mzdove-personalni-profesional® Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 25.01.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 29.01.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci
... 06.02.2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století
... 07.02.2019 Praha  ... Top Vision

Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
... 07.02.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
... 07.02.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou
... 12.02.2019 Praha  ... Top Vision


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdově personální profesionál® (1. VOX a.s.)


Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte s očekávanými změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * 1. seminář: 19. 11. 2018; 9:00–17:00 • PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech • praktické dopady GDPR na oblast pracovněprávních vztahů • výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení … atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky) • aktuální otázky odměňování • druhy a výměra dovolené • praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • kvalifikační dohody • aktuální příklady z judikatury. Diskuze, odpovědi na dotazy. 2. seminář: 20. 11. 2018; 9:00–17:00 • MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Ing. Olga Krchovová Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2019 • minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti • nejnižší úrovně zaručené mzdy • srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele • dovolená aktuálně v roce 2018, očekávané změny od roku 2019 • změny v oblasti mezd v průběhu roku 2018 • očekávané změny pro rok 2019 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu). Diskuze, odpovědi na dotazy. 3. seminář: 21. 11. 2018; 9:00–12:15 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • JUDr. František Vlasák Aktuální legislativní situace • účast na nemocenském pojištění • okruh pojištěných osob • podmínky účasti na nemocenském pojištění • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců. Dávky NP: Podmínky nároku na dávky NP • výše dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • povinnosti zaměstnavatele v NP. 13:00–15:45 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Mgr. Šárka Chotěborská Aktuální informace z legislativy • poplatníci pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ • přehled o výši pojistného – změny • přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty. Diskuze, odpovědi na dotazy. 16:00–19:00 • DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • Jana Dorčáková Okruh pojištěných osob • jednotlivé druhy důchodů a jejich výše • úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění. Vedení ELDP: Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce • vzorové příklady • nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti. Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody: Používané tiskopisy • další aktuální informace. Diskuze, odpovědi na dotazy. 4. seminář: 22. 11. 2018; 9:00–13:00 • CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019 • JUDr. Marie Salačová Zásady a principy pro po...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 9.990 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 12.088 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdově personální profesionál®


Určeno pro ...

Zkušeným personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům podnikatelské i neziskové sféry.


Přednáší ...


JUDr. Marie Salačová
odbornice na problematiku cestovních náhrad
Jana Dorčáková
Česká správa sociálního zabezpečení – metodička důchodového pojištění
JUDr. František Vlasák
MPSV ČR – oddělení nemocenského pojištění a pojistného
Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
Jitka Luciani
VZP ČR – vedoucí oddělení podpory služeb klientům
Ing. Jana Čemusová
VZP ČR – vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
advokát, odborník na pracovněprávní problematiku
Mgr. Šárka Chotěborská
MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
Ing. Olga Krchovová
daňová a účetní poradkyně


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
19. 11. 2018; 9:00–17:00
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Aktuální informace z legislativy, důležité změny v pracovněprávních a souvisejících předpisech
praktické dopady GDPR na oblast pracovněprávních vztahů
výkladové trendy v oblasti pracovní doby (evidence, home office, pružné rozvržení … atd.) a překážek v práci (placené a neplacené překážky)
aktuální otázky odměňování
druhy a výměra dovolené
praktické problémy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
kvalifikační dohody
aktuální příklady z judikatury.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
2. seminář:
20. 11. 2018; 9:00–17:00
MZDOVÉ A PLATOVÉ PŘEDPISY V PRAXI – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
Ing. Olga Krchovová
Obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře
průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění
náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, očekávané změny 2019
minimální mzda a její vliv v pracovněprávní oblasti
nejnižší úrovně zaručené mzdy
srážky ze mzdy, insolvence zaměstnance a s tím související povinnosti zaměstnavatele
dovolená aktuálně v roce 2018, očekávané změny od roku 2019
změny v oblasti mezd v průběhu roku 2018
očekávané změny pro rok 2019 (přechod ze superhrubé na hrubou mzdu).


Diskuze, odpovědi na dotazy.
3. seminář:
21. 11. 2018; 9:00–12:15
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
JUDr. František Vlasák
Aktuální legislativní situace
účast na nemocenském pojištění
okruh pojištěných osob
podmínky účasti na nemocenském pojištění
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců.
Dávky NP:
Podmínky nároku na dávky NP
výše dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
povinnosti zaměstnavatele v NP.
13:00–15:45
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální informace z legislativy
poplatníci pojistného a odvod pojistného
vyměřovací základy
sazby pojistného
maximální vyměřovací základ
přehled o výši pojistného – změny
přeplatky, nedoplatky, výkazy nedoplatků, promíjení penále, splátky, pokuty.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
16:00–19:00
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ORGANIZACÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
Jana Dorčáková
Okruh pojištěných osob
jednotlivé druhy důchodů a jejich výše
úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.
Vedení ELDP:
Doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, dohody o provedení práce
vzorové příklady
nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti.
Nezbytná součinnost zaměstnavatelů při sepisování žádostí o důchody:
Používané tiskopisy
další aktuální informace.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
4. seminář:
22. 11. 2018; 9:00–13:00
CESTOVNÍ NÁHRADY – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
JUDr. Marie Salačová
Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
jednotlivé druhy cestovních náhrad
problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kursové přepočty atd.)
paušalizace cestovních náhrad
poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
právní úprava závodního stravování.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
5. seminář:
22. 11. 2018; 14:00–17:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová
Novinky ve zdravotním pojištění
předpisy a zdroje informací
výběr/změna zdravotní pojišťovny
kategorie plátců pojistného, souběhy
plnění oznamovací povinnosti
kódy změn, chyby
vyměřovací základy, výjimky
dokladová kontrola, shrnutí
cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – stručný přehled
postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy
směrnice o přeshraniční péči – vysvětlení
příklady z praxe.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
6. seminář:
23. 11. 2018; 9:00–13:00
ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ – AKTUÁLNĚ A ZMĚNY PRO ROK 2019
Ing. Marie Hajšmanová
Aktuální podoba daně z příjmů ze závislé činnosti.
Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2019:
Poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a další benefity v podmínkách roku 2019
daňové zvýhodnění na vyživované děti, způsob prokazování nároku
vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloh na daň a zvláštní sazba daně v příkladech, podmínky pro jejich sražení, vliv na roční daňovou povinnost zaměstnance
sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele), uplatňovaná v rámci ročního zúčtování záloh na daň v praxi
náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.


Diskuze, odpovědi na dotazy.
13:30–15:30 TEST IES.

Cíl školení

Na kurzu získáte ucelený přehled aktuálních pracovněprávních předpisů a návod na jejich aplikaci v praxi. Současně se seznámíte s očekávanými změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení Personalistika (HR manažer, pracovní právo) :
Mzdově personální profesionál® |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 4229 studium mzdove personalni profesional®

Podtéma školení: Personalistika (HR manažer, pracovní právo)
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting
kurzy | 2019-01-19 

Kurzy - Stips.cz
kurzy | 2018-12-30 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde