sportovni-masaz-[maser] Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Jak zvládat vedení lidí a různé problematické situace? Jak obstát v různých rolích, které lídrovi přísluší? Jak zvolit správný přístup a podle čeho se řídit při vedení druhých? Těmito otázkami se zabývá kurz s názvem „Management s leadership“. Účastníci se naučí jak jednat, pracovat a vést různé typy podřízených v různých situacích. Osvojí si různé styly vedení, naučí se pracovat s problematickými typy podřízených v náročných situacích.   Cíle:

Poznat a osvojit si různé styly vedení lidí, a naučit se účinně využívat svůj preferovaný styl

Naučit se umět být lidský i věcný, současně obchodně zaměřen

Najít řešení náročných situací na vedení lidí z vlastní praxe

Osvojit si operační pravidla managementu 

">

Celý výukový program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a případně s "role plays" s videozáznamem, skupinovým řešením cvičných příkladů a sebepoznávacích testů. Při výuce je využívána didaktická technika.

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery.

Přínos kurzu pro účastníky:
 • Umění jasně stanovovat priority  
 • Efektivní plánování  
 • Tvořivé myšlení a maximalizace výstupů za určité období  
 • Efektivní komunikace  
 • Schopnost využít čas jako dobrého sluhu - ne jako špatného pána  
 • Kurz je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky:
 • Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání  
 • Pojetí efektivity, pojetí času a jeho vztahu k penězům  
 • Work-life ballance  
 • Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit  
 • Proaktivita a její význam  
 • Křivka pozornosti  
 • Naléhavost a důležitost - Eisenhowerův princip  
 • Paretovo pravidlo  
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority  
 • Osobní vize  
 • 3 úrovně cílů - strategie, taktika, operativa  
 • Plánovací systémy - nástroje manažera pro 21. století  
 • Efektivní komunikace a WIN to WIN princip  
 • Pochopení druhých jako klíč k úspěchu  
 • Aktivní naslouchání a efektivní učení  
 • Zásady delegování (x zadávání úkolů) - postup  
 • Kvadranty úspěchu a obnova sil  
 • Výkonnostní křivka  
 • Budování návyků  
 • Praktické rady k řízení času - workshop  
 • Akční plán - první kroky v praxi  
 • Zhodnocení a závěr kurzu  
 •   Po absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu / certifikát.Rozsah výuky a organizace výuky:
 • Kurz probíhá v malých skupinách prezenční formou na učebně.  
 • Součástí kurzu je malé občerstvení, nealkoholické nápoje a káva nebo čaj.  
 • Všichni účastníci obdrží ke kurzu studijní materiály, případně kvalitní literaturu k dalšímu studiu.  
 • Kurz vždy probíhá na našich pražských učebnách. V případě dohody s účastníky je možno ku">
 • Self Coaching aneb sám sobě koučem - má cesta k úplnému využití potenciálu
  ... 30.08.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 30.08.2018 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Event Management od A do Z - jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná
  ... 05.09.2018 Praha  ... Top Vision

  Osobní leadership - cesta k vlastnímu sebe rozvoji
  ... 06.09.2018 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

  Otevřený kurz MotivP: Management a leadership
  ... 10.09.2018 Brno  ... agentura Motiv P s.r.o.

  Timemanagement
  ... 12.09.2018 Praha  ... JUBELA, s.r.o.

  Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky - staňte se účinnou podporou managementu
  ... 17.09.2018 Plzeň  ... Top Vision


  [?]


  ... Další podobné kurzy


  O firmě:

  ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

  Nabízíme rekvalifikace a kurzy s akreditací MŠMT, pořádané v Mladé Boleslavi pro všechny zájemce v oborech : masér sportovní a rekondiční, kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, provoz solária, kadeřnice, poradce zdravého životního stylu. Máme dlouholeté zkušenosti, nabízíme intenzivní výuku v malých skupinách. Možnost individuálního studia z celé ČR a splátkového kalendáře. Osvědčení o rekvalifikaci vydáváme také v AJ.

  ...další naše kurzy
   

  ŠKOLENÍ: Sportovní masáž [masér] (ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ)


  Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce....

  ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ  akreditace Kurz má akreditaci
  certifikat Účastník obdrží certifikát
  zkouska Kurz je ukončen zkouškou
  Cena:
      ... 7.350 Kč / kurz
      ... (Neplátce DPH a/nebo kurz je osvobozený od DPH)

  Přihláška na školení/seminář


  a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
  nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
   

  Sportovní masáž [masér]


  Určeno pro ...

  Podmínka: úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let.

  Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu .
  Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů , v malých pracovních skupinách.
  V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku.


  Program (obsah kurzu/studia) ...

  Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

  Naše kurzy jsou vedeny opravdovými profesionály a naše práce nekončí závěrečnými zkouškami, ale jsme v kontaktu se svými studenty neustále, i po úspěšném absolvování kurzu . Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, předáváme jim cenné rady v oblasti podnikání a vyřizování formalit. Jsme v kontaktu i s těmi, kteří odešli do zahraničí a tam zahájili svou úspěšnou kariéru maséra.

  Rekvalifikační kurz se skládá z praktické a teoretické výuky. V obou případěch je veden odborníky a studentovi jsou předány veškeré potřebné vědomosti a zkušenosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce.

  V teorii se vyučují tyto předměty :

  * anatomie a fyziologie
  * zdravověda
  * dermatologie
  * psychologie
  * bezpečnost práce
  * první pomoc
  * masérské techniky
  * kontraindikace masáží
  * práce ve službách
  * provozní řád
  * dezinfekce

  Praxe zahrnuje veškeré druhy masáží mimo oblast zdravotnictví, naučíte se masérské hmaty pro celé tělo a rozlišíte masáže sportovní, relaxační a pohotovostní podle potřeby klienta. Absolvent kurzu je schopen pracovat nejen jako rekondiční masér, ale dokáže najít uplatnění i ve sportovních masážích, kdy jsou naši absolventi často privátním masérem sportovních družstev. Své uplatnění najdou maséři také v hotelových službách a relaxačních centrech, kde mohou své kvalitní služby předvést.

  Rekvalifikace je zakončena zkouškou písemnou a praktickou. Závěrečná zkouška z oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví podléhá změně školského zákona. Nově je nutné vykonat závěrečnou zkoušku pod dohledem určené autorizované osoby. Termín zkoušek je tedy závazně daný a je zpoplatněný.

  Cena závěrečné zkoušky:

  absolvent ERA centra ........................ 1100 Kč
  aboslvent jiného zařízení .................... 1 500 Kč

  Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR.

  Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe.

  Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte datum a místo narození. [Nutné pro vystavení osvědčení.] Děkujeme.

  Vypsané kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle.

  Pokud Vám dané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku.


  Kvalifikační zkouška:

  Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti:

   

  1. Navázání kontaktu s klientem

   


  • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
  • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
  • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
  • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
    

  2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

   


  • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
  • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
  • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
  • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
  • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
    

   3. Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

   


  • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
  • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
  • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
  • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
  • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
  • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
  • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
    

  4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

   


  • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
  • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
  • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
  • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
  • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
  • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
    

  5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

   


  • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
  • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
  • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
    

  6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

   


  • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
  • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
  • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
  • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
  • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
    

  7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

   


  • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
  • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření
    


  Autorizace pro obor Sportovní masér

  ERA Centrum vzdělávání má udělenou autorizaci k realizaci kvalifikačních zkoušek pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž (kód: 69-037-M).

   

   

  Garant a lektor našeho kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblasti zdravotnictví získal autorizaci, která ho opravňuje vykonávat závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací oboru Sportovní masér.

   

   

  Elen Dürichová již tedy není jen garantem kurzu a statutárním zástupcem tohoto oboru, který je oprávněn lektorovat a vést kurzy, ale je také ten, kdo může vést závěrečné zkoušky.

   

   

  Titul autorizované osoby získá jen ten, kdo doloží dokonalé profesní znalosti z tohoto oboru a náležitou praxi. Autorizovaných osob, které jsou oprávněné vést závěrečné zkoušky, je v ČR jen několik a do tohoto seznamu je velmi těžké se dostat.

   

   

  O to víc jsme hrdí na to, že v seznamu máme svého zástupce.

   
  Školení Rekvalifikační kurzy :
  Sportovní masáž [masér] |
  homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 29578 studium sportovni masaz [maser]

  Podtéma školení: Rekvalifikační kurzy
  Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Zdravotní kurzy a alternativní medicína
   

  Termíny kurzu


  Září 2018 - Mladá Boleslav

  7.350 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Září 2018 - Praha 1

  7.500 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Říjen 2018 - Mladá Boleslav

  7.350 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Říjen 2018 - Praha 1

  7.500 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Listopad 2018 - Praha 1

  7.500 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat


  Listopad 2018 - Mladá Boleslav

  7.350 kurz bez DPH

  Přihlásit
  [Order] Objednat

   

  Aladdin - mzdy
  mzdy | 2018-08-20 

  Mzdy a personalistika
  mzdy | 2018-08-17 

  [?]

  Kurzy Praha
  kurzy | 2018-08-20 

  Kurzy genealogie
  kurzy | 2018-08-19 

  [?]
   

   
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde