konzultacni-seminar-a-panelova-diskuse-k-uplatnovani-a-vzajemnym-vazbam-predpisu-o-dph-dani-z-prijmu -pravnickych-osob-a-ucetnictvi-za-rok-2018-a-v-roce-2019 Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Rozvoj profesionality
... 29.04.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Personalista, rekvalifikace MŠMT ČR
... 06.05.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Personalista - rekvalifikace včetně profesní kvalifikační zkoušky
... Květen 2019 Praha 5  ... OBCHODNÍ INSTITUT

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... denní nebo odpolední
... Květen 2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci
... Květen 2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Mzdová agenda krok za krokem - zpracování mezd na profesionální úrovni
... 21.05.2019 Praha  ... Top Vision

Rozvoj profesionality
... 27.05.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019 (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)


Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2019. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti, * místo plnění a změna pravidel pro digitální služby, * uplatňování DPH u poukazů v roce 2019, * základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019, * sazby daně v roce 2018 a očekávané změny od roku 2019, * nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny od roku 2019, * režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019. ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2018 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2019, a to zejména: Aktuální legislativa: * A. Změny zdaňování příjmů právnických osob v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména - úpravy u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání - zpřesnění pravidel pro finanční leasing - narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce - nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem - odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy - stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby - změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů * B. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019 - Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD: - * pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků - * zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí - * obecné pravidlo proti zneužívání daňové...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerovácertifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... bez DPH: 2.471 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 2.990 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019


Přednáší ...


Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2019. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,

* zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti,

* místo plnění a změna pravidel pro digitální služby,

* uplatňování DPH u poukazů v roce 2019,

* základ daně a jeho opravy, včetně oprav v případě nedobytné pohledávky v roce 2019,

* sazby daně v roce 2018 a očekávané změny od roku 2019,

* nárok na odpočet daně a změny v uplatnění tohoto nároku, oprava odpočtu daně, odpočet daně v částečné výši, úprava odpočtu daně u oprav nemovité věci, v případě oprav nedoložených zničení, ztrát či odcizení majetku, uplatnění úpravy odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku a další změny od roku 2019,

* režim přenesení daňové povinnosti a změny od roku 2019.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2018 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2019, a to zejména:

Aktuální legislativa:

* A. Změny zdaňování příjmů právnických osob v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na úpravy, které budou poprvé použity od ZO započatého ode dne nabytí účinnosti, tj. u poplatníků s kalendářním rokem od 1. 1. 2018, zejména
- úpravy u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání
- zpřesnění pravidel pro finanční leasing
- narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
- nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce a finální řešení GFŘ k cesím nájemní smlouvy
- stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví – peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
- změny v odpisování nehmotného majetku a spoluvlastnických podílů

* B. Schválené a připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019
- Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
-

* pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
-

* zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
-

* obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
-

* pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
- Reakce na implementaci mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 9 do práva Evropské unie
-

* klasifikace finančních nástrojů a způsob zachycení rozdílů ze změn v oceňování: pro daňové účely nutné úpravy základu daně
- Daňový režim kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotu

* C. Aktuálně k vybraným otázkám, zejména k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2018, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
-

* rekapitulace významných změn v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
-

* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2019,
-

* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
-

* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 75984 studium konzultacni seminar a panelova diskuse k uplatnovani a vzajemnym vazbam predpisu o dph dani z prijmu pravnickych osob a ucetnictvi za rok 2018 a v roce 2019

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

[?]

Kurzy - Curatio
kurzy | 2019-03-08 

Kurzy | Vegmania.cz
kurzy | 2019-03-04 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde