sportovni-masaz-[maser]-profesni-kvalifikace Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Pracovněprávní předpisy v roce 2020
... 16.03.2020 Praha  ... 1. VOX a.s.

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce v roce 2020
... 19.03.2020 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2020
... 20.03.2020 Brno  ... Top Vision

Mzdové účetnictví a personalistika aktuálně v roce 2020
... 23.03.2020 Pardubice  ... InAkademia s.r.o.

Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020
... 26.03.2020 Praha  ... 1. VOX a.s.

Základní fáze prodejního procesu
... 30.03.2020 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Základní fáze prodejního procesu
... 30.03.2020 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme rekvalifikace a kurzy s akreditací MŠMT, pořádané v Mladé Boleslavi pro všechny zájemce v oborech : masér sportovní a rekondiční, kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, provoz solária, kadeřnice, poradce zdravého životního stylu. Máme dlouholeté zkušenosti, nabízíme intenzivní výuku v malých skupinách. Možnost individuálního studia z celé ČR a splátkového kalendáře. Osvědčení o rekvalifikaci vydáváme také v AJ.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace (ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ)


Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce....

ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... 4.000 Kč / kurz
    ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace


Určeno pro ...

Podmínka: úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let.

Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu .
Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů , v malých pracovních skupinách.
V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku.


Program (obsah kurzu/studia) ...

Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

Naše kurzy jsou vedeny opravdovými profesionály a naše práce nekončí závěrečnými zkouškami, ale jsme v kontaktu se svými studenty neustále, i po úspěšném absolvování kurzu . Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, předáváme jim cenné rady v oblasti podnikání a vyřizování formalit. Jsme v kontaktu i s těmi, kteří odešli do zahraničí a tam zahájili svou úspěšnou kariéru maséra.

Rekvalifikační kurz se skládá z praktické a teoretické výuky. V obou případěch je veden odborníky a studentovi jsou předány veškeré potřebné vědomosti a zkušenosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce.

V teorii se vyučují tyto předměty :

* anatomie a fyziologie
* zdravověda
* dermatologie
* psychologie
* bezpečnost práce
* první pomoc
* masérské techniky
* kontraindikace masáží
* práce ve službách
* provozní řád
* dezinfekce

Praxe zahrnuje veškeré druhy masáží mimo oblast zdravotnictví, naučíte se masérské hmaty pro celé tělo a rozlišíte masáže sportovní, relaxační a pohotovostní podle potřeby klienta. Absolvent kurzu je schopen pracovat nejen jako rekondiční masér, ale dokáže najít uplatnění i ve sportovních masážích, kdy jsou naši absolventi často privátním masérem sportovních družstev. Své uplatnění najdou maséři také v hotelových službách a relaxačních centrech, kde mohou své kvalitní služby předvést.

Rekvalifikace je zakončena zkouškou písemnou a praktickou. Závěrečná zkouška z oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví podléhá změně školského zákona. Nově je nutné vykonat závěrečnou zkoušku pod dohledem určené autorizované osoby. Termín zkoušek je tedy závazně daný a je zpoplatněný.

Cena závěrečné zkoušky:

absolvent ERA centra ........................ 1100 Kč
aboslvent jiného zařízení .................... 1 500 Kč

Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR.

Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe.

Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte datum a místo narození. [Nutné pro vystavení osvědčení.] Děkujeme.

Vypsané kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle.

Pokud Vám dané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku.


Kvalifikační zkouška:

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti:

 

1. Navázání kontaktu s klientem

 


 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
   

2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 


 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
   

 3. Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 


 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
 • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
   

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

 


 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
   

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 


 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
   

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

 


 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
   

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 


 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření
   


Autorizace pro obor Sportovní masér

ERA Centrum vzdělávání má udělenou autorizaci k realizaci kvalifikačních zkoušek pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž (kód: 69-037-M).

 

 

Garant a lektor našeho kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblasti zdravotnictví získal autorizaci, která ho opravňuje vykonávat závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací oboru Sportovní masér.

 

 

Elen Dürichová již tedy není jen garantem kurzu a statutárním zástupcem tohoto oboru, který je oprávněn lektorovat a vést kurzy, ale je také ten, kdo může vést závěrečné zkoušky.

 

 

Titul autorizované osoby získá jen ten, kdo doloží dokonalé profesní znalosti z tohoto oboru a náležitou praxi. Autorizovaných osob, které jsou oprávněné vést závěrečné zkoušky, je v ČR jen několik a do tohoto seznamu je velmi těžké se dostat.

 

 

O to víc jsme hrdí na to, že v seznamu máme svého zástupce.

 
Školení Rekvalifikační kurzy :
Sportovní masáž [masér] - profesní kvalifikace |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 29578 studium sportovni masaz [maser] profesni kvalifikace

Podtéma školení: Rekvalifikační kurzy
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Zdravotní kurzy a alternativní medicína
 

Termíny kurzu


Březen 2020 - Mladá Boleslav

4.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Duben 2020 - Mladá Boleslav

4.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Květen 2020 - Mladá Boleslav

4.000 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

 

mzdy | info.cz
mzdy | 2019-08-08 

mzdy
mzdy | 2019-08-08 

[?]

Kurzy Aladine
kurzy | 2019-11-14 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting buggykiting
kurzy | 2019-10-12 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde