zakonik-prace-v-roce-2018-ve-svetle-jeho-poslednich-novel-a-jinych-souvisejicich-zmen-s-praktickymi- priklady Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života
  ... 26.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 02.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 09.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Timemanagement
  ... 10.10.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření
  ... 11.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Krotitelé času - time management pro každý den
  ... 18.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života
  ... 23.10.2018 Brno  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  InAkademia s.r.o.


  * Zabezpečuje školící činnost pro členy Svazu účetních a ostatní zájemce formou jednodenních seminářů a vícedenních školících akcí
  * Školící činnost je zaměřena na ekonomickou sféru, tj. oblast účetnictví, mzdového účetnictví, daní, práva a dalších odborných témat
  * Široký sortiment nabídky školící činnosti je směřován pro podnikatelské subjekty, příspěvkové organizace, územně samosprávné celky a jejich PO, ostatní neziskové organizace
  * Zajišťuje firemní vzdělávání dle požadavků klientů
  * Poskytuje informace a podkladové materiály o odborné vzdělávací činnosti InAkademia s.r.o.
  * Zajišťuje prodej odborné literatury ekonomické sféry v sídle InAkademia s.r.o. a na svých seminářích
  * Celoročně zajišťuje prodej tiskopisů rozvahy a výkazu zisků a ztrát, sloužící jako součast daňového přiznání
  * V oblasti certifikace účetní profese poskytuje prvotní informace a informační brožury

  InAkademia s.r.o. dříve Institut vzdělávání účetních s.r.o.

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady (InAkademia s.r.o.)


  Aktuality personalistiky a  praxe zákoníku práce ZÁSADNÍ ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB  OD 1.11.2017 – INFORMACE PRO PERSONALISTY Zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb, zejm. v rámci posuzování zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu konkrétní sjednané práce a v souvislosti se zajišťováním vstupních lékařských prohlídek uchazečů, včetně jejich úhrady. Zákon nabyl účinnosti dnem 1.11.2017 a je doprovázen i změnamiprováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. Novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například: Termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy). Nové požadavky na obsah lékařských posudků. * Pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele. Možnost jiného (pověřeného) poskytovatele, pracovnělékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ. Nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance. Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku. ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč. Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání. ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury. Zastřené zprostředkování zaměstnání. Zrušení zákazu přidělení cizince  ze státu mimo EU agenturou. Nové podmínky plnění povinného podílu, nová povinná elektronická evidence. Režim nemocného uchazeče o zaměstnání. Nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce. ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti. Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích. Změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění. Nové povinnosti uživatele a agentury práce v rámci agenturního zaměstnávání. ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ Otcovská poporodní péče a ...

  InAkademia s.r.o.  Cena:
      ... bez DPH: 1.405 Kč / Kurz
      ... včetně DPH: 1.700 Kč / Kurz


  Termín kurzu již není k dispozici

  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady


  Přednáší ...


  Mgr. Zdeněk Schmied

  pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
  Účelem semináře je proto seznámit účastníky se zásadními změnami  v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce v roce 2018 ve světle těchto zásadních věcných změn.
  V rámci semináře budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány  dotazy účastníků týkající se pracovněprávní úpravy.
  Obsah semináře, který bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání, bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:


  Obsah kurzu/školení  Aktuality personalistiky a  praxe zákoníku práce
   ZÁSADNÍ ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB  OD 1.11.2017 – INFORMACE PRO PERSONALISTY Zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
   Tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb, zejm. v rámci posuzování zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu konkrétní sjednané práce a v souvislosti se zajišťováním vstupních lékařských prohlídek uchazečů, včetně jejich úhrady. Zákon nabyl účinnosti dnem 1.11.2017 a je doprovázen i změnamiprováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. Novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například: Termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy). Nové požadavky na obsah lékařských posudků.
   * Pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu. Povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele. Možnost jiného (pověřeného) poskytovatele, pracovnělékařské prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ. Nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance. Nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.
  ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE
   Nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců. Možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč. Nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání.
  ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI
   Změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnost pro agentury. Zastřené zprostředkování zaměstnání. Zrušení zákazu přidělení cizince  ze státu mimo EU agenturou. Nové podmínky plnění povinného podílu, nová povinná elektronická evidence. Režim nemocného uchazeče o zaměstnání. Nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce.
  ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE
   Změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti. Nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích. Změny v souvislosti v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění. Nové povinnosti uživatele a agentury práce v rámci agenturního zaměstnávání.
  ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
  • Otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské). Podmínky poskytování,  podpůrčí doba dávky a výše dávky, důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno). Otcovské a dlouhodobé ošetřovné jako nové dávky nemocenského pojištění a jejich vliv na pracovněprávní úpravu
  ZMĚNY V ZÁKONĚ O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
   Stanovení maximální věkové hranice pro odchod do starobního důchodu.
  NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SPRÁVNÉ APLIKACI ZÁKONÍKU PRÁCE
   Speciální konzultační blok semináře lektora, sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům. Možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva.

  Kurzovné:
  • 1.405,-Kč bez DPH
   * 1.700,-Kč vč. DPH
  • 2.645,-Kč bez DPH
   * 3.200,-Kč vč. DPH, cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • 3.926,-Kč bez DPH
   * 4.750,-Kč vč. DPH, cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu
  • Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break


   
  Školení Personalistika (HR manažer, pracovní právo) :
  Zákoník práce v roce 2018 ve světle jeho posledních novel a jiných souvisejících změn s praktickými příklady |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 70415 studium zakonik prace v roce 2018 ve svetle jeho poslednich novel a jinych souvisejicich zmen s praktickymi priklady

  Podtéma školení: Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
  Kurz je nalezen v sekci: Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
   

  Termíny kurzu

  Není vypsaný žádný termín školení, ...

   

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy
  kurzy | 2018-09-13 

  Kurzy Brno
  kurzy | 2018-08-26 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde