vedouci-externi-auditor-systemu-rizeni-bezpecnosti-dle-ohsas-18001-2007-akreditovany-irca Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

"> Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">
Online course - Leadership development of managers through coaching
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Online course - Motivation and Leadership
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Online course - Situational leadership
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
... 11.06.2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

DNV Business Assurance je vedoucí světový certifikační orgán a svou činnost vykonáváme na 300 pobočkách ve 100 zemích. Spolupracujeme s firmami, abychom vylepšili jejich výkonnost a dodavatelské řetězce prostřednictvím certifikace, verifikace, hodnocení a školení. Našich 2000 zaměstnanců po celém světě pomáhá našim 70000 obchodních kontaktů budovat trvale udržitelnou výkonnost Prostřednictvím široké nabídky našich kurzů Vám pomůžeme získat nové zkušenosti a poznat osvědčené praktiky nejúspěšnějších firem. Základní myšlenkou DNV GL Akademie je, abyste vědomosti z našich kurzů mohli využívat dennodenně při svojí práci.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA (DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.)


Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí auditor OHSAS 18001:2007 ukončeného písemnou zkouškou, splní účastníci kurzu náročné odborné požadavky na kvalifikaci, potřebnou na zvládnutí dovedností pro plánování a vedení auditu nezávislou třetí stranou, a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů pro registraci v IRCA. Vedoucí auditor registrovaný v IRCA [International Register of Certificated Auditors] získává celosvětově uznávaný certifikát pro vykonávání externích auditů....

DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.akreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... bez DPH: 25.000 Kč / kurz
    ... včetně DPH: 30.250 Kč / kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Vedoucí/Externí auditor systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001:2007, akreditovaný IRCA


Určeno pro ...

Pro všechny potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou.


Program (obsah kurzu/studia) ...Obsah kurzu/školení : :

Porozumění požadavkům normy OHSAS 18001:2007
Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
Procesní přístup k vykonávání auditu
Plánování auditu
Vedení úvodní schůzky [úvodní návštěvy]
Přezkoumání dokumentace systému řízení bezpečnosti
Přezkoumání vyhodnocování a zlepšování systému řízení bezpečnosti
Identifikace rizik a souvisejících právních požadavků
Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Stanovení cílů, cílových hodnot a programů systému řízení
Řízení ztrát prostřednictvím efektivního systému řízení rizik
Příčina, následky, řízení ztrát
Měření a monitorování bezpečnosti
Systém plánování inspekcí
Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
Výklad postupu a zásad vykonávání externího auditu
Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod
Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy z auditu
Řešení neshod, opatření k nápravě
Periodické audity
Akreditační schéma a jejich kritéria
Kvalifikační požadavky na externího auditora
Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu
Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
Vykonání závěrečné písemné zkoušky


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] na vykonávání nezávislých externích auditů druhé [tj. zákaznických auditů nebo auditů u dodavatele] a třetí strany podle normy OHSAS 18001:2007 tím, že se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy na vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáže praktické zvládnutí znalostí a schopností pro plánování a vedení auditu.

 
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 57448 studium vedouci externi auditor systemu rizeni bezpecnosti dle ohsas 18001 2007 akreditovany irca

Podtéma školení:
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení , Ostatní kurzy, semináře a školení
 

Termíny kurzu


Březen 2018 - Praha

25.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Duben 2018 - Praha

25.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Květen 2018 - Praha

25.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

 
2002 - Connection refused