mzdova-problematika-krok-za-krokem Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

GDPR - Změna v ochraně osobních údajů na rok 2018
... 22.02.2018 Prostějov  ... AldEkon účetnictví

Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
... 27.02.2018 Praha  ... Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

GDPR z pohledu personalistiky a finančních služeb
... 27.02.2018 Pardubice  ... InAkademia s.r.o.

Online kurz - Co si na mě personalista může ještě připravit?
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Online kurz - Jak zaperlit na osobním pohovoru?
... Únor 2018  ... agentura Motiv P s.r.o.

Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace
... 05.03.2018 Praha 2  ... Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Personalistika pro praxi
... 06.03.2018 Praha 2  ... Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: Mzdová problematika krok za krokem (1. VOX a.s.)


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. * 1. seminář: 19. 2. 2018 • ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 9:00–12:00 • Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance • druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení • zákaz výpovědi • povinnosti při ukončení PPV. Nároky při ukončení pracovního poměru: Odstupné • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru • potvrzení o zaměstnání. Pracovní doba: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby • problematika přestávek v práci • evidence • konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 13:00–16:00 • Ing. Marie Hajšmanová Odměna za práci: Základní formy odměňování za práci • kategorizace mezd • vnitřní mzdový předpis • minimální mzda • zaručená mzda • stanovení mzdy • mzdové složky • náhradní volno za práci přesčas a ve svátek • odměna za pracovní pohotovost • příplatky. Srážky ze mzdy: Dohody o srážkách ze mzdy • pořadí srážek • životní minimum • nezabavitelné minimum • srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce Výplata mzdy: Splatnost mzdy • stanovení výplatního termínu • splatnost mzdy ve zvláštních případech • uspokojení nároků • prodlení a jeho důsledky • úroky z prodlení. 2. seminář: 20. 2. 2018; 9:00–16:00 • NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI • Ing. Marie Hajšmanová Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Průměrný výdělek a jeho použití: Rozhodné období • formy průměrného výdělku • pravděpodobný výdělek • použití průměrného výdělku. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy • redukovaný průměrný výdělek pro náhradu • náhrada mzdy • vliv pracovní doby na náhradu mzdy • souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. Dovolená: Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce • náhrada za dovolenou. Překážky v práci: Překážky v práci na straně zaměstnance • překážky v práci na straně zaměstnavatele. 3. seminář: 21. 2. 2018; 9:00–16:00 • NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ • Vlasta Nováčková Aktuální legislativa – nové dávky NP od 1. 2. 2018 • účast na NP • vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců • druhy dávek, jejich výpočet a výplata • uplatnění nároku na dávky • společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) • povinnosti zaměstnavatelů v NP • příklady. 4. seminář: 22. 2. 2018; 9:00–16:00 • POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ • ...
delete Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz

1. VOX a.s.Cena:
    ... bez DPH: 8.450 Kč / Kurz
    ... včetně DPH: 10.225 Kč / Kurz


Termín kurzu již není k dispozici

a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

Mzdová problematika krok za krokem


Určeno pro ...

Kurz je určen pro začínající mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.


Přednáší ...


Ing. Marie Hajšmanová
znalkyně v oboru mezd a účetnictví, auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o.
Vlasta Nováčková
účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Mgr. Vladimír Černý
lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání


Obsah kurzu/školení


1. seminář:
19. 2. 2018
ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
9:00–12:00
Mgr. Vladimír Černý
Pracovněprávní vztahy (PPV):
Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance
druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení
zákaz výpovědi
povinnosti při ukončení PPV.
Nároky při ukončení pracovního poměru:
Odstupné
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
potvrzení o zaměstnání.

Pracovní doba:
Základní pravidla a rozvrh pracovní doby
problematika přestávek v práci
evidence
konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení.

13:00–16:00
Ing. Marie Hajšmanová
Odměna za práci:
Základní formy odměňování za práci
kategorizace mezd
vnitřní mzdový předpis
minimální mzda
zaručená mzda
stanovení mzdy
mzdové složky
náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
odměna za pracovní pohotovost
příplatky.
Srážky ze mzdy:
Dohody o srážkách ze mzdy
pořadí srážek
životní minimum
nezabavitelné minimum
srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce
Výplata mzdy:
Splatnost mzdy
stanovení výplatního termínu
splatnost mzdy ve zvláštních případech
uspokojení nároků
prodlení a jeho důsledky
úroky z prodlení.
2. seminář:
20. 2. 2018; 9:00–16:00
NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI
Ing. Marie Hajšmanová
Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce:
Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách
náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.
Průměrný výdělek a jeho použití:
Rozhodné období
formy průměrného výdělku
pravděpodobný výdělek
použití průměrného výdělku.
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:
Podmínky pro nárok na náhradu mzdy
redukovaný průměrný výdělek pro náhradu
náhrada mzdy
vliv pracovní doby na náhradu mzdy
souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.
Dovolená:
Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce
náhrada za dovolenou.
Překážky v práci:
Překážky v práci na straně zaměstnance
překážky v práci na straně zaměstnavatele.
3. seminář:
21. 2. 2018; 9:00–16:00
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vlasta Nováčková
Aktuální legislativa – nové dávky NP od 1. 2. 2018
účast na NP
vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců
druhy dávek, jejich výpočet a výplata
uplatnění nároku na dávky
společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek)
povinnosti zaměstnavatelů v NP
příklady.

4. seminář:
22. 2. 2018; 9:00–16:00
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Vlasta Nováčková
Pojistné na sociální zabezpečení:
Právní úprava SP platná pro rok 2018
poplatníci pojistného na SP
vyměřovací základ a výpočet výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP
příklady.
Zdravotní pojištění:
Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP
minimální vyměřovací základ pro rok 2018
rozhodné období a % výše pojistného
splatnost a odvod pojistného
příklady.
Důchodové pojištění:
Rozsah působnosti
účast na DP včetně okruhu pojištěných osob
doba pojištění a náhradní doby pojištění
redukční hranice v roce 2018
rozhodné období
výpočet důchodu
druhy důchodů
ELDP – vedení a vyplňování ELDP
povinnosti zaměstnavatelů v DP
příklady.
5. seminář:
23. 2. 2018; 9:00–16:00
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
Ing. Marie Hajšmanová
Základní zásady a pojmy pro zdaňování příjmů vyplácených zaměstnavatelm jako plátcem daně
Poplatník a plátce daně:
Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident
daňový nerezident.
Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika
příjmy, které nejsou předmětem daně
příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.
Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka:
Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka.
Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.
Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení.
Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení.
Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“.
Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování.
Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonus ů.
Povinnosti plátců daně:
Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu.
Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců.
Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.
Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).

Cíl školení


Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy.

Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. (Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.) Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 
Školení :
Mzdová problematika krok za krokem |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 2774 studium mzdova problematika krok za krokem

Podtéma školení:
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře , Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
 

Termíny kurzu

Není vypsaný žádný termín školení, ...

 
2002 - Connection refused