komplexni-vypocty-ve-mzdove-uctarne Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


O firmě:

InAkademia s.r.o.


* Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
* Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
* Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
* Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
* Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
* Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
* Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
* V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Komplexní výpočty ve mzdové účtárně (InAkademia s.r.o.)


Mzda, plat a odměna 2018 : Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou. Základní právní předpisy upravujících odměňování mzdou a platem. Minimální mzda v roce 2018. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas. Odměňování zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti.  Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Povinnosti zaměstnavatele při výplatách mzdy, platu a odměny.  Názorné ukázky vnitřních firemních předpisů – mzdový řád, prémiový řád, mzdový a platový výměr. Celá řada příkladů. Průměrný výdělek : Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodném období než čtvrtletí.  Průměrný  výdělek  u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů.  Názorné ukázky výpočtů. Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2018 : Právní předpisy upravující problematiku exekucí – Zákoník práce, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád. Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Judikatury o započitatelnosti příjmů do čisté mzdy povinného.  Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby. Povinnost plátce příjmu vůči insolvenčnímu správci v průběhu insolvence. Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výplata nemocenského místně příslušnou správou sociálního zabezpečení.  Přikázání jiné peněžité pohledávky. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací.  Celá řada názorných výpočtů srážek, doporučené postupy a vzory tiskopisů. Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění 2018 : Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců , výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti . Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ –  započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a ...

InAkademia s.r.o.Cena:
    ... bez DPH: 1.488 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 1.800 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Komplexní výpočty ve mzdové účtárně


Přednáší ...


Zdeněk Křížek

Specialista na personální a  mzdovou agendu.


Obsah kurzu/školení


Mzda, plat a odměna 2018 :
  Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou. Základní právní předpisy upravujících odměňování mzdou a platem. Minimální mzda v roce 2018. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas. Odměňování zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti.  Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Povinnosti zaměstnavatele při výplatách mzdy, platu a odměny.  Názorné ukázky vnitřních firemních předpisů – mzdový řád, prémiový řád, mzdový a platový výměr. Celá řada příkladů.

Průměrný výdělek :
  Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodném období než čtvrtletí.  Průměrný  výdělek  u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů.  Názorné ukázky výpočtů.

Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2018 :
  Právní předpisy upravující problematiku exekucí – Zákoník práce, Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, Exekuční řád. Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Judikatury o započitatelnosti příjmů do čisté mzdy povinného.  Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby. Povinnost plátce příjmu vůči insolvenčnímu správci v průběhu insolvence. Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného – náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výplata nemocenského místně příslušnou správou sociálního zabezpečení.  Přikázání jiné peněžité pohledávky. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací.  Celá řada názorných výpočtů srážek, doporučené postupy a vzory tiskopisů.

Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění 2018 :
  Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců , výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti . Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ –  započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné. Výpočet důchodu, předčasný důchod, před důchod. Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2016.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění 2018 :
  Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Výpočty dávek nemocenského pojištění-  peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, nemocenského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství – podmínky nároku na jednotlivé dávky. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – kontroly zaměstnavatelem. Možné sankce. Kontroly léčebného režimu prováděné správou sociálního zabezpečení.

Daň ze závislé činnosti v roce 2018 :
  Formy daně – srážková, zálohová. Zjištění základu daně. Výpočet mzdy, platu, do základu daně. Slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka – jejich uplatňování, příprava na budoucí povolání. Daňový bonus . Daňově uznatelné benefity.  Platné tiskopisy pro rok 2018. Solidární daň.  Samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny.


  Další výpočty ve mzdové účtárně, např.  výpočet dovolené, dovolená a mateřská dovolená, dovolená u zkráceného úvazku, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a dovolená, převod zůstatku dovolené do následujícího roku – povinnosti zaměstnavatelů. Poskytování náhrad cestovních výdajů – tuzemské a zahraniční stravné , jízdné , ubytování, ostatní vedlejší výdaje.

Závěr , diskuse.
Na tomto semináři obdrží posluchači obsáhlý pracovní materiál. Kurzovné:
 • 1.488,-Kč bez DPH  | 1.800,-Kč vč. DPH
 • 2.810,-Kč bez DPH  | 3.400,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 4.132,-Kč bez DPH  | 5.000,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break


 
Školení Mzdové účetnictví :
Komplexní výpočty ve mzdové účtárně |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 71914 studium komplexni vypocty ve mzdove uctarne

Podtéma školení: Mzdové účetnictví
Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]

Online kurzy
kurzy | 2018-11-29 

Kurzy a akce | Apneaman
kurzy | 2018-11-11 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde