezákonný zásah správce daně. Blíže o podávání zásahových a nečinnostních žalob po přelomového rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu se dozvíme od soudkyně tohoto soudu. V poslední době velice aktuální potírání podvodů na DPH staví správce daně před nelehké rozhodování, které ze získaných informací o jiných účastnících řetězce musí, a které by naopak neměl kontrolovanému daňovému subjektu poskytnout. Zatímco v prvním případě hrozí nezákonnost celého řízení (nebyla zajištěna rovnost zbraní a možnost daňového subjektu vyjádřit se ke všem důkazům), v druhém případě hrozí pokutování úředních osob až do výše 500 000 Kč. Pohled advokáta na tuto oblast je obsahem další přednášky. Na naší konferenci se budeme též věnovat prvním zkušenostem z praktické aplikace nařízení GDPR se zaměřením na daňovou oblast. Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců a advokátů přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu apod. Na základě mnohostranného pohledu předpokládáme tradičně plodnou diskuzi u jednotlivých témat: Účast na odborné debatě proto také předběžně přislíbila paní Mgr. Simona Hornochová, JUDr. Petra Nováková, Ph.D., Mgr. Tomáš Rozehnal, Mgr. Karel Šimek, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. a Ing. Jan Rambousek, LL.M. Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR)

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Cena zahrnuje celodenní občerstvení. Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

 
Školení DPH, Daně :
Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2018 – XVIII. ročník procesního daňového práva |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 75990 studium konference daŇovy rad 2018 xviii rocnik procesniho danoveho prava

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

[?]

Kurzy - Curatio
kurzy | 2019-03-08 

Kurzy | Vegmania.cz
kurzy | 2019-03-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde