skoleni-obsluh-motorovych-manipulacnich-voziku-[vzv] Rekvalifikační účetní kurzy
popis kurzu
logo skoleni-kurzy
Hledat kurz:Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře


 

Studium, školení, kurzy & rekvalifikace nejen pro účetní


Odkazy na podobné kurzy:

Seznam kurzů:

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 07.03.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Březen 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 18.03.2019 Ostrava, Orlová, Nový Jičín, K  ... Aktivní život od A do Z

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 23.03.2019 Havířov  ... Aktivní život od A do Z

Práce s motorovou pilou a křovinořezem
... 04.04.2019 Zbiroh  ... JUBELA, s.r.o.

Příprava ke zkoušce z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
... 04.04.2019 Praha 8 - Karlín  ... pme Familienservice, s.r.o.

Rozdílový kurz - novinky v 3ds Max EN
... Duben 2019 Brno  ... Computer Agency o.p.s.


[?]


... Další podobné kurzy


O firmě:

JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY

Školení řidičů motorových manipulačních vozíků. Na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků.

...další naše kurzy
 

ŠKOLENÍ: ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] (JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKY)


Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních vozíků....

JAN KALODA - MOTOROVÉ MANIPULAČNÍ VOZÍKYakreditace Kurz má akreditaci
certifikat Účastník obdrží certifikát
zkouska Kurz je ukončen zkouškou
Cena:
    ... bez DPH: 2.066 Kč / kurz
    ... včetně DPH: 2.500 Kč / kurz

Přihláška na školení/seminář


a/nebo je možno poslat prostřednictvím serveru SKOLENI-KURZY.EU
nezávaznou přihlášku na kurz a na budoucí termín, pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů a/nebo pokud není termín kurzu k dispozici
 

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]


Přednáší ...

Jan Kaloda,

CERTIFIKÁTY: Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků - ev.č. ZK 023


Program (obsah kurzu/studia) ...

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

PLATNÁ LEGISLATIVA :
Zákony č. 262/2006 Sb. [ZP],309/2006 Sb., 22/1997 Sb., 251/2005 Sb., 465/2006 Sb., 56/2001 Sb., 12/1997 Sb.,13/1997 Sb.,193/2003 Sb,
Vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., 341/2002 Sb.,555/2002 Sb.,
Nařízení vlády č.495/2001 Sb., 168/2002 Sb.,11/2002 Sb.,24/2003 Sb.,378/2001 Sb.,101/2005 Sb., 178/2001 Sb.,406/2004 Sb.,591/2006 Sb.,592/2006 Sb.,
ČSN ISO 3691+Amd 1, ČSN ISO 5053,ČSN EN ISO 780,ČSN EN 1726-1,1726-2, ČSN EN 1551, ČSN EN 1459, ČSN EN 1755, ČSN EN 45004, ČSN EN 45012, ČSN EN 50272-3, ČSN 268805, ČSN 269030, ČSN269010, ČSN 269110, ČSN 269630, ČSN 269631, ČSN 269632, TPG 403 01

AKTUALITY: Užitečné rady pro provozovatele:
* Provozovatel je plně zodpovědný za zajištění bezpečného provozu motorových manipulačních vozíků dle Z.č. 262/06 Sb. [ZP].
* Při dodavatelských službách [např. školení řidičů VZV, techn. kontroly] je povinen provozovatel zjistit platnost certifikátů dodavatelské firmy.
* Školení na základě starých osvědčení instruktora ŘMV vydaných v DESTA Děčín bylo možné provádět maximálně do konce roku 2003, kdy vypršela platnost 5 let od posledního prodloužení v roce 1998 [dle dřívějšího znění ČSN 268805].
* Technické kontroly, na základě nového znění ČSN 268805, může provádět pouze výrobce - a to jen u svých vozíků, nebo nezávislý kontrolní technik na základě certifikátu pro vozíky všech výrobců - nezávislý na výrobě, servisu a provozovatele. [Běžné servisy TK provádět nesmějí]


Školení řidičů motorových vozíků

Jaké jsou podmínky pro školení řidičů motorových vozíků pro provoz jen ve vymezených prostorách jedné firmy? Jedná se většinou o zaměstnance, kteří si jen podle nutnosti převážejí a odvážejí výrobky od strojů většinou vozíky ručně vedenými. Musí být školeni výhradně certifikovaným instruktorem?

 

Podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště; pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. O prováděném školení zaměstnavatel vede příslušnou dokumentaci.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a odst. 2 a odst. 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci neodstranitelných rizik & tedy i v souvislosti s provozem motorových manipulačních vozíků, mezi které se řadí i vozíky ručně vedené. Při vyhledávání a hodnocení jednotlivých rizik, resp. nebezpečí, souvisejících s provozem citovaných vozíků zaměstnavatel vychází též z příslušných ČSN, jako např. z:


 • ČSN EN 1459,
 • ČSN EN 1726-1,
 • ČSN EN 1726-2,
 • ČSN EN 1551,
 • ČSN EN 1755,

a dále pak z norem souvisejících.

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 132a zákoníku práce ve vazbě na znění čl. 3.3.2 ČSN 26 8805 je zaměstnavatel (ve vazbě na obsah dotazu) povinen zejména:


 • stanovit rozsah školení z bezpečnostních předpisů (a to jak z teoretických znalostí, tak i praktických dovedností) & pro stanovení kvalifikačních požadavků na řidiče manipulačních vozíků, respektive řidiče budoucí,
 • zajistit proškolení řidičů, resp. budoucích řidičů v rozsahu dle písm. a),
 • u řidičů motorových manipulačních vozíků stanovit periodu pravidelného ověřování znalostí bezpečnostních předpisů,
 • u řidičů (obsluh) motorových manipulačních vozíků zajistit ověřování znalostí bezpečnostních předpisů v periodách dle písm. c).

Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet i z průvodní dokumentace & návodu k používání, dodávané s každým vozíkem, resp. s přídavným zařízením, podle nařízení vlády č. 24/2003 Sb. ve vazbě na výše citované ČSN.

Zaměstnavatel & provozovatel manipulačního vozíku má v zásadě možnost zajistit proškolení budoucího řidiče motorového manipulačního vozíku:


 • interní formou, vlastními silami & a to buď přímo (osobně), je-li sám dostatečně kvalifikován, nebo prostřednictvím pověřeného dostatečně kvalifikovaného zaměstnance,
 • externí formou & prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného školitele, kupř. instruktora řidičů motorových vozíků, a to jak s osvědčením (podle dřívější praxe), tak i s certifikátem (podle praxe stávající).

V obou případech za kvalitu prováděného školení zodpovídá podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. e) zákoníku práce zaměstnavatel & provozovatel příslušného vozíku, se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Vypracoval Focal Point

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/faq/skoleni_ridicu.php


Další popis (úroveň, minimální znalosti, info o cenách kurzu) ...

Na kurz si přineste potvrzení od lékaře - schopen jako obsluha VZV + fotku na průkaz.

Kurz trvá obvykle 2 dny od 8 do 14 h.

 
Školení VZV manipulační vozíky :
ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV] |
homehttp://www.rekvalifikacni-ucetni-kurzy.cz/kurz 20489 studium skoleni obsluh motorovych manipulacnich voziku [vzv]

Podtéma školení: VZV manipulační vozíky
Kurz je nalezen v sekci: Rekvalifikační kurzy, semináře a školení , Odborné kurzy, semináře a školení pro experty a profesionály
 

Termíny kurzu


Březen 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Duben 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat


Květen 2019 - Olomouc
VZV


2.066 kurz bez DPH

Přihlásit
[Order] Objednat

 

Rostou mzdy roste riziko
mzdy | 2019-01-14 

Mzdy a personalistika | Money
mzdy | 2018-11-29 

[?]

Kurzy Liberec
kurzy | 2019-02-13 

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting
kurzy | 2019-01-19 

[?]
 

 
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde