rocni-zuctovani-zaloh-za-rok-2017-a-zdaŇovani-prijmu-ze-zavisle Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu
  ... 30.08.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 30.08.2018 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 05.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 06.09.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
  ... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Timemanagement
  ... 12.09.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 17.09.2018 Plzeň  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  Intellego - vzdělávací agentura

  Vzdělávací agentura INTELLEGO Olomouc vznikla v druhé polovině roku 1990 jako soukromá vzdělávací agentura zaměřená na oblast vzdělávání dospělých a na rozvoj profesních znalostí a dovedností. Za dobu své existence jsme uspořádali již 3800 školení a seminářů, na kterých přednáší přední odborníci v daných oblastech, tvůrci legislativních norem, autoři odborných publikací, zkušení lektoři.

  INTELLEGO je členem Asociace institucí vzdělání dospělých ČR.
  Spolupracujeme se Svazem účetních České republiky.

  Naše vzdělávací činnost se zaměřuje především na tyto oblasti:
  pracovní právo
  personalistika
  mzdové účetnictví
  daně
  ekonomika
  účetnictví
  finanční řízení
  marketing
  management
  zahraniční obchod
  obchodní dovednosti
  obchodní právo
  rozvoj měkkých dovedností
  a mnohé další...


  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ (Intellego - vzdělávací agentura)


  Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd, a pro koho je nezbytná znalost zúčtování záloh. Cíl školení: Cílem školení je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, změnami ve zdanění mezd pro rok 2018 a připravit je na roční zúčtování záloh za rok 2017. Lektor kurzu : Katarína DOBEŠOVÁ Specialistka ústředního orgánu v oblasti zdaňování příjmů ze závislé  činnosti, autorka odborných publik...

  Intellego - vzdělávací agentura  Cena:
      ... bez DPH: 1.600 Kč / Kurz
      ... včetně DPH: 1.936 Kč / Kurz


  Termín kurzu již není k dispozici

  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ


  Určeno pro ...

  Školení je určeno mzdovým účetním, personalistům a všem, koho zajímají změny ve zdaňování mezd, a pro koho je nezbytná znalost zúčtování záloh.
  Cíl školení: Cílem školení je seznámit účastníky s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, změnami ve zdanění mezd pro rok 2018 a připravit je na roční zúčtování záloh za rok 2017.


  Přednáší ...


  Katarína DOBEŠOVÁ Specialistka ústředního orgánu v oblasti zdaňování příjmů ze závislé  činnosti, autorka odborných publikací, výkladů. Patří k předním  odborníkům. Zkušená a oblíbená lektorka.


  Program (obsah kurzu/studia) ...


  • Změny ve zdaňování mezd v daňovém balíčku pro rok 2017 a 2018:

  • zvýšení daňového zvýhodnění ještě pro rok 2017,
  • od r. 2018 zdaňování příjmů ze závislé činnosti nově podle toho, zda zaměstnanec učinil nebo neučinil prohlášení v souvislosti s možností učinit prohlášení k dani elektronicky a seznámení s novým tiskopisem Prohlášení vzor č. 26,
  • systémové změny při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u poplatníka bez prohlášení v § 6 odst. 4 zákona,
  • úprava podmínek pro výplatu daňového bonus u,
  • upřesnění podmínek při uplatňování daňových úlev na invaliditu, na průkaz ZTP/P a u školkovného,
  • zavedení náhradní lhůty pro oznámení změny u zaměstnance,
  • zvýšení úlev pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění od roku 2017,
  • osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy zaměstnancům a spočívajících v použití zdravotnického zařízení,
  • osvobození bezúplatných plnění v § 4a např. na léčení zaměstnancům s odkládací podmínkou, atd.   Další změny a novely:

  • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od r. 2018,
  • rozšíření úlev pro dárce krve a krvetvorných buněk ještě pro r. 2017,
  • problematika soustavné přípravy u studia na zahraniční VŠ uskutečňované na území ČR,
  • daňový režim plnění poskytovaných členům zastupitelstva obce (příspěvků na úpravu zevnějšku, pojištění rizik a další) od r. 2018, atd.


   Roční zúčtování záloh za rok 2017:

  • rekapitulace změn ve zdaňování mezd v roce 2017,
  • legislativní rámec RZZ, lhůty a termíny,
  • okruh zaměstnanců, kterým lze provést RZZ a kteří mají povinnost podat daňové přiznání,
  • odečet nezdanitelných částí základu daně, roční slevy na manželku a školkovného,
  • dorovnání daňového zvýhodnění při RZZ,
  • RZZ u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty,
  • vypořádaní daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy ze závislé činnosti zdaněnými srážkovou dani, atd.

   Změny v daňových tiskopisech určených pro mzdové účtárny

   Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

  Program semináře bude aktualizován podle stavu legislativních změn k datu konání semináře. Účastníci obdrží rozsáhlý pracovní materiál zpracovaný lektorkou.


  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...  Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.

   
  Školení DPH, Daně :
  ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2017 A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 70597 studium rocni zuctovani zaloh za rok 2017 a zdaŇovani prijmu ze zavisle

  Podtéma školení: DPH, Daně
  Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře
   

  Termíny kurzu

  Není vypsaný žádný termín školení, ...

   

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  [?]

  Kurzy Praha
  kurzy | 2018-08-20 

  Kurzy genealogie
  kurzy | 2018-08-19 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde