skoleni-obsluh-motorovych-manipulacnich-voziku-[vzv] Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 30.05.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Práce s motorovou pilou - zkrácené školení s přezkoušením
... 31.05.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Základy obsluhy osobního počítače - rekvalifikace
... 03.06.2019 Praha 2  ... Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Obsluha osobního počítače
... 03.06.2019 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače
... 03.06.2019 Praha  ... ACZ, vzdělávací centrum

Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku
... 27.06.2019 Praha  ... Top Vision

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 27.06.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.... Další podobné kurzy


O firmě:

JUBELA, s.r.o.

Školící a konzultační společnost v oblasti počítačových kurzů
Jsme společnost, zabývající se výukou a konzultacemi počítačových programů, správou a údržbou firemních počítačových systémů a konzultacemi v oblasti počítačového hardware. Mezi našimi dlouhodobými klienty jsou vedle velkého množství obchodních, výrobních a konzultantských firem i velké známé české firmy.
Víme velmi dobře, že komplexní řešení je to, co každý kdo s výpočetní technikou začíná, či její využití hodlá modernizovat, potřebuje nejvíce. A nabídnout takové řešení pohotově, na profesionální úrovni a v příznivé cenové relaci je to, o co nám jde především. Naši poradci a specialisté jsou odborníci, kteří dlouhodobě pracovali a získávali zkušenosti u významných pražských obchodních i výrobních společností a poradenských agentur.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] (JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY)


Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků....

JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKYakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... bez DPH: 2.066 Kč / kurz
    ... včetně DPH: 2.500 Kč / kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]


Přednáší ...

Jan Kaloda,

CERTIFIKÁTY: Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků - ev.č. ZK 023


Program (obsah kurzu/studia) ...

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

PLATNÁ LEGISLATIVA :
Zákony č. 262/2006 Sb. [ZP],309/2006 Sb., 22/1997 Sb., 251/2005 Sb., 465/2006 Sb., 56/2001 Sb., 12/1997 Sb.,13/1997 Sb.,193/2003 Sb,
Vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., 341/2002 Sb.,555/2002 Sb.,
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., 168/2002 Sb.,11/2002 Sb.,24/2003 Sb.,378/2001 Sb.,101/2005 Sb., 178/2001 Sb.,406/2004 Sb.,591/2006 Sb.,592/2006 Sb.,
ČSN ISO 3691+Amd 1, ČSN ISO 5053,ČSN EN ISO 780,ČSN EN 1726-1,1726-2, ČSN EN 1551, ČSN EN 1459, ČSN EN 1755, ČSN EN 45004, ČSN EN 45012, ČSN EN 50272-3, ČSN 268805, ČSN 269030, ČSN269010, ČSN 269110, ČSN 269630, ČSN 269631, ČSN 269632, TPG 403 01

AKTUALITY: Užitečné rady pro provozovatele:
* Provozovatel je plně zodpovědný za zajištění bezpečného provozu motorových manipulačních vozíků dle Z.č. 262/06 Sb. [ZP].
* Při dodavatelských službách [např. školení řidičů VZV, techn. kontroly] je povinen provozovatel zjistit platnost certifikátů dodavatelské firmy.
* Školení na základě starých osvědčení instruktora ŘMV vydaných v DESTA Děčín bylo možné provádět maximálně do konce roku 2003, kdy vypršela platnost 5 let od posledního prodloužení v roce 1998 [dle dřívějšího znění ČSN 268805].
* Technické kontroly, na základě nového znění ČSN 268805, může provádět pouze výrobce - a to jen u svých vozíků, nebo nezávislý kontrolní technik na základě certifikátu pro vozíky všech výrobců - nezávislý na výrobě, servisu a provozovatele. [Běžné servisy TK provádět nesmějí]


Školení řidičů motorových vozíků

Jaké jsou podmínky pro školení řidičů motorových vozíků pro provoz jen ve vymezených prostorách jedné firmy? Jedná se většinou o zaměstnance, kteří si jen podle nutnosti převážejí a odvážejí výrobky od strojů většinou vozíky ručně vedenými. Musí být školeni výhradně certifikovaným instruktorem?

 

Podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. O prováděném školení zaměstnavatel vede příslušnou dokumentaci.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci neodstranitelných rizik & tedy i v souvislosti s provozem motorových manipulačních vozíků, mezi které se řadí i vozíky ručně vedené. Při vyhledávání a hodnocení jednotlivých rizik, resp. nebezpečí, souvisejících s provozem citovaných vozíků zaměstnavatel vychází též z příslušných ČSN, jako např. z:


 • ČSN EN 1459,
 • ČSN EN 1726-1,
 • ČSN EN 1726-2,
 • ČSN EN 1551,
 • ČSN EN 1755,

a dále pak z norem souvisejících.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a zákoníku práce ve vazbě na znění čl. 3.3.2 ČSN 26 8805 je zaměstnavatel (ve vazbě na obsah dotazu) povinen zejména:


 • stanovit rozsah školení z bezpečnostních předpisů (a to jak z teoretických znalostí, tak i praktických dovedností) & pro stanovení kvalifikačních požadavků na řidiče manipulačních vozíků, respektive řidiče budoucí,
 • zajistit proškolení řidičů, resp. budoucích řidičů v rozsahu dle písm. a),
 • u řidičů motorových manipulačních vozíků stanovit periodu pravidelného ověřování znalostí bezpečnostních předpisů,
 • u řidičů (obsluh) motorových manipulačních vozíků zajistit ověřování znalostí bezpečnostních předpisů v periodách dle písm. c).

Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet i z průvodní dokumentace & návodu k používání, dodávané s každým vozíkem, resp. s přídavným zařízením, podle nařízení vlády č. 24/2003 Sb. ve vazbě na výše citované ČSN.

Zaměstnavatel & provozovatel manipulačního vozíku má v zásadě možnost zajistit proškolení budoucího řidiče motorového manipulačního vozíku:


 • interní formou, vlastními silami & a to buď přímo (osobně), je-li sám dostatečně kvalifikován, nebo prostřednictvím pověřeného dostatečně kvalifikovaného zaměstnance,
 • externí formou & prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného školitele, kupř. instruktora řidičů motorových vozíků, a to jak s osvědčením (podle dřívější praxe), tak i s certifikátem (podle praxe stávající).

V obou případech za kvalitu prováděného školení zodpovídá podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce zaměstnavatel & provozovatel příslušného vozíku, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Vypracoval Focal Point

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/faq/skoleni_ridicu.php


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Na kurz si přineste potvrzení od lékaře - schopen jako obsluha VZV + fotku na průkaz.

Kurz trvá obvykle 2 dny od 8 do 14 h.

 
Školení VZV manipulační vozíky :
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 20489 studium skoleni obsluh motorovych manipulacnich voziku [vzv]

Podtéma školení: VZV manipulační vozíky
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály
 

Termíny kurzu


Červen 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Červenec 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Srpen 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

 

Mzdy | www.zaoffice.cz
mzdy | 2019-04-09 

Mzdy - Accost
mzdy | 2019-04-05 

Kurzy | EduSpa College
kurzy | 2019-05-16 

Kurzy | Anpro
kurzy | 2019-05-10 
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde