mzdova-problematika-krok-za-krokem Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 25.01.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
... 29.01.2019 Ostrava  ... Středisko vzdělávání s.r.o.

Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání  ... Pouze ZKOUŠKA odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci
... 06.02.2019 Praha 6  ... Vzdělávací Studio Bořislavka z.s.

Profesionální lektor - jak vést vzdělávací akce v 21. století
... 07.02.2019 Praha  ... Top Vision

Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
... 07.02.2019 Brno  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců
... 07.02.2019 Praha  ... ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

Atraktivní vzdělávání a jeho efektivní controlling - jak zvýšit kvalitu zaměstnanců a mít náklady po kontrolou
... 12.02.2019 Praha  ... Top Vision


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdová problematika krok za krokem (1. VOX a.s.)


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. * 1. seminář 17. 9. 2018; 9:00–12:00 • ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE • Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance • druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení • zákaz výpovědi • povinnosti při ukončení PPV. Nároky při ukončení pracovního poměru: Odstupné • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru • potvrzení o zaměstnání. Pracovní doba: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby • problematika přestávek v práci • evidence • konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 2. seminář 17. 9. 2018; 13:00–16:00 • ODMĚNA ZA PRÁCI, SRÁŽKY ZE MZDY, VÝPLATA MZDY • Ing. Marie Hajšmanová Odměna za práci: Základní zásady odměňování za výkon práce • mzda, plat a odměny z dohod • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • rozdíly mezi sjednáním a stanovením mzdy • rozdíly při odměňování mzdou a platem • povinné příplatky ke mzdě a platu podle zákoníku práce • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • náhrada mzdy za svátek • odměna za pracovní pohotovost. Srážky ze mzdy: Srážky ze mzdy podle zákoníku práce a OSŘ • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • posuzování osob za osoby vyživované pro účely srážek ze mzdy • výše srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce. Výplata mzdy: Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků zaměstnance • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení. 3. seminář 18. 9. 2018; 9:00–16:00 • NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI • Ing. Marie Hajšmanová Cestovní náhrady: Pracovní cesta v závislosti na místu výkonu práce a pravidelném pracovišti • druhy cestovních náhrad • cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • zálohy na pracovní cesty • vypořádání nároku zaměstnance • účtování o cestovních náhradách. Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Rozhodnutí zaměstnavatele o poskytování náhrad • daňové důsledky. Průměrný výdělek a jeho použití: Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • výpočet průměrného výdělku v případě výplaty mzdy za delší časové období než kalendářní čtvrtletí • použití průměrného a pravděpodobného výdělku. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek • náhrada mzdy a její výpočet v příkladech • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. Dovolená: Nárok na dovolenou • rozhodnutí o čerpání dovolené • výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • krácení dovolené a další mimořádné okolnosti pro vznik nárok na dovolenou • náhrada za dovolenou. ...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 8.940 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 10.817 Kč / Kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdová problematika krok za krokem


Určeno pro ...

Kurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.


Přednáší ...


Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
Vlasta Nováčková
účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Obsah kurzu/školení


1. seminář
17. 9. 2018; 9:00–12:00
ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance
druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení
zákaz výpovědi
povinnosti při ukončení PPV.
Nároky při ukončení pracovního poměru:
Odstupné
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
potvrzení o zaměstnání.
Pracovní doba:
Základní pravidla a rozvrh pracovní doby
problematika přestávek v práci
evidence
konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení.
2. seminář
17. 9. 2018; 13:00–16:00
ODMĚNA ZA PRÁCI, SRÁŽKY ZE MZDY, VÝPLATA MZDY
Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní zásady odměňování za výkon práce
mzda, plat a odměny z dohod
vnitřní mzdový předpis
minimální mzda
zaručená mzda
rozdíly mezi sjednáním a stanovením mzdy
rozdíly při odměňování mzdou a platem
povinné příplatky ke mzdě a platu podle zákoníku práce
náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
náhrada mzdy za svátek
odměna za pracovní pohotovost.
Srážky ze mzdy:
Srážky ze mzdy podle zákoníku práce a OSŘ
pořadí srážek
životní minimum
nezabavitelné minimum
posuzování osob za osoby vyživované pro účely srážek ze mzdy
výše srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce.
Výplata mzdy:
Splatnost mzdy
stanovení výplatního termínu
splatnost mzdy ve zvláštních případech
uspokojení nároků zaměstnance
prodlení a jeho důsledky
úroky z prodlení.
3. seminář
18. 9. 2018; 9:00–16:00
NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI
Ing. Marie Hajšmanová
Cestovní náhrady:
Pracovní cesta v závislosti na místu výkonu práce a pravidelném pracovišti
druhy cestovních náhrad
cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách
zálohy na pracovní cesty
vypořádání nároku zaměstnance
účtování o cestovních náhradách.
Náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.
Rozhodnutí zaměstnavatele o poskytování náhrad
daňové důsledky.
Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období
formy průměrného výdělku
pravděpodobný výdělek
výpočet průměrného výdělku v případě výplaty mzdy za delší časové období než kalendářní čtvrtletí
použití průměrného a pravděpodobného výdělku.
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy
vliv pracovní doby na náhradu mzdy
redukovaný průměrný výdělek
náhrada mzdy a její výpočet v příkladech
souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.
Dovolená:
Nárok na dovolenou
rozhodnutí o čerpání dovolené
výše nároku na dovolenou v kalendářním roce
krácení dovolené a další mimořádné okolnosti pro vznik nárok na dovolenou
náhrada za dovolenou.
Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance
překážky v práci na straně zaměstnavatele.
4. seminář
19. 9. 2018; 9:00–16:00
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vlasta Nováčková
Aktuální legislativa
účast na NP
okruh pojištěných osob
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců
přerušení účasti na NP – podmínky nároku na dávky NP
druhy dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek)
povinnosti zaměstnavatelů v NP
příklady.
5. seminář
20. 9. 2018; 9:00–16:00
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Vlasta Nováčková
Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP
poplatníci pojistného na SP
vyměřovací základ a výpočet výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP
příklady.
Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP
vyměřovací základ
rozhodné období a sazby pojistného
splatnost a odvod pojistného
cizinci ve zdravotním pojištění
příklady.
Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti
účast na DP včetně okruhu pojištěných osob
doba pojištění a náhradní doba pojištění
výpočtový základ
rozhodné období
výpočet důchodu
druhy důchodů
ELDP
povinnosti zaměstnavatelů v DP
příklady.
6. seminář
21. 9. 2018; 9:00–16:00
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Ing. Marie Hajšmanová
Daň z příjmů:
Základní zásady daně z příjmů fyzických osob
dílčí základy daně
stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanecké benefity
zálohy na daň a zvláštní sazba daně
slevy na dani
daňové zvýhodnění na vyživované děti.
Vybírání daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně
prohlášení k dani
vybírání záloh na daň a daně se zvláštní sazbou v příkladech.
Roční zúčtování záloh na daň:
Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování
roční zúčtování záloh na daň v příkladech
odpovědnost a povinnosti plátců daně.

Cíl školení


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

 
Školení :
Mzdová problematika krok za krokem |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 2774 studium mzdova problematika krok za krokem

Podtéma školení:
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting
kurzy | 2019-01-19 

Kurzy - Stips.cz
kurzy | 2018-12-30 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde