telefonicka-interaktivni-komunikace Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 26.08.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 16.09.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 23.09.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Osobní leadership - cesta k rozvoji sebe sama
... 14.10.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení. Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení, ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Telefonická interaktivní komunikace (ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills)


Kurz je určen operátorům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém kontaktu se zákazníky (včetně interních zaměstnanců) a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci. Dozví se „Jak na trému při telefonování“. Naučí se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a to vše jim v praxi pomůže dosáhnout profesionální úrovně komunikace. * Kurz je určen operátorům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém kontaktu se zákazníky (včetně interních zaměstnanců) a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci. Dozví se „Jak na trému při telefonování“. Naučí se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a to vše jim v praxi pomůže dosáhnout profesionální úrovně komunikace. Role a kompetence pracovníka telefonické podpory   Role a kompetence pracovníka telefonické podpory   Psychohygiena a relaxační techniky   Rétorika zaměřená na telefonickou komunikaci   Argumentace   Námitky   Řešení obtížných situací   Praktický nácvik telefonického hovoru - audio trénink   ...

ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skillscertifikat Účastník obdrží certifikát
Cena:
    ... bez DPH: 6.900 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 8.349 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Telefonická interaktivní komunikace


Program (obsah kurzu/studia) ...


  Role a kompetence pracovníka telefonické podpory
 • Klíčové kompetence k dosahování úspěchu
 • Práce s postojem, hodnoty, cíle, sebe motivace


  Psychohygiena a relaxační techniky
 • Způsoby pro udržení i zvýšení sebevědomí v zátěži
 • Techniky pro eliminaci emočních bloků a napětí


  Rétorika zaměřená na telefonickou komunikaci
 • Navázání a budování vztahu se zákazníkem
 • Strukturování a zdůraznění předávané myšlenky
 • Komunikační nástroje a techniky v telefonické komunikaci
 • Užitečné obraty a tipy pro mluvený projev po telefonu
 • Praktická rétorická a komunikační cvičení


  Argumentace
 • Analýza komunikačního partnera
 • Základní složky účinné argumentace
 • Metody a strategie účinné argumentace
 • Silné vs. slabé argumenty a využití v praxi
 • Komunikační cvičení, praktické příklady


  Námitky
 • Typy námitek a způsoby jejich zpracování
 • Obnovení dialogu po námitce
 • Předcházení námitkám
 • Námitka, stížnost a reklamace – rozdíly mezi jejich řešením
 • Komunikační cvičení, modelové situace


  Řešení obtížných situací
 • Způsoby zvládání obtížných situací
 • Práce s různými typy zákazníků
 • Manipulace – rozpoznání manipulace, základní proti manipulační techniky
 • Techniky přímé komunikace a její praktické využití (práce se zpětnou vazbou, s pochvalou, kritikou, otevřené dveře, já výrok, negativní dotazování, selektivní ignorování atd.)
 • Nácvik technik přímé komunikace, modelové situace


  Praktický nácvik telefonického hovoru - audio trénink
 • Příprava telefonického hovoru
 • Cíl telefonické komunikace
 • Zahájení hovoru, první dojem
 • Oslovování, navázání vztahu se zákazníkem
 • Zachycení důležitých informací v průběhu telefonátu
 • Práce s otázkami, které vedou k cíli
 • Přesvědčivý návrh řešení
 • Práce s námitkami
 • Jednání s problematickými typy zákazníků
 • Ukončení hovoru se zákazníkem
 • Zpětná vazba, hodnocení kvality a rozbor telefonátů s doporučením lektora na co se zaměřit v praxi
  Diskuze, shrnutí, závěr


Obsah kurzu/školení

Kurz je určen operátorům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém kontaktu se zákazníky (včetně interních zaměstnanců) a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci. Dozví se „Jak na trému při telefonování“. Naučí se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a to vše jim v praxi pomůže dosáhnout profesionální úrovně komunikace.
 • Role a kompetence pracovníka telefonické podpory
 • Role a kompetence pracovníka telefonické podpory
 • Psychohygiena a relaxační techniky
 • Rétorika zaměřená na telefonickou komunikaci
 • Argumentace
 • Námitky
 • Řešení obtížných situací
 • Praktický nácvik telefonického hovoru - audio trénink


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Kurz je určen operátorům a všem pracovníkům, kteří jsou v telefonickém kontaktu se zákazníky (včetně interních zaměstnanců) a kteří chtějí získat sebejistotu při telefonování. Účastníci kurzu posílí komunikační schopnosti a získají základy rétoriky potřebné k efektivní telefonické komunikaci. Dozví se „Jak na trému při telefonování“. Naučí se aktivně naslouchat, účinně argumentovat, úspěšně zpracovávat námitky a to vše jim v praxi pomůže dosáhnout profesionální úrovně komunikace.
 
Školení KOM :
Telefonická interaktivní komunikace |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 34053 studium telefonicka interaktivni komunikace

Podtéma školení: KOM
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
 

Termíny kurzu


26.08.2019 - Brno

6.900 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

1 - 6900 - -


27.08.2019 - Praha

6.900 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

1 - 6900 - -


23.09.2019 - Brno

6.900 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

1 - 6900 - -


24.09.2019 - Praha

6.900 Kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

1 - 6900 - -

 
2002 - Connection refused