mzdova-a-personalni-specialka-vcetne-mzdoveho-auditu Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 20.12.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 10.01.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 17.01.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ETIKETA a společenské chování v praxi
... 07.02.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Etiketa a společenské chování
... 11.02.2019 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum

Protikorupční chování
... 26.03.2019 Praha  ... 1. VOX a.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (1. VOX a.s.)


Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2018. * ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová 1. seminář: 14. 5. 2018; 9:00–17:00 • ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2018 • JUDr. Miloš Hejmala • legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře, • změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých), • charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce, • zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících, • zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci, • agenturní zaměstnávání, • pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…), • překážky v práci a pracovní volno, • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce), • šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů), • vztah odborů a managementu (pluralita odborů), • skončení pracovního poměru, • změny v dalších pracovněprávních předpisech, • zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…), • zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci). Diskuze a odpovědi na dotazy. 2. seminář: 15. 5. 2018; 9:00–13:00 • PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE • Bc. Zdeněk Šenk Úvod do problematiky • aktuální změny v právních předpisech • právní a ostatní požadavky • odpovědnost za BOZP • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik • výcvik zaměstnanců • pracovní úrazy • prověrky a kontroly BOZP • diskuze, odpovědi na otázky. 3. seminář: 15. 5. 2018; 14:00–18:00 • PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI • JUDr. Ladislava Steinichová Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů • diskuze, odpovědi na otázky. 4. seminář: 16. 5. 2018; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY • JUDr. Marie Salačová Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů • náhrady při tuzemských pracovních cestách • náhrady při zahraničních pracovních cestách • paušalizace cestovních náhrad • zálohy na pracovní cestu • diskuze, odpovědi na otázky. 5. seminář: 16. 5. 2018; 14:00–18:00 • FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2018 • Ing. Martin Šabo Výklad vyhlášky č. 114/...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 17.580 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 21.272 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu


Určeno pro ...

Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace, a to i ve vztahu k interní prověrce mzdového účetnictví, kterou připravují či realizují.


Přednáší ...


JUDr. Helena Pelikánová
odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
JUDr. Marie Salačová
odbornice na problematiku cestovních náhrad
Ing. Marta Ženíšková
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
JUDr. Ladislava Steinichová
specialistka na problematiku zaměstnanosti
Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
JUDr. František Vlasák
MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
Bc. Zdeněk Šenk
auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací
Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
JUDr. Miloš Hejmala
advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Jitka Luciani
VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
Ing. Martin Šabo
MF ČR
Ing. Jana Čemusová
VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací


Obsah kurzu/školení


ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová
1. seminář:
14. 5. 2018; 9:00–17:00
ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2018
JUDr. Miloš Hejmala

legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře,

změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých),

charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce,

zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících,

zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci,

agenturní zaměstnávání,

pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…),

překážky v práci a pracovní volno,

práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce),

šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů),

vztah odborů a managementu (pluralita odborů),

skončení pracovního poměru,

změny v dalších pracovněprávních předpisech,

zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…),

zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci).


Diskuze a odpovědi na dotazy.
2. seminář:
15. 5. 2018; 9:00–13:00
PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE
Bc. Zdeněk Šenk
Úvod do problematiky
aktuální změny v právních předpisech
právní a ostatní požadavky
odpovědnost za BOZP
odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik
výcvik zaměstnanců
pracovní úrazy
prověrky a kontroly BOZP
diskuze, odpovědi na otázky.
3. seminář:
15. 5. 2018; 14:00–18:00
PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI
JUDr. Ladislava Steinichová
Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů
diskuze, odpovědi na otázky.
4. seminář:
16. 5. 2018; 9:00–13:00
CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
JUDr. Marie Salačová
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
náhrady při tuzemských pracovních cestách
náhrady při zahraničních pracovních cestách
paušalizace cestovních náhrad
zálohy na pracovní cestu
diskuze, odpovědi na otázky.
5. seminář:
16. 5. 2018; 14:00–18:00
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2018
Ing. Martin Šabo
Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
používání fondů a jejich účel
tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
fondy dle specifikace – organizační složky státu
příspěvkové organizace
obce
kraje
způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
odborové organizace a jejich spolurozhodování
co lze a nelze z fondů hradit
příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce)
diskuze, odpovědi na otázky.
6. seminář:
17. 5. 2018; 9:00–13:00
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Ing. Marie Hajšmanová
Příjmy ze závislé činnosti:
Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
základ daně z příjmů ze závislé činnosti
schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další)
diskuze, odpovědi na otázky.
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
Povinnosti plátců, změny:
Povinnosti plátců daně
tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
opravy chyb při výpočtu záloh a daně u změstnanců.


Diskuze a odpovědi na otázky.
7. seminář:
21. 5. 2018; 9:00–13:00
ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ing. Marta Ženíšková
Změny od 1. 1. 2018
okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
sazba pojistného
placení pojistného a odvod pojistného
maximální vyměřovací základ, úh vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
přehled o výši pojistného, nulové přehledy
přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
promíjení penále
splátky
pokuty
diskuze, odpovědi na otázky.
8. seminář:
21. 5. 2018; 14:00–18:00
ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
JUDr. František Vlasák
Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
Účast na nemocenském pojištění:
Okruh pojištěných osob
podmínky a průběh účasti na pojištění
zaměstnání malého rozsahu
dohody o provedení práce.
Dávky:
Obecné podmínky nároku
nemocenská
peněžitá pomoc v mateřství
ošetřovné
vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
výše dávek.
Organizace provádění pojištění:
Organizace systému
úkoly zaměstnavatele
výplata dávek.

Diskuze a odpovědi na otázky.
9. seminář:
22. 5. 2018; 9:00–13:00
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
Okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2018
druhy důchodů a jejich výše
vzorový příklad výpočtu důchodu v roce 2018
možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2018:
Příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů
součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
evidenční a archivační povinnost
ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
povinnosti zaměstnavatelů související s novými pravidly pro snížení důchodového věku některých horníků
využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.


Další zvažované změny.


Diskuze, odpovědi na otázky.
10. seminář:
22. 5. 2018; 13:45–15:45
ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018
systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
plátci pojistného
postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění.


Diskuze, odpovědi na otázky.
11. seminář:
23. 5. 2018; 9:00–16:00
MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI
Ing. Růžena Klímová Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku
mzdové formy a příplatkové mzdy
sjednání mzdy a stanovení mzdy
minimální mzda
nejnižší úrovně zaručené mzdy
průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
srážky ze mzdy
zdravotní pojištění v příkladech
pracovně lékařské prohlídky
příprava na budoucí povolání
další aktuální problémy ve mzdové oblasti
diskuze, odpovědi na otázky.
12. seminář:
24. 5. 2018; 9:00–16:00
VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT
Ing. Růžena Klímová
Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
ochrana osobních údajů
osobní spis
dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
archivace dat
diskuze, odpovědi na otázky.

Po skončení výuky TEST IES.

Cíl školení / poznámka ke kurzu

Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2018.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

 
Školení DPH, Daně :
Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 62578 studium mzdova a personalni specialka vcetne mzdoveho auditu

Podtéma školení: DPH, Daně
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]

Online kurzy
kurzy | 2018-11-29 

Kurzy a akce | Apneaman
kurzy | 2018-11-11 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde