priprava-k-overeni-zvlastni-odborne-zpusobilosti-obecna-cast Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Program je zaměřen především na osvojení si manažerské role a rozlišování mezi osobností a rolí za každodenního chodu, zvládání každodenních dilemat. Obsahem programu je také práce s commitmentem. Hlavním cílem je naučit účastníky být v roli, aniž trpí osobnost, rozvíjet svůj commitment i commitment druhých lidí. Vůdčím motivem je citát, že nejhorší je, když správná slova vychází z nesprávných úst.   Cíle:

 

Poznat manažerskou roli a zodpovědnost

Odlišit vlastní osobnost a roli manažera v náročných situacích

Osvojit si způsoby integrace role a osobnosti

Naučit se reagovat a argumentovat v rozporných a náročných situacích v roli manažera

Poznat význam commitmentu a firemní kultury pro soulad osobnosti a role ">
Otevřený kurz MotivP: Manažerská integrita
... 14.12.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.

Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery  ... Práce v personalistice [ HR ]
... Prosinec 2018 Praha 1  ... ERSTES, spol. s r.o.

Pracovně lékařské služby v praxi # pro personalisty, manažery firem  ... PLS v praxi
... Prosinec 2018 Praha 1  ... ERSTES, spol. s r.o.

Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století
... 18.12.2018 Praha  ... Top Vision

Profesionální lektor
... 07.01.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Profesionální lektor
... 07.01.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Rozvoj profesionality
... 07.01.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

Aliaves Co., a.s.

Aliaves je akciová společnost působící na českém trhu od roku 2009. Hlavní činností společnosti jsou vzdělávací a poradenské služby ve všech oblastech činnosti veřejné správy. Díky úzké spolupráci našich konzultantů s ústředními orgány státu a profesionální znalosti požadavků obcí, měst a krajů jsme schopni zajistit adekvátní nabídku. Posláním společnosti Aliaves je snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část (Aliaves Co., a.s.)


Číslo akreditovaného kurzu : AK - ZOZ-1 - 2018 Akreditace: MV : Cílem semináře je získání, upevnění a zvýšení znalostí a dovedností, které jsou třeba pro výkon správních činností a výkon veřejné služby, a to pro ověření zvláštní odborné způsobilosti v obecné části. Obsah a harmonogram: I. Část: Veřejná správa – 17.-18.10.2018 17.10.2018* ...

Aliaves Co., a.s.Cena:
    ... bez DPH: 5.790 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 7.006 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část


Přednáší ...

JUDr. Miroslav Brůna - Dlouholeté působení na Ministerstvu vnitra v oblasti územní veřejné správy, vedoucí legislativního oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy; legislativa zákonů o obcích, krajích, hl. m. Prahy, zákona o svobodném přístupu k informacím a kontrolního řádu. Lektor a zkušební komisař ZOZ podle zákona o úřednících územních samosprávných celků


Program (obsah kurzu/studia) ...

: Cílem semináře je získání, upevnění a zvýšení znalostí a dovedností, které jsou třeba pro výkon správních činností a výkon veřejné služby, a to pro ověření zvláštní odborné způsobilosti v obecné části. Obsah a harmonogram: I. Část: Veřejná správa – 17.-18.10.2018 17.10.2018
* Veřejná správa – základní charakteristika pojmu, veřejná správa vrchnostenská a nevrchnostenská, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci státní správa a územní samospráva. - Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. - Prameny práva upravujících činnost orgánů veřejné správy a vzájemné vztahy mezi nimi, právní předpisy ES, Ústavu a Listinu základních práv a svobod; vnitřní předpisy a usnesení vlády. - Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným výkonem veřejné správy, základní principy zákona č. 82/1998 Sb. z hlediska odpovědnosti ÚSC za škodu při výkonu samostatné a přenesené působnosti. - Právo na přístup k informacím o veřejné správě a o životním prostředí. - Úředníci územních samosprávných celků - definice úředníka, vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, pracovní poměr, základní práva a povinnosti. - Pojem správní činnost a jeho obsah a význam, pojem správní činnosti v zákoně č. 312/2002 Sb. - Pracovní poměr úředníka ÚSC - vztah k zákoníku práce, předpoklady vzniku pracovního poměru, veřejná výzva, výběrové řízení, skončení pracovního poměru. - Základní povinnosti a vzdělávání úředníků ÚSC. - Územní samosprávný celek - pojem, druhy, charakteristické znaky. - Základní právní předpisy vztahující se k ÚSC z hlediska výkonu jeho samostatné působnosti právní předpisy ÚSC. - Občané ÚSC, území ÚSC a jeho změny, názvy obcí, jejich částí a městských částí hlavního města Prahy, názvy ulic a jiných veřejných prostranství a číslování budov, vlajka, znak, čestné občanství. - Statutární města, členění jejich území, statut statutárního města, městské části hlavního města Prahy, jejich orgány, působnost, pravomoc a vztahy s orgány hlavního města Prahy. Statut hlavního města Prahy. - Městys, dobrovolný svazek obcí - vytvoření, předmět činnosti, občané svazku, jeho hospodaření. - Samostatná a přenesená působnost ÚSC - pojem a meze, které jsou stanoveny územnímu samosprávnému celku při výkonu samostatné a přenesené působnosti. - Orgány územního samosprávného celku- druhy a jejich základní charakteristika. - Zastupitelstvo a rada ÚSC - složení, postavení člena zastupitelstva, zasedání zastupitelstva, práva a povinnosti členů zastupitelstva a rady ÚSC, střet zájmů - Úřad ÚSC - složení, kdo stojí v čele úřadu, základní charakteristika pravomocí. - Tajemník obecního úřadu, ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy právní postavení osoby, která zastupuje územní samosprávný celek navenek - Základní principy hospodaření územního samosprávného celku a správní delikty upravené v zákoně o obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze. - Základní principy dozoru nad samostatnou působností a provádění kontroly nad vý


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...


* Číslo akreditovaného kurzu : AK/ZOZ-1/2018
Akreditace: MV
*
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

*
* Forma výuky: Prezenční
* Program: : 17. - 18.10. a 22. - 23.10.2018 17.10. 9:00 - 18:00 hod 18.10. 9:00 - 15:00 hod 22.10. 9:00 - 18:00 hod 23.10. 9:00 - 15:00 hod

 
Školení :
Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti - obecná část |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 38302 studium priprava k overeni zvlastni odborne zpusobilosti obecna cast

Podtéma školení:
Kurz je nalezen v sekci: Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

MZDY - RON Software | ron.cz
mzdy | 2018-10-04 

[?]

Online kurzy
kurzy | 2018-11-29 

Kurzy a akce | Apneaman
kurzy | 2018-11-11 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde