zamestnavani-cizincu-v-cr-komplexni-vyklad-imigracniho-pracovniho-danoveho-prava-a-socialniho-zabezp eceni Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Změny v zákoníku práce od 2. pololetí 2018
... 17.09.2018 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)
... 24.09.2018 Praha  ... Top Vision

Zákoník práce v praxi – speciálka
... 16.10.2018 Praha  ... 1. VOX a.s.

Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
... 17.10.2018 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)
... 17.10.2018 Brno  ... Top Vision

Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
... 25.10.2018 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty
... 19.11.2018 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Studio W

Po každém kurzu účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování kurzu .
* Pořádáme kurzy pro vzdělávání dospělých v oblastech: manažerské, komunikační a obchodní dovednosti, rozvoj osobnosti, kurzy pro asistentky, obchodní a pracovní právo, personalistika, mzdové a finanční účetnictví, daně.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad imigračního, pracovního, daňového práva a sociálního zabezpečení (Studio W)


Určeno pro personalisty, mzdové účetní, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou zaměstnanců ze zahraničí. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – Mgr. Matěj Daněk (9.00 – 12.30 hod.) Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU/EHP/Švýcarska a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti (vládní novela zákona o pobytu cizinců zavádějící nové instrumenty pro sezónní a vnitropodnikově převáděné zaměstnance, včetně dalších novinek). Obsah: * Legislativní novinky, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území ČR * Obecný úvod týkající se právních předpisů a rolí státních institucí zasahujících do procesu získávání příslušných povolení cizinci * Zvláštní postavení občanů EU/EHP/Švýcarska se zaměřením na definici rodinného příslušníka * Povinnosti zaměstnavatele a občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků vůči státním úřadům, žádosti o přechodný a trvalý pobyt * Specifika zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, nelegální zaměstnání * Postup při vyřizování a prodlužování zaměstnaneckých karet a zvláštní práva z nich vyplývajících * Rozdíly mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou * Případy, kdy si je cizinec stále povinen vyřídit povolení k zaměstnání a případy kdy mají cizinci volný přístup na trh práce * Alternativa modrých karet * Procedura vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace * Zvláštní vládní programy usnadňující řízení ve specifických případech (např. Fast Track, projekt Ukrajina atd.) DAŇOVÝ POHLED – Mgr. Magdaléna Vyškovská (13.30 – 17.00 hod.) Obsah: Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů * Pracovní a imigrační právo * Právo sociálního zabezpečení * Daňové právo Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR) * Evropská koordinační nařízení * Na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují * Určení, kam platit pojistné v různých situacích (činnost vykonávaná v jednom státě, ve více státech, vyslání zaměstnanců do ČR) * Výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení * Postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti * Rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají * Nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích * Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich aplikace * Účast cizinců z nesmluvních států na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) * Smlouvy o zamezení dvojího...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

Studio WCena:
    ... bez DPH: 2.900 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 3.509 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad imigračního, pracovního, daňového práva a sociálního zabezpečení


Přednáší ...

9.00-12.30 hod.: Mgr. Matěj DANĚK, advokát se specializací na pracovní právo a právo zaměstnávání cizinců, člen European Employment Lawyers Association (EELA), a Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) 13.30-17.00 hod.: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ, daňová poradkyně, specialistka zdaňování příjmů fyzických osob – cizích státních příslušníků


Obsah kurzu/školeníUrčeno pro personalisty, mzdové účetní, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou zaměstnanců ze zahraničí.
PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – Mgr. Matěj Daněk (9.00 – 12.30 hod.)


Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU/EHP/Švýcarska a cizinců z tzv. třetích států. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Účastníci budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informováni o aktuálních změnách v této oblasti (vládní novela zákona o pobytu cizinců zavádějící nové instrumenty pro sezónní a vnitropodnikově převáděné zaměstnance, včetně dalších novinek).

Obsah:
* Legislativní novinky, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území ČR
* Obecný úvod týkající se právních předpisů a rolí státních institucí zasahujících do procesu získávání příslušných povolení cizinci
* Zvláštní postavení občanů EU/EHP/Švýcarska se zaměřením na definici rodinného příslušníka
* Povinnosti zaměstnavatele a občanů EU/EHP/Švýcarska a jejich rodinných příslušníků vůči státním úřadům, žádosti o přechodný a trvalý pobyt
* Specifika zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, nelegální zaměstnání
* Postup při vyřizování a prodlužování zaměstnaneckých karet a zvláštní práva z nich vyplývajících
* Rozdíly mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou
* Případy, kdy si je cizinec stále povinen vyřídit povolení k zaměstnání a případy kdy mají cizinci volný přístup na trh práce
* Alternativa modrých karet
* Procedura vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace
* Zvláštní vládní programy usnadňující řízení ve specifických případech (např. Fast Track, projekt Ukrajina atd.)
DAŇOVÝ POHLED – Mgr. Magdaléna Vyškovská (13.30 – 17.00 hod.)

Obsah:
Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů
* Pracovní a imigrační právo
* Právo sociálního zabezpečení
* Daňové právo
Sociální a zdravotní pojištění
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
* Evropská koordinační nařízení

* Na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

* Určení, kam platit pojistné v různých situacích (činnost vykonávaná v jednom státě, ve více státech, vyslání zaměstnanců do ČR)

* Výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

* Postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

* Rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

* Nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
* Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich aplikace
* Účast cizinců z nesmluvních států na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR
Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
* Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
* Daňová rezidence fyzických osob a její určení
* Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
* Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR – lokálně zaměstnaný zaměstnanec, vyslaný zaměstnanec do ČR
* Mezinárodní pronájem pracovní síly
* Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
* Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
* Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
* Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
* Výběr záloh
* Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
* Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
* Roční vyúčtování a seznam nerezidentů


Poznámka: Vstupenky na seminář jsou přenosné. Každého modulu se může zúčastnit jiný pracovník z Vaší společnosti.
 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 70679 studium zamestnavani cizincu v cr komplexni vyklad imigracniho pracovniho danoveho prava a socialniho zabezpeceni

Podtéma školení: Pracovní právo
Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Aladdin - mzdy
mzdy | 2018-08-20 

Mzdy a personalistika
mzdy | 2018-08-17 

[?]

Kurzy Praha
kurzy | 2018-08-20 

Kurzy genealogie
kurzy | 2018-08-19 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde