skoleni-skolitelu Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

"> Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">
Online course - Leadership development of managers through coaching
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Online course - Motivation and Leadership
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Online course - Situational leadership
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
... 11.06.2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

INTERQUALITY, spol. s r.o.

Dlouholetá tradice úspěšné spolupráce s klienty a prestižní seznam prvotřídních referencí řadí Interquality k předním školícím a poradenským firmám na českém trhu. Naše úspěchy se opírají zejména o špičkovou kvalitu lektorů a konzultantů. Velmi si vážíme důvěry našich klientů. S některými z nich spolupracujeme bez přerušení již více než 10 let. Zpětná vazba a podněty, které získáváme od našich zákazníků, jsou motorem pro soustavné zlepšování kvality našich služeb a inspirací pro naše inovace. Pevně věříme, že pouze neustálé zvyšování kvality lidských zdrojů na straně jedné, a procesů a systémů na straně druhé přináší trvalou konkurenční výhodu. Proto poskytujeme integrovaná řešení, jež zahrnují jak „měkké ” , tak „tvrdé ” oblasti rozvoje. Klientům nabízíme trénink a poradenství v těchto třech oblastech: 1. Interní kurzy Rozvoj manažerských dovedností Rozvoj obchodních dovedností Řízení a zlepšování procesů a kvality 2. Projekty a poradenství Vedení a koučování Diagnostika Pokročilé formy vzdělávání Systémy managementu kvality a Six Sigma 3. Veřejné kurzy Přestože většinu našich kurzů je možné objednat jako katalogové, více než devadesát procent našich vzdělávacích projektů jsou kurzy „šité na míru ” pro konkrétního klienta. Při návrhu tréninku vždy respektujeme záměry, priority a cíle klienta. Obvyklou praxí je např. to, že kromě „univerzálních ” modelových situací zahrnujeme do obsahu kurzů a do tréninkových materiálů i reálné problémové situace z praxe klientské společnosti. Zveme Vás k návštěvě webové prezentace na .interquality.cz, kde najdete informace o jednotlivých kurzech a dalších formách spolupráce. Garantujeme spolehlivost. Na trhu jsme synonymem spolehlivosti a stability. Pod stejným názvem a se stabilním týmem spolupracovníků poskytujeme již od roku 1993 služby nejvyšší kvality. V rozvoji našeho know-how spolupracujeme s prestižními vzdělávacími a tréninkovými institucemi po celém světě, což nám umožňuje poskytovat služby špičkové úrovně i našim klientům. Klademe důraz nejen na hluboké znalosti v oboru, ale především na způsoby jejich účinného využití v prostředí klienta. Podle požadavků klienta provedeme hodnocení praktických výstupů a přínosů vzdělávání - od změny znalostí/dovedností až po efektivitu vzdělávání v organizaci. Ručíme za časem prověřenou kvalitu služeb, jejímž důkazem jsou prvotřídní reference. Mezi klienty našich vnitropodnikových tréninkových programů patří více než polovina firem ze seznamu Czech TOP 100. Spolupracujeme i s organizacemi státní správy. Máme zkušenosti s prací na největších dosud realizovaných tréninkových projektech v ČR. Máme řadu zkušeností s účastí v mezinárodních projektech. Nabízíme profesionální a stabilní tým lektorů a konzultantů. Všichni naši lektoři a konzultanti jsou kmenovými zaměstnanci společnosti. To umožňuje řídit a neustále zlepšovat kvalitu výstupu pro klienty, jak po odborné, tak i po lektorské stránce.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Školení školitelů (INTERQUALITY, spol. s r.o.)


Potřeba vnitropodnikových školitelů či konzultantů se v dnešních společnostech objevuje stále častěji. Nejčastějším důvodem pro volání po interních lektorech je snaha o dosažení maximální účinnosti tréninku, co nejvyšší provázanosti školení s podnikovou praxí, snížení nákladů na externí školitele a poradenské firmy, vytvoření podmínek pro zajištění soustavného vzdělávání většího počtu pracovníků vlastními silami. Kurz Školení školitelů je odpovědí na tyto potřeby....

INTERQUALITY, spol. s r.o.Cena:
    ... bez DPH: 7.350 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 8.894 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Školení školitelů


Určeno pro ...

Mnoho firem dnes posiluje roli interních trenérů a interního vzdělávání. Zejména proto, že tím podpoří snížení nákladů na školící a poradenskou podporu zvenčí, více zaangažují vlastní zaměstnance na jejich vlastním rozvoji, podpoří vznik „učící se organizace“, posílí vazbu výstupů školení na skutečné potřeby společnosti a v neposlední řadě zvýší profesionalitu svých zaměstnanců [těch, kteří se stanou interními trenéry]. V souladu s touto filosofií jsme koncipovali tento kurz.
* Působíte jako interní nebo externí trenér, školitel či lektor a chcete zlepšit své dovednosti?
* Chcete získat systematický návod na přípravu interního školení i jednotlivých školících bloků?
* Nejste si jisti, jaké vzdělávací metody zvolit?
* Nedaří se Vám zaujmout účastníky?
* Kladete si otázku, jak reagovat na některé nepříjemné chování účastníků?
* Zajímají Vás nejmodernější formy vzdělávání?
* Chcete získat zpětnou vazbu na své lektorování?
* Zkrátka chcete získat větší jistotu při vedení školení a ujistit se, že „to děláte správně“?


Program (obsah kurzu/studia) ...1. den
* Úvod školení – jak efektivně zahájit školení
* Vzdělávací potřeby – jak zjistíme, co zadavatel chce
* Cíle školení – ujasněme si, kam přesně kráčíme
* Tvorba osnovy/designu školení [lektorského plánu] – kdy, co, jak, proč
* Vzdělávací metody – jaké jsou, jak je volit, jak s nimi pracovat, jak být více interaktivní
* Efektivní využití e-learningu
* Jak motivovat účastníky školení k aktivní účasti
* Práce s nepříjemným chováním účastníků – jak reagovat na rušiče
* Pohotová reakce na milé i nemilé dotazy účastníků, řízení diskuse
* Poskytování zpětné vazby – nejdůležitější lektorská dovednost
* Vyhodnocení školení – na co se ptát na konci, aby nám to pomohlo
* Videotrénink – každý z účastníků převede ukázku ze svého školení, ostatní se stanou jeho účastníky. Ukázku natočíme na video a společně rozebereme [bezpečným způsobem]. Každý tak získá inspiraci pro svůj další lektorský růst a rozvoj.
* Jak zvládat trému
* Řešení situací z praxe – jak postupovat, když …
* Tipy a osvědčené postupy ostřílených lektorů, jak zvýšit efektivitu interních tréninků a školení


Obsah kurzu/školení

Potřeba vnitropodnikových školitelů či konzultantů se v dnešních společnostech objevuje stále častěji. Nejčastějším důvodem pro "volání" po interních lektorech je snaha o dosažení maximální účinnosti tréninku, co nejvyšší provázanosti školení s podnikovou praxí, snížení nákladů na externí školitele a poradenské firmy, vytvoření podmínek pro zajištění soustavného vzdělávání většího počtu pracovníků vlastními silami.
Kurz "Školení školitelů" je odpovědí na tyto potřeby.
CÍLE

  • aktivovat vnitřní zdroje organizace pro dosažení žádoucích změn
  • zvýšit účinnost vzdělávání pracovníků
  • zavést do firemní praxe koncept "učící se organizace" (Learning Organisation)
  • posílit vazbu výstupů školení a poradenství na potřeby podnikové praxe
  • výrazně snížit náklady na školící a poradenskou podporu zvenčí
  • zvýšit profesionalitu, jistotu a výkonnost účastníků v roli interního lektora


METODA
Kurz je vysoce participativní s maximálním zapojením účastníků. Důraz je kladen na rozvoj dovedností. Bloky výkladu jsou střídány cvičeními a případovými studiemi. Velký důraz je kladen na zkušenostní způsob učení. Při nácviku je využíváno videa, aby byly vytvořeny podmínky pro maximální využití zpětné vazby. Velká pozornost je věnována tomu, aby atmosféra, prostředí a způsob vedení kurzu nebudily u účastníků pocit ohrožení. Využito je i velmi kvalitního instruktážního videofilmu. Účastníci kurzu obdrží studijní materiál (příručku), kde je téma stručně a přehledně zpracováno a který jim v praxi poslouží jako praktický návod při přípravě školení.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

V případě více zájemců z jedné společnosti rádi připravíme „incompany“ kurz přímo na míru Vašim požadavkům.

 
Školení školení :
Školení školitelů |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 68438 studium skoleni skolitelu

Podtéma školení: školení
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 
2002 - Connection refused