mzdova-a-personalni-specialka-vcetne-mzdoveho-auditu Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života
  ... 26.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 02.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 09.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Timemanagement
  ... 10.10.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Stress and Life Management - jak předcházet syndromu vyhoření
  ... 11.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Krotitelé času - time management pro každý den
  ... 18.10.2018 Praha  ... Top Vision

  Time, priority and self management - zdravé řízení sebe samých i svého života
  ... 23.10.2018 Brno  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  1. VOX a.s.

  Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu (1. VOX a.s.)


  Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2018. * ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová 1. seminář: 14. 5. 2018; 9:00–17:00 • ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2018 • JUDr. Miloš Hejmala • legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře, • změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých), • charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce, • zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících, • zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci, • agenturní zaměstnávání, • pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…), • překážky v práci a pracovní volno, • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce), • šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů), • vztah odborů a managementu (pluralita odborů), • skončení pracovního poměru, • změny v dalších pracovněprávních předpisech, • zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…), • zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci). Diskuze a odpovědi na dotazy. 2. seminář: 15. 5. 2018; 9:00–13:00 • PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE • Bc. Zdeněk Šenk Úvod do problematiky • aktuální změny v právních předpisech • právní a ostatní požadavky • odpovědnost za BOZP • odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik • výcvik zaměstnanců • pracovní úrazy • prověrky a kontroly BOZP • diskuze, odpovědi na otázky. 3. seminář: 15. 5. 2018; 14:00–18:00 • PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI • JUDr. Ladislava Steinichová Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce • souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním • uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti • volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte • agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání • kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů • diskuze, odpovědi na otázky. 4. seminář: 16. 5. 2018; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY • JUDr. Marie Salačová Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů • náhrady při tuzemských pracovních cestách • náhrady při zahraničních pracovních cestách • paušalizace cestovních náhrad • zálohy na pracovní cestu • diskuze, odpovědi na otázky. 5. seminář: 16. 5. 2018; 14:00–18:00 • FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2018 • Ing. Martin Šabo Výklad vyhlášky č. 114/...
  delete Tento kurz už byl smazán

  Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
  http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

  1. VOX a.s.  Cena:
      ... bez DPH: 17.580 Kč / Kurz
      ... včetně DPH: 21.272 Kč / Kurz


  Termín kurzu již není k dispozici

  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu


  Určeno pro ...

  Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace, a to i ve vztahu k interní prověrce mzdového účetnictví, kterou připravují či realizují.


  Přednáší ...


  JUDr. Helena Pelikánová
  odborná lektorka – specialistka pro oblast důchodového pojištění
  JUDr. Marie Salačová
  odbornice na problematiku cestovních náhrad
  Ing. Marta Ženíšková
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  JUDr. Ladislava Steinichová
  specialistka na problematiku zaměstnanosti
  Ing. Růžena Klímová
  odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy
  JUDr. František Vlasák
  MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
  Bc. Zdeněk Šenk
  auditor, certifikovaný specialista BOZP, autor publikací
  Ing. Marie Hajšmanová
  znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
  JUDr. Miloš Hejmala
  advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovního práva
  JUDr. Roman Lang, Ph.D.
  MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Jitka Luciani
  VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
  Ing. Martin Šabo
  MF ČR
  Ing. Jana Čemusová
  VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací


  Obsah kurzu/školení


  ODBORNÝ GARANT: Ing. Růžena Klímová
  1. seminář:
  14. 5. 2018; 9:00–17:00
  ZÁKONÍK PRÁCE A NAVAZUJÍCÍ PŘEDPISY PRO FIREMNÍ PRAXI V ROCE 2018
  JUDr. Miloš Hejmala

  legislativa pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře,

  změny v občanském zákoníku a jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilých),

  charakter, účel a obecné pojetí zákoníku práce,

  zásadní změny zákoníku práce a předpisů souvisejících,

  zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci,

  agenturní zaměstnávání,

  pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby…),

  překážky v práci a pracovní volno,

  práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce),

  šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů),

  vztah odborů a managementu (pluralita odborů),

  skončení pracovního poměru,

  změny v dalších pracovněprávních předpisech,

  zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost…),

  zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci).


  Diskuze a odpovědi na dotazy.
  2. seminář:
  15. 5. 2018; 9:00–13:00
  PERSONALISTIKA A BEZPEČNOST PRÁCE
  Bc. Zdeněk Šenk
  Úvod do problematiky
  aktuální změny v právních předpisech
  právní a ostatní požadavky
  odpovědnost za BOZP
  odborně způsobilá osoba v plnění úkolů při prevenci rizik
  výcvik zaměstnanců
  pracovní úrazy
  prověrky a kontroly BOZP
  diskuze, odpovědi na otázky.
  3. seminář:
  15. 5. 2018; 14:00–18:00
  PŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI
  JUDr. Ladislava Steinichová
  Předpisy o zaměstnanosti a postavení Úřadu práce
  souvztažnost mezi zákonem o zaměstnanosti, zákoníkem práce a důchodovým a zdravotním pojištěním
  uzavírání a ukončování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli a vliv na evidenci uchazečů o zaměstnání a na poskytování dávek v nezaměstnanosti
  volná pracovní místa, zaměstnávání cizinců a osob se zdravotním postižením, výkon činnosti dítěte
  agentury práce a jejich činnost, včetně agenturního zaměstnávání
  kontrola dodržování předpisů o zaměstnanosti a pracovněprávních předpisů
  diskuze, odpovědi na otázky.
  4. seminář:
  16. 5. 2018; 9:00–13:00
  CESTOVNÍ NÁHRADY VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  JUDr. Marie Salačová
  Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně změn pro rok 2017 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů
  náhrady při tuzemských pracovních cestách
  náhrady při zahraničních pracovních cestách
  paušalizace cestovních náhrad
  zálohy na pracovní cestu
  diskuze, odpovědi na otázky.
  5. seminář:
  16. 5. 2018; 14:00–18:00
  FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY – AKTUÁLNÍ STAV A NOVINKY 2018
  Ing. Martin Šabo
  Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů
  používání fondů a jejich účel
  tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
  fondy dle specifikace – organizační složky státu
  příspěvkové organizace
  obce
  kraje
  způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
  odborové organizace a jejich spolurozhodování
  co lze a nelze z fondů hradit
  příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí
  vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  6. seminář:
  17. 5. 2018; 9:00–13:00
  DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
  Ing. Marie Hajšmanová
  Příjmy ze závislé činnosti:
  Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti
  příjmy osvobozené od daně, daňové benefity
  základ daně z příjmů ze závislé činnosti
  schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka
  slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti
  zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další)
  diskuze, odpovědi na otázky.
  Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
  Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení
  roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení
  slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“
  uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování
  vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů
  rezidenti, nerezidenti a postup plátců při zdaňování jejich příjmů.
  Povinnosti plátců, změny:
  Povinnosti plátců daně
  tiskopisy předkládané finančnímu úřadu
  opravy chyb při výpočtu záloh a daně u změstnanců.


  Diskuze a odpovědi na otázky.
  7. seminář:
  21. 5. 2018; 9:00–13:00
  ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
  Ing. Marta Ženíšková
  Změny od 1. 1. 2018
  okruh poplatníků pojistného, nesprávné posuzování podmínek u zaměstnání malého rozsahu
  vyměřovací základ (výjimky), příklady na posuzování konkrétních příjmů
  sazba pojistného
  placení pojistného a odvod pojistného
  maximální vyměřovací základ, úh vyměřovacích základů, vracení přeplatku zaměstnavateli a zaměstnanci
  přehled o výši pojistného, nulové přehledy
  přeplatky a nedoplatky, výkazy nedoplatků, platební výměry
  promíjení penále
  splátky
  pokuty
  diskuze, odpovědi na otázky.
  8. seminář:
  21. 5. 2018; 14:00–18:00
  ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
  JUDr. František Vlasák
  Charakteristika systému nemocenského pojištění – základní pojmy.
  Účast na nemocenském pojištění:
  Okruh pojištěných osob
  podmínky a průběh účasti na pojištění
  zaměstnání malého rozsahu
  dohody o provedení práce.
  Dávky:
  Obecné podmínky nároku
  nemocenská
  peněžitá pomoc v mateřství
  ošetřovné
  vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  výše dávek.
  Organizace provádění pojištění:
  Organizace systému
  úkoly zaměstnavatele
  výplata dávek.

  Diskuze a odpovědi na otázky.
  9. seminář:
  22. 5. 2018; 9:00–13:00
  DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
  Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
  Okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2018
  druhy důchodů a jejich výše
  vzorový příklad výpočtu důchodu v roce 2018
  možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání.
  Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2018:
  Příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů
  součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
  evidenční a archivační povinnost
  ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
  zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ
  povinnosti zaměstnavatelů související s novými pravidly pro snížení důchodového věku některých horníků
  využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.


  Další zvažované změny.


  Diskuze, odpovědi na otázky.
  10. seminář:
  22. 5. 2018; 13:45–15:45
  ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
  Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
  Aktuální novinky v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2018
  systém veřejného zdravotního pojištění v ČR
  osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR
  práva a povinnosti účastníka systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
  plátci pojistného
  postavení cizinců v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR a problematika jejich zaměstnávání ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění
  EU legislativa a bilaterální smlouvy ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění.


  Diskuze, odpovědi na otázky.
  11. seminář:
  23. 5. 2018; 9:00–16:00
  MZDOVÉ PŘEDPISY V PRAXI
  Ing. Růžena Klímová Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních
  povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku
  mzdové formy a příplatkové mzdy
  sjednání mzdy a stanovení mzdy
  minimální mzda
  nejnižší úrovně zaručené mzdy
  průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
  srážky ze mzdy
  zdravotní pojištění v příkladech
  pracovně lékařské prohlídky
  příprava na budoucí povolání
  další aktuální problémy ve mzdové oblasti
  diskuze, odpovědi na otázky.
  12. seminář:
  24. 5. 2018; 9:00–16:00
  VEDENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ AGENDY, MZDOVÝ AUDIT
  Ing. Růžena Klímová
  Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání
  ochrana osobních údajů
  osobní spis
  dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené
  archivace dat
  diskuze, odpovědi na otázky.

  Po skončení výuky TEST IES.

  Cíl školení / poznámka ke kurzu

  Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy a provádění mzdového auditu v roce 2018.

  Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

  Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

   
  Školení DPH, Daně :
  Mzdová a personální speciálka včetně mzdového auditu |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 62578 studium mzdova a personalni specialka vcetne mzdoveho auditu

  Podtéma školení: DPH, Daně
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
   

  Termíny kurzu

  Není vypsaný žádný termín školení, ...

   

  Blog Mzdy - RSM CZ
  mzdy | 2018-09-15 

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  [?]

  Kurzy | Gourmet Academy
  kurzy | 2018-09-13 

  Kurzy Brno
  kurzy | 2018-08-26 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde