zakonik-prace-v-roce-2018-ve-svetle-jeho-poslednich-novel-a-jinych-souvisejicich-zmen-s-praktickymi- priklady Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 20.12.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 10.01.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 17.01.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 07.02.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Etiketa a společenské chování
... 11.02.2019 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum

Protikorupční chování
... 26.03.2019 Praha  ... 1. VOX a.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

InAkademia s.r.o.


* Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
* Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
* Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
* Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
* Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
* Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
* Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
* V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady (InAkademia s.r.o.)


Aktuality personalistiky a  praxe zákoníku práce ZÁSADNÍ ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB  OD 1.11.2017 – INFORMACE PRO PERSONALISTY Zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb, zejm. v rámci posuzování zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu konkrétní sjednané práce a v souvislosti se zajišťováním vstupních lékařských prohlídek uchazečů, včetně jejich úhrady. Zákon nabyl účinnosti dnem 1.11.2017 a je doprovázen i změnamiprováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. Novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například: Termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy). Nové požadavky na obsah lékařských posudků. * Pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele. Možnost jiného (pověřeného) poskytovatele, pracovnělékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ. Nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance. Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku. ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč. Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání. ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury. Zastřené zprostředkování zaměstnání. Zrušení zákazu přidělení cizince  ze státu mimo EU agenturou. Nové podmínky plnění povinného podílu, nová povinná elektronická evidence. Režim nemocného uchazeče o zaměstnání. Nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce. ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti. Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích. Změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění. Nové povinnosti uživatele a agentury práce v rámci agenturního zaměstnávání. ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ Otcovská poporodní péče a ...

InAkademia s.r.o.Cena:
    ... bez DPH: 1.405 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 1.700 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady


Přednáší ...


Mgr. Zdeněk Schmied

pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Účelem semináře je proto seznámit účastníky se zásadními změnami  v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce v roce 2018 ve světle těchto zásadních věcných změn.
V rámci semináře budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány  dotazy účastníků týkající se pracovněprávní úpravy.
Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:


Obsah kurzu/školeníAktuality personalistiky a  praxe zákoníku práce
  ZÁSADNÍ ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB  OD 1.11.2017 – INFORMACE PRO PERSONALISTY Zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb, zejm. v rámci posuzování zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu konkrétní sjednané práce a v souvislosti se zajišťováním vstupních lékařských prohlídek uchazečů, včetně jejich úhrady. Zákon nabyl účinnosti dnem 1.11.2017 a je doprovázen i změnamiprováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. Novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například: Termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy). Nové požadavky na obsah lékařských posudků.
  * Pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele. Možnost jiného (pověřeného) poskytovatele, pracovnělékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ. Nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance. Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.
ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE
  Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč. Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání.
ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI
  Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury. Zastřené zprostředkování zaměstnání. Zrušení zákazu přidělení cizince  ze státu mimo EU agenturou. Nové podmínky plnění povinného podílu, nová povinná elektronická evidence. Režim nemocného uchazeče o zaměstnání. Nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce.
ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE
  Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti. Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích. Změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění. Nové povinnosti uživatele a agentury práce v rámci agenturního zaměstnávání.
ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
 • Otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské). Podmínky poskytování,  podpůrčí doba dávky a výše dávky, důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno). Otcovské a dlouhodobé ošetřovné jako nové dávky nemocenského pojištění a jejich vliv na pracovněprávní úpravu
ZMĚNY V ZÁKONĚ O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
  Stanovení maximální věkové hranice pro odchod do starobního důchodu.
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SPRÁVNÉ APLIKACI ZÁKONÍKU PRÁCE
  Speciální konzultační blok semináře lektora, sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům. Možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva.

Kurzovné:
 • 1.405,-Kč bez DPH
  * 1.700,-Kč vč. DPH
 • 2.645,-Kč bez DPH
  * 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • 3.926,-Kč bez DPH
  * 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
 • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break


 
Školení Personalistika (HR manažer, pracovní právo) :
Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 70415 studium zakonik prace v roce 2018 ve svetle jeho poslednich novel a jinych souvisejicich zmen s praktickymi priklady

Podtéma školení: Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]

Online kurzy
kurzy | 2018-11-29 

Kurzy a akce | Apneaman
kurzy | 2018-11-11 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde