facility-management-ve-vztahu-k-povinnostem-v-bozp-po-a-zp Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu
  ... 30.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Mindfulness - jak snížit stres a zlepšit pozornost
  ... 06.11.2018 Praha  ... Top Vision

  Timemanagement
  ... 07.11.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Time busters - time management for every day
  ... 08.11.2018 Praha  ... Top Vision

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 13.11.2018 Brno  ... Top Vision

  AGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany
  ... 15.11.2018 Praha  ... Studio W

  Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života
  ... 20.11.2018 Praha  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  PYROKONTROL trading consulting

  Jsme firma PYROKONTROL tradingconsulting, zastoupená
  Dr. Ing. Janou Maturovou,
  která je členem Komory soudních znalců ČR, Hospodářské komory ČR a České společnosti pro jakost.
  Jsme firma s dynamickým kolektivem hájícím zájmy bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí, působící na českém a slovenském trhu již od roku 1991.
  Našimi klienty jsou vážené a uznávané firmy ve svých oborech.
  ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTECH:
   Provádíme komplexní zajištění podnikajících fyzických, právnických a soukromých osob službami na úseku:
  • požární ochrany,
  • bezpečnosti práce,
  • chemických látek a chemických směsí a odpadového hospodářství
  • služby pro naše klienty poskytujeme již od r. 1991,
  • máme zřízený nepřetržitý servis služeb 24 hodin denně v případě požáru, havárie, pracovních úrazů apod.,
  • výše uvedené činnosti zajišťujeme pracovníky odborně způsobilými v PO podle ust. § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o PO, v aktuálním znění,
  • osobami odborně způsobilými v BOZP – prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění,
  • autorizovanými osobami – odborně způsobilými v plném rozsahu podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v aktuálním znění,
  • a pověřenými MŽP a MZd k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
  • rovněž tak poskytujeme služby soudního znalce v oblastech PO, BOZP a CHL,
  • zajišťujeme profesní koučing vedoucích zaměstnanců zaměřený na rozvoj dovedností vztahujících se k prevenci rizik,
  • působíme po celé České republice.


  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP (PYROKONTROL trading consulting)


  Absolvent získá znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu....

  PYROKONTROL trading consulting  certifikat Účastník obdrží certifikát
  Cena:
      ... bez DPH: 5.000 Kč / kurz
      ... včetně DPH: 6.050 Kč / kurz

  Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP


  Určeno pro ...


  * Majitelé společností a firem.
  * Facility management jak outsourcingový tak interní.
  * Management společností a firem odpovědný za řízení úseku BOZP, PO a životního prostředí pro správu budov, úklid, údržbu nebo ostrahu.
  * Odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a požární ochraně.


  Program (obsah kurzu/studia) ...

  Absolvent získá
  * Znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených zaměstnanců v prevenci rizik, požární ochraně a ochraně životního prostředí ve vztahu k facility managementu.
  * OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 3 roky.
  * Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce 1/2 roku od dne konání kurzu .

  Obsah kurzu/školení :
  * Facility management [FM] [řada norem ČSN EN 15221-1 až 7] je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. Na kurzu jsou probírány podpůrné procesy FM, mezi které jsou patří např. správa a údržba budov.
  * Tyto podpůrné procesy jsou z hlediska objetivních povinností daných zákoníkem práce z hlediska BOZP, PO a ŽP základem prevence rizik.
  * Pro doložení plnění objektivních povinností je nutné řádné vypracování dokumentace na
     - ochranu osob, budov a majetku,
     - provoz vozového parku,
     - investice,
     - využívání energií,
     - řízení externích vztahů i v rámci státní správy,
     - evidenci a zajištění provozu technického zařízení budov [včetně revizí a KTS všech druhů TZB],
     - řešení havarijních situací a nebo poskytování první pomoci.
  * Jednoduše řečeno cílem FM je integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost ve vztahu k provozovaným objektům zaměstnavatele.

  Osnova kurzu
  8,30 – 8,55 – prezentace, občerstvení
  9,00 – 10,00 – právní předpisy a vyžadovaná dokumentace BOZP a PO, ŽP ve vztahu k FM
  10,00 – 11,00 – kontroly budov, technického zařízení budov, revize VTZ, kontroly manipulačních prostředků a další, VP PO a PBZ v rámci BOZP, PO a ŽP
  11,00 – 11,30 – školení a odborná příprava pro řízení objektivní odpovědnosti za výkon FM, náležitosti provozní dokumentace, revizí a KTS
  11,30 – 12,00 – spolupráce s OIP, HZS, MŽP, MZD, kriminální policií
  12,00 – 12,30 – veřejné instituce a trestně právní odpovědnost
  od 13,00 hodin – strategické plány v oblasti BOZP, PO, ŽP, opatření při mimořádných situacích, ověření získaných znalostí, diskuse
  14:00 – předpokládané ukončení kurzu


  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  OSVĚDČENÍ o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance podle právních požadavků Zákoníku práce, Zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících, s platností 3 roky.

   
  Školení facility :
  Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 65734 studium facility management ve vztahu k povinnostem v bozp po a zp

  Podtéma školení: facility
  Kurz je nalezen v sekci: Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály
   

  Termíny kurzu


  Listopad 2018 - České Budějovice

  5.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Prosinec 2018 - České Budějovice

  5.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Leden 2019 - České Budějovice

  5.000 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

   

  MZDY - RON Software | ron.cz
  mzdy | 2018-10-04 

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy
  kurzy | 2018-09-13 

  Kurzy Brno
  kurzy | 2018-08-26 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde